Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oświadczenie w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Poznań, 11 lutego 2016 r.

Z uwagą obserwujemy aktywizację liberalnie-lewicowo nastawionej części środowiska akademickiego wobec zasadniczych zmian społeczno-politycznych inicjowanych przez obecną władzę i wspierającą ją większość społeczeństwa. Środowiska określające się jako liberalne utrudniały proces odradzania się demokratycznych zasad funkcjonowania życia publicznego w Polsce np.  poprzez blokowanie reprywatyzacji, dekomunizacji i lustracji, przez milczącą akceptację aferalno-korupcyjnego związania uczestników życia politycznego i gospodarczego,  wyprzedaż majątku narodowego. We wszystkich tych procesach brali udział  członkowie PRL-owskich służb i „resortowe dzieci”.

Nawiązując do niedawnego listu otwartego grupy naukowców do ministra nauki i szkolnictwa wyższego stwierdzamy, że do standardów cywilizacyjnych należy rozróżnienie między rodzinną odpowiedzialnością zbiorową (prawną i sądową), a kształtowaniem idei, postaw, poglądów, wzorców zachowań i realizacją wspólnych interesów w środowiskach rodzinnych. Nie było i nie ma w demokratycznej Polsce tradycji ani zwyczaju – nie mówiąc o systemie prawnym – stosowania zasady karania rodziny za czyny jej członków. Takie działania były stosowane w Polsce za czasów komunistycznych, czego bogatą dokumentację przynoszą współczesne historyczne opracowania naukowe oraz liczne pamiętniki i wspomnienia osób szykanowanych w czasach PRL.  W rezultacie dziesiątki tysięcy dzieci polskich patriotów pozbawiono możliwości uzyskania wykształcenia i  normalnego, godnego życia. Żaden przedstawiciel obecnej władzy, również minister Jarosław Gowin, nie nawołuje  do zachowań i działań powszechnych w czasach PRL.

Równie oczywistym elementem wiedzy socjologicznej jest wpływ środowiska rodzinnego, organizacyjnego, zawodowego na kształtowanie ideowych postaw, poglądów, wzorców zachowań oraz na interesy grupowe członków rodzin. Doskonale dokumentują to opracowania socjologiczne i historyczne, ale przede wszystkim powszechna znajomość dróg życiowych licznych członków komunistycznej nomenklatury, ostatnio znakomicie przedstawionych w publikacjach poświęconych „resortowym dzieciom”.  Wspólnota zagrożonych zmianami interesów środowisk, które wspierały poprzednią władzę, jest oczywista dla każdego uczciwego obserwatora życia publicznego. Ciągłość interesów grupowych „resortowych dzieci” nie jest – jak piszą sygnatariusze listu otwartego – koncepcją, lecz rzeczywistością polskiego życia społecznego. Ponad dwadzieścia lat temu ta wspólnota interesów zablokowała dekomunizację i lustrację, niezwykle ważne procesy, które mogły oczyścić polskie życie publiczne (także naukowe) z dramatycznie szkodliwych elementów myślenia i działania systemu komunistycznego.

My, członkowie środowisk akademickich skupieni w Akademickich Klubach Obywatelskich uważamy, że w swej publicystycznej wypowiedzi minister Gowin zawarł treści całkowicie zrozumiałe i oczywiste. Jesteśmy przekonani, że polskie społeczeństwo trafnie odczyta, co jest walką o tracone uprzywilejowane pozycje, a co prawdziwą troską o odbudowę etosu polskiego życia publicznego.

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Inst. Pojazdów Szynowych, Poznań
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. dr Katarzyna Bednarska – anglista, Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marek Berezowski – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 22. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 23. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 24. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 25. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 26. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 27. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 28. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 29. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 30. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 31. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 32. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 33. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 34. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 35. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 36. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 37. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 38. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 39. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 40. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 41. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 42. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 43. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 44. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 45. mgr Zbigniew Czerwiński – b. radny Sejmiku Wlkp.
 46. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 47. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 48. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 49. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 50. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 51. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 52. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 53. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 54. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 55. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 56. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 57. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 58. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 59. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 60. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 61. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 62. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 63. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 64. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 65. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 66. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 67. dr hab. Sławomir Futyma – UAM Poznań
 68. dr hab. Jerzy Galica – PAN, Poznań
 69. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 70. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 71. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 72. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 73. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 74. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 75. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 76. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 77. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 78. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 79. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 80. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 81. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 82. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 83. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 84. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 85. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 86. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 87. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 88. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 89. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 91. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 92. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 93. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 94. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 95. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 96. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 97. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 98. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 99. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 100. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 101. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 102. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 103. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 104. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 105. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 106. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 107. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 108. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 109. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 110. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 111. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 112. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 113. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 114. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 115. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 116. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 117. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 118. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 119. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
 120. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 121. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 122. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 123. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 124. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 125. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
 126. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 127. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 128. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 129. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 130. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 131. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 132. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 133. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 134. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 135. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 136. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 137. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 138. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 139. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 140. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 141. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 142. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 143. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 144. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 145. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 146. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 147. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 148. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 149. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 150. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 151. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 152. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 153. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 154. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 155. mgr Ryszard Materny – Poznań
 156. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 157. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 158. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 159. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 160. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 161. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 162. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 163. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 164. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 165. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 166. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 167. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. mgr Paulina Molska – Poznań
 169. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 170. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 171. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 172. dr med. Aniela Murawska-Ważyńska, Poznań
 173. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 174. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 175. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 176. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 177. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 178. Maciej Neuman – Poznań
 179. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 180. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 181. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 182. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 183. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 184. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 185. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 186. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 187. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 188. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 189. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 190. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 191. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 192. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 193. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 194. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 195. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 196. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 197. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 198. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 199. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 200. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 201. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 202. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 203. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 204. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 205. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 206. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 207. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 208. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 209. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 210. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 211. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 212. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 213. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 214. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 215. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 216. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 217. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 218. dr med. Emilia Schneider, Poznań
 219. lek. dent. Stanisław Schneider, Poznań
 220. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 221. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 222. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 223. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 224. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 225. dr Robert Sobków – Europejska Wyższa Szkoła Biznesu, Poznań
 226. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 227. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 228. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 229. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 230. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 231. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 232. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 233. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 234. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 235. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 236. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 237. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 238. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 239. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 240. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 241. dr hab. Andrzej Szpulak – prof. UAM Poznań
 242. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 243. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 244. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 245. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 246. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 247. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 248. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 249. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 250. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 251. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 252. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 253. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 254. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 255. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 256. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 257. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 258. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 259. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 260. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 261. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 262. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 263. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
 264. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 265. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 266. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 267. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 268. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 269. dr med. Dariusz Ważyński, Poznań
 270. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 271. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 272. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 273. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 274. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 275. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 276. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
 277. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 278. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 279. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 280. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 281. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 282. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 283. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 284. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 285. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa, Poznań
 286. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 287. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 288. dr Florian Zieliński – Poznań
 289. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 290. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 291. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 292. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 293. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa, naucz. akad., Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, socjolog, UP, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH, Kraków
 7. mgr Marek Doniec, ekonomista, Kraków
 8. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ, Kraków
 9. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH. Kraków
 10. dr hab. Katarzyna Dybeł , prof. UJ, Kraków
 11. prof. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ, Kraków
 12. mgr Konrad Firlej, em. naucz. akad., prezes PTG SOKÓŁ w Krakowie
 13. prof. zw. dr hab. inż. .Krzysztof Fitzner, em. naucz. akad., AGH, Kraków
 14. dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Kraków
 15. Jan Władysław Fróg Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków
 16. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 17. dr hab. Marta Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
 18. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 19. prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 20. prof. dr hab., inż. Zbigniew Hanzelka, AGH, Kraków
 21. dr hab. Janusz Kamocki, Kraków
 22. prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 23. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, naucz. akad. Kraków
 24. mgr inż. Mariusz Klapper, informatyk, Kraków
 25. prof.zw. dr hab. inż. Andrzej Korbel, em. AGH, Kraków, członek koresp. PAU
 26. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 27. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 28. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 29. mgr inż. arch. Wacław Kujbida, arch. Ottawa, Kanada
 30. mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 31. prof. dr hab. inż. Stanisława Kuta, AGH, Kraków
 32. prof. dr hab. Ryszard Legutko,  UJ
 33. prof. dr hab. Maria Teresa Lizisowa, UP, Kraków
 34. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, naucz. akad., Monachium
 35. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 36. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 37. dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP, Kraków
 38. dr hab. Adam Nodzeński, em. prof. AGH
 39. dr inż. Janusz Opiła, naucz. akad., Kraków
 40. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 41. dr inż. Benadetta Pasierb, PK, Kraków
 42. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 43. dr Jan Piekarczyk, em. AGH, Kraków
 44. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, AGH, Kraków
 45. dr med. Andrzej Przybyszowski, em. naucz. akad. Nowy Sącz
 46. prof. dr hab. Grażyna Ptak, Kraków
 47. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, matematyk, naucz. akad., Kraków
 48. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 49. dr inż. Maria Sapor, naucz. akad., Kraków
 50. mgr Jolanta Sekutowicz wykładowca  ASP Kraków
 51. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański em. AGH, Kraków
 52. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 53. prof. dr hab. inż. Stafan Taczanowski, AGH, Kraków
 54. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków,
 55. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 56. dr hab. Anna Walczuk, UJ, Kraków
 57. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, Kraków
 58. dr hab. Grażyna Zając, UJ, Kraków
 59. mgr Barbara Zawidowska, psycholog, Kraków
 60. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków
 61. Ewa Żołnierek V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,, UP Kraków

AKO Warszawa

 1. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 2. Dr hab. Renata Ciołek
 3. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 4. Prof. dr hab. Stanisław Karpiński
 5. Dr hab. Krzysztof Papis
 6. Dr hab. Krystyna Pawłowicz, poseł
 7. Dr Jan A. Rempala
 8. Anna Sadren-Leśniewska
 9. Dr hab. Barbara Siemiątkowska
 10. Dr Janusz Sobieszczański
 11. Dr hab. Maciej Stasiak
 12. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Przewodniczący Klubu
 13. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 14. Dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 15. Mgr Paweł Zdun

AKO Katowice

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Bociąga – Politechnika Częstochowska
 2. Prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 3. Dr. hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 4. Dr Andrzej Drogoń – Uniwersytet Śląski
 5. Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 6. Dr hab. inż. Piotr Gawor – em., Politechnika Śląska
 7. Prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, Katowice
 8. Prof. dr hab. n. med. Krzysztof S. Gołba – Śląski Uniwersytet Medyczny
 9. Prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot – Śląski Uniwersytet Medyczny
 10. Prof. dr hab. n. med. Marek Jasiński – Śląski Uniwersytet Medyczny
 11. Dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – em., Politechnika Śląska
 12. Prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Uniwersytet Zielonogórski
 13. Dr inż. Krystyna Kubica – em., Politechnika Śląska
 14. Dr inż. Stefan Kubica – em., Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
 15. Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 16. Dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 17. Dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 18. Dr hab. inż. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 19. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – em., Śląski Uniwersytet Medyczny
 20. Dr n. med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 21. Prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 22. Prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 23. Prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 24. Dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 25. Dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – em., Śląska Akademia Medyczna, Stow. Misericordia, Zabrze
 26. Prof. dr hab. n. med. Marek Rudnicki – Uniwersytet Illinois, Chicago
 27. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 28. Prof. Stanisław Słodowy – em., Politechnika Śląska,
 29. Mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 30. Prof. PCz dr hab. inż. Wojciech Sochacki – Politechnika Częstochowska
 31. Prof. UO dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski
 32. Dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień, Zabrze
 33. Mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 34. Dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Oddz. Katowice, em., Politechnika Śląska
 35. Prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 36. Dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 37. Dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

AKO Lublin

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski – UMCS, Lublin
 2. dr Dariusz Chocyk – Politechnika Lubelska
 3. mgr Eunika Chojecka – UMCS, Lublin
 4. mgr Zbigniew Czapliński – politolog, Lublin
 5. dr Grzegorz Czelej – senator RP, Lublin
 6. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 7. dr inż. Jacek Duda – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 8. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 9. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski – Politechnika Lubelska
 10. dr Michał Gołoś – rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
 11. mgr Barbara Grell-Duda – psycholog, Lublin
 12. mgr Ewa Gułkowska – nauczyciel w Zespole Szkół w Nałęczowie
 13. dr Sławomir Janicki – emerytowany pracownik Politechniki Lubelskiej
 14. dr hab. Jacek Janowski – UMCS, Lublin
 15. dr Józef Kaczor – UMCS, Lublin
 16. mgr inż. Jerzy Koślak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 17. mgr inż. Sławomir Kowalik – przedsiębiorca, Lublin
 18. dr hab. Teresa Krasowska – UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 19. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 20. prof. dr hab. Janusz Łosowski – UMCS, Lublin
 21. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski – Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 22. dr hab. Dariusz Magier – prof. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
  w Białej Podlaskiej
 23. dr inż. Barbara Maniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 24. dr Artur Markowski – UMCS, Lublin
 25. mgr Grzegorz Mierzwa – KUL, Lublin
 26. dr hab. Ryszard Mojak – prof. UMCS, Lublin
 27. dr Wieńczysław Niemirowski – UMCS, Lublin
 28. mgr Hubert Obrusiewicz – menadżer, Lublin
 29. dr hab. Zbigniew Osiński – prof. UMCS, Lublin
 30. dr Tomasz Ożóg – KUL, Lublin
 31. dr hab. Tomasz Panfil – prof. KUL, Lublin
 32. prof. dr hab. Waldemar Paruch – UMCS, przewodniczący AKO w Lublinie
 33. dr hab. Robert Ptaszek – prof. KUL, Lublin
 34. mgr Jerzy Rosiak – dyrektor Zespołu Szkół w Nałęczowie
 35. dr hab. Paweł Skrzydlewski – prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie
 36. prof. dr hab. Stefan Sokołowski – UMCS, Lublin
 37. mgr Tomasz Sonntag – KUL, Lublin
 38. prof. dr hab. Witold Stępniewski – Politechnika Lubelska
 39. dr hab. Krzysztof Szulowski – prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, poseł RP
 40. dr hab. Mirosław Szumiło – UMCS, Lublin
 41. dr Andrzej Trembaczowski – UMCS, Lublin
 42. prof. dr hab. Krystyna Trembicka – UMCS, Lublin
 43. mgr Marcin Wieczorek – przedsiębiorca, Lublin
 44. mgr Maria Wilczańska – emerytowany wykładowca KUL, Lublin
 45. mgr Anna Wojciechowska – specjalista ds. funduszy unijnych, Lublin
 46. mgr Katarzyna Wojtal – KUL, Włodawa
 47. dr hab. Anna Zakościelna – UMCS, Lublin
 48. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski – UMCS, Lublin

AKO Łódź

W imieniu członków Klubu:
Prof. dr hab. Michał Seweryński – Przewodniczący

AKO Gdańsk

W imieniu członków Klubu:
prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Przewodniczący

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie dla oświadczenia w związku z listem otwartym do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: Mar 25, 2016

Zebrane podpisy: 271

271 signatures
Najnowsze podpisy
271Irena Teresa SochaKatowiceUniwersytet Śląski, prof. nauk humanistycznych
270Maria KubisMikołówdoktor socjologii
269Henryk KrzysteczkoKatowiceprof dr hab. Henryk Krzysteczko prof zw. UŚ
268Janusz ZelezikGliwiceDr inz. em. Pol.Slaska
267Barbara PytlosSosnowiecem. dr Uniwersytet Slaski
266STEFAN WIECZOREKSIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
265Antoni WiniarskiKatowicedr, emerytowany nauczyciel akademicki UŚ
264Krystyna PartuśZabrzeKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze
263Robert ProrokZabrzeinżynier
262Zofia LachtaraGliwicemgr matematyki szk.ponadpodstawowa
261Danuta SobczykSiemianowice Ślaskiemgr
260Wanda CzerwińskaOlsztynprezes K.I.K. Olsztyn
259Maria LasończykGliwicemgr pedagogiki
258Antoni HallekZabrzeInż. em.
257Jadwiga StanekSiemianowice Ślmagister matematyki emeryt
256Jacek BachniakRudyspecjalista do spraw badawczych
255Andrzej CholewaGliwice
254Jan MikosKatowice
253Maria WielochGdańskdr, PAN
252Jerzy KasprzykGliwicedr hab. inż., prof. Pol. Śl.
251Lesław Zakrzewski
250Marek SmolikGliwicedr hab. inż. , em. prof. Pol. Śl.
249Piotr UrbanowiczKatowicedr inż. Uniwersytet Śląski w Katowicach
248Mirosław MikołajczykSzczecinwykładowca akademicki
247Antoni DębnyBydgoszczmgr inż. emeryt
246Janina PałkaŁÓDZdr emerytowany starszy wykładowca UŁ
245Czesław KrawczykKrakówmgr inż. mech., tłumacz j.ang.
244Przemysław SkibińskiŁódź doktor, emerytowany nauczyciel akademicki
243Stanisław TomczykOpoleUniwersytet Opolski
242Hieronim TomczakPoznańmgr inż.
241Stanisław SpodziejaŁódźdr hab./prof. UŁ/UŁ
240Zygmunt NiechodaWarszawadr inż.
239Stanisław KoszNysaAkademia Muzyczna, Katowice
238prof. Andrzej Michał OleśKrakówprofesor zwyczajny, Uniwersytet Jagielloński
237Rafał Przekorzyński
236Oliwia Zegrocka-StendelWarszawadr/adiunkt/Warszawski Uniwersytet Medyczny
235Dorota BzowskaWarszawadr hab. inż./kierownik zespołu/PW
234Andrzej BorzymowskiWarszawaProf. dr hab., Emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej
233Zenon PigońBytommgr, były poseł na Sejm RP
232Danuta BartoszekKanadamatematyk
231Wiesława WoźniakPniewymgr ekonomii nauczyciel
230Anna KisielWrocławdr inż. PWr
229Dorota HeckWrocławprof. dr hab.
228Jerzy KrystTorontomgr.inz. emeryt
227Krzysztof NagrodzkiŁódźpublicysta
226Eugenia PotulickaPoznańprof. dr hab. UAM
225Halina Pawlak-KruczekWrocławprof PWr dr hab. inz. ; Politechnika Wrocławska
224Henryk AleksaRuda Śląskadr inż. GIG, emeryt
223Halina MiłekWarszawa
222Barbara Maria PawlickaPoznanLekarz med pediatra
221Daniel PawlickiPoznańdr inż. Politechnika Poznańska
220Adam OziomJelenia Góramgr inż.
219Marek MroczkowskiPłocknauczyciel
218Wieslaw MarszalekNew Jersey, USAprof. dr hab. inz.
217DARIUSZ ANDRZEJ KOWARCZYKHamburgEkonomista
216Jerzy Wojciechowsk Krakówdr inż.
215Maciej MazurkiewiczKrakówprof.dr hab. inż./profesor zwyczajny/AGH
214Hanna KryjakKatowiceprof.dr hab. Akademia Muzyczna im.Karola Szymanowskiego w Katowicach
213Jolanta KupryjanczykWarszawaprof.n.medycznych
212Krystyna FelendzerGdańskmgr
211Maria SobczykBiałe Błotainż.bud
210Wojciech CzaplewskiKołonrzegmgr/krytyk literacki, filozof/stowarzyszenie Katolicka Inicjatywa Kulturalna
209Jerzy RatajczakOwińskanauczyciel emeryt
208Andrzej SkumielPoznańProf. dr hab. Instytut Akustyki, UAM
207Stanisław MontewskiPoznańmgr historii
206Paweł JanulewiczLublindr/Adiunkt/Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
205Marek HarasimowiczZakopane
204Włodzimierz KrólRadomlekarz
203Marek LiszkaŁańcutLider Projektu, account specialist at Pratt & Whitney Rzeszów
202Jakub Tomczak Poznań mgr inż. architekt
201Jozef RyniakKrakowinzynier
200Jan PodmaskiToruńmgr inż. lesnictwa - emeryt
199Zbigniew FelendzerGdańskDr inż. - Politechnika Gdańska
198Bronisława WalczakŁódźdr em.st.wykładowca UŁ
197Piotr StawińskiKrakówdr hab. UP
196KAZIMIERZ RUPKrakówprof. dr hab. inż.
195Kazimierz WoźniakWarszawamgr, starszy wykładowca, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
194Anna ZielinskaTarnowLaborantka
193Irena Dudekantwerpiaemerytka
192ANDRZEJ GoneraPiotrków Trybunalskiemeryt
191Małgorzata DudaWadowicepolonistka - doradca metodyczny powiatu wadowickiego
190Jerzy KapustaPiotrków trybunalskiemeryt
189Józef DębińskiToruńks. dr hab. WSKMiS
188Alicja Wiśniewska Gdańsk Mgr pedagogiki
187 Krzysztof GalochuniejówPrzedsiębiorca
186Krzysztof LechZdziszowice
185Andrzej JanczuraWrocławDr / Politechnika Wrocławska
184Jan GóralSosnowiecdr inż. Politechnika Śląska emeryt
183Jaroslaw ZambrzyckiKitchener,Kanadamgr inz, inzynier, Centra Industries
182Jadwiga LudwickaWarszawa - MontrealMgr farmacji emerytka
181Danuta i Michał koteccyWągrowiecemerytowani nauczyciele
180Kazimierz GłowackiKielceEmerytowany nauczyciel akademicki UJK
179Artur ŁobodaKrakówFundacja Promocji Kultury
178Marek JaworskiWarszawadr hab.
177Grzegorz StopińskiWrocławprzedsiebiorca
176Zbigniew NosalWarszawadr inż. AKO Warszawa PW
175Stanisław Guttzakopanemgr matematyki
174Lidia PogorzelskaDębicamgr nauczyciel
173Helena i Eugeniusz TOMALAToulouse - Franceemeryci
172leopold pelszynskides plainesemeryt
171Ireneusz RobakWrzesnia
170Michał WiaterStrzyżów/WEmeryt wojskowy AWF Kraków
169Marian BastrzykGdanskmgr emerytowany fizyk
168Michał KretWarszawamgr,
167Sylwia BałazyŁomża
166Arkadiusz BrańkaPoznańdr hab/ IFM PAN
165Dariusz Landsbergopolepracownik fizyczny
164Malgorzata Czerpakstary sacz
163Zbigniew PleszewskiMontrealobecnie wykladowca na McGill University, byly adiunkt UAM w Poznaniu
162Edward OpalińskiWarszawaProf. dr hab. IH PAN.
161Katarzyna SieniowLublinpedagog
160Andrzej FleszarWurzburg, NiemcyPhD, fizyk Uniwersytet w Wurzburgu
159Krzysztof NiewiaraNowy Sączprawnik
158Jerzy KuźnikLubońdr inż., emeryt
157Paweł PasikNowa wróblinamagister,sierżant sztabowy, KPP Łuków
156Jacek KozikowskiDietersdorfArchäologie Service St. Pölten Austria
155Renata KowalczykKępno - /Baranów/mgr
154Marek RudnickiWarszawadr inż./Politechnika Warszawska
153Mariusz ZałuskiŁomżamgr psycholog
152Lucjan PielaWarszawaprofesor
151Mieczysława KusLubinnauczyciel emeryt
150Marcin UrbaniakPleszewprawnik
149Sylwester ZalewskiBurlingtonFilozof
148Anna ChrzanowskaElblagmgr inz.
147Marcin GardiasDublinmgr inż.
146Kazimierz SchmidtOlsztynmgr inż., przedsiębiorca
145Marek GutowskiWarszawadr hab. / AKO Warszawa, PAN
144Artur PrzelaskowskiWaszawaprof./Politechnika Warszawska
143Piotr StukanJastrzębie-Zdrojemeryt
142Andrzej SzumskiIstebnatłumacz
141Ryszard ŻukowskiOstrołękamgr pedagog, samorzadowiec
140Roman KuźniaPoznańdoradca podatkowy
139Krzysztof SadowskiWarszawainżynier
138Anna Piskozub-CielicaJelenia Góramatka, mgr ekonomii
137Jerzy JanzTychyinz
136Zofia BieleckaWarszawaemerytka
135Piotr SzusterWarszawadr inż. - emeryt
134Magdalena DeryloParyzpolonistka
133Waldemar PałysOstrów Mazowieckanauczyciel-polonista
132Dorota Pińczuk BolesławiecMgr sztuki - muzyk, nauczyciel
131Jan DomaradzkiPoznańdr n. hum, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
130Marian GabryśWrocławprof zw dr hab Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
129Andrzej KaźmierczakWarszawaProfesor Szkoła Główna Handlowa
128Adam DyrkoMonachiummgr / dziennikarz
127Anna PienkowskaLondynRotary Club
126Franciszek CzernickiWROCŁAWmgr inż.
125Michał UrbańskiWarszawadr hab. inż. / PW
124Tomasz StencelWrocławGeograf, manager
123Boleslaw TrzmielOstrow WielkopolskiTechnik-mechanik
122Krzysztof ChojnowskiŁomżamgr inż.
121Kazimierz BurzyńskiGdańskdr hab. inż
120Marek DabrowskiKasselekonomista
119Katarzyna WróblewskaPoznandr n.med. UM Poznań
118Małgorzata ResiakGdańskdr hab. prof. AWFiS
117Janusz FabiaBielsko-Białadr inż. Akademia Techniczno-Humanistyczna
116Jolanta GrodeckaWarszawamgr ekonomii
115Anatol FajkielBielsko-Białainż. technolog
114Sławomir MoździochWroclawProf. dr hab.//Instytut Archeologii i Etnologii PAN
113Krzysztof StobienieckiPoznańmgr inż.pilot
112Agnieszka WalkiewiczWarszawa
111Jan KotUstrzyki DolneOdznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności
110Jerzy CiposmakKamienna Góraos prywatna emeryt
109Nikołaj AtanasowLubinmgr.inż. górnictwa
108Krzysztof Szemiot
107Maciej GawlikKrakówDr n. farm. inż/adiunkt/Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
106Adam LanghammerBolesławiecDyrektor szkoły
105Katarzyna KotłowskaPoznańmgr prawa dziennikarz
104Andrzej BaranskiMadrytPrzedsiebiorca
103Kazimierz Sienkiewiczwrocławrencista
102Maria TaśmińskaGłogówPolka
101Remigiusz SobierajWłocławek
100Franciszek RożnowskiSłupskdr, emerytowany nauczytciuel akademicki AP Słupsk
99Ryszard PujszoBydgoszczdr inż. / nauczyciel akademicki / Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
98Zbigniew Golan Gorzów Wielkopolski mgr inż
97Andrzej KałuszyńskiLublinemerytowany nauczyciel akademicki
96JÓZEF,STANISŁAW JĘDRZEJEWSKISZCZECINPRACOWNIK TECHNICZNY
95Grażyna Zwolska-KałuszyńskaLublinemerytowany nauczyciel
94ks. dr hab. Stefan Radziszewskiprof. WSH Radom
93Julianna SupernakSzczecininż.em.
92Andrzej FerfeckiSędziszów MałopolskiEmeryt
91Marek MoszyńskiWarszawaProfesor dr hab./Narodowe Centrum Badań Jądrowych
90Regina GawskaPlockEkonomista
89Andrzej OsikaRzeszówEmeryt
88Tomasz BartuśKrakówdr inż. / adiunkt / AGH
87Krzysztof SzyprowskiWarszawamagister historii
86Jacek Tomasz BąbikowskiOtwockradca prawny
85Grzegorz Baneckiinżynier
84Gerard WiśniewskiGdańskdr inż. dyrektor R&D
83arian WykaŁódźInżynier, Emeryt
82Michał TurczyńskiBolesławiecemeryt
81Ryszard Marian WożniakWarszawainżynier bud. upr. bez ograniczeń, upr.konserwatora
80Wiesław OstapskiWarszawaprof.dr hab.inż. Politechnika Warszawska
79Wiesław BarzykSzczecin
78Kajetan MellerowiczUmea, Szwecjamgr inż leśnik i informatyk / senior konsultant / Cybercom Sweden
77Henryk LudygaWasserburg(Bawaria)Lekarz
76Longin HorodkoŁódźdr hab. inż. Politechnika Łódzka
75Bożena GorskaWarszawamgr filologii polskiej
74Andrzej BorowskiZabrzeProfesor PAN
73Jerzy GORSKIWarszawadr n. med, emeryt
72Bogumiła JędrzejewskaBiałowieżaprof. dr hab./ Instytut Biologii Ssaków PAN