DYSKUSJA O NAUCE • Akademicki Klub Obywatelski

O finansowaniu uczelni niepublicznych – prof. Edward Malec

malec1wiecej

Łódzka konferencja o nauce polskiej

Z dużym opóźnieniem dotarła do nas relacja z ogólnopolskiej konferencji Akademickich Klubów Akademickich, która odbyła się w Łodzi 26 września 2015. Zapraszamy do obejrzenia. więcej

Deklaracja AKO Lublin o sytuacji w nauce

dekl_Lubl

wiecej

Koniecznie zreformujmy polską edukację

Konieczną reformę edukacji zacznijmy od przywrócenia edukacji obowiązkowej od siódmego roku życia, przy czym jednocześnie dajmy pełne prawo rodzicom, (których dzieci osiągną uzyskanie nie tak dawno powszechnie rozumianej i przestrzeganej tzw. dojrzałość szkolna), posyłanie swoich pociech do pierwszej klasy szkoły podstawowej już od szóstego roku życia. To jest warunek sine qua non podmiotowości systemu, gdzie nie urzędnik i nauczyciel ma być głównym podmiotem, ale dziecko i rodzice. więcej

Polski Nobel i rzeczywistość

Odkąd pamiętam rozlegały się i rozlegają wołania o większy związek nauki z przemysłem,  o innowacyjność (to ostatnio modne hasło) albo najlepsze – o polskiego Nobla.

Recept i programów dostatek. Wyniki ? Exodus młodych naukowców, dobre miejsca na przeróżnych olimpiadach naukowych, a po cichu – uczestnictwo polskich naukowców w programach NASA czy też znaczące miejsce Polaków w różnych światowych instytucjach naukowych. I niezadawalająca liczba wdrożeń. Nauka sobie – życie i praktyka – sobie. To schemat ale nie tak znów przerysowany. Dysonans? Coś irracjonalnego? więcej

Prace nad programem dla środowiska naukowego (2)

Z nowo powstałego AKO Lublin (witamy i gratulujemy!) pochodzi kolejny głos w dyskusji programowej o sprawach nauki i szkolnictwa wyższego. Zapraszamy do przeczytania.

Prace nad programem dla środowiska naukowego

Przedstawiamy komunikat ze spotkania w Sejmie oraz szkic programu dotyczącego uzdrawiania polskiej nauki. Kontynuacją prac nad propozycjami Akademickich Klubów Obywatelskich będą planowane na jesień dwie konferencje organizowane przez prof. Michała Seweryńskiego. więcej