Prof. Wiesław Z. Antkowiak do JM Rektora UAM

Poznań, 7 maja 2019 r.

Wielce Szanowny Pan
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magnificencjo Rektorze,

Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji tak znakomitego jubileuszu, upamiętniającego setną rocznicę powstania naszej Almae Matris Posnaniensis.

Mam nadzieję, że świąteczny nastrój związany z jubileuszem nie zostanie zakłócony, jeżeli jako wychowanek i wieloletni pracownik UAM, któremu poświęciłem całe moje życie zawodowe i którego dalsze losy oraz rozwój nie są mi obojętne, zwrócę się do Magnificencji z prośbą o przyjęcie mojego protestu w związku z upolitycznieniem działalności naszego Uniwersytetu.

Apolityczność stanowiła wartość, na której budowane były od wieków uniwersytety i nasza uczelnia, powstając 100 lat temu, też na gruncie tej wartości wyrosła. Już w latach 20-tych ubiegłego wieku dla zagwarantowania apolityczności uczelni, zabezpieczenia przed ingerencją w charakter jej poczynań, Senat Akademicki UP podjął uchwałę wyraźnie precyzującą zakaz wynajmowania auli do celów politycznych, przeznaczając ją wyłącznie na uroczystości o charakterze kulturowym.

Nawet sowiecko-zależna władza w Polsce (po II wojnie światowej) potrzebowała kilku lat, aby zmusić środowisko akademickie do odstąpienia od tej zasady i skutecznie upolitycznić szkolnictwo wyższe. Dzisiaj, po 30 latach Niepodległej Polski, w dniu obchodzenia setnej rocznicy utworzenia naszej uczelni, na oficjalnej uroczystości w auli uniwersyteckiej przemówienie wygłasza (zaproszony) Donald Tusk, osoba, która z działalnością akademicką nie ma nic wspólnego, natomiast jednoznacznie deklaruje się (szczególnie w okresie przedwyborczym) jako przeciwnik wybranego demokratycznie (większością głosów narodu) obozu rządzącego. Niezależnie od kontrowersyjnej opinii o zaproszonym prelegencie (zrodzonej przede wszystkim jego rządzeniem w Polsce przez 8 lat), każde wystąpienie o charakterze tak wyraźnie politycznym jest na uniwersytecie, w moim głębokim przekonaniu nie do zaakceptowania, gdyż prowadzi do utraty niezależności myślenia i poczynań, tak nieodzownych w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej, w szczególności na poziomie akademickim. Przykro mi, że ostatnio niektóre uczelnie wyższe stały się trybuną agitacji opozycyjnych, wojujących sił politycznych i na tę listę wpisuje się również nasz Uniwersytet. Uważam, że zagrożenie upolitycznienia Uniwersytetu, dostrzeżone już przez jego założycieli, zasługuje na szczególną uwagę, popartą przeciwdziałaniem i winno być z całym przekonaniem eliminowane, szczególnie w dobie zapowiadanych zmian ulepszających strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce. Przytoczony przejaw upolitycznienia naszej uczelni w ostatnim ćwierćwieczu nie jest pierwszym przykładem takiego działania, lecz wydarzenie z 7 maja br., ze względu na tak wyjątkową rocznicę, jest szczególnie bolesne dla środowiska akademickiego, uważającego uniwersytet za bastion poszukujących i krzewiących wiedzę, instytucję skupiającą badaczy problemów naukowych, w tym także analizujących różne poglądy związane z rządzeniem państwem, lecz bez prawa do propagowania w imieniu uniwersytetu którejkolwiek z nich.

Z wyrazami szacunku

Wiesław Z. Antkowiak
em. prof., Wydz. Chemii UAM, członek AKO

Powyższy list został opublikowany za zgodą Autora i przyjęty jako stanowisko Zarządu AKO:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
mgr Ewa Ciosek – ekonomista
dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM
prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
dr Zdzisław Habasiński – informatyk
prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
mgr Jan Martini – artysta muzyk
prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
dr hab. Witold Tyborowski – UAM
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka

Swoje poparcie wyrazili także:

prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
dr Lech Różański – PTPN Poznań
prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań


Tu można wyrazić poparcie dla protestu wyrażonego w liście do Rektora UAM

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Jul 12, 2019

Zebrane podpisy: 630

630 signatures

Najnowsze podpisy
630 Marek Sieklucki Koszalin mgr Wydziału Nauk Społecznych KUL emeryt
629 Janusz Warchoł Gdańsk mgr ekonomii (Uniwersytet Gdański) - emerytowany stoczniowiec
628 Renata Czaja Września absolwentka filologii polskiej UAM
627 Andrzej Gwiazda Gdańsk mgr inż
626 Jan Bujak Kraków dr emeryt Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
625 Małgorzata Mydlak poznań radca prawny
624 Włodzimiera Pajewska Poznań em. prac UAM
623 Andrzej Węcki Poznań mgr inż., emeryt
622 Grażyna Zyber Świeszyno Biolog, absolwentka UAM
621 Zygmunt Sosnowski Kreaków mgr inż. - absolwent AGH
620 Krystian Probierz Gliwice prof dr hab. inż. dr H.C. Politechnika Śląska
619 Lucyna Lubańska Krakow absolwentka UJ, historyk i historyk sztuki
618 Maciej Jan Gromadzki Gdańsk prof. dr hab. emeryt
617 Jolanta Grabowska Warszawa mgr
616 Andrzej Spychała Gdańsk
615 Jadwiga Gromadzka Gdańsk dr, biolog, absolwent UAM, emeryt
614 Jan Wawrzyńczyk Warszawa profesor zw. em. UW
613 Kazimiera Naskręt Poznań absolwentka UAM
612 Grzegorz Grabski Warszawa dr UW, emeryt
611 Aleksander Wójcik Kraków dr inż., em. AGH, AKO
610 Lech Galicki Szczecin / Basel dziennikarz, prozaik, poeta
609 Aleksandra Garbal Toszek kompozytor, pianista, klawesynista
608 Jerzy Matuszek Poznań
607 Maria Jagielska Poznań
606 Bernadeta Sturzbecher Poznań AKO Poznań, mgr filologii
605 Karolina Foedke Poznań UAM Poznań
604 Violetta Morasz Poznań kustosz UAM
603 Szymon Nowacki Poznań
602 Maria Nowacka Poznań
601 Krystyna Wala Kraków dr emeryt
600 BARBARA Wierzbicka Częstochowa dr inż. obecnie emerytka
599 Grażyna KOZIŃSKA Gdańsk nauczyciel-emeryt
598 Ryszard Samp gdynia mgr chemii
597 Bogusław Lewandowski Gdynia mgr.inż.
596 Anna Kasprzyk Poznan dr UAM emeryt
595 Joanna Kotarska Olsztyn
594 Jadwiga GÓRAK POZNAŃ Mgr Pedagogiki
593 Kazimierz GÓRAK POZNAŃ Inż.leśnik
592 józef kośmider gdansk mgr.ekonomii UG,emeryt
591 Andryej Czayka POZNAŃ Informatyk
590 Barbara Pulik POZNAŃ Emerytka
589 Roman Kalinowski Przeźmierowo magister
588 Wanda Różycka-Zborowska Poznań rezyser filmowy
587 Marek Pietrzyński Kicin, gm. Czerwonak
586 Urszula Najder Poznań magister matematyki
585 Zenon Szałata Szczecin Mgr
584 Danuta Bućko Gdańsk SEKRETARZ KOMITETU PAMIĘCI I OCHRONY POMNIKA POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW W 1970 R W GDAŃSKU
583 Krystyna Samp Gdynia mgr chemii
582 Magdalena Zelenay-Płyta Łódź Terapeuta zajęciowy
581 Jerzy J. Dąbrowski Warszawa Dr hab.
580 Barbara Peplińska Poznań dr
579 Elżbieta Kawala Opatówek lekarz
578 Łukasz Szymański Poznań/Skórzewo mgr inż./ Pezes Katolickiego Stowrzyszenia ODRODZENIE
577 Marek Baterowicz Sydney dr NSW University Sydney
576 Adam Andronowski Lipno Lekarz
575 Bogna Szymańska Poznań mgr
574 PRZEMYSŁAW FRĄCKOWIAK Poznań MGR
573 Marek Cichowski Wejherowo
572 Maria Kamieniak-Cichowska Wejherowo
571 Barbara Mitelska SIEDLCE mgr
570 Regina Bieńkowska Gdansk
569 Zofia Frąckowiak mgr
568 Urszula Bąk Poznań mgr sztuki
567 Jafdwiga Kiszczak Lublin emerytka
566 Krzysztof Bąk Poznań mgr inż.
565 Dabuta Kroll Lusówko Mgr geografii
564 Hanna Rutkowska dr hab., prof. nadzw. UAM
563 Ryszard Gessing Gliwice prof. zw. dr hab inż.
562 Maciej Koczorowski Poznań mgr inż.
561 Hanna Gregor Gdańsk
560 Wojciech Szwed Poznań dr, Uniwersytet Przyrodniczy
559 Antoni Winiarski Katowice dr, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
558 Piotr Walerych Poznań Magister
557 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab. prof. nadzw. PWSZ Tarnów
556 Maria Lasończyk Gliwice mgr pedagog
555 Mieczysław Zając Kraków dr hab. inż. / prof. PK
554 Kazimierz Flaga Kraków prof.dr hab.inż.
553 Andrzej Sanocki Zabrze mgr inż./KIK
552 Piotr Matuszewski Drawsko
551 Grzegorz Wróbel Poznań technik, elektryk
550 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. /em. Pol. Śląska
549 Jerzy Kuźnik Luboń Dr inż., emeryt Politechniki Śl.
548 Janina Maćkiewicz Poznań
547 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
546 Elżbieta Józefowicz Poznań Emerytka
545 Wojciech Kuczyński Poznań prof. dr hab. /Instytut Fizyki Molekularnej PAN
544 Adam Meissner dr inż. informatyk Politechnika Poznańska
543 Maria Przybylska Poznań mgr em.UAM
542 Jerzy Bodys Poznań mgr inż. mechanik
541 Wojciech Pillich Zabrze dr inż./em. Politechnika Śląska
540 Antoni Hallek Zabrze inż. informatyk / emeryt
539 Artur SEPIOŁO Gliwice ksiądz
538 Jacek Rońda Warszawa prof. dr hab. inż. emerytowany profesor
537 Joachim Kozioł Zabrze prof. dr hab. inż./profesor/Uniwersytet Zielonogórski
536 Witold Zajączkowski Gliwice Mgr
535 Barbara Zawidowska Kraków
534 Anna Rojek Warszawa
533 Anna Kemnitz Poznań
532 Jan Mikos Katowice
531 Irena Gąsior Kraków mgr matematyki
530 Grażyna Piotrkowicz Warszawa emerytowany inżynier - Politechnika Warszawska
529 Maciej Szymański Warszawa
528 Szymanowicz Robert Łódź
527 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., członek założyciel KIK w Katowicach
526 Ludwika Kochman Poznań Magister
525 Ireneusz Biegański Poznań inż. geodeta / emeryt
524 Elżbieta Bystrzanowska Poznań magister
523 BOGUSŁAW FUKS GDAŃSK
522 Henryka Kramarz Kraków emer. prof. Uniw. Ped. w Krakowie, dr hab.
521 Janusz Smólski Poznań
520 Aleksandra Czarnecka-Wróbel Poznań mgr inż./prowadzę własną działalność gospodarczą
519 Renata Pigan Rzepin mgr filologii germańsjiej - absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza
518 Paweł Banachowski Kobylnica/Poznań
517 agata bartoszak Poznań artysta plastyk
516 Danuta Aleksandra Prył-Silska Poznań mgr inż. - emeryt nauczyciel ZSG Poznań
515 Stanislaw Wierzbinski Krakow Prof.dr hab. inz.  EKO Krakow
514 Agnieszka Czachowska Warszawa nauczycielka j. polskiego
513 Wiesława i Tadeusz Krzemińscy Poznań mgr mgr filologii polskiej UAM
512 Ryszard Wasik Katowice dr n med
511 Barbara Dratwiak Puszczykowo mgr kulturoznawstwa
510 Beata Jankowska Poznań dr inż. informatyk, Politechnika Poznańska
509 Jan Sadowski Poznań prof. zw. dr hab. / Wydział Biologii UAM
508 ZBYSZEK WAŚK POZNAŃ
507 Wiesław Bednarek Poznań mgr
506 Mieczysław Kosicki Czarnków absolwent UAM - mgr geografia
505 Stanisław Tomczyk Opole Uniwersytet Opolski
504 Barbara Lis Warszawa
503 Emilia Jędraszek Radom magister
502 Henryk Szydłowski Poznań Prof. senior
501 Jolanta Cybulka Poznań dr inż. informatyk
500 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
499 Zdzisław Firlej Poznań mgr inż.
498 Aldona Narkiewicz Warszawa mgr filologii polskiej po UAM
497 Marian Basinski Poznań
496 Agnieszka Bródka-Maciejewska Poznań polonista
495 Krzysztof Stępniewski Lublin mgr/specjalista inż-tech./UMCS
494 Jerzy Barć Pruszcz Gdański mgr.inż. - właściciel prywatnej firmy
493 Marta Kowalska Poznań mgr artysta muzyk, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu
492 Zbigniew Kowalski Poznań mgr inż. informatyk
491 Krystyna Mędrzycka GDAŃSK Prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska
490 Ewa Neumann Poznań Dr n. med., była adiunkt w Klinice Dermatologicznej UM / poprzednio AM/
489 Wanda Orzeł Częstochowa
488 Artur Przelaskowski Warszawa prof./Politechnika Warszawska
487 Beata Zaleska Warszawa Emerytowany Inżynier - Politechnika warszawska
486 Teresa Kwiek-Walasiak Poznań dr akustyk
485 Piotr Galiński Poznań dr/przedsiębiorca
484 Katarzyna Kaniewska Warszawa inż.arch.
483 Barbara Rokita Gdansk Rektor UAM
482 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. Sekretarz AKO Katowice
481 Aleksandra Koczorowska Poznań Poznań
480 Maria Zawadzka Poznań Przewodnicząca Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej
479 Andrzej Wójtowicz Poznań dr hab/ adiunkt/ instytut Ochrony Roślin-PIB
478 Bartłomiej Grysa Poznań dr
477 Karol Świercz Poznań mgr inż.
476 Jan Kołodziej Poznań PWSZ im. S. Staszica w Pile
475 Bozena Tomczak Głubczyce Lekarz medycyny
474 And4zej Korbel Kraków
473 Paweł Maciejewski Poznań prawnik
472 Marek Jakubowicz Boguchwała magister
471 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż.
470 Andrzej URBANIAK Poznań prof. dr hab. inż. Politechnika Poznańska
469 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof. dr hab. inż. / AKO Kraków
468 Magdalena Strusińska
467 Maria Cesarczyk Szczecin mrg ekonomii
466 Adam Babula Poznań dr, em. st. wykładowca UAM
465 Stanisław Piórkowski Szczecin Mgr teologii
464 Elzbieta Putz Środa Wlkp. absolwentka UAM
463 Paweł Kowalczyk Września absolwent UAM
462 Kinga Napierała Poznań Poznań
461 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum.
460 Czesław Nowak Gdańsk Prezes Stow ,,Godność" Były więzień polityczny z lat stanu wojennego. Poseł z lat 1989-93
459 Feliks Marzec Poznań Poznań
458 Eryk Chojnacki Lublin mgr wykładowca KUL
457 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki, artysta plastyk, emerytowana nauczycielka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
456 Paweł Zdun Warszawa mgr, LTB / AKO-Warszawa, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
455 Jolanta Gwioździk Katowice dr hab. Uniwersytet Śląski
454 Zygmunt Jarosz Warszawa mgr inż.
453 Adam Wize Poznań mgr, absolwent Wydz. Prawa i Administracji
452 Krzysztof Dębski Poznań
451 Tomasz Kasprowicz Poznań mgr, absolwent Wydz. Nauk Geogr. i Geol.
450 Lidia Banowska Poznań dr/ UAM
449 Andrzej Eckardt Poznan mgr inz.mech.,energ., ochr. środ., publicysta
448 Dorota Fuks Gdańsk mgr inż.
447 Bogusława Sobol 0świecim Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
446 Marek Szpytko Poznań mgr inż
445 Jacenty Góral Poznań Płk dypl. w st. spocz.
444 Bożena Milska Warszawa emerytka
443 Joanna Bondyra Poznań Mgr.inż.
442 artur paczkowski Miłosław miłosław
441 Katarzyna Dybeł Kraków prof. dr hab. UJ
440 Józef Szpikowski Storkowo23 dr hab. prof. UAM
439 Iwona Radziszewska Poznan Lekarz
438 Malgorzata Machnacz-Zarzeczna Warszawa Absolwentka UAM
437 Margareta Gibasiewicz Poznań
436 Maria Szymańska Poznań Absolwentka Wydziału Mat-Fiz-Chem UAM em.
435 Stanisław Ostrowski Lubin Tylko mgr mechanik na emeryturze
434 Jolanta Kibicka Tychy
433 Andrzej Przybyszowski Nowy Sacz Dr n. med.
432 Jarosław Wróblewski Warszawa Dr hab. / Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
431 Maria Pawłowska Gorzów Wielkopolski absolwentka Wydziału Mat-Fiz-Chem UAM z 1969r.