Oświadczenie popierające sejmowy apel Marszałka Seniora w sprawie nauki

Warszawa 25 marca 2017 r.

Środowiska skupione wokół Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego z satysfakcją przyjęły wystąpienie w Sejmie Rzeczpospolitej marszałka seniora dr. Kornela Morawieckiego. Było ono poświęcone moralnym i aksjologicznym aspektom działalności naukowej i dydaktycznej ludzi nauki. W pełni podzielamy zawarte w tym apelu oczekiwania wobec polskich uczonych.

Niechęć, brak odwagi lub nieumiejętność przyznania się do błędnego postępowania prowadzi do nieuczciwości w pracy naukowej i braku zaufania do wyników tej pracy, i nie służy rozwojowi naszej Ojczyzny.

Nie można poszukiwać i głosić prawdy równocześnie się jej sprzeniewierzając.

Nie można unikać przyznania się przed samym sobą i społeczeństwem do postępowania niegodnego  nauczyciela akademickiego i naukowca.

Przynagleni zatem przez Marszałka Seniora wzywamy wszystkich członków wspólnoty akademickiej do rzetelnej i krytycznej samooceny, żebyśmy byli godni nauczania i wychowywania młodzieży oraz mogli cieszyć się zaufaniem społeczeństwa.

Przyjęcie i powszechna akceptacja takiej postawy jest wyjściowym warunkiem powodzenia reformy polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

W imieniu członków Akademickich Klubów Obywatelskich:

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań
Prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – Przewodniczący AKO Warszawa
Prof. dr hab. Ryszard Kantor – Przewodniczący AKO Kraków
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący AKO Łódź
Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Przewodniczący AKO Katowice
Prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący AKO Gdańsk
Prof. dr hab. Waldemar  Paruch – Przewodniczący AKO Lublin
Prof. dr hab. Jacek Piszczek – Przewodniczący AKO Toruń

Apel marszałka dr. Kornela Morawieckiego

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adresy e-mail pozostają tylko do wiadomości AKO.

Poparcie dla apelu Marszałka Seniora w sprawie nauki

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: May 27, 2017

Zebrane podpisy: 149

149 signatures
Najnowsze podpisy
149 Jerzy Głuch Gdańsk dr hab. inż. prof. nadzw. PG Politechnika Gdańska
148 Ewa Tyszka Brwinów mgr inż.
147 Jerzy Tomczyk Łódź Pro. dr hab. inż. /emerytowany profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej/członek AKO Łódź
146 Jerzy Nagórski Łódź
145 Krzysztof Postrach Gdańsk dr Politechnika Gdańska
144 Tomasz Kozłowski Toruń Dr hab. / AKO Toruń
143 Barbara Radejowska Warszawa Dr inż/Politechnika Warszawska
142 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice dr inż. emerytka
141 Maciej ANDRZEJAK Poznań Przewodniczący Poznańskiego Związku Patriotycznego - Wierni Polsce im. Romana Dmowskiego
140 Andrzej CZAYKA POZNAŃ informatyk Poznański Związek Patriotyczny WIERNI-POLSCE im. Romana Dmowskiego,
139 Bronislawa Izabela Dropińska-Bartkowiak Poznań Emerytka
138 BarbaraLudwika Pulik POZNAŃ Emerytka
137 Andrzej Eckardt Poznań Mgr inż. mech.,energ.,ochr. środ., projekt. i wdrożenia nowoczesnych technologii
136 Eugeniusz Kosek Gliwice dr inż.
135 Edward B. Balewski Gdynia ekonomista emeryt
134 Andrzej Wybrański Przyłęki mgr, emerytowany pracownik NIK
133 Irena Gołębiowska Bydgoszcz dr hab. inz.,prof. UTP
132 Jerzy Sobolewski Warszawa Warszawa
131 Grzegorz Kubski Poznań dr hab., prof. UAM
130 Włodzimiera Pajewska Poznań em.prac.UAM, AKO, Pozn.Zw.Patriotyczny-Wierni Polsce im. R.Dmowskiego
129 Kazimierz Gerlach Warszawa mgr, AKO Warszawa, emeryt
128 Jadwiga Anna Barga-Więcławska Kielce dr inż. / adiunkt/ Uniwersytet Jana Kochanowskiego .prac.emerytowany.
127 Robert Prorok Zabrze inżynier/emeryt
126 Ireneusz Kulesza Ostrów Mazowiecka/ Marki mgr ekon., inż. mech.
125 Antoni Winiarski Katowice dr, emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
124 Piotr Urbanowicz Mysłowice dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
123 Zofia Miazgowicz-Cholewa Gliwice
122 Andrzej Cholewa Gliwice
121 Krystyna Łopata Kraków dr chemii, em. nauczyciel akedemicki UJ
120 Andrzej Łopata Kraków dr inż.,em. nauczyciel akademicki Agh
119 Andrzej Jarczewski Gliwice "Prawda po epoce post-truth"
118 Ewa Borkowska Gliwice prof. dr hab. Uniwersytet Śląski
117 Małgorzata Talarczyk-Andrałojć Poznań archeolog
116 Krystyna Partuś ZABRZE KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w KATOWICACH Sekcja ZABRZE Przewodnicząca
115 Danuta Gabrys-Barker Gliwice Prof. dr hab., Uniwersytet Slaski
114 Wiesława Widłak Gliwice prof. dr hab., Centrum Onkologii - Instytut, Oddział w Gliwicach
113 Lesław Zakrzewski Zabrze mgr inż.-emeryt
112 Maria Wieloch Gdańsk dr/MiIZ PAN - emeryt
111 Teresa Szkuta-Pochopień Zabrze dr inż.
110 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż, emeryt PoIlitechniki Śl.
109 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż.
108 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
107 Przemysław Szczęsny Przeźmierowo emeryt, b.pracownik naukowy IBL w Sękocinie k/W-wy
106 Krystyna Rożek-Lesiak Zabrze dr n.med, emeryt nauczyciel akademicki ŚlUM na
105 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż.
104 Zenon J. Pudlowski AKO Katowice Prof. Dr Dr hc mult. - WIETE, Melbourne, Australia
103 Janina Szymanowicz Gliwice mgr inż. PAU
102 Michał Szweycer Poznań prof. dr hab.inż. emeryt Politechniki Poznańskiej
101 Olga Żuromska Poznań dr
100 Krzysztof Godwod WARSZAWA (AKO Kraków) dr n. fiz. emeryt IF PAN Warszawa
99 Grzegorz Bednarz Wrocław dr Edukacja Artystyczna - plastyka
98 Jan Bujak Kraków adiunkt UP dr - emeryt
97 feliks Stalony-Dobrzański Kraków dr inż - AKO Kraków
96 Lech Torliński Poznań prof.zw.dr hab. med.
95 Andrzej URBANIAK Poznań/Gniezno profesor/prorektor ds. studiów/ PWSZ Gniezno
94 Jacek Błażewicz Poznań prof. dr hab. inż.
93 Jerzy Fischbach Poznań dr nauk medycznych, emerytowany pracownik naukowo-dydaktyczny
92 Andrzej Przybyszowski Nowy Sącz Dr med. /em.ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej/ Szpital Specj. w Nowym Saczu
91 Henryka Kramarz Kraków emer. prof. dr hab. Uniw. Ped. w Krakowie
90 Józef Drabik Gdańsk profesor zw. dr hab. - emeryt
89 Janusz Karlikowski Poznań dr inż. , emeryt, Politechnika Poznańska
88 Zbigniew Zegan Kraków dr hab./ em.prof.nzw.ASP / Konwent Seniorów ASP
87 Henryk Walendowski Poznań mgr (emeryt)
86 Maria i Stanisław Czekalscy Poznań Dr med.; prof. dr med, dr h.c.
85 Andrzej Cieśliński Poznań prof. dr hab. med.
84 Barbara Lubicz Miszewska Wrocław emerytowany profesor Uniwersytetu wrocławskiego
83 Franciszek Czechowski
82 Marian Gabryś Wrocław prof dr hab med.
81 Krzysztof Fitzner Kraków profesor emerytowany
80 Wojciech Święcicki Poznań Prof.dr.hab., czł.koresp.PAN
79 Wojciech T. Markiewicz Poznań Prof., PAN, Poznań
78 Lech Różański Poznań dr n.chem (Uniwersytet Wrocławski)
77 Marek, Eugeniusz Kraska Złotniki prof. dr hab. em.
76 Anna Sadren -Leśniewska Warszawa mgr inż. AKO W-wa
75 Janusz Kawecki Kraków profesor nauk technicznych
74 Andrzej Ossowski Kraków em. AGH
73 Jan Adam Kołodziej Poznań profesor/emeryt/Politechnika Poznańska
72 Jerzy Kaczmarek Poznań Dr hab. Instytut Socjologii UAM
71 Józef Szpikowski Storkowo dr hab. prof. UAM
70 Krzysztof Pieła Kraków Dr hab. inż - emeryt
69 Andrzej Judek Poznań Emeryt
68 Krzysztof Moliński Poznań prof. dr hab.
67 Ryszard Walkowiak Poznań dr hab., prof. nadzw. UP w Poznaniu
66 Jan Władysław Fróg Kraków Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,,UP Kraków
65 Adam Nodzeński Kraków dr hab., em. prof. AGH
64 Kazimierz Rup Kraków prof. dr hab. inż. / Politechnika Krakowska
63 Janusz Sobieszczański Warszawa Warszawa
62 Aurelia Nowicka Poznań prof. dr hab.
61 Wojciech Kuczyński Poznań prof. dr hab./ Instytut Fizyki Molekularnej PAN
60 Mieczysław Staniszewski Poznań dr hab.
59 Adam Korytowski Kraków prof. AGH
58 Jan Koziar Wrocław geolog
57 Irena Majkutewicz Gdańsk dr, adiunkt UG
56 Anna Mitkowska Kraków prof. dr hab. inż. arch., PK
55 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n. hum., Uniwersytet Jagielloński
54 Antoni Stryjewski Wrocław Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
53 Maciej Andrzejewski Poznań dr inż.
52 Józef Wieczorek Kraków Niezależne Forum Akademickie www.nfa.pl , redaktor
51 Bartłomiej Andrzejewski Poznań dr hab. prof. nzw.
50 Andrzej Szpulak Poznań Poznań
49 Maciej Karwas Tomaszów Mazowiecki doktor nauk o bezpieczeństwie AKO
48 Piotr Tomasik Kraków Prof.dr.hab. prof. zw. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
47 Bogdan Barwiński Wrocław dr
46 Robert Jankowski Pokrzywnica Właściciel firmy
45 Adam Choiński Poznań Prof.dr hab.
44 Iwona Horodecka Poznań członek AKO Poznań
43 Tomasz Molski Poznań AKO
42 Karol Mausch Szczecin Prof.nzw.dr hab.
41 Konrad Pylak Lublin dr inż. emeryt PL
40 Paweł Bromski Warszawa Profesor i Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
39 Mirosław Szulczyński Poznań dr, st. wykładowca, UAM
38 Jacek Młochowski Wroclaw Prof. dr. hab/emeryt/Politechnika Wrocławska
37 Lucyna Rempulska Poznań dr hab.
36 Małgorzata Mydlak Poznań radca prawny
35 Bożena Cząstka-Szymon Kraków dr, adiunkt WSP im,J,Korczaka w Katowicach (em.)
34 Zdzisław Julian Winnicki Wrocław prof. dr hab. dyrektor Instytutu
33 Zdzisław Habasiński Poznań dr
32 Grzegorz Musiał Poznań prof. nzw. dr hab.
31 Robert Sobków Poznań dr ekonomii WSHiU w Poznaniu
30 Lidia Banowska Poznań dr
29 Jurand Wojewoda Wrocław dr hab., Uniwersytet Wrocławski
28 Henryk Krzyżanowski Poznań dr
27 Maria Elżbieta Dębowska Wrocław dr nauk fizycznych, em. adiunkt UWr
26 Zdzisław Kołaczkowski Poznań prof. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski WSPiA Poznań
25 Jan Wawrzyńczyk Warszawa Profesor, Uniwersytet Warszawski
24 Ewa Ryś Poznań prof.nadzw.dr hab
23 Krzysztof Borowiak Poznań dr inż.
22 Andrzej Nowakowski Rzeszów dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Rzeszowskiego
21 Teresa Jerzak_Gierszewska Poznań dr UAM
20 Janusz Czebreszuk Rokietnica prof.
19 Marek Kloss Warszawa dr hab., prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
18 Wiesław Jan Wysocki Warszawa profesor
17 Jan A. Rempała Warszawa Dr matem., emeryt, UKSW
16 Leszek Butowski Warszawa dr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego
15 ALFRED JERZY MEISSNER Warszawa Prof. dr med.
14 Grażyna Łypacewicz Warszawa dr hab. inż.
13 Irena Gronowska Warszawa Politechnika Warszawska
12 Renata Ciołek Warszawa Dr hab., Uniwersytet Warszawski
11 Marek Gutowski Warszawa dr hab.
10 Leszek Buller Warszawa Doktor
9 Włodzimierz STAROSTA Warszawa prof. dr hab.
8 Krzysztof Papis Warszawa dr hab.
7 Stanisław Mariusz Karpiński Warszawa Prof. dr. hab.(sve) inż SGGW w Warszawie
6 Andrzej Pfitzner Warszawa dr hab. prof. nzw. Politechnika Warszawska
5 Jan Bielecki Warszawa, woj.mazowieckie PROF UKSW DR HAB. JAN BIELECKI
4 Jerzy Żyżyński Warszawa prof zw. dr hab. Uniwersytet Warszawski
3 Janina Wiszniewska Warszawa Prof. dr hab. w Państwowym Instytucie Geologicznym
2 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki art. plastyk, emerytowana nauczycielka
1 Paweł Zdun Warszawa mgr, LTB AKO-Warszawa