Walne zebranie AKO

Szanowni Państwo, Członkowie AKO!
Zapraszam na walne zebranie AKO Poznań, które odbędzie się 25 czerwca w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich na Starym Rynku o godz. 17.45. Program zebrania poniżej.
Serdecznie pozdrawiam
Stanisław Mikołajczak

Porządek obrad walnego zgromadzenia AKO w dniu 25 czerwca  2018r.

 1. Otwarcie zebrania walnego
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania i sekretarza
 3. Wybór Komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków
 4. Informacja o obradowaniu według Regulaminu obrad walnego zebrania
 5. Ogłoszenie prawomocności walnego zebrania
 6. Sprawozdanie merytoryczne z działalności AKO w 2017 r. – Stanisław Mikołajczak
 7. Sprawozdanie finansowe z działalności AKO w 2017 r. – Tadeusz Zysk
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego AKO za 2017 rok i uchwała o absolutorium dla Zarządu za 2017 rok
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Przyjęcie uchwał walnego zebrania
 12. Zamknięcie walnego zebrania

Zebranie otwarte AKO
prof. Tomasz Jasiński:  Okoliczności lokacji Poznania.