Oświadczenie w sprawie reformy oświaty

Poznań, 25 kwietnia 2017

Środowisko Akademickich Klubów Obywatelskich uważa reformę oświaty za jeden z najważniejszych projektów zmian rządów Prawa i Sprawiedliwości – zapowiedziany w programie wyborczym i konsekwentnie realizowany. Także on stał się przedmiotem ataku “totalnej opozycji”. A potrzebna jest  dyskusja merytoryczna nie o zmianach organizacyjnych, bo o tym przesądził wynik wyborów, a o zmianach programowych.

Wdrażana reforma jest częścią spójnej, przemyślanej i zaplanowanej w perspektywie najbliższych lat polityki oświatowej państwa. Cieszy nas to, że po tylu latach zaniechań  zadbano o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, że w polskiej szkole przywraca się odpowiednią rangę nie tylko kształceniu, ale i wychowaniu młodego pokolenia. Zmiany te, zwłaszcza widoczne w nowej podstawie programowej, dają solidną podstawę, by język ojczysty i kultura – z całym jej historycznym dziedzictwem, były fundamentalną wartością. Szczególnie cenimy powrót do klasycznego kształcenia przedmiotowego, w ramach którego uczeń zdobywa wiedzę ogólną z każdej dziedziny nauki. Nowa podstawa programowa odpowiada na wyzwania współczesnego społeczeństwa, jednocześnie zachowując najważniejsze dla naszego narodu wartości. Pięć lat temu byli opozycjoniści „Solidarności” ze wsparciem studentów prowadzili strajk głodowy przeciwko ograniczaniu nauczania historii w szkołach. Decydując się na tak drastyczny krok, zwrócili uwagę opinii publicznej na bardzo istotne znaczenie rzetelnej wiedzy historycznej jako kluczowego czynnika budującego wspólnotę narodową. Dziś z radością przyjmujemy, że liczba godzin historii (także języka ojczystego) w liceach i technikach zostanie zwiększona.

Działania podejmowane przez obecne kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej są więc odpowiedzią na oczekiwania rodziców w sprawie sześciolatków; pracodawców w kwestii rzetelnego kształcenia zawodowego; młodzieży względem rozwoju kluczowych kompetencji XXI wieku, takich jak nauka języków obcych, informatyki i matematyki.

Jesteśmy przekonani, że tylko naród, który zna i rozumie swoją historię, ma przed sobą przyszłość, posiada bowiem wtedy wszystkie potrzebne cechy, by mógł się rozwijać. Młode pokolenia muszą wiedzieć, że Polacy odgrywali na przestrzeni wieków w Europie ważną rolę w kształtowaniu ładu prawnego, dawali przykład tolerancji religijnej i współtworzyli jej cywilizacyjne dziedzictwo. Dzięki tej wiedzy można kształtować poczucie godności i dumy z bycia Polakiem, a solidna wiedza  i umiejętności nabyte w szkole dzięki wprowadzonym zmianom umożliwią  młodym  ludziom  w jeszcze większym stopniu wpływanie na bieg spraw w naszej Ojczyźnie, dzięki czemu  będą oni również bardziej aktywnymi twórcami zmian w Europie i świecie. Konsekwentnie przeprowadzona reforma edukacji stwarza takie perspektywy.

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 5. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 6. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 7. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 8. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 9. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 10. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 11. dr Adam Babula – UAM Poznań
 12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 13. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 17. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 18. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 19. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 20. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 21. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 22. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 26. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 27. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 28. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 29. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 30. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 31. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 32. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 33. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 34. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 35. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 36. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 37. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 38. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 39. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 40. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 41. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 42. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 43. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 44. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 45. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 46. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 47. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 48. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 49. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 50. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 51. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 52. dr hab. inż. Zbigniew Dworecki – prof. UP, Poznań
 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 54. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 55. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 57. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 58. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 59. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 60. prof. dr hab. med. Marian Gabryś – Uniwersytet Medyczny, Wrocław
 61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 62. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 64. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 65. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 66. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 67. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 68. prof. dr hab. Dorota Heck – Uniwersytet Wrocławski
 69. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 71. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 72. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 73. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 74. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 75. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 76. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 77. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 78. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 79. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 80. mgr Wojciech Jasiński – doktorant UAM
 81. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 82. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 83. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 84. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 85. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 86. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 87. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 88. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 89. dr Maciej Tomasz Karwas – WSPiA, Rzeszów
 90. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 95. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 96. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 97. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 98. dr hab. Jacek Kowalski – prof. UAM Poznań
 99. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 100. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 101. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 102. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 103. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 104. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 105. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 106. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 107. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 108. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 109. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 110. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 111. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 112. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 113. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 114. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 115. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 116. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 117. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 118. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 119. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 120. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 121. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 122. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 123. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 124. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 125. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 126. dr Łukasz Łuczewski – Uniwersytet MEdyczny, Poznań
 127. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 128. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 129. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 130. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 131. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 132. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 133. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 134. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 135. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 136. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 137. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 138. mgr Ryszard Materny – Poznań
 139. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 140. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 141. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 142. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 143. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 144. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 145. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 146. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 147. mgr Paulina Molska – Poznań
 148. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 149. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 150. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 151. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 152. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 153. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 154. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 155. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 156. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 157. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 158. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 159. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 160. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 161. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 162. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 163. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 164. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 165. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 166. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 167. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 168. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 169. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 170. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 171. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 172. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 173. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 174. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 175. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 176. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 177. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 178. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 179. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 180. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 181. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 182. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 183. dr hab. Wiesław Ratajczak – prof. UAM Poznań
 184. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 185. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 186. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 187. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM, Poznań
 188. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 189. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 190. dr Zbigniew Rudnicki – UAM, Poznań
 191. prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup – Politechnika Krakowska, Kraków
 192. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 193. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 194. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 195. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 196. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 197. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 198. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 199. dr hab. Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 200. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 201. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 202. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 203. mgr Witold Solski – Kancelaria Solski i Partnerzy, Poznań
 204. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 205. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 206. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 207. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 208. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 209. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 210. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 211. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 212. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 213. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 214. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 215. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 216. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 217. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 218. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 219. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 220. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 221. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 222. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 223. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 224. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 225. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 226. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 227. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 228. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 229. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 230. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 231. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 232. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 233. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 234. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 235. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 236. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 237. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 238. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
 239. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 240. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 241. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 242. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 243. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 244. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 245. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 246. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 247. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 248. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 249. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 250. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 251. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 252. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 253. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 254. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 255. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 256. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 257. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 258. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 259. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 260. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 261. dr Florian Zieliński – Poznań
 262. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 263. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 264. dr med. Halina Złotowska – AM, Bydgoszcz
 265. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 266. dr Olga Żuromska – nauczyciel, Poznań

 

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH, Kraków
 7. prof zw. Urszula Dąmbska-Prokop, UJ, Kraków
 8. mgr inż. Marek Doniec, inżynier elektronik, przedsiębiorca
 9. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 10. dr haprof. b. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 11. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 12. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 13. mgr Konrad Firlej, em. naucz. akad., prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 14. prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 15. dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków
 16. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 17. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 18. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
 19. dr Krzysztof Godwod, emerytowany pracownik IF PAN w Warszawie
 20. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 21. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 22. prof. dr hab., inż. Zbigniew Hanzelka, AGH, Kraków
 23. dr inż. Aleksander Maciej Jabłoński, Oskar Halecki Institute in Canada
 24. dr hab. Janusz Kamocki, Kraków
 25. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 26. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 27. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 28. prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 29. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 30. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 31. dr hab. Henryka Kramarz, em. UP, Kraków
 32. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 33. mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 34. prof. dr hab. inż. Stanisława Kuta, AGH, Kraków
 35. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 36. dr inż. Wojciech Mayer, AGH, Kraków
 37. prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków
 38. dr hab. Barbara Marczuk, UJ, Kraków
 39. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 40. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 41. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 42. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 43. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 44. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 45. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, bloger, Kraków
 46. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 47. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
 48. prof. dr hab. Jan Prokop, PAU,  Kraków
 49. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 50. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 51. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 52. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 53. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 54. mgr Jolanta Sekutowicz wykładowca  ASP Kraków
 55. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 56. prof. dr hab. inż. Stafan Taczanowski, AGH, Kraków
 57. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 58. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 59. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 60. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 61. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 62. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 63. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 64. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 65. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków

 

AKO Katowice

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. Prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. Dr hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniwersytet Medyczny
 4. Dr Jan Chmielowski – em., Uniwersytet Śląski
 5. Dr Andrzej Drogoń – Uniwersytet Śląski
 6. Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 7. Dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 8. Prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice
 9. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba – Śląski Uniwersytet Medyczny
 10. Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. Dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 12. Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 13. Dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 14. Dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 15. Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 16. Dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 17. Dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 18. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 19. Dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 20. Prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 21. Prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 22. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 23. Prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Politechnika Śląska
 24. Prof. dr dr hc mult. Zenon Pudłowski – Dyrektor WIETE, Melbourne, Australia
 25. Dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 26. Dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 27. Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 28. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 29. Prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska,
 30. Mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 31. dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 32. Dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 33. Mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 34. Dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 35. Dr n. med. Ryszard Wąsik – Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko Biała
 36. Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 37. Prof. dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 38. Dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

 

AKO Łódź

W imieniu członków Klubu:
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący

 

AKO Gdańsk

 1. prof. dr hab. inż. Wojciech Bartoszek
 2. dr inż. Marian Bogdaniuk
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
 4. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący
 5. dr Jurand Czermiński
 6. dr Barbara Dogil
 7. prof. Jerzy Falandysz
 8. dr hab. inż. Jerzy Głuch – prof. PG
 9. dr med. Tomasz Gorczyński
 10. dr  inż. Jerzy Kapcia
 11. dr Tomasz Kowalczyk
 12. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk
 13. prof. Andrzej Lerch
 14. Bożena Mrozowska
 15. dr Krzysztof Postrach – Politechnika Gdańska
 16. prof. Jerzy Rokicki
 17. prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
 18. prof. Andrzej Śramkiewicz

 

AKO Toruń

 1. mgr Ludmiła Fastowicz – UMK Toruń
 2. dr hab. Jacek Kobus – UMK Toruń
 3. dr hab. Tomasz Kozłowski – UMK Toruń
 4. mgr Janusz Małecki – historyk
 5. dr hab. Jacek Piszczek – prof. IOR-PIB, Toruń, przewodniczący AKO
 6. prof. dr hab. Wojciech Polak – UMK Toruń
 7. dr hab. Mirosław A. Supruniuk  – UMK Totuń

 

 

Poniżej można dodać swój podpis. Adresy e-mail pozostają tylko do wiadomości AKO.

 

Poparcie dla oświadczenia w sprawie naprawy edukacji

Popieram

%%twój podpis%%

Powiadom znajomych:

   

Najnowsze podpisy
35 Lucja Nakonieczna Sopot dr inż em. PG
34 Irena Gołębiowska BYDGOSZCZ dr hab. inź.,prof. UTP Bydgoszcz
33 Mirosław Mól Siemianowice Śl. inżynier
32 Artur Świergiel Warszawa prof. dr hab. inż., Przewodzniczący AKO-Warszawa
31 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki artysta plastyk, emerytowana nauczycielka
30 Paweł Zdun Warszawa mgr, LTB AKO-Warszawa, Ruch Kontroli Wyborów
29 Przemysław Kawala Ostrów Wielkopolski mgr inż. automatyk
28 Sławomir Janyszek Poznań dr/adiunkt/Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
27 Andrzej Karczmarczyk Poznań emeryt
26 Małgorzata Mydlak Poznań radca prawny
25 Krystyna Wojciechowska Gliwice dr inż.st.wykładowca,em.Politechnika Śląska Gliwice
24 Robert Prorok Zabrze inżynier / emeryt
23 Teresa Plewa Gliwice Gliwice
22 Stefan Wieczorek Siemianowice Śląskie Emeryt
21 Jolanta Zalewska Zabrze
20 Piotr Urbanowicz Mysłowice dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
19 Danuta Jarosz Sosnowiec przew. NSZZ ,,S" SUM w Katowicach
18 Jacek Baachniak Rudy specjalista do spr.badawczych
17 Jarosław Biegała Poznań historyk
16 Jacek Pawlak Łódź lekarz
15 Maria Lasończyk Gliwice mgr Maria Lasończyk - pedagog Gliwice
14 Lesław Zakrzewski Zabrze mgr inż. emeryt
13 Antoni Winiarski Katowice Emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
12 Wanda Czerwińska Olsztyn prezes KIK Olsztyn
11 Paweł Górski Łódź dr n med.
10 Maria Wieloch Gdańsk biolog/emeryt/MiIZ PAN
9 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śląskiej
8 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż.,emeryt, Politechnika Śl.
7 Wojciech Pillich Zabrze dr inż., em. Politechnika Śląska
6 Aneta Zając Poznań Prawnik
5 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. em. prof. Pol. Śl.
4 Jerzy Nagórski Łódź
3 Maciej Karwas Tomaszów Mazowiecki doktor /ekspert ds bezpieczeństwa narodowego AKO Poznań
2 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż.
1 Roman Kalinowski Przeźmierowo