Oświadczenie w sprawie zawłaszczania mediów publicznych

Poznań, 20.01.2011r.

Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w trosce o jakość życia intelektualnego i kulturalnego w Polsce upomina się o zapewnienie niezależności mediom publicznym, które stanowią dobro wspólne wszystkich obywateli Rzeczypospolitej.

Udzielając głosu przedstawicielom różnych grup społecznych i światopoglądów powinny one odzwierciedlać możliwie pełne spektrum zapatrywań i umacniać ład demokratyczny. Władze państwowe mają obowiązek zadbać o dobrą kondycję finansową mediów i zagwarantować w nich pluralizm. Tymczasem jesteśmy świadkami wykluczania z dyskursu publicznego głosu reprezentantów znacznej części naszego społeczeństwa przy jednoczesnym osłabianiu materialnych podstaw funkcjonowania mediów. Nie służy to budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, antagonizuje wspólnotę narodową i grozi powrotem do totalitarnej przeszłości.

Protestujemy przeciwko deprecjacji wartości i opisu świata, obecnych m.in. w programach: Warto rozmawiać, Misja specjalna, Bronisław Wildstein przedstawia, Antysalon Ziemkiewicza. Fakt zlikwidowania wszystkich programów, które prezentowały poglądy niezgodne z przekonaniami obecnych decydentów mediów publicznych, uznajemy za niezwykle groźny dla demokracji i szkodliwy dla życia społecznego w Polsce. Decyzja ta skazuje na całkowitą nieobecność w publicznych środkach przekazu przekonań tej rzeszy widzów, która myśli inaczej niż rządzący. Likwidacja wymienionych programów, czyni z milionów Polaków obywateli drugiej kategorii.

Nie do przyjęcia jest również polityka świadomej i systematycznej marginalizacji publicznej telewizji regionalnej. Kolejne Zarządy TVP S.A. , niezgodnie z zapisami konstytucyjnymi i ustawowymi, skrajnie ograniczyły możliwość przygotowania programów regionalnych, a z dniem 3 stycznia 2011 roku poprzez likwidację pasma regionalnego w rozłącznej sieci Pr 2, pozbawiły dostępu do lokalnych informacji aż jedną czwartą część mieszkańców Polski.

Dla normalnego rozwoju naszej ojczyzny potrzebne są natomiast nieskrępowana dyskusja w ważnych dla ogółu kwestiach, dostęp do wartościowej sztuki i niebanalnej rozrywki.