Oświadczenie w sprawie zakłócenia uroczystości 60-lecia Poznańskiego Czerwca 1956

W tym roku przypadła 60. rocznica wielkiego wolnościowego zrywu poznańskich robotników, którzy w czasie bardzo represyjnego i opresyjnego okresu stalinowskiej dyktatury w Polsce  zaprotestowali przeciw nieludzkim warunkom bytowania i pracy, poniżania ludzkiej godności, kłamstwa i fałszu w polskim życiu publicznym i politycznym.  Ten bunt robotniczy wymagał wielkiej determinacji i odwagi. Został brutalnie i krwawo stłumiony: zginęło prawie 60 osób, blisko tysiąc zostało rannych, setki zostało skazanych, a prześladowania uczestników trwały do 1989 roku. Dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski pamięć o tych ofiarach jest trwała i głęboka, a kolejne rocznice są obchodzone z wielką godnością i powagą. Tamten Czerwiec dla nas Poznaniaków to wielki powód do dumy i chwały.

Dotąd obchody tego dramatycznego powstania zawsze (poza latami osiemdziesiątymi) przebiegały w atmosferze odpowiadającej dramatyzmowi przywoływanych wydarzeń – godnie, spokojnie i refleksyjnie.

W tym roku stało się inaczej. Prezydent  Poznania postanowił wykorzystać rocznicowe obchody Poznańskiego Czerwca 56 do bieżącej gry politycznej, do promowania KOD-u. Pod pozorem niezgody na treść Apelu pamięci, w którym od października 2015 roku w ramach nowej polityki historycznej zawsze jest przywoływana pamięć o osobach, które zginęły w służbie Ojczyzny w Smoleńsku – uniemożliwił udział asysty wojskowej podczas głównych uroczystości pod Pomnikiem Poznańskich Krzyży. Dodatkowo wywołując szkodliwe napięcie i podziały w społeczeństwie Poznania.

Bez uzgodnienia z innymi współorganizatorami uroczystości w ostatniej chwili zaprosił na główne uroczystości byłego Prezydenta Lecha Wałęsę, organizując przy tej okazji masową akcję protestacyjną tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Ci specjalnie zwołani “demokraci” zakłócali atmosferę uroczystości. Wznoszonymi okrzykami i podnoszonym tumultem próbowali zamienić podniosłą uroczystość dedykowaną odważnym bohaterom sprzed 60 lat – w polityczną demonstrację skierowaną przeciwko demokratycznie wybranym władzom Rzeczypospolitej: Prezydentowi i przedstawicielom rządu. Takie zachowanie nie wymagało odwagi – potrzebna była pogarda dla  demokratycznego wyboru większości Polaków.

Poraża hipokryzja organizatorów tej akcji – przypomnijmy choćby tylko święte oburzenie dzisiejszych obrońców demokracji przeciwko zakłócaniu jednego z przemówień Władysława Bartoszewskiego po tym, jak prawicową część Polaków nazwał bydłem.

Poznaniacy, którzy przyszli uczcić pamięć swoich bohaterów sprzed 60 lat nie mieli nic wspólnego z tym zwiezionym i zorganizowanym tłumem dzisiejszych “obrońców demokracji”.

Panie Prezydencie, mieszkańcy Poznania mogą w części nie podzielać Pańskich poglądów, Pańskich działań jako Prezydenta Rzeczypospolitej – ale darzą Pana szacunkiem jako Osobę i Głowę państwa polskiego.

Rozumiemy, że może czuć się Pan rozgoryczony – przyjeżdża Pan uczcić Poznańskich Bohaterów sprzed 60 lat, a jest Pan potraktowany jak intruz. Nie przez Poznaniaków. Przez ludzi chorych z nienawiści do tego, co od wieków konstytuuje polską tożsamość narodową i polskie umiłowanie wolności, przez ludzi, którzy nie mogą zaakceptować demokratycznej woli narodu i tego, że zostali pozbawieni przywłaszczonych sobie przywilejów władzy.

Nie oni zdecydują o obliczu naszej Ojczyzny, także Poznania i Wielkopolski. Ich czas minął.

 

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący Zarządu

prof. dr hab. Stefan Zawadzki – Wiceprzewodniczący Zarządu i Członkowie: dr Zdzisław Habasiński, dr Tadeusz Zysk, mgr inż. Piotr Cieszyński, mgr Ewa Ciosek, dr hab. Elżbieta Czarniewska, prof. dr hab. Jacek Dabert, prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz, mgr Jan Martini, prof. UAM dr hab. Grzegorz Musiał, prof. dr hab. Jan Paradysz, prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, prof. dr hab. Wojciech Święcicki, , dr hab. Witold Tyborowski, prof. dr hab. inż. Jerzy Weres

 

Poniżej można dodać swój podpis:

Popieram oświadczenie w sprawie zakłócenia uroczystości 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 56

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Aug 30, 2016

Zebrane podpisy: 182

182 signatures

Najnowsze podpisy
182 Marek Żak Poznań artysta fotografik
181 Elzbieta Rybarska Pznan Prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Obozow Koncentracyjnch
180 Maria, Wojciech Perz Poznań
179 Anna Korab New York , USA Composer, musician, pianist
178 Mieczysław Staniszewski dr hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
177 Kazimierz Gerlach Warszawa mgr, emeryt, AKO Warszawa
176 Jerzy Szarwark Poznań KGP Poznań
175 Krystyna Rożek-Lesiak Zabrze
174 Mirosław Nowak Poznań Dominikanin
173 Eleonora Milewska Puszczykowo
172 Barbara Kruk Poznań mgr filologii germańskiej
171 Wojciech Mayer Kraków dr inż. / adiunkt / AGH Kraków
170 katarzyna walkiewicz Suchy Las k/Poznania Psycholog
169 Tadeusz kołodziej Warszawa dr hab.
168 Świętosława Majewska-Maciejewicz Kraków Radca prawny
167 Jadwiga Cieśla Poznań
166 Maciej Mikołajewski Poznań
165 Łukasz Łuczewski Poznan lekarz
164 witosław majewski kraków pracownik MNK
163 aleksandra majewska kraków pracownik UJ
162 Jadwiga Arnold Kraków G.P.Krakow
161 artur paczkowski miłosław miłosław
160 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice dr inż. em. Politechnika Śląska
159 Wojciech Sochacki Częstochowa dr hab. inż. prof. PCz, Politechnika Częstochowska
158 Arleta Szymkowiak Poznań
157 Irena Gąsior
156 Roman Mocek Ostrów Wielkopolski lekarz
155 Jacek Modliński Warszawa Prof. dr hab. Kierownik Zakładu Embriologii Doświadczalnej, IGiHZ PAN, Jastrzębiec
154 Artur Czerwiński Toruń magister, doktorant UMK
153 Ryszard Słaby POznan mgr inż.mechanik,emeryt
152 Andrzej Łopata Kraków emerytowany adiunkt AGH
151 ryszard maciejewski lublin prof.dr hab. n.med
150 Radomił Ratajczak Poznań Poznań
149 Grzegorz Osinski Toruń dr
148 Marek Ogrodowiak Ostrów Wlkp
147 Zdzisław ŚWIĄTKOWSKI POZNAŃ MGR INŻ. INFORMATYK
146 Eugeniusz Szcześniak Poznań
145 Tomasz Panfil Lublin historyk, KUL
144 W. Julian Korab-Karpowicz Warszawa/Dubaj dr hab profesor Uczelnia Łazarskiego i Uniwersytet Zayed
143 Katarzyna Witkowiak Poznan osoba prywatna
142 Zbigniew Porada Kraków dr hab. inż. Politechnika Krakowska
141 Irena Iwasińska-Budzyk Warszawa mgr/kierownik Centralnego Laboratorium Chemicznego/PIG-PIB
140 Jan Kaczmarek Kraków Ksiądz Misjonarz CM
139 Zbigniew NOSAL Warszawa dr inż. , nauczyciel akademicki, Politechnika Warszawaka
138 Wojciech Polak Toruń profesor/UMK Toruń
137 Zbigniew Osiński Biłgoraj profesor nzw Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie
136 Irena Gronowska Warszawa dr inż pracownik emerytowany Politechniki Warszawskiej
135 Krzysztof Szulowski Puławy dr hab., prof. nadzw./poseł na Sejm RP/Państwowy Instytut Weterynaryjny - PIB w Puławach
134 Jolanta Kupryjańczyk Warszawa prof. n. medycznych, Centrum Onkologii
133 Marek Gutowski Warszawa dr hab.
132 Marek Kloss Warszawa dr hab. prof. nadzw. UKSW
131 Michał Urbański Warszawa dr hab. inż./Politechnika Warszawska
130 Stefan Sokołowski Lublin prof. dr hab., Wydział Chemii UMCS
129 Bogdan Freytag Poznań PZP Wierni Polsce
128 Marek Doniec Kraków mgr inż. /Prezes Zarządu/Logomato
127 Elżbieta Morawiec Kraków doktor ( emerytka)
126 Renata Ciołek Warszawa Warszawa
125 Stanisław Karpiński Warszawa Prof. SGGW w Warszawie
124 Janusz Łosowski Lublin prof. dr hab. - historyk
123 Anna Zakościelna Lublin dr hab. UMCS
122 Andrzej Trembaczowski Lublin dr, UMCS
121 Krzysztof Mikusiński Ostrów Wielkpolski IZOTERMA - Przygodzice (właściciel)
120 Ewa Rzeczkowska Lublin dr/KUL
119 Krystyna Misiak Melbourne emerytka
118 Paweł Sieradzki Lublin Dr/Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL
117 Mirosław Szumiło Lublin dr hab., UMCS, sekretarz AKO Lublin
116 Katarzyna Lisowska Gliwice prof. nadzw. dr hab.
115 Andrzej Eckardt Poznań mgr inż./ członek Klubu Wielkopolskiego Porozumienia Dziennikarzy, były biegły sądowy
114 Jarosław Biegała Poznań historyk
113 Anna Gruszczyńska-Ziółkowska Warszawa dr hab. prof. nadzw. UW
112 Krzysztof Grabkowski Ottawa inzynier telekomunikacja i informatyka
111 Stanislaw DUBISKI OTTAWA EMERYTOWANY PROFESOR UNIWERSYTETU TORONTO
110 Barbara Siemiatkowska Warszawa prof. Politechniki Warszawskiej
109 Andrzej PUŁKA Gliwice dr hab. inż. ? Politechnika Śląska
108 Mariusz Ziółkowski Warszawa prof. dr hab. Uniwersytet Warszawski
107 Hanna Augustyniak poznań doktor, emerytka
106 Alina Dudek Nakło nad Notecią mgr
105 Andrzej Kochański Warszawa profesor Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
104 Piotr Gawor Gliwice em. prof. Polit. Śl.
103 Eugeniusz Danicki Warszawa prof. dr hab. inż. Polska Akademia Nauk (emeryt)
102 Ireneusz Kulesza Warszawa mgr, inż. - Członek AKO Warszawa
101 jerzy jurkiewicz warszawa dr hab med
100 Jan Piekarczyk Kraków dr - emeryt
99 Grazyna Ptak Kraków professor
98 Wiesław Jan Wysocki Warszawa prof. zw. dr hab./ kierownik katedry Historii XIX i XX w. w INH - UKSW
97 Krzysztof Weiss Warszawa Dr hab. inż. Członek AKO Warszawa
96 Hanna Karp Warszawa doktor, WSKSiM, Toruń
95 Waldemar Priebe Houston Profesor, Uniwersytet Teksaski
94 Barbara Apolinarska pobiedziska dr hab.,prof. IGR PAN Poznań
93 Barbara Ren Poznań kurator sądowy
92 Anna Słodyczka Zakopane Dyrektor szkoły
91 Zenon J. Pudlowski Prof. Dr Dr hc mult., World Institute for Engineering and Technology Education, Melbourne, Australia
90 Wiesława Widłak Gliwice prof. nadzw. dr hab. / Centrum Onkologii-Instytut
89 Przemysław Kowalski Poznań inspektor / specjalista BHP
88 Grzegorz Borowski Chorzepowo.pl fotograf
87 Teresa Bałuk-Ulewiczowa Kraków dr, emerytowany pracownik UJ
86 Jnaina Szymanowicz Gliwice mgr inż., wiceprezes ZG Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
85 Krystyna Rakoczy-Pindor Kraków emeryt.,adiunkt AGH
84 Wieslawa Woźniak Pniewy mgr nauczyciel
83 Piotr Górski Poznań dr, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
82 TADEUSZ KLEPACKI POZNAŃ EMERYT
81 Izabella Zatorska Warszawa dr hab. Uniwersytet Warszawski
80 Czesław Franciszek Krawczyk Kraków mgr inż. mech., Audytor ISO-9001, tłumacz j. angielskiego
79 Jerzy Iwaniak Poznań
78 Włodzimierz Bochniak Kraków Prof.dr hab.inż. - AKO Kraków
77 Roman Waśko Poznań wiceprezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej o.Poznan
76 Andrzej Augustynek Kraków dr inż, AGH
75 Jagoda Kajak Poznań mgr
74 Wilhelmina Nowak Poznań rencistka
73 Damian Nowak Poznań
72 Aleksander Wójcik Kraków dr inż AGH
71 Katarzyna Dybeł Kraków prof. dr hab. - UJ
70 Grażyna Zając Kraków nauczyciel akademicki, UJ
69 Mariusz Tamborski
68 Piotr Słopecki
67 Anna MITKOWSKA Kraków prof. dr hab. inż. arch., prof zw. PK
66 Paweł Białobrzewski Gliwice
65 Krystyna Brzózka-Żółkowska Wrocław Osoba prywatna
64 Ryszard Golański Kraków dr hab. inż
63 ewa dziembowska płock nauczyciel
62 Halina Wozniak Lublin Emeryt
61 Bogusława Cesarz Pyrzyce Pyrzyce
60 Wanda jarych Poznan Poznan
59 BRONISŁAWA Dropińska-Bartkowiak Poznań Emerytka
58 Andrzej Czayka POZNAŃ Techniki Multimedialne
57 Barbara PULIK POZNAŃ emerytka
56 Stefan Taczanowski Kraków profesor zw. AGH
55 Roman Klamycki Poznań społecznik w imię sprawiedliwości
54 Bożena Cząstka-Szymon Katowice-Kraków dr nauk humanistycznych
53 Aleksander Maciej Jabłoński Ottawa, Kanada Dr inż. /Prezes/Oskar Halecki Institute in Canada
52 Zigniew Zegan Kraków dr hab. prof.sen.ASP
51 BARBARA kONCZAL pOZNAN SAD DUCHOWNY
50 Irena Małecka Poznań mgr UAM
49 Janusz Kamocki Kraków dr etnografii, emeryt
48 Maciej Andrzejak Poznań emeryt wojskowy
47 Dorota i Bożena Lewickie Poznań mgr teologii
46 Andrzej Glapiński Powidz emeryt
45 Janusz Kawecki Kraków profesor, Politechnika
44 Leszek Krajkowski Poznań Prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego
43 Aleksandra Niemirycz Warszawa Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich
42 Maria Dzielska Kraków prof. zw. dr hab. em. UJ
41 Adam Korytowski Kraków
40 Ryszard Mordaraki Bydgoszcz Dr hab. Prof. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
39 Robert Prorok Zabrze inżynier
38 Maria Korytowska Kraków UJ
37 Stanisław Ostrowski Lubin mgr inż. mechanik
36 Dariusz T. Wesołowski Konin dr / prorektor / Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich w Koninie
35 Krzysztof Pieła Wieliczka dr hab. inż. / emeryt./ AGH Kraków
34 Krzysztof Pasierbiewicz Kraków dr inż AGH
33 Barbara Stanisława Tytko Kraków mgr, psycholog kliniczny,
32 Marek Mariusz Tytko Kraków dr n.hum., nauczyciel akademicki, UJ
31 Mariusz KLAPPER KRAKÓW mgr inż. informatyk, emeryt, AKO Kraków
30 Piotr Maloszewski prof. dr hab. inz. / Monachium
29 Andrzej Przybyszowski Nowy Sącz dr med., b. nauczyciel akademicki
28 Hanna Rutkowska Poznań dr hab., UAM
27 Krzysztof Michał Wodniczak Poznań Stypendysta ZUS
26 Włodzimiera Pajewska Poznań emeryt.prac.UAM
25 Renata Langner Poznań mgr / Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. W. Dąbrowskiego
24 Józef Urbanowicz Kaźmierz mgr inż.ekonomiki rolnictwa
23 Justyna Iwaszkiewicz Poznań UAM
22 Małgorzata Wyrzykiewicz-Raszewska Poznań dr inż. UP
21 Józefa Panek Kraków dr habilitowany UJ
20 Margareta Gibasiewicz Poznań stomatolog
19 Michał Górny Swarzędz mgr UAM
18 Waldemar Pałys Ostrów Mazowiecka nauczyciel-polonista
17 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa art. plastyk, em. nauczycielka
16 Paweł Zdun Warszawa mgr lic. teol. /AKO Warszawa
15 Jan A. Rempała Warszawa Dr , e-mail. UKSW
14 Krystyna Pytel Dąbrowa Górnicza radca prawny
13 Jerzy Matuszek Poznań emeryt
12 JERZY BINKOWSKI BIAŁYSTOK psycholog, reźyser, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
11 Tadeusz Jopek Poznań prof. dr hab. , UAM
10 Maciej Wiśniewski Poznań mgr inż., działacz społeczny
9 Grzegorz Cieloch Wrocław dr
8 Ilona Szydłowska Gliwice dr n.med.kierownik apteki szpitalnej farmaceuta
7 Ewa Borkowska Gliwice prof. dr hab./ Uniwersytet Śląski
6 Krystyna Partuś Zabrze KIK
5 Andrzej Cieśliński Poznań Prof. dr hab. med. - emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego
4 Zofia Biała-Mikołajewska Gruszczyn magister, redaktor, emerytka
3 Tomasz Kasprowicz Poznań Poznań
2 JACEK KOSMALA WARSZAWA MGR INŻ EMERYT
1 Ryszard Piotrowicz Poznań dr UAM