Prof. Piotr Czauderna: Refleksja na czas zarazy

Nie zdajemy jeszcze sobie dziś sprawy z dalekosiężnych konsekwencji nadejścia epidemii koronawirusa, zwanego prawidłowo SARS-CoV-2, bo w rzeczywistości koronawirusów jest wiele. Nie wiemy jeszcze jak mocno przeorana zostaną ludzka świadomość i postrzeganie świata, stosunki społeczne i ekonomiczne. Może niektórzy z nas już to przeczuwają, że świat, w którym się znajdziemy za kilka – kilkanaście miesięcy, bo tyle potrwa pewnie epidemia, nie będzie już taki sam. więcej

Na Boże Narodzenie 2019

więcej

O konstytucyjnej ochronie normalności – z udziałem posła Bartłomieja Wróblewskiego

O kreowaniu fałszywej antynomii Kościoła i Europy

Ks. Stanisław Małkowski – wręczenie medalu

TVP3 o medalu dla ks. Małkowskiego

Medal AKO dla ks. Małkowskiego – zdjęcia

Zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk

Prof. Grzegorz Kucharczyk – Akuszerzy rewolucji

Zważywszy jednak na to, że Wielki Wschód (podobnie jak inne masońskie obediencje) nie kryje swego zaangażowania w projekt radykalnej przebudowy kulturowego oblicza Europy – czy to wspierając walkę o „prawa ludzi LGBT”, czy zachęcając do dalszej liberalizacji polityki imigracyjnej na poziomie unijnym – należy domniemywać, że nie tylko o trening personalny tutaj chodzi. Marksizm może i się wyczerpał, ale rewolucja ma trwać dalej. Cały artykuł

Rozmowa z posłem dr. Bartłomiejem Wróblewskim

Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem i smutkiem przeżywa odejście

Jana Olszewskiego

byłego premiera Rzeczpospolitej, wybitnego adwokata,

męża stanu, człowieka honoru i kryształowego sumienia, obrońcy wolności, który całym życiem służył Polsce i Polakom. Niezłomnie walczył o niepodległość Polski i jej miejsce we wspólnocie europejskiej i atlantyckiej, odważnie bronił  prawdy i wspomagał prześladowanych. więcej