O misji mediów publicznych

 

O nowej książce prof. Grzegorza Kucharczyka

Prof. Grzegorz Kucharczyk o rewolucjach przeciw duchownym

Historia wolnomularstwa rozpoczyna się w epoce oświecenia. Odgrywała wtedy rolę religii zastępczej dla intelektualnych i politycznych elit odrzucających wiarę chrześcijańską, która przez wieki kształtowała kulturowe oblicze Europy. W lożach spotykają się nie tylko czołowi przedstawiciele „wieku świateł” na czele z Wolterem i encyklopedystami, ale również przedstawiciele Ancien régime’u (Ludwik XVI, a nawet późniejszy „doktor kontrrewolucji” Józef de Maistre). Miarą kryzysu było to, że wolnomularstwo zaczęło przenikać w szeregi osiemnastowiecznego Kościoła, mimo że orzeczenia kolejnych papieży nie pozostawiały wątpliwości co do tego, że katolik nie może należeć lub wspierać masonerii… Cały tekst tutaj.

Wołanie o pamięć

O kolonizacji dawniej i dziś – prof. Ryszard Vorbrich

Aby system kolonialnego podporządkowania mógł funkcjonować, musiała powstać warstwa jego formalnych i nieformalnych funkcjonariuszy, wywodzących się ze społeczeństw poddanych kolonizacji. W antropologii kulturowej określa się ich mianem „warstwy tubylczych pośredników”. W zależności od kraju i regionu warstwę tę tworzyli lokalni przywódcy (władcy) kolaborujący z kolonizatorami lub „zwykli” tubylcy (często jednostki wyrwane z tradycyjnego środowiska, sieroty, wychowankowie misji), uformowani od początku w obcego pochodzenia instytucjach edukacyjnych. W koloniach portugalskich ludzi takich określano mianem „asymilados”. W imperium brytyjskim zwano ich intellectual proletariat.   Cały tekst tutaj (Do Rzeczy 8/2020).

Jeszcze o dyktaturze seks-proletariatu

O karcie euro-“równości” w Poznaniu

Dr Bartłomiej Wróblewski – Sądy niereformowalne

Już poprzednie rządy próbowały dokonywać zmian w wymiarze sprawiedliwości, i zawsze wycofywały się pod naciskiem sędziowskiego środowiska. Obecny rząd temu naciskowi nie poddaje się. Społeczeństwo to widzi i docenia, zgadzając się, że zmiany w sądownictwie są nieuniknione. A tych zmian nie będzie bez dopuszczenia do pracy nowych osób, awansowania ludzi spoza dotychczasowego klucza. Dlatego nie ma drogi powrotu do stanu z 2015 r., choć nacisk i wewnętrzny i międzynarodowy, żeby wycofać się przynajmniej z części reformy, będzie trwał.  Cały tekst tutaj (“Idziemy” 5/2020).

O napiętnowaniu uczonych – cd.

Prof. Agnieszka Popiela – jak było naprawdę

Audycja Radia Szczecin z 13 stycznia 2020. Na stronie internetowej audycji znajdujemy więcej materiałów dotyczących niejasnej moralnie sprawy pieniędzy pobieranych za leczenie w państwowym szpitalu.