O udział Polonii Akademickiej w naprawie polskiego systemu akademickiego

O udział Polonii Akademickiej w naprawie polskiego systemu akademickiego

Głos dr. Józefa Wieczorka w dyskusji o przyszłości polskiej nauki.