Podsumowanie roku – prof. Grzegorz Kucharczyk

Podsumowanie roku – prof. Grzegorz Kucharczyk

Najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Polsce i na świecie komentuje prof. Grzegorz Kucharczyk na łamach “Naszego Dziennika” (6054): …Przez cały 2017 rok toczyła się hybrydowa wojna informacyjna przeciw Polsce, która po Święcie Niepodległości przybrała formę masowej akcji dyfamacyjnej. Hasło wzniesione przez szefa frakcji liberalnej w PE o „sześćdziesięciu tysiącach faszystów maszerujących ulicami Warszawy, trzysta kilometrów od Auschwitz” doskonale mieści się w sposobie propagandowej narracji w rodzaju „Polacy napadli na radiostację w Gliwicach” lub „polski rząd stanął po stronie Hitlera, domagając się wysłania misji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża do katyńskiego lasu”… (tutaj cały artykuł)