Członkowie AKO w mediach • Akademicki Klub Obywatelski

Komentarz aktualny

Prof. Stanisław Mikołajczak dla wPolsce.pl

Wspomnienie ks. abp. Antoniego Baraniaka

Wypowiedzi członków AKO w TV TRWAM.

Komentarz aktualny

Wypowiedź prof. Stanisława Mikołajczaka dla radia Maryja po decyzji Prezydenta wetującej ustawy reformujące sądownictwo.

Jan Martini: Projekt III RP

Gdy w 1987 r. w Helsinkach dziennikarze zapytali ministra spraw zagranicznych E. Szewardnadze, czy ZSRR mógłby się zgodzić na zjednoczenie Niemiec, usłyszeli że tak, pod warunkiem istnienia strefy buforowej między Rosją a Niemcami. Taka strefa- to kraj nie prowadzący samodzielnej polityki, bez armii i przemysłu, słowem – państwo teoretyczne…

Całość artykułu

O dwóch światach – wartości i antywartości

Warto zwrócić uwagę na to, że opozycja po raz kolejny pokazała, że te wartości, które są dla zdecydowanej większości narodu święte, bezcenne, za które warto oddać życie, a więc wartość ojczyzny, patriotyzmu, Boga, godności narodu, poczucia dumy narodowej i wreszcie wartość rodziny, są w ogóle dla niej nieistotne. Są po prostu – co najgorsze – niezrozumiałe. To fragment wywiadu portalu wPolityce.pl z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem.

Dr Jolanta Hajdasz o abp. Antonim Baraniaku

8 lipca przypada 66 rocznica święceń biskupich, a 2 lipca – 60 rocznica objęcia przez abp. Antoniego Baraniaka archidiecezji poznańskiej.

Reformacja a dechrystianizacja – prof. Grzegorz Kucharczyk

Wraz z rozpoczęciem reformacji mieliśmy do czynienia z całą serią wojen religijnych w Europie Zachodniej. Za tym poszedł dynamiczny rozwój roli państwa, które (…) stawało się coraz bardziej świeckie. W Oświeceniu wszystko stało się zlaicyzowane. Za czasu totalitaryzmów również mieliśmy do czynienia z pustynią duchową – mówił w audycji Kulisy Spraw prof. Grzegorz Kucharczyk, historyk, autor książki “Kryzys i destrukcja. Szkice z dziejów reformacji. (…) Trzeba pamiętać, że wraz z reformacją rozpoczął się rozkwit instytucji państwa kosztem Kościoła. Dzisiaj mamy do czynienia z nietolerowaniem autorytetów normatywnych, co jest pokłosiem reformacji.       Za: Polskie Radio 24

O kolejnych zderzeniach z ideologami niszczącymi chrześcijańską Europę

Najprostszym wymiarem tego bezpieczeństwa jest ograniczenie ryzyka zamachów terrorystycznych, które wiążą się w Europie z fundamentalistycznym islamem. Próbowałem powiedzieć coś takiego na konferencji odbywającej się w zeszłym tygodniu w Brukseli. Wzbudziło to ogromne oburzenie, szok i potępienie moich słów. Na zachodzie Europy nie wolno mówić, że z  fundamentalistycznym islamem wiąże się zagrożenie terrorystyczne na naszym kontynencie. Profesorowie z Niemiec, Włoch, Belgii próbowali zakrzyczeć mnie, mówiąc, że źródłem problemu nie jest nie islam, ale religia jako taka, a w domyśle katolicy i nasz rzekomy fundamentalistyczny katolicyzm.  To fragment wypowiedzi prof. Andrzeja Nowaka dla portalu wPolityce.pl

W obronie prawdy, wolności i rozumu – prof. Andrzej Nowak

Kto zdewastował polską obronność? – Jan Martini

Jest wiele środowisk w Polsce (i poza Polską), którym nie podobają się widoczne rezultaty aktywności ministra obrony narodowej. Często słyszymy o niszczeniu Wojska Polskiego. Warto przypomnieć, jak sprawy obronności miały się za rządów PO i z jaką “stajnią Augiasza” musiał zmierzyć się obecny minister – pisze autor  w artykule dla Kuriera Wnet 5/2017