IX Koncert za nami – pełna aula, znakomity Moniuszko

W koncercie wystąpili:

Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dyrekcją mjr. Pawła Joksa i ppor. Joanny Krause

Soliści: Joanna Horodko, Michał Marzec, Jaromir Trafankowski

Kapela z Wilna

Zdjęcia Andrzeja Karczmarczyka                               Zdjęcia własne