List do Metropolity Krakowskiego

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!
W imieniu społeczności Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, który skupia ponad 300 członków społeczności akademickiej ośrodka poznańskiego (i wielu uczonych spoza Poznania) najserdeczniej gratuluję wielkiego wyróżnienia, jakim jest uznanie Ekscelencji Małopolaninem Roku 2017. I to w sytuacji, gdy działalność Księdza Arcybiskupa na rzecz społeczności małopolskiej nie obejmowała całego roku. My, tutaj w Poznaniu, z wielką uwagą i zainteresowaniem (też zazdrością) śledziliśmy religijną i społeczną aktywność Ekscelencji – stąd przyznanie tego prestiżowego wyróżnienia przyjęliśmy z wielką radością. Zaskoczeniem było tylko to, że Małopolanie tak szybko poznali się na swoim Metropolicie. A my jesteśmy dumni, bo to Wielkopolska ukształtowała znakomitą i wybitną osobowość Księdza Arcybiskupa – a Polska jest jedna i służyć Jej trzeba wszędzie z jednaką mocą.

Niech Pan Bóg daje Księdzu Arcybiskupowi siły do dalszej posługi Kościołowi Krakowskiemu i Polskiemu. Zapewniam o modlitwie w tej intencji. Szczęść Boże!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO w Poznaniu

 

Od: Sekretariat Metropolity
Data: 21 maja 2018 16:32
Temat: Fw: Gratulacje
Do: Stanisław Mikołajczak

Szanowny Panie Profesorze, bardzo dziękuję za przesłane mi gratulacje i zapewnienia o modlitwie z okazji wyróżnienia, jakie otrzymałem „Człowieka Roku Małopolski za rok 2017”. Ze swej strony podziwiam liczne inicjatywy poznańskiego AKO, życzę wytrwałości i wielu sukcesów. Serdecznie Pana Profesora pozdrawiam i błogosławię

– abp Marek Jędraszewski