Prof. Grzegorz Kucharczyk: Historia – polska wieś a Kościół