Historia usiłuje się powtarzać – prof. Grzegorz Kucharczyk