Protest Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP przeciw wyrokowi na ks. prof. Dariusza Oko

Zdecydowaliśmy się na protest z fundamentalnych powodów. Wyrok narusza zasady wolności słowa – szczególnie wolności akademickiej – i nie można godzić się na to, by pisząc artykuły naukowe, publikując je w pismach do tego przeznaczonych, być narażonym na takie reperkusje (…) W świetle konstytucji niemieckiej oraz międzynarodowych aktów prawnych dotyczących praw człowieka jest to w mojej ocenie nie do przyjęcia, zrozumienia oraz uzasadnienia… Cała rozmowa z dr Jolantą Hajdasz tutaj:

Straszny “Straszny dwór”

Sądowa przemoc ze strony homolobby

…Mamy do czynienia z ogromną, coraz bardziej narastającą skalą ograniczenia wolności słowa, wolności badań naukowych, wolności wypowiedzi i to jest ograniczanie w jednym kierunku, bardzo jednostronne. Tutaj proces posunął się o tyle dalej, że to już nie jest tylko zakaz publikacji, ale to jest kara finansowa, zagrożenie też karą pozbawienia wolności, a więc to już nie jest cenzura, ale to jest po prostu represja fizyczna w stosunku do osoby wypowiadającej swoje poglądy…  Cała rozmowa z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem tutaj.

Profesor coraz mniej poważany

Z przeglądu rankingów poważania zawodów z ostatnich lat wynika, że profesor uniwersytetu jest coraz mniej poważany. Przez długie lata, zarówno w PRL, jak i III RP, profesor uniwersytecki miał najwyższy prestiż społeczny, ale od roku 2013 ustąpił pierwszeństwa strażakowi. Dwa lata temu profesor spadł na piąte miejsce.(…) Po latach ludzie w końcu się zorientowali, że tytuły u nas nadawane nie mają wielkiej wartości, a pożytek społeczny z nich jest niewielki(…) Gdy taksówkarz będzie zachowywał się idiotycznie, nie będzie przestrzegał znaków drogowych, będzie jeździł po pijaku, to albo się zabije, albo straci licencję zawodową. A profesor choćby mówił/pisał brednie, choćby zrobił karierę nieuczciwie, pozostaje profesorem dożywotnio... Cały tekst tutaj.

Myśl polityczna dziś

Niemcy postępują na własną rękę łamiąc wszelkie zobowiązania, nie liczą się z interesami swoich partnerów np. w sprawie Nord Stream 2. Trzeba patrzeć na czyny, nie na słowa. Czyny po stronie niemieckiej są takie, że z perspektywy Berlina wolno więcej… Wydaje się, że mamy do czynienia z recydywą myślenia o wyższości kultury niemieckiej, którą należy zasadzić na pustyni kulturowej, jaką ma być Polska i Węgry. Traktowanie nas jak “chłopców do bicia” znamy aż za dobrze z relacji polsko-niemieckich…
Cała rozmowa, Polskie Radio 24, 15.7.2021:

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla dr. Józefa Wieczorka

To satysfakcja z otrzymania takiego wyróżnienia. Od lat dokumentuję setki wydarzeń, uroczystości, wywiadów, na rzecz utrwalania pamięci o działaniach niepodległościowych. To setki fotoreportaży umieszczonych m. in. w serwisach „Niezłomnym ku Niepodległości”, „W Krakowie” (na platformie wordpress.com), także wiele działań i tekstów obrazujących szlaki wiodące do niepodległości, do naprawy polskiego systemu akademickiego w Polsce Niepodległej i działań na rzecz stosowania rzetelnej wiedzy w gospodarce odradzającej się z trudem ze zniewolenia komunistycznego Polski. Dobrze, że ta praca została zauważona, nie podległa skasowaniu, wymazaniu z przestrzeni publicznej, pamięci, jak działania wcześniejsze na rzecz „Solidarności”, czy formowania polskich elit u schyłku systemu komunistycznego [nieraz wymazywanego z historii jak np. na uczelni, gdzie działałem – UJ]. Szkoda, że otrzymanie Medalu nie stanowi przepustki do działań jeszcze bardziej efektywnych, do wykorzystania pełni potencjału intelektualnego w pracy dla Polski. Medal nie wypełni pustki po wykluczeniu z domeny akademickiej, szczególnie ważnej dla rozwoju Polski…    Gratulujemy!  Cały tekst Laureata tutaj.

Prymas Wyszyński a rewolucje

Nasi koledzy wyróżnieni. Gratulujemy!

Ile Polska nam daje…

…Sądzę, że wśród młodych najczęstszą postawą jest raczej obojętność i brak zainteresowania dla spraw naszej historyczno-kulturowej wspólnoty. Nie ma co się obrażać na ten stan. Zwrócić trzeba raczej uwagę na to, że przecież młodych ktoś wychowuje. Nie można w każdym razie takiej obojętności i ignorancji akceptować. Uważam, że powinniśmy starać się zainteresować młodych ludzi czymś, co ich zafrapuje, co odkryją w historii Polski jako swoje korzenie. To byli nasi pradziadkowie, nie jacyś obcy ludzie, trzeba mieć tego świadomość… Cała rozmowa tutaj (WPIS 6/2021)

Opozycja gra samobójczo

…Uczmy się od naszych izraelskich partnerów konsolidacji najważniejszych sił politycznych wokół racji stanu. Tam wszyscy, i opozycja, i rząd, w sprawie racji stanu są jednomyślni.(…) W Polsce jest zupełnie inaczej, i to jest smutne. Obecnie siły opozycyjne uważają, że sabotowanie czegokolwiek, co rząd polski robi na arenie międzynarodowej, wzmacnia ich własną pozycję tu w Polsce. To jest polityka samobójcza…
Cała rozmowa, Polskie Radio 24, 01.7.2021: