TVP3: Czym jest patriotyzm?

Prof. Grzegorz Kucharczyk odpowiada rektorom w sprawie „tęczowej” cenzury

Jako historyk od lat zajmujący się profesjonalnie dziejami cenzury (zwłaszcza cenzury pruskiej) chciałbym w tym miejscu wyrazić uznanie dla dalekowzroczności Konferencji Rektorów Polskich, która występując jako głos wolny wolność zabezpieczający ogłosiła zamiar ukrócenia wrogiej wobec ludzi LGBT mowy nienawiści. Bazując na swoich wieloletnich badaniach nad sposobem działania cenzury w państwie Hohenzollernów mogę tylko podkreślić, że ta decyzja Magnificencji Rektorów czerpie pełnymi garściami z trwałego (jak się okazuje) dziedzictwa walki z mową nienawiści, którą bezwzględnie – aż do wykorzenienia (Ausrotten!) nienawistników – prowadził w swoim czasie kanclerz Rzeszy Niemieckiej i premier Prus Otto von BismarckCały tekst tutaj.

Prof. Grzegorz Kucharczyk o rozbiorze Polski w 1939 r.

W odróżnieniu od wspomnianego „paktu o nieagresji” między Moskwą a Berlinem, układ „o granicach i przyjaźni” z 28 września 1939 roku zawierał nie jeden, a trzy dodatkowe i utajnione protokoły. Każdy z nich zapowiadał kolejne, wspólne niemiecko-sowieckie represje wymierzone w Naród Polski. (…) W Londynie i Paryżu potępiano jedynie niemiecką napaść na Polskę, całkowicie – i dla nas złowrogo – pomijając agresję z dnia 17 września 1939 roku. Takiemu stanowisku wtórowała prasa po obu stronach kanału. Nie do przecenienia w tym kontekście były komunistyczne (czy szerzej: lewicowe) wpływy w poszczególnych redakcjach, a przecież według wskazówek Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) we wrześniu 1939 roku doszło do zniszczenia„imperialistycznej Polski” przez dwa mocarstwa „miłujące pokój” (Niemcy i Związek Sowiecki).   Całe teksty tutaj.

Jan Martini – O wyższości rozdawnictwa nad grabieżą

Po 1945 roku alianci gwarantowali  w Polsce “wolne wybory” z zastrzeżeniem, że wyłoniony rząd musi być przyjazny ZSRR. Po 1989 roku “mocarstwa sprzymierzone” również wymogły na Polsce szereg warunków, jako że niepodległośc ma swoją cenę. Uzgodniono, że między Rosją a Niemcami ma powstać strefa buforowa, czyli “pańśtwo teoretyczne” niprowadzące polityki zagranicznej, bez przemysłu i sił zbrojnych, administrowane przez ludzi gwarantujących interesy zagranicznych decydentów.(…) Kaczyński, balansując na cienkiej linie i starając się nie zakłócić chwiejnej równowagi, próbuje powiększać obszar naszej niepodległosci, wykorzystując wszelkie rozbieżności między “decydentami”.  Cały artykuł tutaj.

Kompetencje i osiągnięcia powinny decydować – poseł Bartłomiej Wróblewski

…Jeśli najbardziej aktywny poseł w Wielkopolsce, jak dość powszechnie jestem określany, parlamentarzysta, który rzuca wyzwanie Platformie Obywatelskiej, dostaje szóste miejsce na liście, jest to sygnał dla naszych radnych wszystkich szczebli, że to nie praca, a inne czynniki decydują o awansach. Cała rozmowa tutaj.

O reformie wymiaru sprawiedliwości – dr Bartłomiej Wróblewski

Prof. Mikołajczak o rekacji Ministra na list otwarty

Jest reakcja ministra na ten list, bo Pan minister do mnie zatelefonował, poinformował mnie, że od początku monitoruje sprawę prof. Nalaskowskiego, że polecił stosownemu dyrektorowi zajmowanie się tą sprawą, że doprowadzi do rozmowy Rektora uniwersytetu w Toruniu z prof. Nalaskowskim i jest przygotowane rozwiązanie. Ten zakaz pełnienia funkcji akademickich zostanie mu cofnięty. Zaplanowano spotkanie AKO z Ministrem poświęcone staraniom, aby uniemożliwić wchodzenie ideologii w życie naukowe i zapewnić równoprawność i swobodę w świecie akademickim.  Źródło: Radio Poznań

Przyczyną zła jest odrzucenie prawdy

Ideologia w najczystszej postaci – ks. prof. Paweł Bortkiewicz

…Dwóch moich znakomitych kolegów historyków żartowało niedawno niezależnie od siebie na temat grantów. Jeden chciał ubiegać się o grant na temat prześladowań homoseksualistów w Prusach Wschodnich w XIX wieku a drugi o badanie represji gejów i lesbijek na Podhalu w latach 80. XX wieku. A wszystko to po to by opisać te przestrzenie społeczne i kulturowe z konkluzją, że niestety nie udało się ustalić faktu owych represji, bowiem wymienionych grup osób w owym czasie i w owym terenie, w widocznej skali nie było… Może to jest sposób na granty, ale to przypomina naukę sowiecką a nie naukę. Tu cały tekst.

O ideologicznej wojnie na uniwersytetach – prof. Stanisław Mikołajczak

…W sprawie prof. Nalaskowskiego nie można mówić o trzymaniu się jakichkolwiek standardów akademickich, bo to jest jeden wielki skandal, zresztą nie pierwszy na UMK, bo rektor poprzednio zachowywał się niestandardowo, właśnie skandalicznie w stosunku do profesora prawa. Uczony tej klasy, który jest powszechnie znany także z pewnego zacięcia publicystycznego, który znakomicie posługuje się felietonem i używa pewnego gatunku literacko-publicystycznego, jakim jest felieton do wyrażenia myśli, w których wyraża poglądy ogromnej liczby Polaków zostaje za to ukarany przez władze uczelni, jakby popełnił jakieś wykroczenie…   Tu cały tekst rozmowy.