Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poznań, 11 lutego 2016 r.

Z uwagą obserwujemy aktywizację liberalnie-lewicowo nastawionej części środowiska akademickiego wobec zasadniczych zmian społeczno-politycznych inicjowanych przez obecną władzę i wspierającą ją większość społeczeństwa. Środowiska określające się jako liberalne utrudniały proces odradzania się demokratycznych zasad funkcjonowania życia publicznego w Polsce np.  poprzez blokowanie reprywatyzacji, dekomunizacji i lustracji, przez milczącą akceptację aferalno-korupcyjnego związania uczestników życia politycznego i gospodarczego,  wyprzedaż majątku narodowego. We wszystkich tych procesach brali udział  członkowie PRL-owskich służb i „resortowe dzieci”.

Nawiązując do niedawnego listu otwartego grupy naukowców do ministra nauki i szkolnictwa wyższego stwierdzamy, że do standardów cywilizacyjnych należy rozróżnienie między rodzinną odpowiedzialnością zbiorową (prawną i sądową), a kształtowaniem idei, postaw, poglądów, wzorców zachowań i realizacją wspólnych interesów w środowiskach rodzinnych. Nie było i nie ma w demokratycznej Polsce tradycji ani zwyczaju – nie mówiąc o systemie prawnym – stosowania zasady karania rodziny za czyny jej członków. Takie działania były stosowane w Polsce za czasów komunistycznych, czego bogatą dokumentację przynoszą współczesne historyczne opracowania naukowe oraz liczne pamiętniki i wspomnienia osób szykanowanych w czasach PRL.  W rezultacie dziesiątki tysięcy dzieci polskich patriotów pozbawiono możliwości uzyskania wykształcenia i  normalnego, godnego życia. Żaden przedstawiciel obecnej władzy, również minister Jarosław Gowin, nie nawołuje  do zachowań i działań powszechnych w czasach PRL.

Równie oczywistym elementem wiedzy socjologicznej jest wpływ środowiska rodzinnego, organizacyjnego, zawodowego na kształtowanie ideowych postaw, poglądów, wzorców zachowań oraz na interesy grupowe członków rodzin. Doskonale dokumentują to opracowania socjologiczne i historyczne, ale przede wszystkim powszechna znajomość dróg życiowych licznych członków komunistycznej nomenklatury, ostatnio znakomicie przedstawionych w publikacjach poświęconych „resortowym dzieciom”.  Wspólnota zagrożonych zmianami interesów środowisk, które wspierały poprzednią władzę, jest oczywista dla każdego uczciwego obserwatora życia publicznego. Ciągłość interesów grupowych „resortowych dzieci” nie jest – jak piszą sygnatariusze listu otwartego – koncepcją, lecz rzeczywistością polskiego życia społecznego. Ponad dwadzieścia lat temu ta wspólnota interesów zablokowała dekomunizację i lustrację, niezwykle ważne procesy, które mogły oczyścić polskie życie publiczne (także naukowe) z dramatycznie szkodliwych elementów myślenia i działania systemu komunistycznego.

My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 22. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 23. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 24. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 25. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 26. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 28. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 29. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 30. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 31. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 32. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 33. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 34. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 35. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 36. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 37. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 38. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 39. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 40. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 41. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 42. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 43. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 44. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 45. mgr Zbigniew Czerwiński – b. radny Sejmiku Wlkp.
 46. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 47. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 48. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 49. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 50. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 51. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 52. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 53. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 54. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 55. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 56. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 57. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 58. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 59. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 60. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 61. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 62. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 63. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 64. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 65. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 66. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 67. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 68. dr hab. Jerzy Galica – PAN, Poznań
 69. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 70. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 71. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 72. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 73. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 74. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 75. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 76. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 77. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 78. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 79. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 80. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 81. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 82. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 83. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 84. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 85. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 86. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 87. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 88. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 89. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 91. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 92. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 93. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 94. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 95. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 96. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 97. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 98. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 99. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 100. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 101. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 102. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 103. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 104. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 105. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 106. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 107. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 108. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 109. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 110. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 111. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 112. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 113. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 114. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 115. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 116. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 117. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 118. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 119. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 120. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 121. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 122. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 123. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 124. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 125. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 126. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 127. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 128. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 129. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 130. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 131. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 132. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 133. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 134. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 135. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 136. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 137. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 138. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 139. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 140. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 141. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 142. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 143. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 144. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 145. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 146. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 147. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 148. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 149. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 150. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 151. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 152. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 153. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 154. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 155. mgr Ryszard Materny – Poznań
 156. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 157. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 158. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 159. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 160. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 161. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 162. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 163. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 164. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 165. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 166. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 167. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. mgr Paulina Molska – Poznań
 169. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 170. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 171. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 172. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 173. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 174. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 175. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 176. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 177. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 178. Maciej Neuman – Poznań
 179. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 180. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 181. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 182. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 183. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 184. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 185. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 186. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 187. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 188. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 189. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 190. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 191. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 192. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 193. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 194. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 195. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 196. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 197. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 198. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 199. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 200. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 201. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 202. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 203. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 204. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 205. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 206. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 207. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 208. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 209. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 210. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 211. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 212. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 213. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 214. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 215. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 216. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 217. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 218. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 219. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 220. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 221. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 222. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 224. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 225. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 226. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 227. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 228. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 229. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 230. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 231. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 232. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 233. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 234. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 235. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 236. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 237. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 238. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 239. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 240. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 241. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 242. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 243. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 244. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 245. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 246. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 247. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 248. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 249. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 250. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 251. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 252. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 253. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 254. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 255. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 256. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 257. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 258. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 259. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 260. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 261. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 262. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 263. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 264. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 265. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 266. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 267. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 268. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 269. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 270. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 271. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 272. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 273. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 274. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 275. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 276. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 277. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 278. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 279. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 280. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 281. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 282. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 283. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 284. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 285. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 286. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 287. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 288. dr Florian Zieliński – Poznań
 289. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 290. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 291. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 292. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 293. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH, Kraków
 7. mgr Marek Doniec, ekonomista, Kraków
 8. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 9. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 10. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 12. mgr Konrad Firlej, em. naucz. akad., prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 13. prof. zw. dr hab. inż. .Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 14. dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków
 15. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 16. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 17. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
 18. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 19. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 20. prof. dr hab., inż. Zbigniew Hanzelka, AGH, Kraków
 21. dr hab. Janusz Kamocki, Kraków
 22. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 24. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 25. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 26. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 27. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 28. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 29. mgr inż. arch. Wacław Kujbida, arch. Ottawa, Kanada
 30. mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 31. prof. dr hab. inż. Stanisława Kuta, AGH, Kraków
 32. prof. dr hab. Ryszard Legutko,  UJ
 33. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 34. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, naucz. akad., Monachium
 35. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 36. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 37. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP, Kraków
 38. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 39. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 40. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 41. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 42. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 43. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 44. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
 45. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 46. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 47. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 48. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 49. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 50. mgr Jolanta Sekutowicz wykładowca  ASP Kraków
 51. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 52. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 53. prof. dr hab. inż. Stafan Taczanowski, AGH, Kraków
 54. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 55. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 56. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 57. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 58. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 59. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 60. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 61. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków

AKO Warszawa

 1. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 2. Dr hab. Renata Ciołek
 3. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 4. Prof. dr hab. Stanisław Karpiński
 5. Dr hab. Krzysztof Papis
 6. Dr hab. Krystyna Pawłowicz, poseł
 7. Dr Jan A. Rempala
 8. Anna Sadren-Leśniewska
 9. Dr hab. Barbara Siemiątkowska
 10. Dr Janusz Sobieszczański
 11. Dr hab. Maciej Stasiak
 12. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Przewodniczący Klubu
 13. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 14. Dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 15. Mgr Paweł Zdun

AKO Katowice

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. Prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. Dr. hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 4. Dr Andrzej Drogoń – Uniwersytet Śląski
 5. Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 6. Dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 7. Prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice
 8. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba – Śląski Uniwersytet Medyczny
 9. Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – Śląski Uniwersytet Medyczny
 10. Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński – Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. Dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 12. Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 13. Dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 14. Dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 15. Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 16. Dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 17. Dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 18. Dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 19. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. Dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 21. Prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 22. Prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 23. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 24. Dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 25. Dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 26. Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 27. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 28. Prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska,
 29. Mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 30. Prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 31. Prof. UO dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski
 32. Dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 33. Mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 34. Dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 35. Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 36. Dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 37. Dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

AKO Lublin

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – UMCS, Lublin
 2. dr Dariusz Chocyk – Politechnika Lubelska
 3. mgr Eunika Chojecka – UMCS, Lublin
 4. mgr Zbigniew Czapliński – politolog, Lublin
 5. dr Grzegorz Czelej – senator RP, Lublin
 6. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. dr inż. Jacek Duda – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 8. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski – Politechnika Lubelska
 10. dr Michał Gołoś – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 11. mgr Barbara Grell-Duda – psycholog, Lublin
 12. mgr Ewa Gułkowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Nałęczowie
 13. dr Sławomir Janicki – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 14. dr hab. Jacek Janowski – UMCS, Lublin
 15. dr Józef Kaczor – UMCS, Lublin
 16. mgr inż. Jerzy Koślak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. mgr inż. Sławomir Kowalik – przedsiębiorca, Lublin
 18. dr hab. Teresa Krasowska – UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 19. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 20. prof. dr hab. Janusz Łosowski – UMCS, Lublin
 21. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. dr hab. Dariusz Magier – prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej
 23. dr inż. Barbara Maniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. dr Artur Markowski – UMCS, Lublin
 25. mgr Grzegorz Mierzwa – KUL, Lublin
 26. dr hab. Ryszard Mojak – prof. UMCS, Lublin
 27. dr Wieńczysław Niemirowski – UMCS, Lublin
 28. mgr Hubert Obrusiewicz – menadżer, Lublin
 29. dr hab. Zbigniew Osiński – prof. UMCS, Lublin
 30. dr Tomasz Ożóg – KUL, Lublin
 31. dr hab. Tomasz Panfil – prof. KUL, Lublin
 32. prof. dr hab. Waldemar Paruch – UMCS, przewodniczący AKO w Lublinie
 33. dr hab. Robert Ptaszek – prof. KUL, Lublin
 34. mgr Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
 35. dr hab. Paweł Skrzydlewski – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 36. prof. dr hab. Stefan Sokołowski – UMCS, Lublin
 37. mgr Tomasz Sonntag – KUL, Lublin
 38. prof. dr hab. Witold Stępniewski – Politechnika Lubelska
 39. dr hab. Krzysztof Szulowski – prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poseł RP
 40. dr hab. Mirosław Szumiło – UMCS, Lublin
 41. dr Andrzej Trembaczowski – UMCS, Lublin
 42. prof. dr hab. Krystyna Trembicka – UMCS, Lublin
 43. mgr Marcin Wieczorek – przedsiębiorca, Lublin
 44. mgr Maria Wilczańska – emerytowany wykładowca KUL, Lublin
 45. mgr Anna Wojciechowska – specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin
 46. mgr Katarzyna Wojtal – KUL, Włodawa
 47. dr hab. Anna Zakościelna – UMCS, Lublin
 48. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – UMCS, Lublin

AKO Łódź

W imieniu członków Klubu:
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący

AKO Gdańsk

W imieniu członków Klubu:
prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie dla oświadczenia w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Mar 25, 2016

Zebrane podpisy: 271

271 signatures
Najnowsze podpisy
271 Irena Teresa Socha Katowice Uniwersytet Śląski, prof. nauk humanistycznych
270 Maria Kubis Mikołów doktor socjologii
269 Henryk Krzysteczko Katowice prof dr hab. Henryk Krzysteczko prof zw. UŚ
268 Janusz Zelezik Gliwice Dr inz. em. Pol.Slaska
267 Barbara Pytlos Sosnowiec em. dr Uniwersytet Slaski
266 STEFAN WIECZOREK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
265 Antoni Winiarski Katowice dr, emerytowany nauczyciel akademicki UŚ
264 Krystyna Partuś Zabrze Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze
263 Robert Prorok Zabrze inżynier
262 Zofia Lachtara Gliwice mgr matematyki szk.ponadpodstawowa
261 Danuta Sobczyk Siemianowice Ślaskie mgr
260 Wanda Czerwińska Olsztyn prezes K.I.K. Olsztyn
259 Maria Lasończyk Gliwice mgr pedagogiki
258 Antoni Hallek Zabrze Inż. em.
257 Jadwiga Stanek Siemianowice Śl magister matematyki emeryt
256 Jacek Bachniak Rudy specjalista do spraw badawczych
255 Andrzej Cholewa Gliwice
254 Jan Mikos Katowice
253 Maria Wieloch Gdańsk dr, PAN
252 Jerzy Kasprzyk Gliwice dr hab. inż., prof. Pol. Śl.
251 Lesław Zakrzewski
250 Marek Smolik Gliwice dr hab. inż. , em. prof. Pol. Śl.
249 Piotr Urbanowicz Katowice dr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
248 Mirosław Mikołajczyk Szczecin wykładowca akademicki
247 Antoni Dębny Bydgoszcz mgr inż. emeryt
246 Janina Pałka ŁÓDZ dr emerytowany starszy wykładowca UŁ
245 Czesław Krawczyk Kraków mgr inż. mech., tłumacz j.ang.
244 Przemysław Skibiński Łódź doktor, emerytowany nauczyciel akademicki
243 Stanisław Tomczyk Opole Uniwersytet Opolski
242 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
241 Stanisław Spodzieja Łódź dr hab./prof. UŁ/UŁ
240 Zygmunt Niechoda Warszawa dr inż.
239 Stanisław Kosz Nysa Akademia Muzyczna, Katowice
238 prof. Andrzej Michał Oleś Kraków profesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
237 Rafał Przekorzyński
236 Oliwia Zegrocka-Stendel Warszawa dr/adiunkt/Warszawski Uniwersytet Medyczny
235 Dorota Bzowska Warszawa dr hab. inż./kierownik zespołu/PW
234 Andrzej Borzymowski Warszawa Prof. dr hab., Emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej
233 Zenon Pigoń Bytom mgr, były poseł na Sejm RP
232 Danuta Bartoszek Kanada matematyk
231 Wiesława Woźniak Pniewy mgr ekonomii nauczyciel
230 Anna Kisiel Wrocław dr inż. PWr
229 Dorota Heck Wrocław prof. dr hab.
228 Jerzy Kryst Toronto mgr.inz. emeryt
227 Krzysztof Nagrodzki Łódź publicysta
226 Eugenia Potulicka Poznań prof. dr hab. UAM
225 Halina Pawlak-Kruczek Wrocław prof PWr dr hab. inz. ; Politechnika Wrocławska
224 Henryk Aleksa Ruda Śląska dr inż. GIG, emeryt
223 Halina Miłek Warszawa
222 Barbara Maria Pawlicka Poznan Lekarz med pediatra
221 Daniel Pawlicki Poznań dr inż. Politechnika Poznańska
220 Adam Oziom Jelenia Góra mgr inż.
219 Marek Mroczkowski Płock nauczyciel
218 Wieslaw Marszalek New Jersey, USA prof. dr hab. inz.
217 DARIUSZ ANDRZEJ KOWARCZYK Hamburg Ekonomista
216 Jerzy Wojciechowsk Kraków dr inż.
215 Maciej Mazurkiewicz Kraków prof.dr hab. inż./profesor zwyczajny/AGH
214 Hanna Kryjak Katowice prof.dr hab. Akademia Muzyczna im.Karola Szymanowskiego w Katowicach
213 Jolanta Kupryjanczyk Warszawa prof.n.medycznych
212 Krystyna Felendzer Gdańsk mgr
211 Maria Sobczyk Białe Błota inż.bud
210 Wojciech Czaplewski Kołonrzeg mgr/krytyk literacki, filozof/stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna
209 Jerzy Ratajczak Owińska nauczyciel emeryt
208 Andrzej Skumiel Poznań Prof. dr hab. Instytut Akustyki, UAM
207 Stanisław Montewski Poznań mgr historii
206 Paweł Janulewicz Lublin dr/Adiunkt/Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
205 Marek Harasimowicz Zakopane
204 Włodzimierz Król Radom lekarz
203 Marek Liszka Łańcut Lider Projektu, account specialist at Pratt & Whitney Rzeszów
202 Jakub Tomczak Poznań mgr inż. architekt
201 Jozef Ryniak Krakow inzynier
200 Jan Podmaski Toruń mgr inż. lesnictwa - emeryt
199 Zbigniew Felendzer Gdańsk Dr inż. - Politechnika Gdańska
198 Bronisława Walczak Łódź dr em.st.wykładowca UŁ
197 Piotr Stawiński Kraków dr hab. UP
196 KAZIMIERZ RUP Kraków prof. dr hab. inż.
195 Kazimierz Woźniak Warszawa mgr, starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
194 Anna Zielinska Tarnow Laborantka
193 Irena Dudek antwerpia emerytka
192 ANDRZEJ Gonera Piotrków Trybunalski emeryt
191 Małgorzata Duda Wadowice polonistka - doradca metodyczny powiatu wadowickiego
190 Jerzy Kapusta Piotrków trybunalski emeryt
189 Józef Dębiński Toruń ks. dr hab. WSKMiS
188 Alicja Wiśniewska Gdańsk Mgr pedagogiki
187 Krzysztof Galoch uniejów Przedsiębiorca
186 Krzysztof Lech Zdziszowice
185 Andrzej Janczura Wrocław Dr / Politechnika Wrocławska
184 Jan Góral Sosnowiec dr inż. Politechnika Śląska emeryt
183 Jaroslaw Zambrzycki Kitchener,Kanada mgr inz, inzynier, Centra Industries
182 Jadwiga Ludwicka Warszawa - Montreal Mgr farmacji emerytka
181 Danuta i Michał koteccy Wągrowiec emerytowani nauczyciele
180 Kazimierz Głowacki Kielce Emerytowany nauczyciel akademicki UJK
179 Artur Łoboda Kraków Fundacja Promocji Kultury
178 Marek Jaworski Warszawa dr hab.
177 Grzegorz Stopiński Wrocław przedsiebiorca
176 Zbigniew Nosal Warszawa dr inż. AKO Warszawa PW
175 Stanisław Gutt zakopane mgr matematyki
174 Lidia Pogorzelska Dębica mgr nauczyciel
173 Helena i Eugeniusz TOMALA Toulouse - France emeryci
172 leopold pelszynski des plaines emeryt
171 Ireneusz Robak Wrzesnia
170 Michał Wiater Strzyżów/W Emeryt wojskowy AWF Kraków
169 Marian Bastrzyk Gdansk mgr emerytowany fizyk
168 Michał Kret Warszawa mgr,
167 Sylwia Bałazy Łomża
166 Arkadiusz Brańka Poznań dr hab/ IFM PAN
165 Dariusz Landsberg opole pracownik fizyczny
164 Malgorzata Czerpak stary sacz
163 Zbigniew Pleszewski Montreal obecnie wykladowca na McGill University, byly adiunkt UAM w Poznaniu
162 Edward Opaliński Warszawa Prof. dr hab. IH PAN.
161 Katarzyna Sieniow Lublin pedagog
160 Andrzej Fleszar Wurzburg, Niemcy PhD, fizyk Uniwersytet w Wurzburgu
159 Krzysztof Niewiara Nowy Sącz prawnik
158 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż., emeryt
157 Paweł Pasik Nowa wróblina magister,sierżant sztabowy, KPP Łuków
156 Jacek Kozikowski Dietersdorf Archäologie Service St. Pölten Austria
155 Renata Kowalczyk Kępno - /Baranów/ mgr
154 Marek Rudnicki Warszawa dr inż./Politechnika Warszawska
153 Mariusz Załuski Łomża mgr psycholog
152 Lucjan Piela Warszawa profesor
151 Mieczysława Kus Lubin nauczyciel emeryt
150 Marcin Urbaniak Pleszew prawnik
149 Sylwester Zalewski Burlington Filozof
148 Anna Chrzanowska Elblag mgr inz.
147 Marcin Gardias Dublin mgr inż.
146 Kazimierz Schmidt Olsztyn mgr inż., przedsiębiorca
145 Marek Gutowski Warszawa dr hab. / AKO Warszawa, PAN
144 Artur Przelaskowski Waszawa prof./Politechnika Warszawska
143 Piotr Stukan Jastrzębie-Zdroj emeryt
142 Andrzej Szumski Istebna tłumacz
141 Ryszard Żukowski Ostrołęka mgr pedagog, samorzadowiec
140 Roman Kuźnia Poznań doradca podatkowy
139 Krzysztof Sadowski Warszawa inżynier
138 Anna Piskozub-Cielica Jelenia Góra matka, mgr ekonomii
137 Jerzy Janz Tychy inz
136 Zofia Bielecka Warszawa emerytka
135 Piotr Szuster Warszawa dr inż. - emeryt
134 Magdalena Derylo Paryz polonistka
133 Waldemar Pałys Ostrów Mazowiecka nauczyciel-polonista
132 Dorota Pińczuk Bolesławiec Mgr sztuki - muzyk, nauczyciel
131 Jan Domaradzki Poznań dr n. hum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
130 Marian Gabryś Wrocław prof zw dr hab Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
129 Andrzej Kaźmierczak Warszawa Profesor Szkoła Główna Handlowa
128 Adam Dyrko Monachium mgr / dziennikarz
127 Anna Pienkowska Londyn Rotary Club
126 Franciszek Czernicki WROCŁAW mgr inż.
125 Michał Urbański Warszawa dr hab. inż. / PW
124 Tomasz Stencel Wrocław Geograf, manager
123 Boleslaw Trzmiel Ostrow Wielkopolski Technik-mechanik
122 Krzysztof Chojnowski Łomża mgr inż.
121 Kazimierz Burzyński Gdańsk dr hab. inż
120 Marek Dabrowski Kassel ekonomista
119 Katarzyna Wróblewska Poznan dr n.med. UM Poznań
118 Małgorzata Resiak Gdańsk dr hab. prof. AWFiS
117 Janusz Fabia Bielsko-Biała dr inż. Akademia Techniczno-Humanistyczna
116 Jolanta Grodecka Warszawa mgr ekonomii
115 Anatol Fajkiel Bielsko-Biała inż. technolog
114 Sławomir Moździoch Wroclaw Prof. dr hab.//Instytut Archeologii i Etnologii PAN
113 Krzysztof Stobieniecki Poznań mgr inż.pilot
112 Agnieszka Walkiewicz Warszawa
111 Jan Kot Ustrzyki Dolne Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
110 Jerzy Ciposmak Kamienna Góra os prywatna emeryt
109 Nikołaj Atanasow Lubin mgr.inż. górnictwa
108 Krzysztof Szemiot
107 Maciej Gawlik Kraków Dr n. farm. inż/adiunkt/Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
106 Adam Langhammer Bolesławiec Dyrektor szkoły
105 Katarzyna Kotłowska Poznań mgr prawa dziennikarz
104 Andrzej Baranski Madryt Przedsiebiorca
103 Kazimierz Sienkiewicz wrocław rencista
102 Maria Taśmińska Głogów Polka
101 Remigiusz Sobieraj Włocławek
100 Franciszek Rożnowski Słupsk dr, emerytowany nauczytciuel akademicki AP Słupsk
99 Ryszard Pujszo Bydgoszcz dr inż. / nauczyciel akademicki / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
98 Zbigniew Golan Gorzów Wielkopolski mgr inż
97 Andrzej Kałuszyński Lublin emerytowany nauczyciel akademicki
96 JÓZEF,STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI SZCZECIN PRACOWNIK TECHNICZNY
95 Grażyna Zwolska-Kałuszyńska Lublin emerytowany nauczyciel
94 ks. dr hab. Stefan Radziszewski prof. WSH Radom
93 Julianna Supernak Szczecin inż.em.
92 Andrzej Ferfecki Sędziszów Małopolski Emeryt
91 Marek Moszyński Warszawa Profesor dr hab./Narodowe Centrum Badań Jądrowych
90 Regina Gawska Plock Ekonomista
89 Andrzej Osika Rzeszów Emeryt
88 Tomasz Bartuś Kraków dr inż. / adiunkt / AGH
87 Krzysztof Szyprowski Warszawa magister historii
86 Jacek Tomasz Bąbikowski Otwock radca prawny
85 Grzegorz Banecki inżynier
84 Gerard Wiśniewski Gdańsk dr inż. dyrektor R&D
83 arian Wyka Łódź Inżynier, Emeryt
82 Michał Turczyński Bolesławiec emeryt
81 Ryszard Marian Wożniak Warszawa inżynier bud. upr. bez ograniczeń, upr.konserwatora
80 Wiesław Ostapski Warszawa prof.dr hab.inż. Politechnika Warszawska
79 Wiesław Barzyk Szczecin
78 Kajetan Mellerowicz Umea, Szwecja mgr inż leśnik i informatyk / senior konsultant / Cybercom Sweden
77 Henryk Ludyga Wasserburg(Bawaria) Lekarz
76 Longin Horodko Łódź dr hab. inż. Politechnika Łódzka
75 Bożena Gorska Warszawa mgr filologii polskiej
74 Andrzej Borowski Zabrze Profesor PAN
73 Jerzy GORSKI Warszawa dr n. med, emeryt
72 Bogumiła Jędrzejewska Białowieża prof. dr hab./ Instytut Biologii Ssaków PAN
71 Halina Szurpicka Bydgoszcz obywatel
70 Piotr Jaroszyński Warszawa prof. dr hab. Kierownik Katedry Filozofii Kultury i Sztuki, Wydział Filozofii, KUL
69 Krzysztof Weiss Warszawa dr hab.inż. AKO Warszawa
68 Jan Jaworski Warszawa prof. dr hab., prof. nadzw., UW
67 Jolanta Szemis Suwałki obywatelka
66 Ryszard Wąsik Harbutowice dr n med /adiunkt / Akademia Techniczno-Humanistyczna/ Bielsko-Biała
65 JULIAN SPŁAWSKI SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE EMERYT
64 Józef Szewczyk Kraków emeryt
63 Joanna Schwarz Duszniki Wielkopolskie nauczyciel Gimnazjum w Dusznikach
62 Zbigniew Gajek Wrocław dr hab./prof./INTiBS PAN Wrocław
61 Jerzy Michalak Gostynin mgr prawa
60 Ryszard Stawiński Gdańsk inżynier-emeryt
59 Stefan Szaciłowski Lublin reżyser
58 Aleksandra Tomczyńska Warszawa
57 Jacek Rembikowski Great Baddow obywatel
56 Andrzej Owczarski Boden dr med. Uniwerytet i Umeå
55 Franciszek Ścigalski Bydgoszcz dr inż. adiunkt, nauczyciel akademicki, WTiICh, UTP w Bydgoszczy
54 Maria Wonko Gdansk Magister historii / osoba prywatna
53 Anna Kubiak Łódź Prorektor ds. nauki i rozwoju WSEZ i NS
52 Irena Iwasińska-Budzyk Warszawa mgr/kierownik laboratorium/Państwowy Instytut Geologiczny -PIB
51 Ewa Kwaśniak Mieszkowice mgr emerytowana nauczycielka
50 Maria Pamuła Tarnów emerytowany wykładowca UJ
49 Andrzej Gregosiewicz Lublin Prof./Kier. Kliniki/Uniwersytet Medyczny
48 Małgorzata Krata-Górska Pisz lekarz kardiolog
47 Waldemar Lech Wrocław mgr.
46 Tadeusz Biesaga Kraków Ks. prof. nadzw. dr hab., UPJPII
45 Tomasz Wieja Kraków dr inż.arch. /adiunkt/AGH
44 Wojciech Płodowski Wilga mgr inż. elektryk emeryt
43 Ireneusz Kulesza Warszawa mgr, AKO Warszawa
42 Ewa Jakson Lublin UMCS, Lublin
41 Andrzej Korabiewski
40 Hanna Rutkowska Poznań dr hab.
39 Stanisław Karpiński Warszawa Profesor SGGW w Warszawie
38 Renata Grygier-Michalska Leszno mgr inż.
37 Piotr Tereszkowski Malmö M.Sc. Technical Analysis, ÅF AB
36 Krystyna Pytel Dąbrowa Górnicza mgr prawa, radca prawny
35 Jacek Nowak Kielce mgr /urzędnik/ urząd skarbowy
34 Dariusz Słodki Namysłów magister historii, nauczyciel
33 Jerzy Mrugalski Kraków mgr chemii Uniwersytet Jagielloński
32 Dorota Gondek
31 Tadeusz Marcinkowski Wrocław prof.dr hab.inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska
30 Małgorzata Rudzewicz Białystok mgr menadżer nieruchomości Białystok
29 Stanisław Głogowski Radom inżynier
28 Bogdan Barlewicz Jaćmierz mgr. inz. Synteza organiczna , Inżynier oprogramowania
27 Małgorzata Nowak-Wyrzykowska Warszawa doktor nauk medycznych
26 KATARZYNA CHABANNE La Tour du Pin, Francja mgr
25 jacek antczak poznań obywatel
24 Lesław Nowakowski Wrocław ekonomista/emeryt/
23 Wilhelm Czapliński Kraków dr, WFiIS, AGH
22 Józef Urbanowicz Kaźmierz mgr inż. ekonomiki rolnictwa
21 Danuta Czartoryska Morzecin Maly, dolnoslaskie mgr lesnictwa
20 Miro Lappalainen Helsinki technik mechanik
19 Piotr Bojanowski Zamość
18 Michal Schroeder Frederikshavn/Dania
17 Stanisław Gawliński Węgierska Górka prof.dr hab. Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki
16 Włodzimierz Drzazga Wrocław dr inż. nauczyciel akademicki, Politechnika Wrocławska
15 Maciej Mikuła Gliwice mgr/emerytowany nauczyciel historii
14 Janusz JERZY Warszawa prezes zarządu - REWOŚ sp. z o.o., projektant technolog
13 Roman Rumian Kraków dr inż. / adiunkt / Akademia Górniczo-Hutnicza
12 Jan Turo Gdansk em.prof. Politechnika Gdanska
11 Emilia Pielichowska-Noes Legnica mgr farmacji
10 Andrzej Spychała Gdańsk mgr inż.
9 Krzysztof Wilemborek Rumia mgr inż. automatyk
8 Borys Paszkiewicz Wrocław, Warszawa prof. dr hab.
7 Kazimierz Chwistek Poręba Wielka dr inż. adiunkt Gorczański Park Narodowy
6 Elżbieta Barlik Słupsk lekarz
5 Andreas Painta Goerliz / Piekary Śląskie Mgr, autor, tłumacz
4 Tomasz Podgórski Kraków Dr UJ, nauczyciel w II LO im. Sobieskiego
3 Andrzej Polewczyk Pyskowice dr/Politechnika Śląska
2 Piotr Grabowski adiunkt, doktor ekonomii
1 Mateusz Gadecki Bydgoszcz