O kolonizacji dawniej i dziś – prof. Ryszard Vorbrich

Aby system kolonialnego podporządkowania mógł funkcjonować, musiała powstać warstwa jego formalnych i nieformalnych funkcjonariuszy, wywodzących się ze społeczeństw poddanych kolonizacji. W antropologii kulturowej określa się ich mianem „warstwy tubylczych pośredników”. W zależności od kraju i regionu warstwę tę tworzyli lokalni przywódcy (władcy) kolaborujący z kolonizatorami lub „zwykli” tubylcy (często jednostki wyrwane z tradycyjnego środowiska, sieroty, wychowankowie misji), uformowani od początku w obcego pochodzenia instytucjach edukacyjnych. W koloniach portugalskich ludzi takich określano mianem „asymilados”. W imperium brytyjskim zwano ich intellectual proletariat.   Cały tekst tutaj (Do Rzeczy 8/2020).