List w obronie prof. Agnieszki Popieli

Prof. Andrzej Nowak (członek AKO), prof. Wojciech Polak oraz red. Bronisław Wildstein (laureat statuetki Pan Cogito) stanęli w obronie prof. Agnieszki Popieli, przeciwko której rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Szczecińskiego wszczął postępowanie za jej wypowiedzi dotyczące Marszałka Senatu. Wystosowali list otwarty, z którym społeczność Akademickich Klubów Obywatelskich w pełni się solidaryzuje:

Z ogromnym niepokojem przyjęliśmy informację o tym, że rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Piotr Łaski wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec profesor Agnieszki Popieli w związku z jej wypowiedziami dotyczącymi p. Marszałka Senatu RP profesora Tomasza Grodzkiego. Każdy człowiek w naszym kraju korzysta z prawa wolności słowa. Jeżeli podnosi kwestie trudne to czyni to na własną odpowiedzialność, może też liczyć na pomoc organów państwa oraz rzetelnych dziennikarzy w wyjaśnianiu tych kwestii. Wystąpienia profesor Agnieszki Popieli w żaden sposób nie kolidują z zasadami godnego postępowania nauczycieli akademickich, są one przejawem jej obywatelskiej troski i odpowiedzialności za dobro wspólne. Wszczynanie postępowania dyscyplinarnego wobec profesor Agnieszki Popieli może być interpretowane jako naruszanie prawa do swobodnych wypowiedzi przynależnego nie tylko nauczycielom akademickim, ale wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej. Poza tym stawianie przed organami dyscyplinarnymi wyższej uczelni profesora, który jest świadkiem w prowadzonym postępowaniu prokuratorskim powiązanym z tą samą sprawą, może być odbierane jako próba zastraszania. Jest to niedopuszczalne. Apelujemy więc do Pana Ministra o interwencję w tej sprawie w trybie nadzoru Ministra nad wyższymi uczelniami w Rzeczypospolitej Polskiej. Pozostajemy z głębokim szacunkiem

prof. dr hab. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Wojciech Polak
red. Bronisław Wildstein