O emigracji polskiej – prof. Kazimierz Dopierała

O emigracji polskiej – prof. Kazimierz Dopierała