Apel Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Toruniu i Olsztynie do polskich środowisk naukowych w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej

Zbliża się 10 rocznica katastrofy smoleńskiej, w której śmierć poniósł urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej i 95 towarzyszących mu osobistości. Słyszymy często pytanie, czy po 10 latach poznamy przyczynę śmierci tych, którzy zginęli w służbie Ojczyzny. Pytanie takie jest dowodem wielu wątpliwości nurtujących Polaków. Zarówno w rozmowach prywatnych jak i w debatach publicznych jesteśmy głęboko podzieleni. Podział biegnie nie według wiedzy, lecz według wiary – jedni wierzą, że w Smoleńsku był zamach, a inni, że wypadek lotniczy. Przyczyną tego podziału społeczeństwa jest dezercja wszystkich oficjalnych instytucji naukowych. W sferze publicznej nie słychać opinii naukowych, lecz jedynie zacietrzewionych publicystów pozbawionych wiedzy merytorycznej. Powoduje to ogromne szkody w świadomości społecznej.

Próby niezależnego naukowego badania katastrofy smoleńskiej przez społecznie zorganizowane 4 Konferencje Smoleńskie, były przez dzisiejszą opozycję zwalczane, a przez dzisiejsze władze państwowe – przemilczane. Wyniki tych badań zignorowano, mimo że organizatorzy przesłali je nie tylko do instytucji naukowych, lecz również do wszystkich 460 posłów i 100 senatorów. Nigdy żadna oficjalna instytucja naukowa nie zechciała włączyć się do badań. Co więcej, żadna z nich nie zechciała zorganizować choćby naukowej debaty na temat tych wyników zostawiając problem naukowo-techniczny dziennikarzom i propagandzistom. Efektem tego jest obecna sytuacja Podkomisji Smoleńskiej powołanej do ponownego zbadania Katastrofy. Publicznie zarzuca się jej niszczenie bliźniaczego Tu-154 stacjonującego w Mińsku Mazowieckim. W przestrzeni medialnej istnieją wyłącznie wypowiedzi osób niemających wiedzy ani o przeznaczeniu samolotu, ani o prowadzonych przez Podkomisję badaniach.

W tej sytuacji niezbędne jest ponowienie apelu, jaki został skierowany do senatorów wyższych uczelni w dokumencie końcowym II Konferencji Smoleńskiej w październiku roku 2013. Dokument ten został przyjęty przez uczestników konferencji i podpisany przez komitet organizacyjny i komitet naukowy (ponad 50 profesorów). Wspomniany apel nie tylko został podany do wiadomości przez transmitujące stacje radiowe i TV i umieszczony w internecie (jest nadal), ale został też przesłany imiennie do każdego z senatorów każdej publicznej uczelni technicznej – łącznie blisko 2 tys. senatorów. Oto treść tego apelu.

„Szanowni Senatorowie,

W sytuacji usilnie propagowanej fałszywej wersji co do mechaniki zniszczenia samolotu w Katastrofie Smoleńskiej zwracamy się do Was jako pracowników nauki z apelem o zerwanie z postawą bierności wobec wpajania fałszu w dziedzinie, która jest właśnie nauki domeną. Wymaga tego uczciwość naukowa i odpowiedzialność za kształtowanie postaw młodzieży akademickiej.  Apelujemy więc o podjęcie stosownych uchwał, które umożliwią pracownikom Waszej uczelni włączenie się do badań nad przebiegiem Katastrofy Smoleńskiej z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w życiu naukowym. Uważamy, że konieczne jest znalezienie środków na niezależne badania prowadzone w ramach uczelni i zachęcenie pracowników, aby w zakresie swych kompetencji zechcieli niezależnie przeanalizować poszczególne aspekty technicznej strony Katastrofy Smoleńskiej. Materiały Konferencyjne stanowiące dorobek I Konferencji Smoleńskiej znajdują się już w Waszej uczelnianej bibliotece, a także dostępne są na stronach internetowych http://konferencjasmolenska.pl  i http://smolenskcrash.com. Na stronach tych dostępna jest też relacja filmowa z całości obrad II Konferencji Smoleńskiej. Materiały te mogą posłużyć do krytycznej analizy dotychczasowego dorobku obu konferencji. 

Chcemy jednak podkreślić, że nawet  w sytuacji całkowitego braku środków niezbędne jest zorganizowanie seminariów naukowych umożliwiających taką analizę i ocenę przedstawionych w materiałach wyników, aby w społeczności akademickiej zerwać z poczuciem obojętności wobec największej powojennej tragedii w Kraju. Mamy przecież wszyscy świadomość, że w sytuacji żywego zainteresowania całego społeczeństwa okolicznościami Katastrofy Smoleńskiej, ta manifestacyjna obojętność ze strony oficjalnych instytucji akademickich nie przynosi im chwały, lecz napawa poczuciem wstydu wielu uczciwych ludzi”.

Milczenie wszystkich uczelni w odpowiedzi na ten apel ilustruje ówczesną atmosferę panującą w środowisku akademickim.

Ponawiamy dziś ten apel. Obecnie do analizy mogą posłużyć wyniki wszystkich czterech Konferencji Smoleńskich, a także dorobek badawczy Podkomisji. Wyjaśnienie okoliczności katastrofy smoleńskiej nie może pozostać domeną upolitycznionej publicystyki. Apelujemy więc nie tyko do senatorów, lecz do całego środowiska naukowego o podjęcie wysiłków w celu wyjaśnienia tej katastrofy metodami naukowymi.

Wzywamy Ministra Nauki, Prezesa PAN i NCBiR do ogłoszenia stosownych programów badawczych i grantów w celu zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla osób i zespołów pragnących włączyć się do badań.

 

Przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Warszawa
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – Łódź
prof. dr hab. inż.  Andrzej Stepnowski – Gdańsk
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Katowice
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Lublin
prof. dr hab. Jacek Piszczek – Toruń
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Olsztyn

oraz uczestnicy otwartego zebrania AKO w Poznaniu dnia 2 grudnia 2019 roku

Tu można podpisać się pod apelem w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Apr 06, 2021

Zebrane podpisy: 141

141 signatures

Najnowsze podpisy
141 Andrzej Eckardt Poznań mgr inż. mech.,energ.,inż.środ., b. dyrektor Ośrodka Doświadczlnego Przedsiębiortwa Kooperacji Międzynarodowej "ERGE" w Poznaniu, dziennikarz, publicysta,
140 Łukasz Kaczmarek Warszawa prof.dr hab., Instytut Farmaceutyczny
139 Irena Golebiowska Bydgoszcz dr hab. prof. UTP
138 Sławomir Stopyra Lublin
137 Małgorzata Chudek Warszawa Warszawa
136 Leszek Krajkowski Poznań Prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego
135 Leszek Plaskota Warszawa prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski
134 Izabella Wróblewska-Zając Kraków emerytowany nauczyciel akademicki
133 Danuta Prył-Silska Poznań mgr inżynier, nauczyciel
132 Andrzej Skumiel Poznań prof. dr hab. inż. UAM
131 Jacek Silski Poznań mgr inżynier
130 Halina Henryk Buda Poznań obywatele
129 Małgorzata Łośko Swarzędz mgr UAM
128 Róża Antkowiak Poznań dr UAM
127 Arnold Ananicz Warszawa malarz klasyczny
126 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki, artysta plastyk, emerytowana nauczycielka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim ps. Rawicz, Zgrupowanie Żywiciel
125 Paweł Zdun Warszawa LTB, mgr / AKO-Warszawa, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
124 Zdobysław Flisowski Warszawa Prof. zw. dr hab.inż./Emeryt/ Politechnika Warszawska
123 Teresa Biernacka Krzeszowice emerytka
122 HENRYK KALKA Kaczory Kaczory
121 Stanisław Markowski Kraków artysta fotografik
120 Ryszard Czarny-Kropiwnicki Poznań mgr ekonomii
119 Bogusława Radziwon Warszawa magister inżynier, redaktor, wydawca
118 Adam Turula Katowice historyk, dziennikarz, producent tv, właściciel Studia ARKA GÓRNOŚLĄSKA
117 Włodzimierz Bochniak Kraków AKO Kraków
116 Krystyna Andrzejewska Poznań Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność'
115 Jacek i Iwona Szynakiewicz Szynakiewicz Lakewood
114 Michał, Hanna Szweycer Poznań
113 Ryszard Dubilis Poznań EMERYT
112 Krzysztof Zioło Gliwice dr inż. Politechnika Śląska
111 Ryszard Wasik Harbutowice/Katowice dr med
110 Iwona Klimaszewska Poznań
109 Kazimierz Dopierała Poznań prof. dr hab. (emeryt UAM)
108 Andrzej Korbel Kraków Prof. dr habil.inż em. AGH, członek korespondent PAU
107 Antoni Winiarski Katowice Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
106 Bogumiła Leńska 41-500 CHORZÓW nauczyciel-emeryt
105 Łukasz Szymański Poznań Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia ODRODZENIE
104 Krzysztof Fitzner Kraków emerytowany profesor zwyczajny AGH w Krakowie
103 Piotr Podlewski Konin magister
102 Piotr Myśliński Zielona Góra tłumacz
101 Jerzy Weres Złotniki prof. dr hab. inż. UP Poznań (em.)
100 Marek Wolf Wroclaw-Warszawa dr hab., prof. nadzw. UKSW
99 Maria Weres Złotniki anglistka
98 Jacek Gieras Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
97 Sławomir Szymański Warszawa prof. dr hab., emeryt, PAN
96 Zbigniew Gajek Wrocław dr hab. inż./prof. INTiBS PAN, Wrocław
95 Andrzej Przybyszowski Nowy Sącz Dr n. med.
94 Krystyna Łopata Kraków emerytowany nauczyciel akademicki UJ
93 Andrzej Łopata Kraków emerytowany nauczyciel akademicki AGH
92 Andrzej Świderczuk Złotniki Złotniki
91 Jerzy Przeszowski Warszawa dr hab. prof. UwB
90 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice Dr inż. em. pracownik naukowy Pol. Śl.
89 Wojciech Święcicki Poznań Prof.dr hab. Czł. PAN
88 Stefan Sokołowski Lublin prof. dr hab./Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
87 Tadeusz Jasudowicz Bydgoszcz profesor Kolegium Jagiellońskie w Toruniu/emeryt UMK
86 Adam Nodzeński Kraków dr hab., em. prof. nadzw. AGH
85 Hanna Rutkowska Puszczykowo dr hab., prof. UAM
84 Ryszard Kopiecki Warszawa dr nauk matematycznych/WAT
83 Andrzej Michał Oleś Kraków prof. dr hab.
82 Leszek Z. Stolarczyk Warszawa dr hab., Wydział Chemii UW
81 Janusz Kawecki Kraków Prof. dr hab. inż.
80 Marek Gutowski Warszawa dr hab. Instytut Fizyki PAN
79 Barbara Wysocka Poznań dr hab., PAN Biblioteka Kórnicka
78 Wojciech Kuczyński Poznań Prof. dr hab./ Instutur Fizyki Molekularnej PAN
77 Maria Leśniewicz Poznań dr, emerytowany nauczyciel akademicki IM Politechniki Poznańskiej
76 Bożena Woźniak Puszczykowo
75 Lucyna Rempulska Poznań dr hab., em. prof. PP
74 Elżbieta i Marek Stanisławscy Borówiec
73 Wiesława Woźniak Pniewy ekonomista
72 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. AKO Katowice
71 Elżbieta Morawiec Kraków doktor, emerytka
70 Mirosław Szulc Reda mgr inż. Mirosław Szulc chemik absolwent Politechniki Gdańskiej
69 Marian Smoczkiewicz Suchy Las prof. dr hab chirurg
68 Adam Korytowski Kraków Dr hab. inż., em. prof. n. AGH
67 Anna Fischer-Rokosz Kraków bibliotekarz UJ
66 Janusz Potocki Puszczykowo Puszczykowo
65 Józef Urbanowicz Kaźmierz mgr inż ekonomiki rolnictwa emeryt
64 Tomasz Kasprowicz Poznań
63 Aleksandra Niemirycz Warszawa dr
62 GRAZYNA JUNIKIEWICZ MISSISSAUGA MISSISSAUGA
61 Alicja Ewa Urbanowicz Poznań dr inż.
60 Paweł Poliszak Tarnów
59 Jan Paradysz Poznań Członek Zarządu AKO
58 Krystyna Paździora Kraków muzykolog
57 Halina Olech Częstochowa mgr polonistka
56 JANINA WISZNIEWSKA WARSZAWA Profesor Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
55 Tadeusz Jopek Poznań prof. dr. hab. UAM
54 Maria Korytowska Kraków prof. dr hab. em. UJ
53 Stanisław Bik Kraków Obywatel
52 Adam Olech Częstochowa dr hab. prof. UJD
51 Danuta Gabryś- Barker Gliwice Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
50 Wiesław Zygmunt Antkowiak Poznań em. profesor, Wydz.Chemii UAM
49 Mieczysław Staniszewski Gortatowo p-ta Swarzędz dr hab.
48 Grzegorz Musiał Poznań prof. UAM dr hab.
47 Adam Choiński Poznań prof.dr hab.
46 Piotr Witakowski Warszawa dr hab. emeryt. prof. AGH i ITB
45 Włodzimierz Wawszczak Łódź Łódź
44 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
43 Henryk Krzyżanowski Poznań Poznań
42 Barbara Apolinarska Pobiedziska dr hab. emer. prof. IGR PAN
41 Piotr Cieszyński Poznań informatyk
40 Urszula Szybiak-Stróżycka Poznań dr
39 Maria Zawadzka Poznań Poznań
38 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż. Politechnika Śląska, emeryt
37 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. /em. prof. nzw. Pol. Śląska
36 Zdzisław Habasiński Poznań dr
35 Bogdan Barwiński Wrocław dr
34 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog, AKO Poznań
33 Teresa Stanek Poznań Dr hab. UAM WT
32 Andrzej Skrzypczak Poznan dr hab. PP
31 Zdzisław Kołaczkowski Poznań Prof. dr hab. inż. AJP Gorzów Wielkopolski
30 Grzegorz Kubski Poznań prof. UAM dr hab.
29 Iwona Horodecka Poznań mgr - członek AKO Poznań
28 Czesław Ryszka Czeladź B. senator pisarz
27 Jerzy Kaczmarek Poznań Prof. UAM
26 Henryk Szydłowski Poznań profesor senior
25 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
24 Wanda Czerwińska Olsztyn KIK w Olsztynie
23 Andrzej Ossowski Kraków em. AGH, Sekretarz AKO Kraków,
22 Karol Świercz Poznań Dyrektor
21 Tomasz Molski Poznań
20 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., wiceprezes KIK w Katowicach
19 Konrad Pylak Lublin dr inż.
18 Jolanta Łuczak Langenlois - Austria Magister
17 Maria Elżbieta Dębowska Wrocław dr nauk fizycznych
16 Radosław Pluta Częstochowa Absolwent
15 Wojciech Szwed Opalenica Opalenica
14 Lech Torliński Poznań Em. Prof.dr hab. med. - AKO Poznań
13 Paweł Bortkiewicz Poznań ks. prof. dr hab.
12 Krzysztof Moliński Poznań Prof. dr hab./UPP Poznan
11 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum. w zakresie pedagogiki, nauczyciel akademicki UJ
10 Jerzy Zerbe Poznań Poznań
9 Robert W Jankowski Pokrzywnica Mgr
8 Jan Wawrzyńczyk WARSZAWA Prof. zw. Uniwersytet Warszawski
7 Krzysztof Kołowrocki Gdynia Prof. dr hab.
6 Anna Chojnacka Kraków mgr nauczyciel
5 Jolanta Hajdasz Poznań Dr, prof. Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
4 Jacek Błażewicz Poznan Poznan
3 Jan Martini Poznań członek zarządu AKO
2 Ewa Ciosek Poznań członek zarządu AKO Poznań
1 Olga Żuromska Poznań dr