Medal AKO dla ks. Małkowskiego – zdjęcia

Zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk