O świętowaniu 1 września – prof. Grzegorz Kucharczyk

Wolne Miasto Gdańsk to jedyne miejsce leżące poza Rzeszą niemiecką, gdzie partia hitlerowska otrzymywała większość we wszystkich wyborach (…) Wolne Miasto Gdańsk było tworem powstałym przeciw Polsce, przeciwko temu, żeby to miasto wróciło do odrodzonej Rzeczypospolitej. Zostało wymyślone ad hoc przez Brytyjczyków po to, żeby Gdańsk nie został przyłączony do Polski. Ten twór w 1919 r. powstał nie tyle z myślą o Niemcach, co przeciw Polsce. Całość tutaj.