Oświadczenie w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z wielkim niepokojem obserwują kolejną eskalację sporu wokół reformy wymiaru sprawiedliwości.

W naszej ocenie obiektywna potrzeba reformy polskich sądów nie podlega dyskusji. Lista bezspornych słabości wymiaru sprawiedliwości jest długa: od niezdolności do samooczyszczenia się środowiska sędziowskiego po 1989 r., przez tolerancję i obronę sędziów, którzy sprzeniewierzyli się rocie ślubowania sędziowskiego popełniając czyny zabronione bądź dopuszczając się podważenia swej bezstronności, aż do otwartego opowiadania się po jednej ze stron politycznych sporów. Do tego dochodzą problemy instytucjonalne polskich sądów oraz niedoskonałości procedur cywilnych, karnych i administracyjnych, co łącznie prowadzi do wyobcowania sądów ze społeczeństwa, przedmiotowego traktowania obywateli, oraz olbrzymiej – nierzadko liczonej w latach – przewlekłości postępowań.

Negatywnie oceniamy działania sędziów, także Sądu Najwyższego, którzy w prowadzonych sporach dotyczących reformy sądownictwa przekraczają granice powierzonej im odpowiedzialności za sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wchodzą w obszary konstytucyjnie zarezerwowane dla władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz innych organów władzy sądowniczej i ochrony prawa (w szczególności Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa). W ten sposób podważają porządek konstytucyjny i destabilizują system prawny. Zwracamy uwagę na niezdolność części środowisk sędziowskich do autorefleksji oraz determinację w obronie status quo w wymiarze sprawiedliwości, czego smutnym symbolem są portrety sędziów Sądu Najwyższego z okresu stalinowskiego wciąż wiszące w gmachu Sądu w Warszawie. Zgodnie z konstytucyjną zasadą równości w dostępie do funkcji publicznych stanowiska sędziowskie oraz awanse w ramach tego środowiska muszą być dostępne dla wszystkich polskich prawników, niezależnie od światopoglądu, pochodzenia, także wywodzących się z grup społecznie, rodzinnie i środowiskowo dotychczas nieuprzywilejowanych.

Wzywamy wszystkich uczestników potrzebnej dyskusji na temat stanu i reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce do wyłączenia z tej debaty przedstawicieli innych państw oraz organizacji międzynarodowych. Takie działania, niezależnie od przyświecających im intencji, są i będą wykorzystywane do osłabiania pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a szczególnie w Unii Europejskiej oraz w Radzie Europy. Takie interwencje godzą w polską suwerenność oraz niszczą polską wspólnotę, której odbudowa i umacnianie jest naszym obowiązkiem i zadaniem.

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oczekują od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej szybkiego podpisania przesłanego przez Sejm RP tekstu  ustawy.

Oczekujemy od  władz państwowych oraz Prawa i Sprawiedliwości, że:

– dzieło naprawy polskiego wymiaru sprawiedliwości zostanie szybko doprowadzone do końca;
– zostaną precyzyjnie określone ustawowe zasady powoływania naczelnych instytucji sądowych, ich wzajemnych relacji i kompetencji;
– polskie władze  odrzucą wszelkie próby pozaprawnych i pozaumownych (z UE) ingerencji w polski system prawny, godzących w polską suwerenność i stawiających nasze państwo w roli członka UE gorszej kategorii;
– stanowczo i kompetentnie doprowadzą do oczyszczenia polskiej kadry sądowniczej wszystkich szczebli z osób niegodnych sprawowania tej funkcji w imieniu Rzeczypospolitej, w tym nieprzestrzegających apolityczności;
– w efekcie wymienionych zmian doprowadzą do zdecydowanej poprawy funkcjonowania sądów powszechnych na wszystkich poziomach – zwłaszcza orzekania zgodnego z prawem i zasadą równego traktowaniem stron – oraz poprawy terminowości i kultury w przebiegu procesów.

Szybkie i konsekwentne uzdrowienie polskiego wymiaru sprawiedliwości jest polską racją stanu, koniecznym warunkiem zaufania Polaków do swojego państwa oraz sprawnego funkcjonowania życia publicznego, w tym gospodarczego.

W imieniu Zarządów Klubów:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
prof. dr  hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący AKO Kraków
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
prof. dr hab. inż. – Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Przewodniczący AKO Gdańsk
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Przewodnicząca AKO Olsztyn
dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

Poznań, Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice, Gdańsk, Lublin, Olsztyn, Toruń, 29.01.2020

 

Tu można podpisać się pod drugim oświadczeniem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Apr 06, 2021

Zebrane podpisy: 306

306 signatures

Najnowsze podpisy
306 Ryszard Gałąź Wrocław adiunkt, emerytowany adiunkt Politechniki Wrocławskiej
305 Włodzimierz Starosta Warszawa prof. dr hab.
304 Jacek Silski Poznań mgr inż. pracodawca
303 Anna Pazdur Gliwice prof. zwyczajny, prof. nauk o Ziemi, emeryt, Politechnika Śląska
302 Andrzej Augustynek Kraków dr inż.
301 Zofia Lachtara Gliwice nauczyciel emeryt
300 Zdzisław Świątkowski Bydgoszcz mgr inż.
299 Wacław Waza Chemia Bydgoska Absolewnt Semestrata
298 Izabella Wróblewska-Zając mgr inż.
297 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
296 Lucyna Lubańska Kraków prezes Koła im. sw.Jana Pawła II, SRKCH "Odrodzenie"
295 Tomasz Kozłowski Toruń Dr hab. profesor uniw. AKO Toruń
294 Marek Matysiak Poznań Emeryt
293 Piotr Walerych Kiekrz Nauczyciel, ekspert d.s komunikacji specjalnej
292 Eugeniusz Szcześniak Poznań dr hab
291 Danuta Sobczyk Katowice wiceprezes KIK w Katowicach
290 Marek Klemański Toruń mgr
289 Jan Jacek Sztaudynger Łódź prof. dr hab.
288 Andrzej Kalinowski Kraków fotograf
287 Alina Dudek Nakło nad Notecią mgr
286 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. AKO Katowice
285 Maciej Mikołajewski Poznań mgr inż.
284 Michał Wiza Rokietnica,wielkopolskie
283 Zofia Biała-Mikołajewska Gruszczyn mgr - emerytka
282 Lech Torliński Poznań Prof.dr hab.
281 Marek Podlewski Borne Sulinowo
280 Miroslaw Szulc REDA mgr inż. Mirosław Szulc chemik absolwent Politechniki Gdańskiej
279 Stanisław Oskierko Trzcianka Internowany w stanie wojennym emeryt
278 Wit Foryś Krakow profesor
277 Zofia Marciniak Września nauczyciel
276 Maria Michalak Poznań Księgowa
275 Elżbieta Wiza Poznań Biegły Rewident
274 Mieczysław Ślesicki Trzcianka pisarz - UAM Poznań
273 Edwin Klessa Trzcianka mgr inż.
272 Jan Więckowski Lublin
271 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice Dr inż. em. pracownik naukowy Pol. Śl.
270 Andrzej Judek Poznań mgr inż.
269 Maria Szymańska Poznań emer. absolwentka UAM
268 Zbigniew Porada Kraków emerytowany profesor Politechniki Krakowskiej
267 Zdzisław Puślecki Poznań Prof. dr hab.
266 Urszula Hemmerling Poznań mgr ekonomii-księgowa
265 Barbara Apolinarska Pobiedziska dr hab. emer. prof. IGR PAN Poznań
264 Teresa Stanek Poznań Dr hab
263 Jerzy Goszczyński Moczydła mgr inż. AKO Łódź
262 Irena Golebiowska Bydgoszcz dr hab. prof. UTP
261 Jan Sznajder Gliwice
260 Paweł Kowalczyk Września mgr politolog
259 Karol Świercz Poznań Dyr. Mgr Inż.
258 Jacek Zalewski Zabrze mgr
257 Jolanta Zalewska Zabrze mgr
256 Jerzy Tomczyk Łódź prof.dr hab.inż - emerytowany prof. zw. Politechniki Łódzkiej, vice Przewodniczący AKO Łódź
255 Tadeusz Rorat Poznań Profesor
254 Stanisław Fabrowicz Dębica lekarz
253 Jerzy Bodys Poznań emerytowany mgr inż. mechanik
252 Andrzej Stępień Poznań
251 Irena Nowicka Luboń
250 Andrzej Stecewicz Szczecin dr n. hum.
249 Dariusz Paterczyk Nosków Ks.
248 Andrzej Świderczuk Złotniki
247 Urszula Balińska Poznań
246 Józef Fleszar KOSZALIN dr inż.
245 Irena Gąsior Krakow Mgr matematyki
244 Teresa Warchoł Poznań dr
243 Jerzy Warchoł Poznań Prof. dr hab. UMP Poznań
242 Łucja Firlej Poznań ekonomista
241 Zdzisław Firlej Poznań mgr inż.
240 Ryszard Czarny-Kropiwnicki Poznań mgr ekonomii
239 Roman Dzwonkowski Lublin Emeryt, prof. KUL
238 Czesław Nowak Gdańsk Prezes Stow Godność
237 Aleksander Wójcik Kraków AKO Kraków
236 Urszula Trochanowska Łódź emeryt
235 Margareta Gibasiewicz Poznań
234 Barbara Zawidowska Kraków
233 Małgorzata Łośko Swarzędz mgr
232 Róża Antkowiak Poznań dr
231 Henryk Dąbrowski Łódź
230 Maria Lasończyk Gliwice
229 Witold Bator Kraków
228 Beata Zagórska-Marek Wrocław Prof. zw. dr hab.
227 Krystyna Rakoczy-Pindor dr ,emerytowany nauczyciel akademicki AGH
226 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab. prof. PWSZ Tarnów
225 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż. Politechnika Śląska, emeryt
224 Włodzimiera Pajewska Poznań Em.prac.UAM, czł. AKO
223 Paweł Górski Łódź
222 Włodzimierz Wawszczak Łódź Dr hab. inż.
221 Stanisława Kmieć Kraków lekarz wykładowca
220 Marian Smoczkiewicz Suchy Las prof. dr hab chirurg
219 Marek Jasica Kraków mgr inż.
218 Antoni Winiarski Katowice Dr emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
217 Krystyna Partuś Zabrze mgr Przewodn. Zabrzańskiej Sekcji KIK w Katowicach
216 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
215 Robert Cierniak Częstochowa Prof. dr hab. inż.
214 Piotr Niedzielski Szczecin prof. dr hab.
213 Jerzy Dąbrowski Warszawa Dr hab. inż. b.pracownjk P.Śl. w Gliwicach
212 Stefan Zawadzki Poznań prof. dr. hab
211 Lech Różański Poznań dr chem
210 Janusz Bromboszcz Kraków Dr med. AWF Kraków
209 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. /em. prof. nzw. Pol. Śląska
208 Michał Mierzejewski Wrocław prof. dr habil.
207 Adam Matlak Wałbrzych
206 Krystian Probierz Gliwice prof dr hab. inż. dr H.C. Politechnika Śląska
205 Bronisław Barchański kraków profesor
204 Mirosława Mołotkin Dopierała Poznań Historyk
203 Danuta Malec Lublin
202 Czesław Ryszka Czeladź b. senator RP
201 Katarzyna Warchoł-Biedermann
200 Piotr Urbanowicz Chorzów dr inż. / Uniwersytet Śląski w Katowicach
199 Wanda Sanocka Zabrze lek.stom.
198 Jan Tadeusz Duda Kraków profesor, AGH Kraków
197 Andrzej Sanocki Zabrze mgr inż./KIK
196 Stanisław Kruszyński Utrecht diakon
195 Stanislaw Juraszek Turza Śląska ks.
194 Andrzej Pułka Gliwice dr hab. inż. / Prof PŚ w Gliwicach
193 Wojciech Pillich Zabrze dr inż., em. PŚl
192 Jerzy Loba Łódź filozof, były nauczyciel akademicki
191 Dariusz Ważyński Poznan Dr med,
190 Antoni Kramarz Andrychów emeryt wg IPN poszkodowany
189 Karolina Foedke Poznań mgr pracownik UAM
188 Kazimierz Suszyński Wrocław matematyk - emeryt
187 Wiesław Bednarek Poznań dyrygent
186 Maciej Rajpolt Zabierzów
185 Mariusz KLAPPER KRAKÓW AKO Kraków mgr inż.
184 Michał, Hanna Szweycer Poznań prof. dr hab. inż. - emeryt Politechniki Poznańskiej, dr - emerytka
183 Teresa Kwiek-Walasiak Poznań dr UAM
182 Urszuła Cierniak Częstochowa dr hab., prof UJD Częstochowa
181 Wiesław Antkowiak Poznań Em. prof., Wydział Chemii UAM, czł. AKO
180 Wojciech T. Markiewicz Poznań Prof. dr hab., PAN
179 Grzegorz Kubski Poznań prof. UAM dr hab.
178 Grzegorz Woźniak Poznań lek. med.
177 Elżbieta Czarniewska Poznań dr hab. prof.UAM
176 Aniela i Jan Bujakowie
175 Mirosław Drzazga Jarocin Radny Powiatowy
174 Katarzyna Dybeł Kraków Prof. dr hab.
173 Andrzej Cieśliński Poznań prof. zw. dr hab. med.
172 Andrzej Przybyszowski Nowy Sącz Dr n. med.
171 Anna Szyndler Częstochowa dr hab., prof. UJD Częstochowa
170 Jacek Rońda Kraków Profesor
169 Lidia Banowska Poznań dr hab. , UAM Poznań
168 Henryka Kramarz Kraków emer. prof. Uniw. Ped. dr hab.
167 Lesłąw Piecuch Kraków dr
166 Andrzej Skumiel Poznań Prof. dr hab. inż.
165 Andrzej Skrzypczak Poznań dr hab. PP
164 Bogdan Słyś Kraków kapłan katolicki
163 Małgorzata Chudek Warszawa radca prawny
162 Krystyna Paździora Kraków muzykolog
161 Lucyna Rempulska Poznań dr hab. / em. prof. IM PP
160 Wojciech Kuczyński Chomęcice Prof. dr hab./ Instutur Fizyki Molekularnej PAN
159 Ryszard Golański Kraków dr hab. inż.
158 Janina Milewska-Duda Kraków prof. dr hab. inż.
157 Karol Mausch Szczecin Dr hab.
156 Aleksandra Koczwara
155 Lidia Dudziak Poznań radna miasta Poznania
154 JAN Kępczyński Dobra
153 Leon Drobnik Poznan prof.emer.
152 Danuta Prył-Silska Poznań mgr inż
151 Stanislaw Wierzbinski Krakow Prof.dr hab.inz. AKO Krakow
150 Krystyna Łopata Kraków dr chemii, emerytowany nauczyciel akademicki UJ
149 Andrzej Łopata Kraków dr inż. emerytowany nauczyciel akademicki AGH
148 Stefania Nowak Oświęcim
147 Elżbieta Kawala Opatówek lekarz medycyny
146 Elzbieta Bystrzanowska Poznań mgr
145 JERZY ŻARNOWSKI POZNAŃ emeryt H.Cegielski Poznań S.A.
144 Wiesława Woźniak Pniewy mgr ekonomista
143 Jerzy Nagórski Łódź
142 Michał Stopyra Kraków Dr inż.emerytowany pracownik naukowo dydaktyczny AGH
141 Agnieszka Kałamajska Warszawa Prof dr. hab., Uniwersytet Warszawski
140 Bogdan Barwiński Wrocław dr
139 Konrad Pylak Lublin dr inż.
138 Stanisław Bik Kraków Mgr.inż
137 Adam Nodzeński Kraków dr hab., em. prof.AGH,
136 Przemysław Witkowski Kraków
135 Łukasz Jankowiak Szczecin dr hab.
134 Andrzej URBANIAK POZNAŃ prof. dr hab. inż.
133 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki, artysta plastyk, emerytowana nauczycielka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim ps. Rawicz, Zgrupowanie Żywiciel
132 Paweł Zdun Warszawa LTB, mgr / AKO-Warszawa, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
131 Rafał Galuba Poznań dr hab.
130 Włodzimierz Bochniak Kraków prof.dr hab.inż. AKO Kraków
129 Maria Weres Złotniki anglistka
128 Błażej Michalewski Blizanów ks. dr
127 Wojciech Mayer Kraków dr inż. em. prac. nauk.-dydakt. AGH Kraków
126 Anna Wierzbicka-Bogacz Kraków Przedsiebiorca
125 Jerzy Ziętek Kraków AKO Kraków
124 Stanisław Czekalski Poznań Prof. zw. dr hab. med.
123 Zdzisław Winnicki Wojnowice profesor
122 Krzysztof Zajączkowski Katowice dr
121 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż., Politechnika Krakowska
120 Marek Doniec Kraków mgr inz., emeryt, AKO Kraków
119 Jerzy Czainski Poznan mgr ekonomii
118 Henryk Szydłowski Pozna prof.senior
117 Mirosław Boruta Krakowski Kraków dr, socjolog, Uniwersytet Pedagogiczny
116 Anna Maria Budkowska Kraków filolog, filozof, prawnik kanoniczny; cłonek AKO Kraków
115 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., em. prof. nadzw. Politechniki Śląskiej, wiceprezes KIK w Katowicach
114 Wilhelmina Nowak Poznań
113 Kazimierz Mrówka Wieliczka dr hab. Uniwersytet Pedagogicznym im. KEN w Krakowie
112 Dariusz Michalak Gdańsk
111 Krzysztof Kozar Sulechów
110 Hubert Mełges Tenczynek dr hab.inż. PPUZ w Nowym Targu
109 Maria Zawadzka Poznań nauczyciel. członek AKO Poznań
108 Mieczysław Staniszewski Gortatowo p-ta Swarzędz dr hab.
107 Anna Mieszkowicz Mielec