Gratulacje dla prof. Andrzeja Nowaka

ANowak-ABujak-BialyKrukW imieniu społeczności skupionej w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu składam Panu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji przyznania Mu prestiżowej Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza. Kapituła przyznała ją przede wszystkim za książkę “Dzieje Polski. Skąd nasz ród”, która jest pierwszym tomem  pisanych przez Profesora całych dziejów Polski.  Bardzo cenimy to dzieło, ale jest to przecież tylko fragment naukowego i popularnonaukowego dorobku Pana Profesora, a samo pisarstwo częścią  intensywnej działalności społecznej

Drogi Panie Profesorze – jak cała Polska – czekamy na kolejne tomy “Dziejów Polski” – dzieła, które przynosi wiedzę o naszej historii, ale jest też  głęboką refleksją o naszych współczesnych powinnościach wobec swojego Kraju oraz o minionych pokoleniach Polaków.

Raz jeszcze gratuluję i życzę wielu sukcesów w pracy w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Prof. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO Poznań