Oświadczenie w sprawie upadku postaw akademickich na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu

Kraków, 21 maja 2017

Środowiska skupione wokół Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z oburzeniem przyjęły wiadomość, że Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z przyczyn pozaustawowych zaprzestał  wykonywania swoich obowiązków związanych z procesem nadania stopnia naukowego doktorantowi tego Wydziału, którego opiekunem naukowym jest prof. Lech Morawski. Pamiętamy analogiczne nagonki przeprowadzane w czasach totalitarnego państwa, jakim był PRL.

Niezrozumiała jest postawa pracowników Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy przenieśli swoją polityczną niechęć do prof. Lecha Morawskiego na jego doktoranta, uniemożliwiając mu publiczną obronę pracy doktorskiej. Karanie doktoranta za poglądy polityczne jego promotora jest głęboko niemoralne i łamie wiele reguł życia akademickiego. Taka nieetyczna postawa pracowników Uczelni stoi w rażącej sprzeczności z deklarowaną podczas ślubowania doktorskiego wiernością ideom i postawom akademickim:  godność, którą wam nadamy, zachowacie czystą i nieskalaną i nigdy jej nie splamicie nieprawymi obyczajami lub hańbiącym życiem. Niepokojąca jest skala akcji bojkotu – świadczy o upadku postaw etycznych wśród licznej grupy pracowników tej Uczelni.

Zdumienie budzi również stanowisko Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, wyrażające zrozumienie dla nieetycznych zachowań pracowników bojkotujących z przyczyn politycznych publiczną obronę pracy doktorskiej.

Wkraczanie uwarunkowań politycznych w proces kształcenia kadr naukowych, a zwłaszcza  karanie młodych naukowców za poglądy ich mistrzów jest przekroczeniem nie tylko granic postaw etycznych, ale także prawnych.

Społeczność akademicka skupiona w Akademickich Klubach Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zdecydowanie potępia takie zachowania i wyraża nadzieję, że podobne skandaliczne sytuacje więcej się nie powtórzą.

 

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar  Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 5. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 6. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 11. dr Adam Babula – UAM Poznań
 12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 13. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 17. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 18. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 19. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 20. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 21. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 22. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 27. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 28. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 29. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 30. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 31. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 33. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 34. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 35. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 38. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 39. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 40. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 41. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 42. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 44. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 45. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 46. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 47. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 48. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 49. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 50. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 51. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 52. dr hab. inż. Zbigniew Dworecki – prof. UP, Poznań
 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 54. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 55. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 57. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 58. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 59. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 60. prof. dr hab. med. Marian Gabryś – Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 62. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 65. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 66. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 67. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 68. prof. dr hab. Dorota Heck – Uniwersytet Wrocławski
 69. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 71. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 72. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 73. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 74. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 75. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 76. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 77. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 78. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 79. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 80. mgr Wojciech Jasiński – doktorant UAM
 81. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 82. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 83. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 84. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 85. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 86. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 87. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 88. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 89. dr Maciej Tomasz Karwas – WSPiA, Rzeszów
 90. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 95. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 96. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 97. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 98. dr hab. Jacek Kowalski – prof. UAM Poznań
 99. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 100. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 101. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 102. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 103. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 104. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 105. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 106. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 107. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 108. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 109. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 110. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 111. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 112. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 113. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 114. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 115. dr hab. Jacek Kurzępa – prof. SWPS Warszawa
 116. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 117. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 118. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 119. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 120. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 121. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 122. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 123. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 124. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 125. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 126. dr Łukasz Łuczewski – Uniwersytet MEdyczny, Poznań
 127. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 128. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 129. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 130. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 131. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 132. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 133. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 134. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 135. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 136. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 137. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 138. mgr Ryszard Materny – Poznań
 139. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 140. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 141. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 142. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 143. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 144. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 145. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 146. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 147. mgr Paulina Molska – Poznań
 148. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 149. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 150. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 151. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 152. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 153. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 154. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 155. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 156. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 157. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 158. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 159. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 160. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 161. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 162. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 163. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 164. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 165. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 166. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 167. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 168. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 169. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 170. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 171. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 172. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 173. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 174. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 175. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 176. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 177. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 178. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 179. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 180. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 181. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 182. dr hab. Wiesław Ratajczak – prof. UAM Poznań
 183. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 184. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 185. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 186. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM, Poznań
 187. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 188. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 189. dr Zbigniew Rudnicki – UAM, Poznań
 190. prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup – Politechnika Krakowska, Kraków
 191. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 192. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 193. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 194. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 195. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 196. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 197. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 198. dr hab. Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 199. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 200. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 201. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 202. mgr Witold Solski – Kancelaria Solski i Partnerzy, Poznań
 203. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 204. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 205. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 206. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 207. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 209. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 210. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 211. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 212. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 213. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 214. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 215. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 216. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 217. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 218. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 219. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 220. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 221. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 222. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 223. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 224. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 225. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 226. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 227. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 228. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 229. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 230. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 231. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 232. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 233. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 234. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 235. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 236. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
 237. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 238. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 239. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 240. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 241. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 242. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 243. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 244. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 245. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 246. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 247. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 248. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 249. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 250. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 251. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 252. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 253. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 254. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 255. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 256. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 257. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 258. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 259. dr Florian Zieliński – Poznań
 260. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 261. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 262. dr med. Halina Złotowska – AM, Bydgoszcz
 263. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 264. dr Olga Żuromska – nauczyciel, Poznań

 

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, Kraków
 4. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 5. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 6. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 7. prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH, Kraków
 8. dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, UJ, Kraków
 9. mgr inż. Marek Doniec, inżynier elektronik, przedsiębiorca
 10. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków, Wiceprzewodniczący AKO w Krakowie
 12. prof. dr hab. Katarzyna Dybeł , UJ, Kraków
 13. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 14. prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 15. dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków
 16. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 17. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 18. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
 19.   dr Krzysztof Godwod, emerytowany pracownik IF PAN w Warszawie
 20. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 21. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 22. prof. dr hab., inż. Zbigniew Hanzelka, AGH, Kraków
 23. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Oskar Halecki Institute in Canada
 24. dr Janusz Kamocki, Kraków
 25. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków, Przewodniczący AKO w Krakowie
 26. dr hab Zofia Kaszowska, ASP, Kraków
 27. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 28. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 29. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 30. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 31. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 32. dr hab. Henryka Kramarz, em. UP, Kraków
 33. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 34. mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 35. prof. dr hab. inż. Stanisława Kuta, AGH Kraków, PWSZ w Tarnowie
 36. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 37. dr inż. Wojciech Mayer, AGH, Kraków
 38. dr hab. Barbara Marczuk, UJ, Kraków
 39. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 40. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 41. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 42. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 43. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 44. dr inż. Bernadetta Pasierb, PK, Kraków
 45. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, bloger, Kraków
 46. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 47. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
 48. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 49. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 50. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 51. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 52. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 53. mgr Jolanta Sekutowicz wykładowca ASP Kraków
 54. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 55. prof. dr hab. inż. Stafan Taczanowski, AGH, Kraków
 56. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 57. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 58. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 59. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 60. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 61. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 62. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 63. dr inż. Jerzy Ziętek, AGH, Kraków
 64. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków

 

AKO Katowice

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. Prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. Dr. hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniwersytet Medyczny
 4. Dr Jan Chmielowski – em., Uniwersytet Śląski
 5. Dr Andrzej Drogoń – Uniwersytet Śląski
 6. Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 7. Dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 8. Prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice
 9. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba – Śląski Uniwersytet Medyczny
 10. Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. Dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 12. Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 13. Dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 14. Dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 15. Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 16. Dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 17. Dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 18. Dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 19. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. Dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 21. Prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 22. Prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 23. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 24. Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Politechnika Śląska
 25. Prof. dr dr hc mult. Zenon Pudłowski – Dyrektor WIETE, Melbourne, Australia
 26. Dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 27. Dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 28. Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 29. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 30. Prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska
 31. Mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 32. Prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 33. Prof. UO dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski
 34. Dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 35. Mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 36. Dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 37. Dr n. med. Ryszard Wąsik – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała
 38. Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 39. Prof. dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 40. Dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

 

AKO Toruń

 1. Dr hab. Jacek Kobus UMK
 2. Dr hab. Tomasz Kozłowski UMK Toruń
 3. Wiesława Osińska UMK Toruń
 4. Artur Osiński  UMK
 5. dr Grzegorz Osiński, WSKSiM, Toruń
 6. Dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB
 7. Dr hab. M.A.Supruniuk UMK
 8. Prof. dr hab. Wojciech Polak UMK Toruń

 

 

Poniżej można dodać swój podpis. Adresy e-mail pozostają tylko do wiadomości AKO.

Poparcie dla oświadczenia w sprawie upadku postaw na UMK

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Jul 21, 2017

Zebrane podpisy: 80

80 podipisy
Najnowsze podpisy
80 Kazimierz Woźniak Warszawa mgr/st. wykładowca/SGGW
79 Włodzimierz Korcz Warszawa Tłumacz
78 Halina Marlewicz Kraków dr hab Uniwersytet Jagielloński
77 Piotr Urbanowicz Mysłowice dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
76 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. em. Pol. Śląska
75 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż. emeryt Politechniki Ślaskiej
74 Witold Zajączkowski Gliwice mgr filolog
73 Antoni Winiarski Katowice dr, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
72 Eugeniusz Kosek Gliwice dr inż.
71 Elżbieta Grzybek Gdańsk nauczyciel
70 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
69 Robert Prorok Zabrze inżynier / emeryt
68 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
67 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
66 Beata Janke Klimaszewska Warszawa Warszawa
65 Irena Gołębiowska Bydgoszcz dr hab. inz.,prof. UTP Bydgoszcz
64 Zbigniew Osiński Biłgoraj profesor UMCS w Lublinie
63 Tadeusz Makaruk Biała Podlaska mgr / nauczyciel akademicki? AWF
62 Stanisław Lenik Częstochowa dr, starszy wykładowca, Zakład Socjologii Akademia im.Jana Długosza w Częstochowie
61 Jerzy Głuch Gdańsk dr hab. inż. prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska
60 Andrzej Majewski Limburg / Niemcy Dr, duchowny, diecezja Limburg- Niemcy
59 Marian Kwapisz Gdańsk prof. zw. dr hab. , matematyk, emeryt
58 Aleksandra Nalewaj Olsztyn doktor, UWM Olsztyn
57 Wojciech Jasiakiewicz Bydgoszcz dr hab., prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy
56 Halina Wątróbska Gdańsk prof. UG, Uniwersytet Gdański
55 Wojciech Mayer Kraków adiunkt, AGH Kraków
54 zdzislaw butkiewicz SUTTON IN ASHFIELD SUTTON IN ASHFIELD
53 Stefan Paszek Kleczew mgr historii, absolwent UAM Poznań, rocznik 1985
52 Mariola Zawada Poznań Dr, Inst. Genetyki Człowieka PAN
51 Józef Jędrzejewski Szczecin Pracownik techniczny
50 Edward Drozd Kraków prof. dr hab. , em. prof. zw. UJ
49 Paweł Olszewski Oshkosh, WI, USA Dr inż./Assistant Professor/University of Wisconsin Oshkosh
48 Henryk Zaradny Gdańsk emer. prof. dr hab. inż. IBW PAN w Gdańsku
47 Anjdrzej Ziółkowski Warszawa dr hab. inż., IPPT PAN
46 Jacek Borys Wrocław lekarz medycyny
45 Władysław Szczepkowski Warszawa absolwent WPiA UMK w Toruniu
44 Jan Szulc Poznań
43 MAREK NOWICKI DĄBROWA GÓRNICZA inż.
42 Andrzej Fiszer Poznań dr inż. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
41 Paweł Piec Kraków dr hab. inż. prof. PK
40 Stefan Giller Dobra Nowiny profesor zwyczajny AJD w Częstochowie
39 Andrzej Sowa Kraków dr hab. inż Andrzej Sowa Politechnika Krakowska
38 Jerzy Nagórski Łódź
37 Jacek Jóźwiak Poznań dr
36 Janusz Waliszewski Pleszew nauczyciel
35 Julita Kawczyńska Poznań nauczyciel
34 Aleksander Tabaka Ruda-Huta ksiądz
33 Piotr Stawicki Poznań radca prawny
32 Stanisław Guzowski Kraków dr hab.inż, prof.PK
31 Piotr Matylla Poznań osoba prywatna
30 Paweł Boryszewski Warszawa dr hab, prof Akademii Pedagogiki Specjalnej
29 Elżbieta Grabowska Warszawa prawnik
28 Michał Czermiński Gdańsk Przedsiębiorca / innowator
27 Jolanta Sobieszczuk Warszawa dr
26 Wiesław Lidwin Bydgoszcz -
25 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż./ Politechnika Krakowska
24 Slawomir Swiderski Kaarst/Niemcy lekarz weterynarii
23 Jan A. Rempała Warszawa Dr mat., emeryt UKSW
22 Piotr Staniorowski Wrocław Dr. Uniwersytet Wrocławski
21 Dr. inz. Jacek Tomaszunas Ulm, Niemcy abs. Politechnika Monachium
20 Paweł Gburzyński Warszawa Prof. dr hab. Vistula, Warszawa
19 Stanislaw Filipek Warszawa Prof.dr hab. Instytut Wysokich Cisnien PAN
18 Jacek Otlewski Wrocław prof., Uniwersytet Wrocławski
17 Małgorzata Sopicka-Lizer Katowice profesor zw., Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
16 Bronisław Janicki Siewierz dr.inż.
15 Arkadiusz Jabłoński Lublin dr hab. prof. KUL
14 Waldemar Pałys Ostrów Mazowiecka Emerytowany polonista
13 Piotr Bielecki Warszawa dr hab. SGH
12 Jerzy Przeszowski Warszawa dr hab. / Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
11 ryszard Pujszo Bydgoszcz dr inż. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
10 Aleksandra NIEMIRYCZ Warszawa dr
9 Andrzej Pułka Gliwice dr hab. inż./ Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej
8 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki artysta plastyk, emeryt. nauczycielka
7 Paweł Zdun Warszawa mgr, LTB / AKO-Warszawa, Ruch Kontroli Wyborów
6 Paweł Polz Warszawa mgr inż.
5 Bogusław Śliwerski Łódź Unieersytet Łódzki
4 Jacek Migdał Toruń Służba zdrowia
3 Krystian Mieszkała Wrocław dr nauk prawnych
2 Dariusz Korc Legnica mgr inż. przedsiębiorca
1 Urszula Kwiecień Bochnia