Rugowanie Kościoła – prof. Grzegorz Kucharczyk

Na naszych oczach dokonuje się w Polsce przyspieszona wersja procesu, który na Zachodzie trwał całe dekady. Chodzi o atak na to, co przez wieki nazywano kulturą (cywilizacją) europejską (zachodnią). Jak uczył Papież Benedykt XVI, wyrosła ona ze spotkania wiary w jednego Boga (Jerozolima), klasycznej filozofii greckiej (Ateny) i tradycji prawnej starożytnego Rzymu. Dzisiaj zarówno „Jerozolima”, „Ateny”, jak i „Rzym” są w pogardzie, traktowane jako coś niepotrzebnego, zbędny balast…
Tutaj cały artykuł prof. Grzegorza Kucharczyka