Jan Martini – Panopticum czy wstęp do panteonu

Negatywny wpływ na jakość klasy politycznej mają służby specjalne krajów wrogich i zaprzyjaźnionych, nagminnie “wspomagające” demokrację. Z własnej historii wiemy, że demokracja jest bardzo nieopdporna na zewnętrzne wrogie ingerencje. W tej dziedzinie niedościgłymi mistrzami są Rosjanie, którzy zaobserwowali, że stosunkowo łatwo można wytworzyć polityka, czy założyć partię w kraju, w którym chcą mieć wpływy.
Cały tekst w Kurierze WNET 10/2019 i tutaj.