Rozmowa z posłem Bartłomiejem Wróblewskim

W Poznaniu wspierane są finansowo wydarzenia promujące ideologię LGBT oraz wydarzenia, w których pojawiają się akcenty o charakterze obrazoburczym, antychrześcijańskim i antypatriotycznym. Prezydent chętnie wspiera inicjatywy, które uderzają w tradycyjne wartości. (…) Tylko nie dlatego i nie do tego został wybrany. Nie na tym też polega zarządzanie miastem. Zamiast zajmować się rozwiązywaniem problemów ważnych dla mieszkańców miasta, angażuje się w promowanie rewolucji społecznej i obyczajowej w Polsce.   To fragment  rozmowy w portalu wPolityce.pl.