O sytuacji międzynarodowej w obliczu wojny

Prof. Grzegorz Kucharczyk w rozmowie z red. Antonim Trzmielem, PR24, 28.06.2022:

Stanowisko Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”…

… Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie: „Planu równości płci na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”   Cały tekst

Z Rady Miasta Poznania

Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie i Panowie Radni,

Na ostatniej sesji Rady Miasta Poznania doszło do rzeczy niebywałej. Mimo wielotygodniowych uzgodnień – i akceptacji ze strony poszczególnych klubów – Rada Miasta odmówiła przyznania profesorowi Jackowi Kowalskiemu tytułu „Zasłużony dla Miasta Poznania”.

Wprawdzie, po 1990 roku, kilka razy osoby proponowane do honorowych wyróżnień wzbudziły jakieś kontrowersje, jednak prowadziło to do przerwania procedury już na etapie wstępnych uzgodnień. Natomiast w tym roku, po raz pierwszy, Rada Miasta – ustępując pod zewnętrznym naciskiem hałaśliwej i wpływowej grupy – odrzuciła w głosowaniu projekt uchwały o przyznaniu tytułu – godząc się z oszczerczym zarzutem o niegodności kandydata. Argumenty, przedstawiane przez lobby homoseksualne i powtarzane przez media, sprowadzały się do wytknięcia profesorowi Kowalskiemu kilku wypowiedzi, które nazwano „mową nienawiści”. W tym – niezdefiniowanym przez polskie prawo – pojęciu umieszczono np.: więcej

O pojednaniu z Ukrainą i zagrożeniu dla kultury uniwersyteckiej

Prof. Stanisław Mikołajczak w Radiu Poznań mówi o dwóch ostatnich oświadczeniach Akademickiego Klugu Obywatelskiego  (27.05.2022):
…Tworzy się nowa państwowość ukraińska i świadomość ukraińska. Na tym należy budować, a nie na antagonizmach… 

TVP Info – O co chodzi?

O Smoleńsku i racji stanu

dr Henryk Krzyżanowski: więcej

Zdekomunizować przestrzeń akademicką

…Na polskich uczelniach nader rzadko wiszą flagi narodowe, nawet w święta narodowe, a wewnątrz uczelni upamiętnia się nieraz (tablice, nazwy auli) instalatorów i utrwalaczy komunizmu. W takiej przestrzeni młodzież akademicka jest formowana przez lata. Co więcej, na etatach „naukowych” finansuje się anty-Polaków, ziejących nienawiścią do wszystkiego co polskie, patriotyczne! W wydawnictwach akademickich, rzekomo naukowych (finansowanych z puli przeznaczonej na naukę) mamy moc fałszywych stwierdzeń i interpretacji dotyczących naszej historii, szczególnie najnowszej, a na etatach moc beneficjentów selekcji kadr pod kątem przydatności dla „najlepszego z ustrojów”, dla wychowania młodzieży zgodnego z „etyką” socjalistyczną… Cały tekst tutaj.

Globalne przetasowania

…Zwróćmy uwagę, że zupełnie inaczej rozszerzają swoje imperialne wpływy Chiny. W ciągu ostatnich trzydziestu lat bez konieczności prowadzenia wojny rozbudowały one sieć swojego imperium w sposób znacznie bardziej nowoczesny, aniżeli czyni to obecnie Moskwa. Chińczycy potrafią czekać (w końcu imperialne tradycje w Państwie Środka to parę tysięcy lat). Niemal niezauważenie stanęli na początku dwudziestego pierwszego wieku mocną nogą w Afryce i w Azji Środkowej, stworzyli sieć baz i portów morskich od pakistańskiego Gwadaru po grecki Pireus. Chińskie wpływy (i sami Chińczycy) są w całej Azji – od wschodniej Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu (Władywostok, Chabarowsk) po Indonezję. I dalej – aż do Australii i Nowej Zelandii… Cały tekst tutaj (Nasz Dziennik, 26.3.2022)

TVP Info 14.3.2022