Prof. Wiesław Z. Antkowiak do JM Rektora UAM

Poznań, 7 maja 2019 r.

Wielce Szanowny Pan
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Magnificencjo Rektorze,

Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji tak znakomitego jubileuszu, upamiętniającego setną rocznicę powstania naszej Almae Matris Posnaniensis.

Mam nadzieję, że świąteczny nastrój związany z jubileuszem nie zostanie zakłócony, jeżeli jako wychowanek i wieloletni pracownik UAM, któremu poświęciłem całe moje życie zawodowe i którego dalsze losy oraz rozwój nie są mi obojętne, zwrócę się do Magnificencji z prośbą o przyjęcie mojego protestu w związku z upolitycznieniem działalności naszego Uniwersytetu.

Apolityczność stanowiła wartość, na której budowane były od wieków uniwersytety i nasza uczelnia, powstając 100 lat temu, też na gruncie tej wartości wyrosła. Już w latach 20-tych ubiegłego wieku dla zagwarantowania apolityczności uczelni, zabezpieczenia przed ingerencją w charakter jej poczynań, Senat Akademicki UP podjął uchwałę wyraźnie precyzującą zakaz wynajmowania auli do celów politycznych, przeznaczając ją wyłącznie na uroczystości o charakterze kulturowym.

Nawet sowiecko-zależna władza w Polsce (po II wojnie światowej) potrzebowała kilku lat, aby zmusić środowisko akademickie do odstąpienia od tej zasady i skutecznie upolitycznić szkolnictwo wyższe. Dzisiaj, po 30 latach Niepodległej Polski, w dniu obchodzenia setnej rocznicy utworzenia naszej uczelni, na oficjalnej uroczystości w auli uniwersyteckiej przemówienie wygłasza (zaproszony) Donald Tusk, osoba, która z działalnością akademicką nie ma nic wspólnego, natomiast jednoznacznie deklaruje się (szczególnie w okresie przedwyborczym) jako przeciwnik wybranego demokratycznie (większością głosów narodu) obozu rządzącego. Niezależnie od kontrowersyjnej opinii o zaproszonym prelegencie (zrodzonej przede wszystkim jego rządzeniem w Polsce przez 8 lat), każde wystąpienie o charakterze tak wyraźnie politycznym jest na uniwersytecie, w moim głębokim przekonaniu nie do zaakceptowania, gdyż prowadzi do utraty niezależności myślenia i poczynań, tak nieodzownych w badaniach naukowych i pracy dydaktycznej, w szczególności na poziomie akademickim. Przykro mi, że ostatnio niektóre uczelnie wyższe stały się trybuną agitacji opozycyjnych, wojujących sił politycznych i na tę listę wpisuje się również nasz Uniwersytet. Uważam, że zagrożenie upolitycznienia Uniwersytetu, dostrzeżone już przez jego założycieli, zasługuje na szczególną uwagę, popartą przeciwdziałaniem i winno być z całym przekonaniem eliminowane, szczególnie w dobie zapowiadanych zmian ulepszających strukturę szkolnictwa wyższego w Polsce. Przytoczony przejaw upolitycznienia naszej uczelni w ostatnim ćwierćwieczu nie jest pierwszym przykładem takiego działania, lecz wydarzenie z 7 maja br., ze względu na tak wyjątkową rocznicę, jest szczególnie bolesne dla środowiska akademickiego, uważającego uniwersytet za bastion poszukujących i krzewiących wiedzę, instytucję skupiającą badaczy problemów naukowych, w tym także analizujących różne poglądy związane z rządzeniem państwem, lecz bez prawa do propagowania w imieniu uniwersytetu którejkolwiek z nich.

Z wyrazami szacunku

Wiesław Z. Antkowiak
em. prof., Wydz. Chemii UAM, członek AKO

Powyższy list został opublikowany za zgodą Autora i przyjęty jako stanowisko Zarządu AKO:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM, przewodniczący
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
mgr Ewa Ciosek – ekonomista
dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM
prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
dr Zdzisław Habasiński – informatyk
prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
mgr Jan Martini – artysta muzyk
prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
dr hab. Witold Tyborowski – UAM
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka

Swoje poparcie wyrazili także:

prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
dr Lech Różański – PTPN Poznań
prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań


Tu można wyrazić poparcie dla protestu wyrażonego w liście do Rektora UAM

Powiadom znajomych:

   


Najnowsze podpisy
625 Renata Czaja Września absolwentka filologii polskiej UAM
624 Andrzej Gwiazda Gdańsk mgr inż
623 Jan Bujak Kraków dr emeryt Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
622 Małgorzata Mydlak poznań radca prawny
621 Włodzimiera Pajewska Poznań em. prac UAM
620 Andrzej Węcki Poznań mgr inż., emeryt
619 Grażyna Zyber Świeszyno Biolog, absolwentka UAM
618 Zygmunt Sosnowski Kreaków mgr inż. - absolwent AGH
617 Krystian Probierz Gliwice prof dr hab. inż. dr H.C. Politechnika Śląska
616 Lucyna Lubańska Krakow absolwentka UJ, historyk i historyk sztuki
615 Maciej Jan Gromadzki Gdańsk prof. dr hab. emeryt
614 Andrzej Spychała Gdańsk
613 Jadwiga Gromadzka Gdańsk dr, biolog, absolwent UAM, emeryt
612 Jan Wawrzyńczyk Warszawa profesor zw. em. UW
611 Kazimiera Naskręt Poznań absolwentka UAM
610 Grzegorz Grabski Warszawa dr UW, emeryt
609 Aleksander Wójcik Kraków dr inż., em. AGH, AKO
608 Lech Galicki Szczecin / Basel dziennikarz, prozaik, poeta
607 Aleksandra Garbal Toszek kompozytor, pianista, klawesynista
606 Jerzy Matuszek Poznań
605 Maria Jagielska Poznań
604 Bernadeta Sturzbecher Poznań AKO Poznań, mgr filologii
603 Karolina Foedke Poznań UAM Poznań
602 Violetta Morasz Poznań kustosz UAM
601 Szymon Nowacki Poznań
600 Maria Nowacka Poznań
599 Krystyna Wala Kraków dr emeryt
598 BARBARA Wierzbicka Częstochowa dr inż. obecnie emerytka
597 Grażyna KOZIŃSKA Gdańsk nauczyciel-emeryt
596 Ryszard Samp gdynia mgr chemii
595 Bogusław Lewandowski Gdynia mgr.inż.
594 Anna Kasprzyk Poznan dr UAM emeryt
593 Joanna Kotarska Olsztyn
592 Jadwiga GÓRAK POZNAŃ Mgr Pedagogiki
591 Kazimierz GÓRAK POZNAŃ Inż.leśnik
590 józef kośmider gdansk mgr.ekonomii UG,emeryt
589 Andryej Czayka POZNAŃ Informatyk
588 Barbara Pulik POZNAŃ Emerytka
587 Roman Kalinowski Przeźmierowo magister
586 Wanda Różycka-Zborowska Poznań rezyser filmowy
585 Marek Pietrzyński Kicin, gm. Czerwonak
584 Urszula Najder Poznań magister matematyki
583 Zenon Szałata Szczecin Mgr
582 Danuta Bućko Gdańsk SEKRETARZ KOMITETU PAMIĘCI I OCHRONY POMNIKA POLEGŁYCH STOCZNIOWCÓW W 1970 R W GDAŃSKU
581 Krystyna Samp Gdynia mgr chemii
580 Magdalena Zelenay-Płyta Łódź Terapeuta zajęciowy
579 Jerzy J. Dąbrowski Warszawa Dr hab.
578 Barbara Peplińska Poznań dr
577 Elżbieta Kawala Opatówek lekarz
576 Łukasz Szymański Poznań/Skórzewo mgr inż./ Pezes Katolickiego Stowrzyszenia ODRODZENIE
575 Marek Baterowicz Sydney dr NSW University Sydney
574 Adam Andronowski Lipno Lekarz
573 Bogna Szymańska Poznań mgr
572 PRZEMYSŁAW FRĄCKOWIAK Poznań MGR
571 Marek Cichowski Wejherowo
570 Maria Kamieniak-Cichowska Wejherowo
569 Barbara Mitelska SIEDLCE mgr
568 Regina Bieńkowska Gdansk
567 Zofia Frąckowiak mgr
566 Urszula Bąk Poznań mgr sztuki
565 Jafdwiga Kiszczak Lublin emerytka
564 Krzysztof Bąk Poznań mgr inż.
563 Dabuta Kroll Lusówko Mgr geografii
562 Hanna Rutkowska dr hab., prof. nadzw. UAM
561 Ryszard Gessing Gliwice prof. zw. dr hab inż.
560 Maciej Koczorowski Poznań mgr inż.
559 Hanna Gregor Gdańsk
558 Wojciech Szwed Poznań dr, Uniwersytet Przyrodniczy
557 Antoni Winiarski Katowice dr, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
556 Piotr Walerych Poznań Magister
555 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab. prof. nadzw. PWSZ Tarnów
554 Maria Lasończyk Gliwice mgr pedagog
553 Mieczysław Zając Kraków dr hab. inż. / prof. PK
552 Kazimierz Flaga Kraków prof.dr hab.inż.
551 Andrzej Sanocki Zabrze mgr inż./KIK
550 Piotr Matuszewski Drawsko
549 Grzegorz Wróbel Poznań technik, elektryk
548 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. /em. Pol. Śląska
547 Jerzy Kuźnik Luboń Dr inż., emeryt Politechniki Śl.
546 Janina Maćkiewicz Poznań
545 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
544 Elżbieta Józefowicz Poznań Emerytka
543 Wojciech Kuczyński Poznań prof. dr hab. /Instytut Fizyki Molekularnej PAN
542 Adam Meissner dr inż. informatyk Politechnika Poznańska
541 Maria Przybylska Poznań mgr em.UAM
540 Jerzy Bodys Poznań mgr inż. mechanik
539 Wojciech Pillich Zabrze dr inż./em. Politechnika Śląska
538 Antoni Hallek Zabrze inż. informatyk / emeryt
537 Artur SEPIOŁO Gliwice ksiądz
536 Jacek Rońda Warszawa prof. dr hab. inż. emerytowany profesor
535 Joachim Kozioł Zabrze prof. dr hab. inż./profesor/Uniwersytet Zielonogórski
534 Witold Zajączkowski Gliwice Mgr
533 Barbara Zawidowska Kraków
532 Anna Rojek Warszawa
531 Anna Kemnitz Poznań
530 Jan Mikos Katowice
529 Irena Gąsior Kraków mgr matematyki
528 Grażyna Piotrkowicz Warszawa emerytowany inżynier - Politechnika Warszawska
527 Maciej Szymański Warszawa
526 Szymanowicz Robert Łódź
525 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż., członek założyciel KIK w Katowicach
524 Ludwika Kochman Poznań Magister
523 Ireneusz Biegański Poznań inż. geodeta / emeryt
522 Elżbieta Bystrzanowska Poznań magister
521 BOGUSŁAW FUKS GDAŃSK
520 Henryka Kramarz Kraków emer. prof. Uniw. Ped. w Krakowie, dr hab.
519 Janusz Smólski Poznań
518 Aleksandra Czarnecka-Wróbel Poznań mgr inż./prowadzę własną działalność gospodarczą
517 Renata Pigan Rzepin mgr filologii germańsjiej - absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza
516 Paweł Banachowski Kobylnica/Poznań
515 agata bartoszak Poznań artysta plastyk
514 Danuta Aleksandra Prył-Silska Poznań mgr inż. - emeryt nauczyciel ZSG Poznań
513 Stanislaw Wierzbinski Krakow Prof.dr hab. inz.  EKO Krakow
512 Agnieszka Czachowska Warszawa nauczycielka j. polskiego
511 Wiesława i Tadeusz Krzemińscy Poznań mgr mgr filologii polskiej UAM
510 Ryszard Wasik Katowice dr n med
509 Barbara Dratwiak Puszczykowo mgr kulturoznawstwa
508 Beata Jankowska Poznań dr inż. informatyk, Politechnika Poznańska
507 Jan Sadowski Poznań prof. zw. dr hab. / Wydział Biologii UAM
506 ZBYSZEK WAŚK POZNAŃ
505 Wiesław Bednarek Poznań mgr
504 Mieczysław Kosicki Czarnków absolwent UAM - mgr geografia
503 Stanisław Tomczyk Opole Uniwersytet Opolski
502 Barbara Lis Warszawa
501 Emilia Jędraszek Radom magister
500 Henryk Szydłowski Poznań Prof. senior
499 Jolanta Cybulka Poznań dr inż. informatyk
498 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
497 Zdzisław Firlej Poznań mgr inż.
496 Aldona Narkiewicz Warszawa mgr filologii polskiej po UAM
495 Marian Basinski Poznań
494 Agnieszka Bródka-Maciejewska Poznań polonista
493 Krzysztof Stępniewski Lublin mgr/specjalista inż-tech./UMCS
492 Jerzy Barć Pruszcz Gdański mgr.inż. - właściciel prywatnej firmy
491 Marta Kowalska Poznań mgr artysta muzyk, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu
490 Zbigniew Kowalski Poznań mgr inż. informatyk
489 Krystyna Mędrzycka GDAŃSK Prof. dr hab. inż., Politechnika Gdańska
488 Ewa Neumann Poznań Dr n. med., była adiunkt w Klinice Dermatologicznej UM / poprzednio AM/
487 Wanda Orzeł Częstochowa
486 Artur Przelaskowski Warszawa prof./Politechnika Warszawska
485 Beata Zaleska Warszawa Emerytowany Inżynier - Politechnika warszawska
484 Teresa Kwiek-Walasiak Poznań dr akustyk
483 Piotr Galiński Poznań dr/przedsiębiorca
482 Katarzyna Kaniewska Warszawa inż.arch.
481 Barbara Rokita Gdansk Rektor UAM
480 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. Sekretarz AKO Katowice
479 Aleksandra Koczorowska Poznań Poznań
478 Maria Zawadzka Poznań Przewodnicząca Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej
477 Andrzej Wójtowicz Poznań dr hab/ adiunkt/ instytut Ochrony Roślin-PIB
476 Bartłomiej Grysa Poznań dr
475 Karol Świercz Poznań mgr inż.
474 Jan Kołodziej Poznań PWSZ im. S. Staszica w Pile
473 Bozena Tomczak Głubczyce Lekarz medycyny
472 And4zej Korbel Kraków
471 Paweł Maciejewski Poznań prawnik
470 Marek Jakubowicz Boguchwała magister
469 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż.
468 Andrzej URBANIAK Poznań prof. dr hab. inż. Politechnika Poznańska
467 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof. dr hab. inż. / AKO Kraków
466 Magdalena Strusińska
465 Maria Cesarczyk Szczecin mrg ekonomii
464 Adam Babula Poznań dr, em. st. wykładowca UAM
463 Stanisław Piórkowski Szczecin Mgr teologii
462 Elzbieta Putz Środa Wlkp. absolwentka UAM
461 Paweł Kowalczyk Września absolwent UAM
460 Kinga Napierała Poznań Poznań
459 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum.
458 Czesław Nowak Gdańsk Prezes Stow ,,Godność" Były więzień polityczny z lat stanu wojennego. Poseł z lat 1989-93
457 Feliks Marzec Poznań Poznań
456 Eryk Chojnacki Lublin mgr wykładowca KUL
455 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki, artysta plastyk, emerytowana nauczycielka, sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
454 Paweł Zdun Warszawa mgr, LTB / AKO-Warszawa, przewodniczący Krajowej Rady Koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów
453 Jolanta Gwioździk Katowice dr hab. Uniwersytet Śląski
452 Zygmunt Jarosz Warszawa mgr inż.
451 Adam Wize Poznań mgr, absolwent Wydz. Prawa i Administracji
450 Krzysztof Dębski Poznań
449 Tomasz Kasprowicz Poznań mgr, absolwent Wydz. Nauk Geogr. i Geol.
448 Lidia Banowska Poznań dr/ UAM
447 Andrzej Eckardt Poznan mgr inz.mech.,energ., ochr. środ., publicysta
446 Dorota Fuks Gdańsk mgr inż.
445 Bogusława Sobol 0świecim Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
444 Marek Szpytko Poznań mgr inż
443 Jacenty Góral Poznań Płk dypl. w st. spocz.
442 Bożena Milska Warszawa emerytka
441 Joanna Bondyra Poznań Mgr.inż.
440 artur paczkowski Miłosław miłosław
439 Katarzyna Dybeł Kraków prof. dr hab. UJ
438 Józef Szpikowski Storkowo23 dr hab. prof. UAM
437 Iwona Radziszewska Poznan Lekarz
436 Malgorzata Machnacz-Zarzeczna Warszawa Absolwentka UAM
435 Margareta Gibasiewicz Poznań
434 Maria Szymańska Poznań Absolwentka Wydziału Mat-Fiz-Chem UAM em.
433 Stanisław Ostrowski Lubin Tylko mgr mechanik na emeryturze
432 Jolanta Kibicka Tychy
431 Andrzej Przybyszowski Nowy Sacz Dr n. med.
430 Jarosław Wróblewski Warszawa Dr hab. / Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
429 Maria Pawłowska Gorzów Wielkopolski absolwentka Wydziału Mat-Fiz-Chem UAM z 1969r.
428 Barbara Lipińska-Postawa Kwidzyn psycholog
427 Halina Karwalska Łódź obywatel
426 Marek Froń Kępno Absolwent UAM, magister filologii polskiej