Popieramy list otwarty prof. Andrzeja Nowaka do prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie wolności polskiej humanistyki

Pomysł przygotowania przez urzędników Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego listy czasopism oraz wydawnictw, w których powinni publikować polscy naukowcy jest praktycznym i symbolicznym zarazem zwieńczeniem reformy nauki, podjętej i zrealizowanej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie naukowego „zbawienia” poza tą listą, to jest nie będzie punktów dla uczonego, a w ślad za tym dla jego placówki naukowej, jeśli nowa książka czy artykuł nie zostaną opublikowane w miejscu potwierdzonym pieczątka ministerialnego urzędu.

Zdarzało mi się pisać teksty dla takich wydawnictw, jak Kramer Verlag, Brill, Berghan Books, Wiley-Blackwell czy Harvard University Press. Ale wiem, że rola humanisty-historyka nie ogranicza się do publikowania w tzw. prestiżowych wydawnictwach zagranicznych tekstów przeznaczonych dla garstki kolegów-specjalistów. To jest także rola społeczna, związana ze środowiskiem kulturowym, z jego duchowym dziedzictwem, z językiem, z jego specyfiką, która nie zawsze da się wyrazić w przekładzie na aktualny żargon naukowej biurokracji i punkty przyznawane przez kontrolerów Naukowego Postępu. Reforma premiera Jarosława Gowina, którą poparła rządząca formacja Prawa i Sprawiedliwości, zmierza do zmarginalizowania tej drugiej, społecznej roli humanistyki, do zniechęcenia zwłaszcza młodszych uczonych do popularyzacji wiedzy o historii, o literaturze, o kulturze, o myśli. W szczególności ucierpi ta myśl, która będzie wyrażała się po polsku i która nie podporządkowuje się regułom globalnej politycznej poprawności, jaka obowiązuje w systemie grantów, punktacji i rankingów aktualnie ustalanych w skrajnie dziś zideologizowanym „akademickim” dyskursie nauk społecznych i humanistycznych.

Każda książka, każdy artykuł muszą być oceniane indywidualnie, a nie przez nie zdolne wyczerpać bogactwa potrzeb ludzkiego intelektu tabele i punkty przydzielane z góry wydawnictwom i językom. Oszuści naukowi potrafią, przez dostosowanie się do aktualnej mody ideologicznej i jej żargonu, publikować w najbardziej „prestiżowych”  wydawnictwach i czasopismach. Napisać piękną polszczyzną intelektualnie odkrywcze, nie wtórne wobec „nowych trendów” zdanie – tego oszust nie potrafi. Ale tego właśnie reforma nauki  dokonana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości  nie wspiera. Wspiera wtórność, konformizm i dostosowanie do urzędniczych tabel. Tak to wygląd z punktu widzenia humanisty. W każdym razie z mojego, indywidualnego punktu widzenia.

Kto ten punkt widzenia podziela – bardzo proszę, aby dołączył się do tego apelu:

o wstrzymanie  zagrażających wolności naukowej myśli i specyficznego powołania humanistyki planów ogłoszenia listy „słusznych” wydawnictw i czasopism. To apel skierowany pod adresem Pana, Panie Prezesie. Bo Pan przyjął na siebie odpowiedzialność nie tylko za miejsce Polski w politycznym krajobrazie Europy i świata tych lat, ale także za praktyczną, codziennie udzielaną odpowiedź na pytanie: czy państwo polskie ma służyć wolności polskiej myśli, czy też powinno ją reglamentować.

Z poważaniem

prof. dr hab. Andrzej Nowak, historyk (UJ, IH PAN)

(Tutaj można dodać swój podpis)

Lista profesorów popierających apel (wg portalu wPolityce.pl, chronologicznie, 22.12.18):

Jarosław Marek Rymkiewicz, historyk literatury (emerit., IBL)
Jan Prokop, romanista, historyk literatury (PAU, Kraków)
Zofia Zielińska, historyk (emerit., Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Schramm, historyk (UAM)
Krzysztof Ożóg, historyk (UJ)
Włodzimierz Suleja (Wrocław, IPN)
Anna Grześkowiak-Krwawicz, historyk idei (IBL)
Władysław Zajewski, historyk (emerit., IH PAN, Gdańsk)
Krzysztof Dybciak, historyk literatury (UKSW)
Wojciech Roszkowski, historyk, ekonomista (ISP PAN)
Andrzej Rachuba, historyk (IH PAN)
Marek Ney-Krwawicz, historyk (IH PAN)
Stanisław Wiech, historyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
Stanisław Rosik, historyk (Uniwersytet Wrocławski)
Wojciech Polak, historyk (UMK, Toruń)
Jan Jacek Bruski, historyk (UJ)
Maciej Urbanowski, polonista, historyk literatury (UJ)
Wojciech Kunicki, germanista (Uniwersytet Wrocławski)
Tomasz Gąsowski, historyk (Akademia Ignatianum, Kraków)
Piotr Franaszek, historyk (UJ)
Mariusz Wołos, historyk (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Krzysztof Kawalec, historyk (Uniwersytet Wrocławski)
Marek Kornat, historyk (IH PAN, UKSW)
Krzysztof Koehler, historyk literatury (UKSW)
Roman Jurkowski, historyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Norbert Kasparek, historyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Eugeniusz Niebelski, historyk (KUL)
Bogusław Dopart, polonista, historyk literatury (UJ)
Jan Kęsik, historyk (Uniwersytet Wrocławski)
Elżbieta Kaszuba, historyk (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Piotrowski, historyk i politolog (Uniwersytet Wrocławski)
Piotr Stec, prawnik (Uniwersytet Opolski)
Marek Białokur, historyk (Uniwersytet Opolski)
Grzegorz Kucharczyk, historyk (IH PAN, Poznań)
Jan Draus, historyk (Uniwersytet Rzeszowski)
Dorota Heck, polonistka, historyk literatury (Uniwersytet Wrocławski)
Jacek Bartyzel, historyk I politolog (UMK, Toruń)

Poparcie dla listu wyrażają członkowie zarządu AKO Poznań:

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM
prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM
dr Tadeusz Zysk – Wydawnictwo Zysk i spółka
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
mgr inż. Piotr Cieszyński –  informatyk
mgr Ewa Ciosek – ekonomista
prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
dr Zdzisław Habasiński – informatyk
prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy
mgr Jan Martini – artysta muzyk
prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny
prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
dr hab. Witold Tyborowski – UAM
prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy
prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 

Tu można podpisać się pod listem otwartym w obronie polskiej humanistyki

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Apr 30, 2019

Zebrane podpisy: 140

140 signatures
Najnowsze podpisy
140 Wiesław Ratajczak Poznań dr hab. UAM
139 Małgorzata Mydlak Poznań
138 artur paczkowski miłosław
137 Grażyna Firlit-Fesnak WARSZAWA profesor, politolog, WNP i SM Uniwersytet Warszawski
136 Henryka Lisiecka Piekło Dolne Art.plastyk
135 Anna Wolska Łódź doktor (stopień)
134 Maciej Penno Poznań
133 Justyna Chłap-Nowakowa Kraków dr, polonistka
132 Waldemar Pałys Ostrów Mazowiecka emerytowany nauczyciel języka polskiego
131 Elżbieta Firlit Warszawa prof. SGH dr hab.
130 Mieczysław Rokosz Kraków. dr hab. prof. AI
129 Zbigniew Kokosiński Kraków nauczyciel akademicki, Politechnika Krakowska
128 Grzegorz Opala Katowice Prof. dr hab.n. med. emeryt
127 Sławomira Kominek Warszawa profesor, Instytut Muzykologii Uniwersytet Warszawski
126 ROMUALD TURKOWSKI warszawa prof.zw. dr hab. Uniwersytet Warszawski
125 Anna Brzezińska-Winkiel Wrocław mgr, doktorantka, Uniwersytet Wrocławski
124 Anna Pigoń Wrocław mgr, polonistka, Uniwersytet Wrocławski
123 Jacek Kolbuszewski Wrocław prof. dr hab. emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk literatury
122 Kazimierz Dopierała Poznań prof. dr habil.
121 Tomasz Scholl Warszawa dr hab. adiunkt, Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski
120 Irena Gołębiowska Bydgoszcz dr hab. prof. UTP
119 Tadeusz Rus US Katowice profesor
118 Wacław Wierzbieniec Rzeszów dr hab. prof. UR
117 Tomasz Dębowski Strzelin dr hab. politolog, Uniwersytet Wrocławski
116 Włodzimierz Kaniowski Warszawa
115 Magdalena Jonca Wrocław prof. dr hab, literaturoznawca, Uniwersytet Wrocławski
114 Leszek Bednarczuk Kraków prof. dr hab. – PAN, UP Kraków, Akademia Polonijna w Częstochowie
113 Wiesław Burzyński Warszawa
112 Zdzisława Mokranowska Sosnowiec prof. dr hab. prac. emeryt, Uniwersytet Śląski
111 Adam Babula Poznań dr, em. wykładowca UAM
110 Witold Kowalczyk Lublin dr hab., emeryt. prof. nadzw. UMCS
109 Wojciech Jasiakiewicz ciechocinek dr hab. prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy
108 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć mgr, archeolog, Poznań
107 Zygmunt Wronicz Krynica-Zdrój dr hab. emeryt prof. AGH, matematyk
106 Jadwiga Wronicz Krynica-Zdrój dr hab. emeryt. prof. Instytutu Języka Polskiewgo PAN
105 Edward Dutkiewicz Poznań em.prof.zw.
104 Maria Dutkiewicz Poznań em.. prof. UAM
103 Irena Bielańska-Grajner Katowice dr hab.
102 Ryszard Walkowiak Przeźmierowo dr hab. - matematyk
101 Barbara Piłacińska Poznań dr hab. emeryt. prof. UAM: członek AKO
100 Henryk Kasprzyk Politechnika Śląska dr inż.
99 Tomasz Wrzołek Sosnowiec Dr
98 Janusz Sobieszczański Warszawa dr inż., emeryt
97 Maria Wich Łódź Prof. zw. dr hab. Uniwersytet Łódzki Instytut Filolologii Polskiej i Logopedii
96 Małgorzata Łoboz Wrocław prof. dr hab. Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Polskiej
95 Jolanta Wypych Radom em. st.kustosz dyplomowany
94 Krystyna Kleszczowa Katowice Profesor zwyczajny UŚ, emerytowana
93 Marek Gutowski Warszawa dr hab. nauk fizycznych
92 Grzegorz Kubski Poznań prof. UAM dr hab.
91 Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz Poznań prof.zw.dr hab. dr h .c. profesor senior UAM
90 Dorota Skrocka Strzelce Krajeńskie Dr
89 Marek Mariusz Tytko Kraków doktor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Jagielloński
88 Małgorzata Sidor Zbludza, pow. limanowski artysta / prezes Stowarzyszenia Artystów fabs
87 Józef Kapusta Warszawa Dr, adiunkt. Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
86 Barbara Brzezowska-Ryśnik Opole radca prawny
85 Adam Choiński Poznań prof.dr hab.
84 Maciej Raś Warszawa dr/Uniwersytet Warszawski
83 Marzena Woźniak-Łabieniec Lodz dr hab. prof. UŁ Marzena Woźniak-Łabieniec
82 Bogusław Misterkiewicz Radom dr,chemik,emeryt UTH Radom
81 Mirosław Habowski Oleśnica dr, Uniwersytet Wrocławski
80 Wiesław Pusz Pabianice prof. dr hab.
79 Ewa Grzęda Wrocław dr hab prof. UWr Uniwersytet Wrocławski
78 Krystyna Nowak-Wolna Opole Dr nauk humanistycznych emeryt UO
77 Maciej Błaszak Poznań dr hab., profesor UAM
76 Elżbieta Nowicka Poznań profesor, historyk literatury
75 Julian Srebrny Warszawa dr ,( fizyk) Uniwersytet Warszawski
74 Maria Wesołowska warszawa dr, matematyka, SGGW
73 Lucyna Rempulska Poznań dr hab./ emeryt. prof. PP
72 Przemysław Dakowicz Łódź dr / adiunkt / Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny
71 Jolanta Gwioździk Katowice dr hab., bibliolog, Uniwersytet Śląski
70 Agnieszka Łukasik-Turecka Lublin Dr hab. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
69 Alicja Mazan-Mazurkiewicz dr hab., Uniwersytet Łódzki
68 Wojciech Kaliszewski Warszawa historyk literatury, IBL PAN
67 Aleksandra Pethe Katowice Dr hab. Katowice
66 Andrzej Gil Lublin Dr hab., historyk i politolog, KUL
65 Krzysztof A. Tochman Rzeszów Dr historyk IPN Rzeszów
64 Barbara Wolska Łódź prof. zw. dr hab, profesor emerytowany, Uniwersytet Łódzki
63 Anna Łabno Katowice profesor n. prawnych, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA Uniwersytet Śląski
62 Krystyna Heska-Kwaśniewicz Uniwersytet Śląski - Katowice prof. dr hab.
61 Wojciech Sławiński Toruń dr
60 Jadwiga Chmielowska Sosnowiec Redaktor naczelny Śląskiego Kuriera Wnet
59 Tomasz Stępniewski Lublin Doktor habilitowany, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
58 Grzegorz Krawiec Kraków Dr hab
57 Stefan Zabierowski Katowice em. prof. dr hab. Uniwersytet Ślaski
56 Wanda Laszczak Opole Prof. dr hab., em. prof. zw. Uniwersytetu Opolskiego
55 Jan Bujak Kraków dr nauk humanistycznych, emerytowany adiunkt Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
54 Zbigniew Zaporowski Lublin prof. historii
53 Andrzej Szabaciuk Lublin Dr Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
52 Józef Brynkus Wadowice dr hab., profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Poseł na Sejm RP, Kukiz15
51 PIOTR KAMIŃSKI GLIWICE
50 Mirosław Szumiło Lublin dr hab. , historyk UMCS
49 Antoni Winiarski Katowice Dr, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
48 Ewa Żurawska KATOWICE mgr filologii polskiej
47 Maria Kuśnierz Gliwice mgr
46 Wilhelmina Nowak Poznań mgr
45 Jerzy Głybin Katowice Dr hab
44 Ewa Szakalicka WARSZAWA reżyserka
43 Ryszard Vorbrich UAM - Poznań prof. dr hab.
42 Aleksander Posern Zielinski Mosina Prof. Dr hab. UAM i PAN
41 Henryka Kramarz Kraków emer. prof. Uniw. Pedagog. dr hab.
40 Tomasz Kozłowski Toruń Dr hab. AKO Toruń
39 Malgorzata Kulesza Kiczka Warszawa dr med emerytka
38 Aniela Frankowska Poznań mgr chemii emeryt
37 Helena Borowiec Lublin dr hab
36 Michał Mierzejewski Dr habil. prof.
35 Andrzej Skrzypczak Poznań dr hab. Politechnika Poznańska
34 Bożena Niesler Tarnowskie Góry nauczyciel
33 Bartłomiej Andrzejewski Poznań dr hab., fizyk, PAN
32 Anna Stankowska Poznań dr hab, prof UAM, emerytowana
31 Wojciech Stankowski Poznań prof. zw.. dr hab., profesor seniur UAM
30 Eliza Małek WARSZAWA Prof. dr hab., em. prof. zw. Uniwersytetu Łódzkiego
29 Bożena Górczyńska-Przybyłowicz Poznań IH UAM
28 Mariusz Ziółkowski Warszawa Profesor zw. dr hab., archeolog, Uniwersytet Warszawski
27 Czesław Błaszak biolog UAM Poznań prof. dr hab. dr h.c.
26 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska Warszawa dr hab. / prof. UW / Uniwersytet Warszawski
25 Krzysztof Moliński Poznań prof. dr hab. UPP Poznań
24 Iwona Horodecka Poznań mgr członek AKO
23 dr hab. Andrzej Nowakowski Rzeszów prof. PWSZ w Tarnowie
22 Dariusz Wazynski Poznan Dr med
21 Franciszek Zerbe Poznan dr med
20 Zbigniew Rudnicki Lubin dr adiunkt UAM Poznań
19 Mariusz Bryl Poznań dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
18 Tomasz Molski Poznań Historyk
17 Alicja Ewa Urbanowicz Poznań dr inż.
16 Zdzisław Winnicki Wojnowice prof. zw. U. Wr.
15 Olga Żuromska Poznań dr
14 Mieczysław Staniszewski Gortatowo p-ta Swarzędz dr hab. WSB
13 Bożena Łącka Nowe Miasto nad Wartą Matematyk
12 Jan Wawrzyńczyk Warszawa Prof. zw. em. Uniwersytet Warszawski
11 Mirosław Szulczyński Poznań Dr.
10 Karol Mausch Szczecin Prof.nadzw.dr hab., AJP
9 Małgorzata Czabanska-Rosada Poznań dr / Akademia im. Jakuba z Paradyża Gorzów Wielkopolski
8 Jolanta Łuczak Langenlois/Austria Mag.
7 Ryszard Łuczak Langenlois/Austria Mag.
6 Bożena Cząstka-Szymon Kraków dr WSP im.J.Korczaka Katowice-Warszawa
5 Wojciech Święcicki Poznań Prof.dr hab. Czł. koresp. PAN
4 Jacek Kowalski Poznań dr hab. prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
3 Lech Torliński Poznań Em. Prof. zw. dr hab. med.
2 Wojciech T. Markiewicz Poznań Prof., Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
1 Szymon Małecki Poznań nauczyciel