Prof. Jacek Kowalski w obronie literatury staropolskiej