Pan Cogito 2018 dla prof. Andrzeja Nowaka

Program uroczystości wręczenia statuetki przyznanej przez Akademickie Kluby Obywatelskie
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Toruniu, Gdańsku, Katowicach i Lublinie  —  26 stycznia 2019 roku

Sesja naukowa  dedykowana Profesorowi Andrzejowi Nowakowi – Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu (dawna Akademia Lubrańskiego), ul. J.Lubrańskiego 1

godz. 10.30   PATRIOTYZM TWÓRCZY. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, POPULARYZATORSKA I SPOŁECZNA PROFESORA ANDRZEJA NOWAKA

 1. Otwarcie konferencji – Prof. Stanisław Mikołajczak Przewodniczący AKO Poznań
 2. Prof. Krzysztof Dybciak, Sztuka pisarska profesora Andrzeja Nowaka
 3. Prof. Wojciech Fałkowski, Średniowieczny początek wykładu o Polsce. Pierwsze tomy Dziejów Polski Andrzeja Nowaka
 4. Prof. Tomasz Jasiński, Zasługi Kościoła w kształtowaniu narodu i państwa polskiego według Andrzeja Nowaka
 5. Prof. Janusz Odziemkowski, Drogi do niepodległości  w twórczości Andrzeja Nowaka

12.30  -13.00  Przerwa kawowa

 1. Prof. Bartosz Korzeniewski, Polityka historyczna a wybór tradycji. Rola Andrzeja Nowaka w ożywianiu świadomości historycznej Polaków
 2. Prof. Jan Żaryn, Strachy i Lachy, czyli o przemianach polskiej pamięci w latach 1982 – 2012, także polemicznie
 3. Prof. Henryk Głębocki, Profesor Andrzej Nowak jako imperiolog i badacz historii Rosji
 4. Prof. Andrzej Waśko, Historia i metapolityka
 5. Robert Kostro, Rola nowoczesnych muzeów narracyjnych w polityce historycznej państwa
 6. Prof. Bogusław Polak, Rola powstania wielkopolskiego w dziejach Polski i Europy
 7. Zamknięcie konferencji

14.30 – 15.30  Przerwa obiadowa

15.30 – 16.30  Przejazd do Zamku w Kórniku

16.30  Zamek  w Kórniku, ul. Zamkowa 5

WRĘCZENIE STATUETKI PAN COGITO PROFESOROWI ANDRZEJOWI NOWAKOWI

 1. Powitanie Laureata i Gości – Prof. Stanisław Mikołajczak
 2. Informacja o Zamku w Kórniku – Prof. Tomasz Jasiński
 3. Skład i decyzja Kapituły – Prof. Stanisław Mikołajczak
 4. Laudacja – Prof. Wiesław Ratajczak – Przewodniczący Kapituły Statuetki Pan Cogito
 5. Wręczenie Statuetki Pan Cogito i  Dyplomu
 6. Adresy i  wystąpienia gości
 7. Rozmowa z Profesorem Andrzejem Nowakiem – Michał Mazurek
 8. Koncert w wykonaniu Prof. Jacka Kowalskiego
 9. Zamkniecie uroczystości

19.30  Uroczysta kolacja  w restauracji NESTOR w Kórniku (zaproszeni goście)