Oświadczenie AKO w Krakowie w sprawie strajku nauczycieli

Jako zaangażowani w sprawy obywatelskie profesorowie i doktorzy, pracownicy naukowi i dydaktyczni wyższych uczelni, zwracamy się z podziękowaniem i wyrazami wsparcia dla Nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy nie odstąpili od swych obowiązków w porze egzaminów gimnazjalnych oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów klas ósmych. Słowa podziękowania i uznania kierujemy także ku wszystkim Pedagogom, którzy zadeklarowali pracę na rzecz pomyślnej organizacji matur. Składamy gratulacje Władzom Szkolnym, które zapobiegły dramatycznych konsekwencjom strajku.

Deklarujemy, że w miarę potrzeb także przystąpimy do pełnienia wolontariatu obywatelskiego, aby uczniowie w Polsce nie zostali poszkodowani przez polską szkołę. Myślimy z niepokojem o dzieciach, które zostały pozbawione odpowiednich warunków mentalnych i psychicznych do składania tak ważnych w ich życiu egzaminów. Obserwujemy z troską na ulicach grupy dzieci i młodych ludzi, pozbawionych zajęć dydaktycznych bądź opiekuńczych w godzinach standardowych dla realizacji obowiązków szkolnych chodzących po ulicach bez wyraźnego celu.

Opowiadamy się za szkolnym „okrągłym stołem”, który przywróci odpowiednie funkcjonowanie całemu systemowi i zaspokoi godziwe roszczenia Stanu Nauczycielskiego. Apelujemy jednak do pracowników szkół o poważną autorefleksję i rachunek sumienia, bowiem trudno nie stwierdzić dziś w tym tak ważnym dla Kraju środowisku przejawów  kryzysu powołania nauczycielskiego oraz deficytu roztropności obywatelskiej. Na krytyczną uwagę zasługuje w szczególności wchodzenie przez niektóre związki nauczycielskie w sojusze z organizacjami politycznymi czy społecznymi, które afiszują się z nieposzanowaniem polskiej racji stanu, a nawet brakiem dbałości o dobro uczniów i ich rodziców. Proces nauczania winien by wolny od koniunkturalnych zawirowań politycznych. Liczymy na to, że szkolny „okrągły stół” wzmocni status polskiego nauczyciela, ale też wskaże nieodzowne, wymagające kryteria przydatności do zaszczytnej służby nauczycielskiej.

 

Zarząd AKO w Krakowie
prof. dr hab. Bogusław Dopart – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. Ryszard Kantor – Honorowy Przewodniczący
dr inż. Janusz Opiła – Sekretarz
mgr inż. Andrzej Ossowski – sekretarz

Kraków, 18 kwietnia 2019 r.

 

Oświadczenie zostało poparte przez Zgromadzenie Stowarzyszeń Obywatelskich w Krakowie

Zarząd AKO w Poznaniu solidaryzuje się z powyższym oświadczeniem.