Apel do nauczycieli

Drodzy Nauczyciele, Koleżanki i Koledzy,

wykonujecie szczególny zawód. Każdego dnia przygotowujecie kolejne pokolenia Polaków do przejęcia odpowiedzialności za nasz kraj. Wasza praca to coś więcej niż proste wykresy, tabele czy procenty. Dobro, jakie płynie z edukacji, ma często postać niematerialną i niewymierną. Sami też niejednokrotnie otrzymywaliście dowody uznania od uczniów, wdzięcznych za Waszą pomoc i wsparcie, które pozwoliły im w życiu wiele osiągnąć. Najbliższy czas, wraz z zapowiedzią strajku, jest sytuacją, która może to zaufanie podważyć.

Wiemy, że wymagania wobec szkoły i nauczycieli stale rosną, dlatego wszyscy zgadzamy się, że pensje pedagogów powinny być wyższe. To zawód szczególnej odpowiedzialności i zaufania społecznego. Trzeba jednak podkreślić, że Wasze dążenia do poprawy sytuacji finansowej nie mogą odbywać się kosztem, który w ostateczności najbardziej obciąży dzieci. Walcząc o swoje słuszne interesy, musicie mieć świadomość, że nieprzystąpienie uczniów do egzaminów w wyznaczonym terminie będzie oznaczać dla nich stracony rok i niemożność zrealizowania planów, na które pracowali wraz z Wami przez kilka, czasem kilkanaście lat edukacji. Dla wielu z nich, może to być największa porażka w życiu, która negatywnie odbije się na ich motywacji do dalszej nauki.

Nadchodzący okres podwójnych wyborów,  do  Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu, uruchomił już nieuczciwą kampanię, w której elementem brudnej gry jest dobro naszych dzieci, młodzieży i ich rodzin. Wywoływanie protestów nauczycieli staje się narzędziem tej gry, niemającym bynajmniej na celu jakiegokolwiek ich dobra. Nie wolno dać się nabrać przez wzięcie w niej udziału!

Strajk w tym okresie, a zwłaszcza podczas egzaminów może się również wiązać z poważnym kryzysem wizerunkowym zawodu nauczyciela, a także negatywnie wpłynąć na relację między gronem pedagogicznym a rodzicami. To zapewne ostatnia rzecz, jakiej ktokolwiek z nas chciałby doświadczyć.

Mając na uwadze dobro uczniów, jak również pozycję nauczyciela w społeczeństwie zwracamy się do Was, Koleżanki i Koledzy, z prośbą o rezygnację z akcji protestacyjnej w czasie bieżących kampanii wyborczych. Jesteśmy przekonani, że w dalszej perspektywie takie działanie przyniesie więcej korzyści w Waszej walce o wyższe wynagrodzenia.

Z wyrazami poważania

(powyższy Apel powstał z inicjatywy byłego opozycjonisty PRL Andrzeja Rozpłochowskiego)

Nazwiska sygnatariuszy-inicjatorów znajdują się tutaj
i tamże można dołączyć swój podpis.

 

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 17. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 18. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 19. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 20. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 21. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 22. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 28. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 29. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 30. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 31. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 33. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 34. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 35. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 38. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 39. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 42. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 43. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 44. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 45. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 46. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 47. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 48. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 49. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 50. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 51. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 52. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 53. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 54. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 55. dr hab. inż. Zbigniew Dworecki – prof. UP, Poznań
 56. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 57. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 58. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 59. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 60. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 61. prof. dr hab. med. Marian Gabryś – Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 62. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 63. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 64. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 65. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 66. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 67. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 68. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 69. prof. dr hab. Dorota Heck – Uniwersytet Wrocławski
 70. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 71. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 72. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 73. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 74. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 75. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 76. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 77. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 78. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 79. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 80. mgr Wojciech Jasiński – doktorant UAM
 81. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 82. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 84. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 85. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 86. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 87. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 88. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 89. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 90. dr Maciej Tomasz Karwas – WSPiA, Rzeszów
 91. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 92. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 93. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 94. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 95. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 96. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 97. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 98. dr Amelia Korzeniewska – Tow. Nauk. im. I.J.Paderewskiego
 99. dr hab. Bartosz Korzeniewski – prof. UAM Poznań
 100. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 101. dr hab. Jacek Kowalski – prof. UAM Poznań
 102. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 103. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 104. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 105. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 106. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 107. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 108. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 109. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 110. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 111. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 112. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 113. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 114. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 115. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 116. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 117. dr hab. Jacek Kurzępa – prof. SWPS Warszawa
 118. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 119. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 120. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 121. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 122. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 123. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 124. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 125. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 126. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 127. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 128. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 129. dr Łukasz Łuczewski – Uniwersytet MEdyczny, Poznań
 130. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 131. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 132. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 133. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 134. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz “S”
 135. ks. inż. Jan Majchrzak – Pniewy
 136. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 137. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 138. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 139. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 140. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 141. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 142. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 143. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 144. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 145. mgr Ryszard Materny – Poznań
 146. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 147. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 148. dr hab. Jerzy Michalik – prof. UAM Poznań
 149. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 150. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 151. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 152. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 153. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 154. mgr Paulina Molska – Poznań
 155. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 156. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 157. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 158. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 159. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 160. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 161. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 162. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 163. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 164. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 165. dr Krystyna Nowak-Wolna, Uniwersytet Opolski
 166. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 167. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 168. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 169. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 170. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 171. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 172. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 173. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 174. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 175. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 176. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 177. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 178. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 179. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 180. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 181. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 182. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 183. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 184. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 185. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 186. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 187. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 188. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 189. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 190. dr hab. Wiesław Ratajczak – prof. UAM Poznań
 191. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 192. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 193. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 194. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM, Poznań
 195. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 196. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 197. dr Zbigniew Rudnicki – UAM, Poznań
 198. prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup – Politechnika Krakowska, Kraków
 199. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 200. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 201. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 202. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 203. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 204. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 205. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 206. dr hab. Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 207. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 209. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 210. mgr Witold Solski – Kancelaria Solski i Partnerzy, Poznań
 211. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 212. dr Rafał Spachacz – Ministerstwo Zdrowia
 213. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 214. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 215. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 216. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 217. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 218. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 219. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 220. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 221. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 222. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 223. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 224. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 225. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 226. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 227. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 228. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 229. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 230. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 231. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 232. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 233. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 234. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 235. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 236. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 237. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 238. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 239. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 240. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 241. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 242. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 243. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 244. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 245. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 246. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 247. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 248. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 249. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 250. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 251. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 252. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 253. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 254. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 255. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 256. mgr Maria Weres – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 257. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 258. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 259. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 260. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 261. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 262. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 263. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 264. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 265. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 266. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 267. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 268. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 269. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 270. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 271. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 272. dr Florian Zieliński – Poznań
 273. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 274. dr med. Halina Złotowska – AM, Bydgoszcz
 275. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 276. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań
 277. dr Olga Żuromska – nauczyciel, Poznań