O zagrożeniach dla zdrowego rozsądku – prof. Andrzej Nowak