W kwestii “uchodźców”

Ks. prof. Paweł Bortkiewicz poproszony przez portal wPolityce.pl o komentarz do głośnej wypowiedzi Ks. Prymasa mówi: (…) mam olbrzymi szacunek dla urzędu jaki piastuje Prymas Polski Wojciech Polak, ale także osobisty, bo z księdzem arcybiskupem znamy się prywatnie. Nie zmienia to faktu, że trudno jest mi przyjąć w pełnej rozciągłości jego słowa. (…) Sformułowanie problemu (…) sugeruje, że [chodzi o protestowanie–PCI] przeciwko uchodźcom, którzy są objęci konwencją genewską i którzy są ludźmi prześladowanymi i represjonowanymi, a takich ludzi jest w Europie niezwykle mało. Problem, z którym się borykamy to inwazja ludności muzułmańskiej, która przybywa do Europy, aby zaprowadzać na terenie naszego kontynentu prawo szariatu, aby niszczyć nasz dorobek i podstawy cywilizacyjne i wobec takiej inwazji mamy nie tylko prawo, ale obowiązek protestować w każdy demokratyczny sposób. (…) Inwazja Arabów do Europy ma na celu wprowadzenie w Europie prawa szariatu, które usiłuje zastąpić nasze prawo naturalne i stanowione. więcej

Dr Józef Wieczorek o Konstytucji dla nauki

 

W “Nowym Państwie” 10/2017 dr Józef Wieczorek (Niezależne Forum Akademickie, Blog akademickiego nonkonformisty) komentuje przygotowywaną reformę szkolnictwa wyższego.

Rogalin; spuścizna prezydenta Edwarda Raczyńskiego

AKO reprezentują: Mikołaj Pietraszak-Dmowski i prof. Jan Skuratowicz.

Dr Józef Wieczorek z bliska

Refleksje wokół rocznicy września 1939

Niemiecka troska o Polskę

Jeżeli spojrzymy na programy wyborcze niemieckich partii politycznych biorących udział w wyborach do Bundestagu to większość z nich zawiera mniej lub bardziej zakamuflowane groźby pod adresem Polski w kontekście wielkiej troski o praworządność w naszym kraju.

– To fragment wypowiedzi prof. Grzegorza Kucharczyka dla portalu wPolityce.pl

Komentarz aktualny

Prof. Stanisław Mikołajczak dla wPolsce.pl

Wspomnienie ks. abp. Antoniego Baraniaka

Wypowiedzi członków AKO w TV TRWAM.

Komentarz aktualny

Wypowiedź prof. Stanisława Mikołajczaka dla radia Maryja po decyzji Prezydenta wetującej ustawy reformujące sądownictwo.

Jan Martini: Projekt III RP

Gdy w 1987 r. w Helsinkach dziennikarze zapytali ministra spraw zagranicznych E. Szewardnadze, czy ZSRR mógłby się zgodzić na zjednoczenie Niemiec, usłyszeli że tak, pod warunkiem istnienia strefy buforowej między Rosją a Niemcami. Taka strefa- to kraj nie prowadzący samodzielnej polityki, bez armii i przemysłu, słowem – państwo teoretyczne…

Całość artykułu