Oświadczenie w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce

W imieniu społeczności skupionej w Akademickich Klubach Obywatelskich i sympatyków Klubów, działając w poczuciu odpowiedzialności za Kraj, wzywamy Rząd i Parlament Rzeczypospolitej do kontynuowania dzieła reformy wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie stwierdzamy, że z perspektywy obywatelskiej dzieło to będzie udane, jeżeli:

  • obywatelom zostanie zapewnione prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły sąd i w rozsądnym czasie. Oznacza to konieczność reformy procedur cywilnej i karnej, wsparcie pozasądowych metod rozwiązywania sporów, a także zagwarantowania obywatelom, których nie stać na skorzystanie z profesjonalnego zastępstwa procesowego, dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedprocesowym i procesowym, przy czym Państwo Polskie nie może przerzucać kosztów pomocy prawnej w całości lub części na profesjonalnych pełnomocników.
  • nowe przepisy wzmocnią realizację konstytucyjnej zasady trójpodziału władz, uniemożliwiając władzy sądowniczej próby przejęcia kompetencji parlamentu lub rządu, zaś władzy wykonawczej – ingerencję w funkcjonowanie sądów w sposób, który mógłby być odebrany jako próba administracyjnego wpływania na orzecznictwo sędziów.
  • reforma zapewni istnienie mechanizmu kontroli i równowagi władz, zapobiegającego upolitycznieniu sądownictwa, jak również przekształcenia się go we władzę pozostającą poza wszelką kontrolą – rządzącą się własnymi prawami i odpowiadającą wyłącznie przed Bogiem i Historią. Zdecydowanie opowiadamy się za istnieniem i sprawnym działaniem Izby Dyscyplinarnej wolnej od nacisków politycznych, ale stanowczo eliminującej zachowania naganne poszczególnych sędziów.

Rozumiemy konieczność uzdrowienia najpierw struktury sądownictwa, zwłaszcza organów naczelnych i ich wzajemnych relacji i kompetencji, ale równocześnie oczekujemy zintensyfikowanych działań zdecydowanie poprawiających orzecznictwo w sądach rejonowych i okręgowych, zwłaszcza skrócenia czasu trwania procesu sądowego i godnego traktowania podsądnych.

Oczekujemy także stanowczego stanowiska władz państwowych w stosunku do władz Unii Europejskiej we wszystkich aspektach wymiaru sprawiedliwości w Polsce, które są wyłączone spod jej jurysdykcji.

Wierzymy głęboko, że przedstawicielom władzy wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej zależy na pomyślności Rzeczypospolitej, i że będą oni w stanie wznieść się ponad bieżące spory polityczne i wspólnie pracować dla Jej dobra. Tylko wtedy możliwe będzie stworzenie systemu, w którym wymiar sprawiedliwości ponownie odzyska zaufanie obywateli, a sądy będą orzekać wedle ustaw i sumienia, wolne od politycznego wpływu. Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza do sądów, jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących demokrację oraz szacunek i przywiązanie do swojego państwa.

Przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Warszawa
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – Łódź
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski – Gdańsk
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Katowice
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Lublin
prof. dr hab. Jacek Piszczek – Toruń
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Olsztyn

Poznań… Olsztyn, 21.12.2019 r.

Tu można podpisać się pod oświadczeniem w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Apr 06, 2021

Zebrane podpisy: 179

179 signatures
Najnowsze podpisy
179 Krzysztof Weiss Warszawa Dr hab. inż.
178 Jan Papiór Poznań prof. dr hab.
177 ewa kepczynska Szczecin prof.dr hab.
176 Stanisława Borowczyk Poznań
175 Cezary Lubinski Poznan drs
174 Piotr Urbanowicz MYSŁOWICE dr inż. / Uniwersytet Śląski
173 Wojciech Pillich Zabrze dr inż.
172 Czesław Nowak Prezes Stow. Godność Gdańsk
171 Jacek Burszka Katowice emeryt
170 Arkadiusz Siński Ruda Śląska mgr, przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Rudzie Śląskiej
169 Jacek Zommer Dąbrowa Górnicza Emeryt
168 Stanisław Kruszyński Utrecht diakon
167 Kazimierz Dopierała Poznań Prof. dr hab.
166 Krzysztof Zioło Gliwice dr inż
165 Anna Krykowska Tczew Nauczyciej
164 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice Dr inż. em. pracownik naukowy Pol. Śl.
163 Anna Miazgowicz-Gandor Katowice mgr inż.
162 Danuta Jarosz Imielin
161 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż.
160 Grzegorz Kania Katowice emeryt
159 Krzysztof Stępniewski Lublin mgr, UMCS
158 Czesław Olszewski liwice mgr inż. emeryt
157 Eugeniusz Cichoński Siemianowice Śląskie mgr inż. Główny Spawalnik
156 Teresa Plewa Gliwice Nauczyciel fizyki
155 ZOFIA LACHTARA gliwicw
154 Stefan Wieczorek SIEMIANOWICEŚLĄSKIE
153 Maria Lasończyk Gliwice
152 Czesław Duda Katowice emeryt
151 Robert Prorok Zabrze inż.
150 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż. Politechnika Śląska, emeryt
149 Czesław Ryszka Czeladź b. senator
148 Antoni Winiarski Katowice Dr, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
147 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
146 Krystian Probierz Gliwice prof dr hab. inż. dr H.C. Politechnika Śląska
145 Krystyna Partuś PRZEWODN.SEKCJI Zabrze KIK w Katowicach
144 Zofia Miazgowicz Cholewa Gliwice
143 Andrzej Cholewa Gliwice
142 Włodzimierz Wawszczak Łódź Dr hab. inż.
141 Irena Golebiowska Bydgoszcz dr hab. prof. UTP
140 Alina Dudek Nakło nad Notecią
139 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog
138 Irena Majkutewicz Gdańsk dr
137 Janusz Bromboszcz Kraków Dr med. AWF Kraków
136 Elżbieta Kawala Opatówek lekarz
135 Anna Walczuk Kraków dr hab., profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
134 Katarzyna Dybeł Kraków Prof. dr hab.
133 MAŁGORZATA I MIECZYSŁAW WOŻNIAKOWIE KRAKÓW
132 Kazimierz Bik Kraków mgr inż.
131 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., wiceprezes KIK w Katowicach
130 Mirosław Szulc Reda mgr inż. Mirosław Szulc chemik absolwent Politechniki Gdańskiej
129 Wilhelmina Nowak Poznań Emeryt/nauczyciel
128 Aldona Narkiewicz Warszawa mgr
127 Błażej Michalewski Blizanów ks.
126 Lesław Piecuch Kraków doktor n. ekon., emeryt
125 Anna Kasprzyk Poznan Dr
124 Michał Stopyra Kraków Dr inż.
123 Krystyna Rakoczy-Pindor Kraków dr ,emerytowany nauczyciel akademicki AGH
122 Tadeusz Rorat Poznań Profesor Biologii Molekularnej PAN
121 Jan Więckowski Lublin emeryt mgr inż.
120 Wojciech Kucewicz Kraków Prof. dr hab. inż.
119 Henryk Szydłowski Poznań profesor senior
118 Izabella Wróblewska-Zając Kraków emerytowany nauczyciel akademicki
117 Grażyna Zając Kraków dr hab.
116 Prof.dr hab.inż.Włodzimierz Bochniak Kraków AKO Kraków
115 Jan Tadeusz Duda Kraków profesor/AGH Kraków
114 Bernadetta Pasierb Kraków dr PK
113 Ryszard Wąsik Harbutowice dr
112 Jan Władysław Fróg Kraków Przewodniczący KU NSZZ ,,Slidarność,,UP Kraków
111 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum., pedagog, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego
110 Dariusz Ważyński Poznan Dr med,
109 Anna Wierzbicka-Bogacz Krakow
108 Mieczysław Zając Kraków dr hab. inż.
107 Stanisław Kuta Kraków Prof. dr hab. inż. PWSZ Tarnów
106 Andrzej Przybyszowski Nowy Sącz dr n. med
105 Andrzej Łopata Kraków dr inż emerytowany adiunkt AGH
104 Alicja Ewa Urbanowicz Olsztyn dr inż.
103 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
102 Konrad Firlej Kraków emer. nauczyciel akademicki AGH Kraków
101 Wojciech Mayer Kraków dr inż. emer. prac. nauk.-dydakt. AGH Kraków
100 Antoni Leon Dawidowicz Kraków Dr hab
99 Czesław Krawczyk Kraków mgr inż. mech,; tłumacz j.ang.; audytor ISO-9001
98 Andrzej Przyłębski Berlin Prof. dr hab.
97 Adam Nodzeński Kraków dr hab., em. prof. AGH
96 Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz Poznań Profesor senior UAM
95 Andrzej Skumiel Poznań prof. dr hab.
94 Krzysztof Pieła Wieliczka dr habil. inż.
93 Andrzej Ossowski Kraków em. AGH, Sekretarz AKO Kraków,
92 Janusz Kawecki Kraków Prof. dr hab. inż.
91 Elżbieta Morawiec Kraków dr
90 Halina Tomys Żołędowo mgr matematyki
89 Stanislaw Wierzbinski Krakow Prof.dr hab.inz. (em.)
88 Maria Korytowska Kraków prof. dr hab. UJ, em.
87 Marek Jasica Kraków mgr inż.
86 Adam Korytowski Kraków Dr hab. inż., em. prof. n. AGH
85 Małgorzata Łośko Swarzędz mgr UAM
84 Mirosław Szumiło Lublin dr hab. UMCS
83 Maria Walerych Poznań
82 Róża Antkowiak Poznań dr UAM
81 Aniela i Jan Bujakowie Kraków mgr inż., dr
80 Jan Paradysz Poznań dr hab. emerytoway prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
79 Radosław Pluta Jasna Góra
78 Wiesław Zygmunt Antkowiak Poznań em. profesor, Wydz.Chemii UAM
77 Ignacy Lewandowski Poznań prof.dr hab.emer. UAM
76 Maria Weres Poznań Złotniki anglistka
75 Elzbieta. Bystrzanowska
74 Mirosław Szulczyński Poznań Dr.
73 Stanisław Ostrowski Lubin Emeryt
72 Krystyna Nowak-Wolna Opole dr nauk humanistycznych emerytka UO
71 Lucyna Rempulska Poznań dr hab, , em. prof. IM PP
70 Piotr Gawor Gliwice dr hab. inż. em. prof. Pol. Śląskiej
69 Szymon Małecki POZNAŃ mgr
68 Jerzy Czainski Poznan mgr ekonomii
67 Marek Andrzejewski Poznań dr hab. prof. US
66 Maria Leśniewicz Poznań dr, emerytowany nauczyciel akademicki IM Politechniki Poznańskiej
65 Ryszard Czarny-Kropiwnicki Poznań mgr ekonomii
64 Henryk Walendowski Poznań mgr
63 Andrzej Skrzypczak Poznań dr hab PP
62 Zdzisław Kołaczkowski Poznań Prof. dr hab. inż. AJP
61 Adam Andronowski Kielce Dr.
60 Zbigniew Kokosiński Kraków prof. PK
59 Barbara Apolinarska Pobiedziska dr hab. emer. prof. IGR PAN Poznań
58 Ryszard Piasek Poznań Dr, producent filmowy
57 Stanisław Chęciński Częstochowa
56 Zygmunt Stańczyk Tarnów
55 Tadeusz Marek Krygowski Warszawa Em. Profesor Uniw. Warszawskiego, . dr hab.dr h.c.
54 Elzbieta i Marek Stanisławscy
53 Tomasz Molski Poznań
52 Lech Torliński Poznań Em. prof. dr hab. med.
51 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż.
50 Grzegorz Kubski Poznań dr hab., prof. UAM
49 Lech Różański Poznań dr chem
48 Maria Zawadzka Poznań
47 Wiesława Woźniak Pniewy mgr ekonomista
46 Franciszek Zerbe Poznan Dr med
45 Piotr Cieszyński Poznań informatyk
44 Konrad Pylak Lublin dr inż.
43 Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska Poznań dr UPP
42 Henryka Kramarz Kraków dr hab. emer. prof. Uniw. Pedagog.
41 Ryszard Piotrowicz Poznań dr
40 Grzegorz Musiał Poznań prof. UAM
39 Andrzej Świderczuk Złotniki
38 Jan Wawrzyńczyk Warszawa prof. zw. Uniwersytet Warszawski
37 Maciej Penno Poznań inżynier budownictwa
36 Andrzej Kurowski Łęczyca Pan
35 Wojciech Święcicki Poznań Prof.dr hab. Czł. rzecz. PAN
34 Jerzy Weres Poznań prof. dr hab. inż.
33 Bogdan Barwiński Wrocław dr
32 Zdzisław Winnicki Wojnowice profesor
31 Iwona Horodecka Poznań mgr AKO Poznań
30 Wojciech Kuczyński Chomęcice Prof. dr hab./ Instutur Fizyki Molekularnej PAN
29 Leon Drobnik Poznan emer. prof. dr n.med.
28 Wojciech Szwed Opalenica dr UP Poznań
27 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab prof. PWSZ Tarnów
26 Stanisław Schneider Poznań
25 Maria Elżbieta Dębowska Wrocław dr nauk fizycznych
24 Zdzisław Habasiński Poznań dr
23 Jerzy Zerbe Poznań dr chemii
22 Robert W Jankowski Pokrzywnica Mgr Inż.
21 Krzysztof Kołowrocki Gdynia Prof. dr hab.
20 Danuta Namyslowska Poznan mgr
19 Krzysztof Magnuszewski Gdańsk kmdr mgr inż. w st. spocz.
18 Włodzimiera Pajewska Poznań Em.prac.UAM, czł. AKO
17 Andrzej Radomiński wieś Skubianka mgr praw.
16 Jacek Błażewicz Poznan Prof.
15 Halina Olech Częstochowa mgr, polonistka
14 Henryk Krzyżanowski Poznań dr
13 Adam Olech Częstochowa Prof. UJD dr hab.
12 Wojciech T. Markiewicz Poznań Prof. dr hab., PAN
11 Jan A. Rempała Warszawa Dr matem. Emeryt UKSW
10 Krystyna Szayna-Dec Jasło dr germanista nauczyciel akademicki
9 Ryszard Klimaszewski Poznań mgr inż. WAT
8 Jan Jacek Sztaudynger Łódź prof. dr. hab.
7 Iwona Klimaszewska Poznań UAM
6 Małgorzata Wojciechowska Poznań mgr (UAM)
5 Tadeusz Jopek Poznań prof. dr. hab. UAM
4 Danuta Gabryś-Barker Gliwice Prof. dr hab.
3 Olga Żuromska Poznań dr
2 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. AKO Katowice
1 Józef Urbanowicz Kaźmierz mgr inż ekonomiki rolnictwa emeryt