Oświadczenie AKO Toruń w sprawie „bojkotu” obrony pracy doktorskiej na Wydziale Prawa UMK

Toruń, 17 maja 2017

Akademicki Klub Obywatelski w Toruniu wyraża najwyższe zaniepokojenie faktem przełożenia obrony doktoratu naukowca pozostającego pod opieką promotorską prof. dr hab. Lecha Morawskiego. Według uzyskanych informacji przyczyną tego było niezadowolenie części członków Komisji Doktorskiej z publicznej wypowiedzi prof. Lecha Morawskiego. Owi członkowie Komisji  mieli zamiar zbojkotować obronę, co spowodowało decyzję dziekana Wydziału o przełożeniu obrony z obawy o brak kworum w Komisji.

Jest oczywiste, że każdy naukowiec wyznaczony do Komisji Doktorskiej ma obowiązek brać udział w obronie, chyba, że przedstawi ważne powody osobiste, które mu to uniemożliwiają. Nie jest możliwe z punktu widzenia prawa i dobrych obyczajów stosowanie jakiegoś „bojkotu” z powodu tych czy innych wypowiedzi promotora. Zwracamy uwagę, że taka praktyka uderza przede wszystkim w młodego człowieka przygotowującego się do obrony pracy doktorskiej, narusza jego prawa i podważa zaufanie do społeczności akademickiej.

Członkowie AKO Toruń