Pożegnanie

Społeczność Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu z wielkim żalem i smutkiem przeżywa odejście

Jana Olszewskiego

byłego premiera Rzeczpospolitej, wybitnego adwokata,

męża stanu, człowieka honoru i kryształowego sumienia, obrońcy wolności, który całym życiem służył Polsce i Polakom. Niezłomnie walczył o niepodległość Polski i jej miejsce we wspólnocie europejskiej i atlantyckiej, odważnie bronił  prawdy i wspomagał prześladowanych.

Było dla nas zaszczytem, że za swe zasługi przyjął nasz medal Przemysła II.

Żegnamy jedną z największych postaci współczesnej Polski, szlachetnego i niezłomnego prawnika i polityka. Był niezrównanym autorytetem dla ludzi dobrej woli i takim pozostanie.

Cześć Jego pamięci!

Zarząd i członkowie AKO Poznań