Prof. Grzegorz Kucharczyk o rozbiorze Polski w 1939 r.

W odróżnieniu od wspomnianego „paktu o nieagresji” między Moskwą a Berlinem, układ „o granicach i przyjaźni” z 28 września 1939 roku zawierał nie jeden, a trzy dodatkowe i utajnione protokoły. Każdy z nich zapowiadał kolejne, wspólne niemiecko-sowieckie represje wymierzone w Naród Polski. (…) W Londynie i Paryżu potępiano jedynie niemiecką napaść na Polskę, całkowicie – i dla nas złowrogo – pomijając agresję z dnia 17 września 1939 roku. Takiemu stanowisku wtórowała prasa po obu stronach kanału. Nie do przecenienia w tym kontekście były komunistyczne (czy szerzej: lewicowe) wpływy w poszczególnych redakcjach, a przecież według wskazówek Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu) we wrześniu 1939 roku doszło do zniszczenia„imperialistycznej Polski” przez dwa mocarstwa „miłujące pokój” (Niemcy i Związek Sowiecki).   Całe teksty tutaj.