Bez kategorii • Akademicki Klub Obywatelski

Już stoi w Poznaniu

foto-6-1030x579

Więcej informacji: pomnikwdziecznosci.pl

Przemówienie Lecha Kaczyńskiego niewygłoszone 10.4.2010

kaczynski_lech_600aTo było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrę­powanych – strzałem w tył głowy. Tak, by krwi było mało. Później – ciągle z orłami na guzikach mundu­rów – kładziono w głębokich dołach. Tu, w Katyniu, takich śmierci było 4400. W Katyniu, Charkowie, Twerze, w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku – ra­zem 21 768. Zamordowani to obywatele Polski, lu­dzie różnych wyznań i różnych zawodów; wojsko­wi, policjanci i cywile. Są wśród nich generałowie i zwykli policjanci, profesorowie i wiejscy nauczyciele. Są wojskowi kapelani różnych wyznań: kapłani kato­liccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan greckoka­tolicki i naczelny kapelan prawosławny. Wszystkie te zbrodnie – popełnione w kilku miejscach – nazywa­my symbolicznie Zbrodnią Katyńską. Łączy je oby­watelstwo ofiar i ta sama decyzja tych samych spraw­ców. więcej

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

47-14898_g

Pożegnanie

O_J_GAkademicki Poznań żegna dziś swego wieloletniego duszpasterza, ojca Jana Górę OP. Żarem wiary i swoją  wyjątkową osobowością przyciągał ludzi i stawał się ich przyjacielem i duchowym ojcem. Dlatego w sercach wielu z nas pozostanie po nim dotkliwa luka. W pamięci będą jednak trwać dary jego duszpasterzowania: rozmowy, spotkania, kazania, Lednica, Jamna i wiele innych miejsc i zdarzeń. Dziękujemy Ci, Ojcze Janie! Ciesz się wieczną nagrodą w niebie.

Inicjatywa utworzenia AKO w Toruniu

W środowisku toruńskim zrodziła się idea powołania Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Toruniu, który wpisywałby się w swoich działaniach w idee zapoczątkowane przez AKO w Poznaniu, a opisane w Rozdziale II Statutu (http://ako.poznan.pl/statut/). Osoby pragnące przystąpić do Klubu i wnieść swój wkład w realizację tych zadań i zamierzeń prosimy o kontakt z dr. hab. Jackiem Piszczkiem   j.piszczek@iorpib.poznan.pl  lub dr. hab. Jackiem Kobusem     jacek.kobus@fizyka.umk.pl .

Podziękowania

Poznań, 23 października 2015

Szanowni Państwo!
Dobiegła końca kampania wyborcza do Parlamentu RP. Zupełnie dla mnie niespodziewanie stałem się jej czynnym uczestnikiem jako kandydat PiS-u do Senatu RP. więcej

Członkowie AKO kandydują w wyborach

Wybory parlametarne już 25 października. AKO reprezentują:

StM160197bprof. Stanisław Mikołajczak, kandydat do Senatu

strona internetowa

 

 

Dziuba-wyb2poseł RP, dr Tadeusz Dziuba, kandydat do Sejmu

strona internetowa

 

TZyskdr Tadeusz Zysk, kandydat do Sejmu

strona internetowa                  wywiad wPolityce.pl

 

BartlomiejWroblewski-Kamp.2014-e1418578459770dr Bartłomiej Wróblewski, kandydat do Sejmu

strona internetowa             gazetka

 

CzerwinskiZbigniew Czerwiński,

facebook

Prof. Mikołajczak na senatora! Rekomendacje

StM160197bPrzedstawiamy rekomendacje wyborcze dla naszego Przewodniczącego. (Uwaga: cytujemy je w kolejności chronologicznej – najnowsze są na końcu.) Zapraszamy do przysyłania następnych.

Oświadczenie AKO popierające tę kandydaturę znajduje się tutaj.
Każdy może się pod nim podpisać.

http://stanislawmikolajczak.pl więcej

Nasz prezydent

11796278_1164290240254548_297410342208271517_n

Wreszcie mamy prezydenta, który wyznaje te same wartości, co my.

fot. facebook/andrzejduda

Husaria pod Gnieznem

husaria_cutNasz znakomity kolega, dr hab. Jacek Kowalski jest autorem scenariusza widowiska historycznego, które polecamy uwadze wszystkich. Szczegóły u autora i u organizatorów.