Pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłym odejściu naszego Kolegi,
członka-założyciela AKO

prof. dr. hab. Henryka Hudzika

wybitnego matematyka, byłego prodziekana Wydziału Matematyki i Fizyki/Informatyki UAM,
prezesa Poznańskiego Oddziału PTM, laureata nagrody im. Stefana Banacha.

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie!

Zarząd i członkowie AKO Poznań

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 9 marca o godz. 12:00 na cmentarzu przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie.