Prof. Wiesław Z. Antkowiak do JM Rektora UAM

Poznań, 7 maja 2019 r.

Wielce Szanowny Pan
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magnificencjo Rektorze,

Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji tak znakomitego jubileuszu, upamiętniającego setną rocznicę powstania naszej Almae Matris Posnaniensis.

Mam nadzieję, że świąteczny nastrój związany z jubileuszem nie zostanie zakłócony, jeżeli jako wychowanek i wieloletni pracownik UAM, któremu poświęciłem całe moje życie zawodowe i którego dalsze losy oraz rozwój nie są mi obojętne, zwrócę się do Magnificencji z prośbą o przyjęcie mojego protestu w związku z upolitycznieniem działalności naszego Uniwersytetu.

Apolityczność stanowiła wartość, na której budowane były od wieków uniwersytety i nasza uczelnia, powstając 100 lat temu, też na gruncie tej wartości wyrosła. Już w latach 20-tych ubiegłego wieku dla zagwarantowania apolityczności uczelni, zabezpieczenia przed ingerencją w charakter jej poczynań, Senat Akademicki UP podjął uchwałę wyraźnie precyzującą zakaz wynajmowania auli do celów politycznych, przeznaczając ją wyłącznie na uroczystości o charakterze kulturowym.

Nawet sowiecko-zależna władza w Polsce (po II wojnie światowej) potrzebowała kilku lat, aby zmusić środowisko akademickie do odstąpienia od tej zasady i skutecznie upolitycznić szkolnictwo wyższe. Dzisiaj, po 30 latach Niepodległej Polski, w dniu obchodzenia setnej rocznicy utworzenia naszej uczelni, na oficjalnej uroczystości w auli uniwersyteckiej przemówienie wygłasza (zaproszony) Donald Tusk, osoba, która z działalnością akademicką nie ma nic wspólnego, natomiast jednoznacznie deklaruje się (szczególnie w okresie przedwyborczym) jako przeciwnik wybranego demokratycznie (większością głosów narodu) obozu rządzącego. Niezależnie od kontrowersyjnej opinii o zaproszonym prelegencie (zrodzonej przede wszystkim jego rządzeniem w Polsce przez 8 lat), każde wystąpienie o charakterze tak wyraźnie politycznym jest na uniwersytecie, w moim głębokim przekonaniu nie do zaakceptowania, gdyż prowadzi do utraty niezależności myślenia i poczynań, tak nieodzownych w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej, w szczególności na poziomie akademickim. Przykro mi, że ostatnio niektóre uczelnie wyższe stały się trybuną agitacji opozycyjnych, wojujących sił politycznych i na tę listę wpisuje się również nasz Uniwersytet. Uważam, że zagrożenie upolitycznienia Uniwersytetu, dostrzeżone już przez jego założycieli, zasługuje na szczególną uwagę, popartą przeciwdziałaniem i winno być z całym przekonaniem eliminowane, szczególnie w dobie zapowiadanych zmian ulepszających strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce. Przytoczony przejaw upolitycznienia naszej uczelni w ostatnim ćwierćwieczu nie jest pierwszym przykładem takiego działania, lecz wydarzenie z 7 maja br., ze względu na tak wyjątkową rocznicę, jest szczególnie bolesne dla środowiska akademickiego, uważającego uniwersytet za bastion poszukujących i krzewiących wiedzę, instytucję skupiającą badaczy problemów naukowych, w tym także analizujących różne poglądy związane z rządzeniem państwem, lecz bez prawa do propagowania w imieniu uniwersytetu którejkolwiek z nich.

Z wyrazami szacunku

Wiesław Z. Antkowiak
em. prof., Wydz. Chemii UAM, członek AKO

Powyższy list został opublikowany za zgodą Autora i przyjęty jako stanowisko Zarządu AKO:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
mgr Ewa Ciosek – ekonomista
dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM
prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
dr Zdzisław Habasiński – informatyk
prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
mgr Jan Martini – artysta muzyk
prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
dr hab. Witold Tyborowski – UAM
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka

Swoje poparcie wyrazili także:

prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
dr Lech Różański – PTPN Poznań
prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań


Tu można wyrazić poparcie dla protestu wyrażonego w liście do Rektora UAM

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Jul 12, 2019

Zebrane podpisy: 631

631 signatures

Najnowsze podpisy
631 Marek Sieklucki Koszalin mgr Wydziału Nauk Społecznych KUL emeryt
630 Janusz Warchoł Gdańsk mgr ekonomii (Uniwersytet Gdański) - emerytowany stoczniowiec
629 Renata Czaja Września absolwentka filologii polskiej UAM
628 Andrzej Gwiazda Gdańsk mgr inż
627 Jan Bujak Kraków dr emeryt Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
626 Małgorzata Mydlak poznań radca prawny
625 Włodzimiera Pajewska Poznań em. prac UAM
624 Andrzej Węcki Poznań mgr inż., emeryt
623 Grażyna Zyber Świeszyno Biolog, absolwentka UAM
622 Zygmunt Sosnowski Kreaków mgr inż. - absolwent AGH
621 Krystian Probierz Gliwice prof dr hab. inż. dr H.C. Politechnika Śląska
620 Lucyna Lubańska Krakow absolwentka UJ, historyk i historyk sztuki
619 Maciej Jan Gromadzki Gdańsk prof. dr hab. emeryt
618 Jolanta Grabowska Warszawa mgr
617 Andrzej Spychała Gdańsk
616 Jadwiga Gromadzka Gdańsk dr, biolog, absolwent UAM, emeryt
615 Jan Wawrzyńczyk Warszawa profesor zw. em. UW
614 Kazimiera Naskręt Poznań absolwentka UAM
613 Grzegorz Grabski Warszawa dr UW, emeryt
612 Aleksander Wójcik Kraków dr inż., em. AGH, AKO
611 Lech Galicki Szczecin / Basel dziennikarz, prozaik, poeta
610 Aleksandra Garbal Toszek kompozytor, pianista, klawesynista
609 Jerzy Matuszek Poznań
608 Maria Jagielska Poznań
607 Bernadeta Sturzbecher Poznań AKO Poznań, mgr filologii
606 Karolina Foedke Poznań UAM Poznań
605 Violetta Morasz Poznań kustosz UAM
604 Szymon Nowacki Poznań
603 Maria Nowacka Poznań
602 Krystyna Wala Kraków dr emeryt
601 BARBARA Wierzbicka Częstochowa dr inż. obecnie emerytka
600 Grażyna KOZIŃSKA Gdańsk nauczyciel-emeryt
599 Ryszard Samp gdynia mgr chemii
598 Bogusław Lewandowski Gdynia mgr.inż.
597 Anna Kasprzyk Poznan dr UAM emeryt
596 Joanna Kotarska Olsztyn
595 Jadwiga GÓRAK POZNAŃ Mgr Pedagogiki
594 Kazimierz GÓRAK POZNAŃ Inż.leśnik
593 józef kośmider gdansk mgr.ekonomii UG,emeryt
592 Andryej Czayka POZNAŃ Informatyk
591 Barbara Pulik POZNAŃ Emerytka
590 Roman Kalinowski Przeźmierowo magister
589 Wanda Różycka-Zborowska Poznań rezyser filmowy
588 Marek Pietrzyński Kicin, gm. Czerwonak
587 Urszula Najder Poznań magister matematyki
586 Zenon Szałata Szczecin Mgr
585 Danuta Bućko Gdańsk SEKRETARZ KOMITETU PAMIĘCI I OCHRONY POMNIKA POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW W 1970 R W GDAŃSKU
584 Krystyna Samp Gdynia mgr chemii
583 Magdalena Zelenay-Płyta Łódź Terapeuta zajęciowy
582 Jerzy J. Dąbrowski Warszawa Dr hab.
581 Barbara Peplińska Poznań dr
580 Elżbieta Kawala Opatówek lekarz
579 Łukasz Szymański Poznań/Skórzewo mgr inż./ Pezes Katolickiego Stowrzyszenia ODRODZENIE
578 Marek Baterowicz Sydney dr NSW University Sydney
577 Adam Andronowski Lipno Lekarz
576 Bogna Szymańska Poznań mgr
575 PRZEMYSŁAW FRĄCKOWIAK Poznań MGR
574 Marek Cichowski Wejherowo
573 Maria Kamieniak-Cichowska Wejherowo
572 Barbara Mitelska SIEDLCE mgr
571 Regina Bieńkowska Gdansk
570 Zofia Frąckowiak mgr
569 Urszula Bąk Poznań mgr sztuki
568 Jafdwiga Kiszczak Lublin emerytka
567 Krzysztof Bąk Poznań mgr inż.
566 Dabuta Kroll Lusówko Mgr geografii
565 Hanna Rutkowska dr hab., prof. nadzw. UAM
564 Ryszard Gessing Gliwice prof. zw. dr hab inż.
563 Maciej Koczorowski Poznań mgr inż.
562 Hanna Gregor Gdańsk
561 Wojciech Szwed Poznań dr, Uniwersytet Przyrodniczy
560 Antoni Winiarski Katowice dr, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
559 Piotr Walerych Poznań Magister
558 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab. prof. nadzw. PWSZ Tarnów
557 Maria Lasończyk Gliwice mgr pedagog
556 Mieczysław Zając Kraków dr hab. inż. / prof. PK
555 Kazimierz Flaga Kraków prof.dr hab.inż.
554 Andrzej Sanocki Zabrze mgr inż./KIK
553 Piotr Matuszewski Drawsko
552 Grzegorz Wróbel Poznań technik, elektryk
551 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. /em. Pol. Śląska
550 Jerzy Kuźnik Luboń Dr inż., emeryt Politechniki Śl.
549 Janina Maćkiewicz Poznań
548 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
547 Elżbieta Józefowicz Poznań Emerytka
546 Wojciech Kuczyński Poznań prof. dr hab. /Instytut Fizyki Molekularnej PAN
545 Adam Meissner dr inż. informatyk Politechnika Poznańska
544 Maria Przybylska Poznań mgr em.UAM
543 Jerzy Bodys Poznań mgr inż. mechanik
542 Wojciech Pillich Zabrze dr inż./em. Politechnika Śląska
541 Antoni Hallek Zabrze inż. informatyk / emeryt
540 Artur SEPIOŁO Gliwice ksiądz
539 Jacek Rońda Warszawa prof. dr hab. inż. emerytowany profesor
538 Joachim Kozioł Zabrze prof. dr hab. inż./profesor/Uniwersytet Zielonogórski
537 Witold Zajączkowski Gliwice Mgr
536 Barbara Zawidowska Kraków
535 Anna Rojek Warszawa
534 Anna Kemnitz Poznań
533 Jan Mikos Katowice
532 Irena Gąsior Kraków mgr matematyki
531 Grażyna Piotrkowicz Warszawa emerytowany inżynier - Politechnika Warszawska
530 Maciej Szymański Warszawa
529 Szymanowicz Robert Łódź
528 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., członek założyciel KIK w Katowicach
527 Ludwika Kochman Poznań Magister
526 Ireneusz Biegański Poznań inż. geodeta / emeryt
525 Elżbieta Bystrzanowska Poznań magister
524 BOGUSŁAW FUKS GDAŃSK
523 Henryka Kramarz Kraków emer. prof. Uniw. Ped. w Krakowie, dr hab.
522 Janusz Smólski Poznań
521 Aleksandra Czarnecka-Wróbel Poznań mgr inż./prowadzę własną działalność gospodarczą
520 Renata Pigan Rzepin mgr filologii germańsjiej - absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza
519 Paweł Banachowski Kobylnica/Poznań
518 agata bartoszak Poznań artysta plastyk
517 Danuta Aleksandra Prył-Silska Poznań mgr inż. - emeryt nauczyciel ZSG Poznań
516 Stanislaw Wierzbinski Krakow Prof.dr hab. inz.  EKO Krakow
515 Agnieszka Czachowska Warszawa nauczycielka j. polskiego
514 Wiesława i Tadeusz Krzemińscy Poznań mgr mgr filologii polskiej UAM
513 Ryszard Wasik Katowice dr n med
512 Barbara Dratwiak Puszczykowo mgr kulturoznawstwa
511 Beata Jankowska Poznań dr inż. informatyk, Politechnika Poznańska
510 Jan Sadowski Poznań prof. zw. dr hab. / Wydział Biologii UAM
509 ZBYSZEK WAŚK POZNAŃ
508 Wiesław Bednarek Poznań mgr
507 Mieczysław Kosicki Czarnków absolwent UAM - mgr geografia
506 Stanisław Tomczyk Opole Uniwersytet Opolski
505 Barbara Lis Warszawa
504 Emilia Jędraszek Radom magister
503 Henryk Szydłowski Poznań Prof. senior
502 Jolanta Cybulka Poznań dr inż. informatyk
501 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
500 Zdzisław Firlej Poznań mgr inż.
499 Aldona Narkiewicz Warszawa mgr filologii polskiej po UAM
498 Marian Basinski Poznań
497 Agnieszka Bródka-Maciejewska Poznań polonista
496 Krzysztof Stępniewski Lublin mgr/specjalista inż-tech./UMCS
495 Jerzy Barć Pruszcz Gdański mgr.inż. - właściciel prywatnej firmy
494 Marta Kowalska Poznań mgr artysta muzyk, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu
493 Zbigniew Kowalski Poznań mgr inż. informatyk
492 Krystyna Mędrzycka GDAŃSK Prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska
491 Ewa Neumann Poznań Dr n. med., była adiunkt w Klinice Dermatologicznej UM / poprzednio AM/
490 Wanda Orzeł Częstochowa
489 Artur Przelaskowski Warszawa prof./Politechnika Warszawska
488 Beata Zaleska Warszawa Emerytowany Inżynier - Politechnika warszawska
487 Teresa Kwiek-Walasiak Poznań dr akustyk
486 Piotr Galiński Poznań dr/przedsiębiorca
485 Katarzyna Kaniewska Warszawa inż.arch.
484 Barbara Rokita Gdansk Rektor UAM
483 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. Sekretarz AKO Katowice
482 Aleksandra Koczorowska Poznań Poznań
481 Maria Zawadzka Poznań Przewodnicząca Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej
480 Andrzej Wójtowicz Poznań dr hab/ adiunkt/ instytut Ochrony Roślin-PIB
479 Bartłomiej Grysa Poznań dr
478 Karol Świercz Poznań mgr inż.
477 Jan Kołodziej Poznań PWSZ im. S. Staszica w Pile
476 Bozena Tomczak Głubczyce Lekarz medycyny
475 And4zej Korbel Kraków
474 Paweł Maciejewski Poznań prawnik
473 Marek Jakubowicz Boguchwała magister
472 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż.
471 Andrzej URBANIAK Poznań prof. dr hab. inż. Politechnika Poznańska
470 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof. dr hab. inż. / AKO Kraków
469 Magdalena Strusińska
468 Maria Cesarczyk Szczecin mrg ekonomii
467 Adam Babula Poznań dr, em. st. wykładowca UAM
466 Stanisław Piórkowski Szczecin Mgr teologii
465 Elzbieta Putz Środa Wlkp. absolwentka UAM
464 Paweł Kowalczyk Września absolwent UAM
463 Kinga Napierała Poznań Poznań
462 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum.
461 Czesław Nowak Gdańsk Prezes Stow ,,Godność" Były więzień polityczny z lat stanu wojennego. Poseł z lat 1989-93
460 Feliks Marzec Poznań Poznań
459 Eryk Chojnacki Lublin mgr wykładowca KUL
458 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki, artysta plastyk, emerytowana nauczycielka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
457 Paweł Zdun Warszawa mgr, LTB / AKO-Warszawa, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
456 Jolanta Gwioździk Katowice dr hab. Uniwersytet Śląski
455 Zygmunt Jarosz Warszawa mgr inż.
454 Adam Wize Poznań mgr, absolwent Wydz. Prawa i Administracji
453 Krzysztof Dębski Poznań
452 Tomasz Kasprowicz Poznań mgr, absolwent Wydz. Nauk Geogr. i Geol.
451 Lidia Banowska Poznań dr/ UAM
450 Andrzej Eckardt Poznan mgr inz.mech.,energ., ochr. środ., publicysta
449 Dorota Fuks Gdańsk mgr inż.
448 Bogusława Sobol 0świecim Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
447 Marek Szpytko Poznań mgr inż
446 Jacenty Góral Poznań Płk dypl. w st. spocz.
445 Bożena Milska Warszawa emerytka
444 Joanna Bondyra Poznań Mgr.inż.
443 artur paczkowski Miłosław miłosław
442 Katarzyna Dybeł Kraków prof. dr hab. UJ
441 Józef Szpikowski Storkowo23 dr hab. prof. UAM
440 Iwona Radziszewska Poznan Lekarz
439 Malgorzata Machnacz-Zarzeczna Warszawa Absolwentka UAM
438 Margareta Gibasiewicz Poznań
437 Maria Szymańska Poznań Absolwentka Wydziału Mat-Fiz-Chem UAM em.
436 Stanisław Ostrowski Lubin Tylko mgr mechanik na emeryturze
435 Jolanta Kibicka Tychy
434 Andrzej Przybyszowski Nowy Sacz Dr n. med.
433 Jarosław Wróblewski Warszawa Dr hab. / Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
432 Maria Pawłowska Gorzów Wielkopolski absolwentka Wydziału Mat-Fiz-Chem UAM z 1969r.