Apel Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

 w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Toruniu i Olsztynie do polskich środowisk naukowych w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej

Zbliża się 10 rocznica katastrofy smoleńskiej, w której śmierć poniósł urzędujący Prezydent Rzeczypospolitej i 95 towarzyszących mu osobistości. Słyszymy często pytanie, czy po 10 latach poznamy przyczynę śmierci tych, którzy zginęli w służbie Ojczyzny. Pytanie takie jest dowodem wielu wątpliwości nurtujących Polaków. Zarówno w rozmowach prywatnych jak i w debatach publicznych jesteśmy głęboko podzieleni. Podział biegnie nie według wiedzy, lecz według wiary – jedni wierzą, że w Smoleńsku był zamach, a inni, że wypadek lotniczy. Przyczyną tego podziału społeczeństwa jest dezercja wszystkich oficjalnych instytucji naukowych. W sferze publicznej nie słychać opinii naukowych, lecz jedynie zacietrzewionych publicystów pozbawionych wiedzy merytorycznej. Powoduje to ogromne szkody w świadomości społecznej.

Próby niezależnego naukowego badania katastrofy smoleńskiej przez społecznie zorganizowane 4 Konferencje Smoleńskie, były przez dzisiejszą opozycję zwalczane, a przez dzisiejsze władze państwowe – przemilczane. Wyniki tych badań zignorowano, mimo że organizatorzy przesłali je nie tylko do instytucji naukowych, lecz również do wszystkich 460 posłów i 100 senatorów. Nigdy żadna oficjalna instytucja naukowa nie zechciała włączyć się do badań. Co więcej, żadna z nich nie zechciała zorganizować choćby naukowej debaty na temat tych wyników zostawiając problem naukowo-techniczny dziennikarzom i propagandzistom. Efektem tego jest obecna sytuacja Podkomisji Smoleńskiej powołanej do ponownego zbadania Katastrofy. Publicznie zarzuca się jej niszczenie bliźniaczego Tu-154 stacjonującego w Mińsku Mazowieckim. W przestrzeni medialnej istnieją wyłącznie wypowiedzi osób niemających wiedzy ani o przeznaczeniu samolotu, ani o prowadzonych przez Podkomisję badaniach.

W tej sytuacji niezbędne jest ponowienie apelu, jaki został skierowany do senatorów wyższych uczelni w dokumencie końcowym II Konferencji Smoleńskiej w październiku roku 2013. Dokument ten został przyjęty przez uczestników konferencji i podpisany przez komitet organizacyjny i komitet naukowy (ponad 50 profesorów). Wspomniany apel nie tylko został podany do wiadomości przez transmitujące stacje radiowe i TV i umieszczony w internecie (jest nadal), ale został też przesłany imiennie do każdego z senatorów każdej publicznej uczelni technicznej – łącznie blisko 2 tys. senatorów. Oto treść tego apelu.

„Szanowni Senatorowie,

W sytuacji usilnie propagowanej fałszywej wersji co do mechaniki zniszczenia samolotu w Katastrofie Smoleńskiej zwracamy się do Was jako pracowników nauki z apelem o zerwanie z postawą bierności wobec wpajania fałszu w dziedzinie, która jest właśnie nauki domeną. Wymaga tego uczciwość naukowa i odpowiedzialność za kształtowanie postaw młodzieży akademickiej.  Apelujemy więc o podjęcie stosownych uchwał, które umożliwią pracownikom Waszej uczelni włączenie się do badań nad przebiegiem Katastrofy Smoleńskiej z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w życiu naukowym. Uważamy, że konieczne jest znalezienie środków na niezależne badania prowadzone w ramach uczelni i zachęcenie pracowników, aby w zakresie swych kompetencji zechcieli niezależnie przeanalizować poszczególne aspekty technicznej strony Katastrofy Smoleńskiej. Materiały Konferencyjne stanowiące dorobek I Konferencji Smoleńskiej znajdują się już w Waszej uczelnianej bibliotece, a także dostępne są na stronach internetowych http://konferencjasmolenska.pl  i http://smolenskcrash.com. Na stronach tych dostępna jest też relacja filmowa z całości obrad II Konferencji Smoleńskiej. Materiały te mogą posłużyć do krytycznej analizy dotychczasowego dorobku obu konferencji. 

Chcemy jednak podkreślić, że nawet  w sytuacji całkowitego braku środków niezbędne jest zorganizowanie seminariów naukowych umożliwiających taką analizę i ocenę przedstawionych w materiałach wyników, aby w społeczności akademickiej zerwać z poczuciem obojętności wobec największej powojennej tragedii w Kraju. Mamy przecież wszyscy świadomość, że w sytuacji żywego zainteresowania całego społeczeństwa okolicznościami Katastrofy Smoleńskiej, ta manifestacyjna obojętność ze strony oficjalnych instytucji akademickich nie przynosi im chwały, lecz napawa poczuciem wstydu wielu uczciwych ludzi”.

Milczenie wszystkich uczelni w odpowiedzi na ten apel ilustruje ówczesną atmosferę panującą w środowisku akademickim.

Ponawiamy dziś ten apel. Obecnie do analizy mogą posłużyć wyniki wszystkich czterech Konferencji Smoleńskich, a także dorobek badawczy Podkomisji. Wyjaśnienie okoliczności katastrofy smoleńskiej nie może pozostać domeną upolitycznionej publicystyki. Apelujemy więc nie tyko do senatorów, lecz do całego środowiska naukowego o podjęcie wysiłków w celu wyjaśnienia tej katastrofy metodami naukowymi.

Wzywamy Ministra Nauki, Prezesa PAN i NCBiR do ogłoszenia stosownych programów badawczych i grantów w celu zapewnienia niezbędnych środków finansowych dla osób i zespołów pragnących włączyć się do badań.

 

Przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich:
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Poznań
prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Warszawa
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Kraków
prof. dr hab. Michał Seweryński – Łódź
prof. dr hab. inż.  Andrzej Stepnowski – Gdańsk
prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Katowice
prof. dr hab. Waldemar Paruch – Lublin
prof. dr hab. Jacek Piszczek – Toruń
prof. dr hab. Małgorzata Suświłło – Olsztyn

oraz uczestnicy otwartego zebrania AKO w Poznaniu dnia 2 grudnia 2019 roku

Tu można podpisać się pod apelem w sprawie wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej

Powiadom znajomych:

   

Najnowsze podpisy
138 Irena Golebiowska Bydgoszcz dr hab. prof. UTP
137 Sławomir Stopyra Lublin
136 Małgorzata Chudek Warszawa Warszawa
135 Leszek Krajkowski Poznań Prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego
134 Leszek Plaskota Warszawa prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski
133 Izabella Wróblewska-Zając Kraków emerytowany nauczyciel akademicki
132 Danuta Prył-Silska Poznań mgr inżynier, nauczyciel
131 Andrzej Skumiel Poznań prof. dr hab. inż. UAM
130 Jacek Silski Poznań mgr inżynier
129 Halina Henryk Buda Poznań obywatele
128 Małgorzata Łośko Swarzędz mgr UAM
127 Róża Antkowiak Poznań dr UAM
126 Arnold Ananicz Warszawa malarz klasyczny
125 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki, artysta plastyk, emerytowana nauczycielka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim ps. Rawicz, Zgrupowanie Żywiciel
124 Paweł Zdun Warszawa LTB, mgr / AKO-Warszawa, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
123 Zdobysław Flisowski Warszawa Prof. zw. dr hab.inż./Emeryt/ Politechnika Warszawska
122 Teresa Biernacka Krzeszowice emerytka
121 HENRYK KALKA Kaczory Kaczory
120 Stanisław Markowski Kraków artysta fotografik
119 Ryszard Czarny-Kropiwnicki Poznań mgr ekonomii
118 Bogusława Radziwon Warszawa magister inżynier, redaktor, wydawca
117 Adam Turula Katowice historyk, dziennikarz, producent tv, właściciel Studia ARKA GÓRNOŚLĄSKA
116 Włodzimierz Bochniak Kraków AKO Kraków
115 Krystyna Andrzejewska Poznań Przewodnicząca KZ NSZZ "Solidarność'
114 Jacek i Iwona Szynakiewicz Szynakiewicz Lakewood
113 Michał, Hanna Szweycer Poznań
112 Ryszard Dubilis Poznań EMERYT
111 Krzysztof Zioło Gliwice dr inż. Politechnika Śląska
110 Ryszard Wasik Harbutowice/Katowice dr med
109 Iwona Klimaszewska Poznań
108 Kazimierz Dopierała Poznań prof. dr hab. (emeryt UAM)
107 Andrzej Korbel Kraków Prof. dr habil.inż em. AGH, członek korespondent PAU
106 Antoni Winiarski Katowice Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
105 Bogumiła Leńska 41-500 CHORZÓW nauczyciel-emeryt
104 Łukasz Szymański Poznań Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia ODRODZENIE
103 Krzysztof Fitzner Kraków emerytowany profesor zwyczajny AGH w Krakowie
102 Piotr Podlewski Konin magister
101 Piotr Myśliński Zielona Góra tłumacz
100 Jerzy Weres Złotniki prof. dr hab. inż. UP Poznań (em.)
99 Marek Wolf Wroclaw-Warszawa dr hab., prof. nadzw. UKSW
98 Maria Weres Złotniki anglistka
97 Jacek Gieras Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
96 Sławomir Szymański Warszawa prof. dr hab., emeryt, PAN
95 Zbigniew Gajek Wrocław dr hab. inż./prof. INTiBS PAN, Wrocław
94 Andrzej Przybyszowski Nowy Sącz Dr n. med.
93 Krystyna Łopata Kraków emerytowany nauczyciel akademicki UJ
92 Andrzej Łopata Kraków emerytowany nauczyciel akademicki AGH
91 Andrzej Świderczuk Złotniki Złotniki
90 Jerzy Przeszowski Warszawa dr hab. prof. UwB
89 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice Dr inż. em. pracownik naukowy Pol. Śl.
88 Wojciech Święcicki Poznań Prof.dr hab. Czł. PAN
87 Stefan Sokołowski Lublin prof. dr hab./Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
86 Tadeusz Jasudowicz Bydgoszcz profesor Kolegium Jagiellońskie w Toruniu/emeryt UMK
85 Adam Nodzeński Kraków dr hab., em. prof. nadzw. AGH
84 Hanna Rutkowska Puszczykowo dr hab., prof. UAM
83 Ryszard Kopiecki Warszawa dr nauk matematycznych/WAT
82 Andrzej Michał Oleś Kraków prof. dr hab.
81 Leszek Z. Stolarczyk Warszawa dr hab., Wydział Chemii UW
80 Janusz Kawecki Kraków Prof. dr hab. inż.
79 Marek Gutowski Warszawa dr hab. Instytut Fizyki PAN
78 Barbara Wysocka Poznań dr hab., PAN Biblioteka Kórnicka
77 Wojciech Kuczyński Poznań Prof. dr hab./ Instutur Fizyki Molekularnej PAN
76 Maria Leśniewicz Poznań dr, emerytowany nauczyciel akademicki IM Politechniki Poznańskiej
75 Bożena Woźniak Puszczykowo
74 Lucyna Rempulska Poznań dr hab., em. prof. PP
73 Elżbieta i Marek Stanisławscy Borówiec
72 Wiesława Woźniak Pniewy ekonomista
71 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. AKO Katowice
70 Elżbieta Morawiec Kraków doktor, emerytka
69 Mirosław Szulc Reda mgr inż. Mirosław Szulc chemik absolwent Politechniki Gdańskiej
68 Marian Smoczkiewicz Suchy Las prof. dr hab chirurg
67 Adam Korytowski Kraków Dr hab. inż., em. prof. n. AGH
66 Anna Fischer-Rokosz Kraków bibliotekarz UJ
65 Janusz Potocki Puszczykowo Puszczykowo
64 Józef Urbanowicz Kaźmierz mgr inż ekonomiki rolnictwa emeryt
63 Tomasz Kasprowicz Poznań
62 Aleksandra Niemirycz Warszawa dr
61 Alicja Ewa Urbanowicz Poznań dr inż.
60 Paweł Poliszak Tarnów
59 Jan Paradysz Poznań Członek Zarządu AKO
58 Krystyna Paździora Kraków muzykolog
57 Halina Olech Częstochowa mgr polonistka
56 JANINA WISZNIEWSKA WARSZAWA Profesor Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie
55 Tadeusz Jopek Poznań prof. dr. hab. UAM
54 Maria Korytowska Kraków prof. dr hab. em. UJ
53 Stanisław Bik Kraków Obywatel
52 Adam Olech Częstochowa dr hab. prof. UJD
51 Danuta Gabryś- Barker Gliwice Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
50 Wiesław Zygmunt Antkowiak Poznań em. profesor, Wydz.Chemii UAM
49 Mieczysław Staniszewski Gortatowo p-ta Swarzędz dr hab.
48 Grzegorz Musiał Poznań prof. UAM dr hab.
47 Adam Choiński Poznań prof.dr hab.
46 Piotr Witakowski Warszawa dr hab. emeryt. prof. AGH i ITB
45 Włodzimierz Wawszczak Łódź Łódź
44 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
43 Henryk Krzyżanowski Poznań Poznań
42 Barbara Apolinarska Pobiedziska dr hab. emer. prof. IGR PAN
41 Piotr Cieszyński Poznań informatyk
40 Urszula Szybiak-Stróżycka Poznań dr
39 Maria Zawadzka Poznań Poznań
38 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż. Politechnika Śląska, emeryt
37 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. /em. prof. nzw. Pol. Śląska
36 Zdzisław Habasiński Poznań dr
35 Bogdan Barwiński Wrocław dr
34 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog, AKO Poznań
33 Teresa Stanek Poznań Dr hab. UAM WT
32 Andrzej Skrzypczak Poznan dr hab. PP
31 Zdzisław Kołaczkowski Poznań Prof. dr hab. inż. AJP Gorzów Wielkopolski
30 Grzegorz Kubski Poznań prof. UAM dr hab.
29 Iwona Horodecka Poznań mgr - członek AKO Poznań
28 Czesław Ryszka Czeladź B. senator pisarz
27 Jerzy Kaczmarek Poznań Prof. UAM
26 Henryk Szydłowski Poznań profesor senior
25 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
24 Wanda Czerwińska Olsztyn KIK w Olsztynie
23 Andrzej Ossowski Kraków em. AGH, Sekretarz AKO Kraków,
22 Karol Świercz Poznań Dyrektor
21 Tomasz Molski Poznań
20 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., wiceprezes KIK w Katowicach
19 Konrad Pylak Lublin dr inż.
18 Jolanta Łuczak Langenlois - Austria Magister
17 Maria Elżbieta Dębowska Wrocław dr nauk fizycznych
16 Radosław Pluta Częstochowa Absolwent
15 Wojciech Szwed Opalenica Opalenica
14 Lech Torliński Poznań Em. Prof.dr hab. med. - AKO Poznań
13 Paweł Bortkiewicz Poznań ks. prof. dr hab.
12 Krzysztof Moliński Poznań Prof. dr hab./UPP Poznan
11 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum. w zakresie pedagogiki, nauczyciel akademicki UJ
10 Jerzy Zerbe Poznań Poznań
9 Robert W Jankowski Pokrzywnica Mgr
8 Jan Wawrzyńczyk WARSZAWA Prof. zw. Uniwersytet Warszawski
7 Krzysztof Kołowrocki Gdynia Prof. dr hab.
6 Anna Chojnacka Kraków mgr nauczyciel
5 Jolanta Hajdasz Poznań Dr, prof. Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu
4 Jacek Błażewicz Poznan Poznan
3 Jan Martini Poznań członek zarządu AKO
2 Ewa Ciosek Poznań członek zarządu AKO Poznań
1 Olga Żuromska Poznań dr