Oświadczenie w kwestii standardów życia publicznego

Poznań, 31 sierpnia 2015 r.

Prezydentura Andrzeja Dudy, aktywna i niestereotypowa, budzi zainteresowanie i przychylność większości obywateli. Obecny Prezydent został wybrany głosami Polaków krytycznie oceniających aktualny stan rzeczy, przekonanych o potrzebie naprawy Rzeczypospolitej. Tymczasem w części mediów misja Prezydenta stała się obiektem stronniczej kampanii propagandowej, która jakże często przybiera formy nienawistnej, personalnej nagonki, określanej nazwą „przemysłu pogardy”. Tego rodzaju propaganda, pierwotnie wymierzona w śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, następnie w opozycję polityczną i aktywność niepokornych obywateli, trwa nieprzerwanie, z różnym nasileniem, od roku 2005. Niepogodzeni z werdyktem elektoratu, prominentni ludzie mediów kontynuują próby podważania rzetelności politycznej i osobistej uczciwości Głowy Państwa, podjęte już w toku kampanii wyborczej. Ich publiczne wypowiedzi cechuje nie tylko zaniżanie norm dziennikarskiego profesjonalizmu, lecz także jawna zła wola, obsesyjna nieżyczliwość i niechęć. Nie poczuwają się oni do elementarnego obiektywizmu i lojalności obywatelskiej nawet wtedy, gdy Prezydent wyraża na arenie międzynarodowej fundamentalne racje, interesy i aspiracje narodu polskiego i polskiego państwa.. Także wśród polityków, reprezentatywnych postaci obozu władzy, konfrontacja i demagogia są częstą odpowiedzią na głoszoną przez Prezydenta ideę odtwarzania polskiej wspólnoty.

W tej sytuacji trzeba przypominać, że niszcząca propaganda, bardziej niż w politycznych przeciwników godzi w obywateli. Psucie dyskursu publicznego ma charakter jawnie antydemokratyczny, podobnie jak pogwałcenie praw ogółu do merytorycznej debaty i obiektywnej informacji. Dziennikarze, szczególnie ci funkcjonujący w mediach publicznych, opłacani przez podatników, są bezwzględnie zobowiązani do służby obywatelom. Demonstrowana publicznie zła wola wzmacnia patologie społeczne. Język nienawiści deprawuje, niszczy dobre obyczaje, dewastuje polszczyznę – bezcenne dobro kulturowe narodu.

Stanowczo sprzeciwiamy się kolejnej, brutalnej fali „przemysłu pogardy”, żądamy usunięcia ze środków masowego przekazu i z polityki języka nienawiści i tych, którzy się tym językiem posługują. Odejście od złych, niszczących polski dyskurs polityczny sposobów uprawiania dziennikarstwa i modelu komunikacji społecznej jest szczególnie ważne teraz, gdy toczy się jedna z najważniejszych w wolnej Polsce kampanii wyborczych. Media mają obowiązek uczciwego przedstawiania racji wszystkich stron dialogu politycznego. Jest to oczekiwanie tyleż naturalne, co konieczne.

 

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

 1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
 2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
 3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
 4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
 5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
 6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Politechnika Poznańska
 8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
 9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
 10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
 11. dr Aleksander Araszkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 12. dr Adam Babula – UAM Poznań
 13. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
 14. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
 15. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
 16. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 17. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
 18. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
 19. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
 20. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
 23. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
 29. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
 30. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
 31. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
 32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
 35. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
 36. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
 37. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
 38. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
 39. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
 40. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 41. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
 42. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 43. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 44. mgr Zbigniew Czerwiński – b. radny Sejmiku Wlkp.
 45. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 46. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
 47. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
 48. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
 49. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
 50. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
 51. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
 52. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
 53. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 54. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
 55. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
 56. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
 57. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 58. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
 59. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
 60. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
 61. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
 62. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
 63. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
 64. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
 65. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
 66. dr hab. Jerzy Galica – PAN, Poznań
 67. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 68. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
 69. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 70. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 71. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
 72. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
 73. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
 74. dr hab. Jan Hauke – prof. UAM, Poznań
 75. dr hab. Jerzy Hoffmann – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 76. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
 77. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
 78. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
 79. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
 80. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
 81. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
 82. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
 83. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
 84. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
 85. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
 86. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
 87. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
 88. mgr Jarosław Jaskulak – Muzeum Archeologiczne, Poznań
 89. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
 90. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 91. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
 92. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
 93. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
 94. dr Kasper Mariusz Kaproń, OFM – Uniwersytet Katolicki w Cochabamba, Kolumbia
 95. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
 96. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
 97. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
 98. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
 99. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
 100. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
 101. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
 102. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 103. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
 104. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
 105. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska, Gdynia
 106. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
 107. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
 108. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
 109. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
 110. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 111. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 112. prof. dr hab. Mirosław Krajewski – Uniw.t Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
 113. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 114. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
 115. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
 116. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
 117. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
 118. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
 119. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
 120. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
 121. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej,
 122. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 123. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
 124. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
 125. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
 126. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
 127. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
 128. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
 129. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nadzw. IChB PAN, Poznań
 130. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 131. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
 132. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
 133. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
 134. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
 135. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
 136. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
 137. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
 138. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
 139. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
 140. dr hab. Eryk Łon – prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 141. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
 142. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
 143. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
 144. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
 145. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
 146. prof. dr hab. Wojciech Maciejowski – Akademia Muzyczna Poznań
 147. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
 148. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 149. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 150. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
 151. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 152. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
 153. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
 154. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
 155. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 156. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
 157. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
 158. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
 159. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
 160. mgr Ryszard Materny – Poznań
 161. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
 162. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
 163. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
 164. dr Piotr Meteniowski – Poznań
 165. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
 166. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
 167. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 168. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
 169. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
 170. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
 171. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
 172. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 173. mgr Paulina Molska – Poznań
 174. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
 175. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
 176. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
 177. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
 178. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
 179. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 180. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
 181. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
 182. Maciej Neuman – Poznań
 183. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 184. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
 185. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 186. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
 187. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
 188. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
 189. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
 190. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
 191. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
 192. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 193. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 194. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
 195. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 196. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
 197. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
 198. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
 199. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
 200. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
 201. dr med. Przemysław Piotrowski – UMK Toruń
 202. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 203. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
 204. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
 205. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
 206. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
 207. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
 208. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
 209. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 210. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
 211. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
 212. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
 213. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
 214. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
 215. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
 216. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
 217. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
 218. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 219. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
 220. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
 221. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
 222. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
 223. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
 224. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
 225. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
 226. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
 227. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
 228. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
 229. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
 230. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
 231. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
 232. dr hab. Mieczysław Staniszewski – Uniwersytet Szczeciński
 233. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
 234. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
 235. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – WSKFiT Białystok
 236. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
 237. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
 238. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
 239. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
 240. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
 241. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
 242. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
 243. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
 244. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
 245. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
 246. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
 247. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
 248. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
 249. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 250. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
 251. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
 252. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
 253. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
 254. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
 255. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
 256. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
 257. dr hab. Marek Szydlo – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 258. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
 259. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
 260. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
 261. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 262. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
 263. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
 264. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
 265. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 266. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
 267. dr Witold Tyborowski – UAM Poznań
 268. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
 269. mgr Henryk Walendowski – Poznań
 270. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 271. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 272. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
 273. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
 274. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 275. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
 276. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
 277. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 278. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
 279. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Inst, Geologiczny, Warszawa
 280. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
 281. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
 282. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
 283. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
 284. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
 285. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
 286. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
 287. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
 288. dr Adam Michał Zemełka – Wyższa Szkoła Nauk Humanist. i Dziennikarstwa
 289. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
 290. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
 291. dr Florian Zieliński – Poznań
 292. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
 293. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
 294. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
 295. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań
 296. Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. prof. dr hab. inż. Bronisław Bachański, AGH, Kraków
 3. dr Mirosław Boruta, UP, Kraków
 4. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 5. mgr Marek Doniec, Kraków
 6. prof. dr hab. Bogusław Dopart, UJ
 7. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH, Kraków
 8. prof. dr hab. Katarzyna Dybeł, UJ, Kraków
 9. prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ, Kraków
 10. dr hab. Wit Foryś, prof UJ, Kraków
 11. mgr Jan Władysław Fróg, przewodniczący KU NSZZ „Solidarność” UP Kraków
 12. dr hab. inż. Ryszard Golański, AGH, Kraków
 13. prof. zw. dr hab. inż. Janusz Gołaś, AGH, Kraków
 14. dr inż. Alexander Maciej Jabłoński, Kanada
 15. prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 16. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 17. mgr inż. Mariusz Klapper, AGH, Kraków
 18. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU, Kraków
 19. prof. dr hab. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 20. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH
 21. mgr Edward Kuliga, Kraków
 22. dr hab. Maria Lempart-Geratowska, ASP, Kraków
 23. prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków
 24. prof. d hab. inż. Piotr Małoszewski, Centrum Helmholtza, Monachium
 25. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda, AGH, Kraków
 26. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, PK, Kraków
 27. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 28. dr hab. Adam M. Nodzeński, em. prof. AGH, Kraków
 29. dr inż. Janusz Opiła, AGH, Kraków
 30. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 31. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, em. AGH, Kraków
 32. dr hab. inż. Zbigniew Porada, prof. PK, Kraków
 33. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, AGH, Kraków
 34. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH, Kraków
 35. dr inż. Bernadeta Piekarczyk, PK, Kraków
 36. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. AGH, Kraków
 37. prof. dr hab. inż. Jacek Rońda, AGH, Kraków
 38. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH, Kraków
 39. dr Marek Mariusz Tytko, UJ, Kraków
 40. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 41. prof. dr hab. inż. Stanisław Wierzbiński, em. prof. UP, Kraków
 42. doc. dr Grażyna Zając, UJ, Kraków
 43. mgr Barbara Zawidowska, Kraków
 44. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków

AKO Warszawa

 1. Dr hab. Stanisław Ancyparowicz, prof. nadzw.
 2. Ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. nadzw.
 3. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 4. Prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski
 5. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 6. Dr Paweł Bromski
 7. Pan Andrzej Budzyk
 8. Dr Leszek Buller
 9. Dr hab. Leszek Butowski
 10. Dr hab. Janusz Czyż
 11. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 12. Dr hab. Wojciech Fabianowski
 13. Prof. dr hab. Piotr Fiedor
 14. Dr hab. Andrzej Gąsowski
 15. Mgr Kazimierz Gerlach
 16. Prof. dr hab. Piotr Gliński
 17. Dr hab. Waldemar Gliński, prof. nadzw.
 18. Dr Jerzy Goliszewski
 19. Dr Artur Górski
 20. Dr hab. Grzegorz Górski
 21. Dr hab. Czesław Grajewski
 22. Dr inż. Irena Gronowska
 23. Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 24. Dr hab. Marek Wojciech Gutowski
 25. Mgr inż. Andrzej Hruban
 26. Mgr inż. Jerzy Hruban
 27. Mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 28. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 29. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 30. Dr Hanna Karp – Kandydat
 31. Prof. dr hab. Stanisław Karpiński
 32. Dr Jerzy Kazimierczak
 33. Dr Marek Kisilowski
 34. Dr hab. Marek Kloss
 35. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
 36. Dr hab. Tadeusz Kołodziej
 37. Dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. nadzw. Łazarskiego
 38. Dr Justyna Kozłowska
 39. Prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 40. Mgr inż. Ireneusz Kulesza
 41. Dr Joanna Lisek
 42. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 43. Prof. dr hab. Alfred J. Meissner
 44. Prof. dr hab. Jacek Modliński
 45. Prof. dr hab. Józef Edward Namysłowski
 46. Dr inż. Zbigniew Nostal
 47. Dr hab. inż. Jan B. Obrębski
 48. Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 49. Dr Józef Orzeł
 50. Dr inż. Grażyna Ożarek
 51. Dr hab. Krzysztof Papis
 52. Dr hab. Krystyna Pawłowicz
 53. Dr Bolesław Petrażycki
 54. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner
 55. Prof. dr hab. Lucjan Piela
 56. Arch. Józef Polak
 57. Prof. dr hab. Waldemar Priebe
 58. Dr hab. Grażyna Ptak
 59. Dr inż. Barbara Radejowska
 60. Dr Jan Rempała
 61. Dr inż. Aleksander Rostocki
 62. Dr Anna Sędzińska
 63. Dr hab. Barbara Siemiątkowska
 64. Dr Janusz Sobieszczański
 65. Dr hab. inż. Jerzy Z. Sobolewski
 66. Dr hab. Włodzimierz Starosta
 67. Dr hab. Maciej Stasiak
 68. Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 69. Dr Teresa Szwarocka-Priebe
 70. Dr Lech Szyndler
 71. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel, Przewodniczący Klubu
 72. Dr inż. Andrzej Tadeusiak
 73. Dr hab. inż. Michał Urbański
 74. Dr hab. inż. Krzysztof Weiss
 75. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 76. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 77. Mgr inż. Bogdan Zalewski
 78. Dr hab. Dominik Zamiatała
 79. Dr Rafał Zapłata
 80. Mgr lic. Paweł Zdun
 81. Dr Oliwia Zegrocka-Stendel
 82. Prof. dr hab. Radosław Zendrowski
 83. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 84. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

AKO Łódź

 1. prof. dr hab. Michał Seweryński
 2. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, prof. UŁ

AKO Lublin

 1. prof. dr hab. Stanisław Chibowski, UMCS
 2. dr Dariusz Chocyk, Politechnika Lubelska
 3. mgr Zbigniew Czapliński, politolog
 4. dr Grzegorz Czelej, senator RP
 5. dr Magdalena Dmoszyńska-Graniczka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 6. dr inż. Jacek Duda, emeryt, Politechnika Lubelska
 7. prof. dr hab. Bożena Gładyszewska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 8. prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Politechnika Lubelska
 9. mgr Barbara Grell-Duda, psycholog
 10. dr Sławomir Janicki, emeryt, Politechnika Lubelska
 11. dr hab. Jacek Janowski, UMCS
 12. dr Józef Kaczor, UMCS
 13. dr hab. Teresa Krasowska, UMCS, prof. Akademii Muzycznej w Poznaniu
 14. prof. dr hab. inż. Marek Kuna-Broniowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 15. prof. dr hab. Janusz Łosowski, UMCS
 16. prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 17. dr hab. Dariusz Magier, prof. PWSZ, Biała Podlaska
 18. dr inż. Barbara Maniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 19. dr Artur Markowski, UMCS
 20. mgr Grzegorz Mierzwa, KUL
 21. dr hab. Ryszard Mojak, prof. nadzw. UMCS
 22. dr Wieńczysław Niemirowski, UMCS
 23. dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
 24. dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL
 25. prof. dr hab. Waldemar Paruch, UMCS – przewodniczący AKO w Lublinie
 26. dr hab. Robert Ptaszek, prof. KUL
 27. mgr Jerzy Rosiak, dyr. Zespołu Szkół w Nałęczowie
 28. dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. PWSZ, Chełm
 29. prof. dr hab. Stefan Sokołowski, UMCS
 30. mgr Tomasz Sonntag,   KUL
 31. dr hab. Krzysztof Szulowski, prof. nadzw. PIWET, Puławy
 32. dr hab. Mirosław Szumiło, UMCS
 33. dr Andrzej Trembaczowski, UMCS
 34. prof. dr hab. Krystyna Trembicka, UMCS
 35. mgr Marcin Wieczorek, przedsiębiorca
 36. mgr Anna Wojciechowska, specjalista ds. funduszy unijnych
 37. dr hab. Anna Zakościelna, UMCS
 38. prof. dr hab. Zbigniew Zaporowski, UMCS

AKO Katowice

 1. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski
 2. dr. hab. n. med. Janusz Bursa – Śląski Uniwersytet Medyczny, Naczelna Izba Lekarska
 3. prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker – Uniwersytet Śląski
 4. dr hab. inż. Piotr Gawor – Politechnika Śląska, em.
 5. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego
 6. dr inż. Henryk Małysiak – Politechnika Śląska
 7. dr hab. inż. Marek Marcisz – Politechnika Śląska
 8. dr hab. Adam Michczyński – Politechnika Śląska
 9. dr inż. Halina Kamionka-Mikuła – Politechnika Śląska, em.
 10. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala – Śląski Uniwersytet Medyczny, em.
 11. dr med. Marek Panek – Corpora Med. Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne, Gliwice
 12. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska
 13. prof. dr hab. Anna Pazdur – Politechnika Śląska
 14. prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 15. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska
 16. dr inż. Teresa Szkuta-Pochopień
 17. prof. dr hab. inż. Krystian Probierz – Politechnika Śląska
 18. dr hab. inż. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska
 19. dr n. med. Krystyna Rożek-Lesiak – Śląski Uniw. Medyczny, em., Misericordia w Zabrzu
 20. prof. dr hab. Jerzy Skubis – Politechnika Opolska
 21. prof. Stanisław Słodowy – Politechnika Śląska, em.
 22. mgr inż. Wojciech Słodowy – Politechnika Śląska
 23. dr hab. inż. Wojciech Sochacki – prof. Politechniki Częstochowskiej
 24. dr hab. Piotr Stec – prof. Uniwersytetu Opolskiego
 25. mgr inż. Janina Szymanowicz – PAU, ZG Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice
 26. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN Katowice, Politechnika Śląska, em.
 27. prof. dr hab. n. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii Inst. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 28. dr hab. n. med. Wiesława Widłak – Centrum Onkologii Inst. M. Skłodowskiej-Curie, Gliwice
 29. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska

AKO Gdańsk

 1. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna
 2. prof. dr hab. Roman Kaliszan
 3. prof. dr hab. Jerzy Falandysz
 4. dr hab. inż. Maciej Pawłowski
 5. dr hab. med. Anna Liberek  prof. nadzw.
 6. dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. PG
 7. dr Andrzej Kołakowski
 8. prof. Andrzej Lerch
 9. prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski,
 10. mgr Beata Woźniak-Krawczyk
 11. prof. Bogusław Grabowski
 12. dr hab. inż. Henryk Lasota
 13. dr hab. Jakub Stelina
 14. prof. dr hab. inż. Janusz Cieśliński
 15. prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak
 16. dr Jerzy Milewski
 17. prof. Jerzy Rokicki
 18. dr Konrad Ćwikliński
 19. dr inż. Lech Grudziński
 20. dr inż. Marian Bogdaniuk
 21. prof. dr hab. Piotr Niwiński
 22. dr Roman Marzec
 23. prof. dr hab. Tadeusz Dmochowski
 24. dr hab. Tomasz Zdrojewski
 25. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk
 26. dr hab. inż. Wojciech Jędrych
 27. dr Waldemar Budziński
 28. dr hab. Tomasz Wierzba
 29. dr Bartosz Dolański

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie dla oświadczenia w kwestii standardów życia publicznego

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

End date: Dec 25, 2015

Signatures collected: 169

169 signatures

Najnowsze podpisy
169Piotr UrbanowiczKatowicedr inż. - Uniwersytet Śląski w Katowicach
168Bogumiła LeńskaChorzów 41-500mgr sztuki /Akademia Muzyczna Katowice/ nauczyciel POSM IIst Katowice
167Barbara SensułaKatowicedr inż.
166Jerzy ChmielewskiKatowicemgr lic. teol.
165dr Antoni WiniarskiKatowiceemeryt, b. nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego
164Elżbieta BanaczykGlogówdr inż.
163Lesław ZakrzewskiZabrzemgr inż. / emeryt
162Marek SmolikGliwicedr hab. inż., Politechnika Śląska, em.
161Jerzy DąbrowskiKatowicedr hab. inż. Linköping University, Sweden
160Barbara CzarskaWyszkówmgr
159Janusz ŻelezikGliwicedr inż Gliwice
158Zbigniew OgonowskiKatowiceDr inż, Politechnika Śląska
157Robert ProrokZabrzeinżynier/emeryt
156Jerzy KuźnikLubońdr inż, emeryt
155Kazimierz PasekGliwicedr inz
154Mateusz Pasek
153Jacek BurszkaKatowicemgr.inz. em.
152Włodzimierz WawszczakŁódźDr hab.inż. PŁ
151Zofia LachtaraGliwicemgr
150Franciszek GrosmanKatowiceProf. dr hab. inż. Politechnika Śląska
149Maria LasończykGliwicemgr pedagogiki
148Antoni HallekZabrzeinż
147Krystyna Rożek-LesiakZabrzedr.n.med prezes stowarzyszenia Misericordia w Zabrzu
146Barbara ZiołoGliwicemgr, fiololg, Pol. Śląska em.
145Marek DeszczyńskiWarszawadr
144Danuta JaroszSosnowiecprzewodnicząca KZ NSZZ,,S" SUM w Katowicach
143Helena StokłosaKatowicedr hab. AWF
142Józef SadowskiSamborowicemgr etnografii i prawa
141Maria WielochGdańskdr
140Zofia Miazgowicz CholewaGliwicemgr
139Andrzej CholewaGliwicedr inż.
138Eugeniusz KosekGliwicedr inż.
137Krystyna WojciechowskaGliwicedr inż. Politechnika Śląska Gliwice
136STEFAN WIECZOREKSIEMIANOWICE ŚLĄSKIEEmeryt
135Jerzy Kasprzykgliwicedr hab. inż, prof. Pol. Śląskiej
134Janina MiazgowiczKatowicemgr inż., mgr, em., rodzinny mediator sąd.,
133Jacek BachniakRudy
132Maria KomorskaTorontoem.
131Agnieszka LiburaWrocławdr hab.
130Halina Kamionka-MikułaGliwice
129Renata MajewskaWarszawadr Warszawa
128Zofia Sobczynska-KonczakPoznanprof.dr hab.inż.emer.prof.Politechnki Poznanskiej
127Jarosław H. BauerŁódźdr hab., prof. UŁ
126Magdalena SolińskaBydgoszczmgr
125Andrzej ŁopataKrakówdr inż, emerytowany nauczyciel akademicki AGH
124Jerzy FIUKKołobrzegmgr inż.
123Jadwiga KwiatkowskaWarszawamgr inzynier
122Jan BerkanŁomiankidoktor inżynier - emeryt
121Teresa MarkiewiczCzarnkówdr UAM
120Maria Irena Brodalka -HenzoltOlkuszmgr
119Daniela StefanickaGdańskmgr
118Jerzy OstrowskiWarszawa
117Krystyna DrozdZielonkamgr
116Andrzej SpychałaGdańskmgr inż, PRS
115Małgorzata DąbrowskaŁódźdr hab. prof. nadzw. UŁ
114Bronimira BerezowskaGliwicemgr inż. chemik
113Stefania NowakOświecimrenta
112Adam DuszyńskiRybnikinż.
111Ewa Bujak
110KRYSTYNA CHUDOBANYSAST. KSIĘGOWA
109Stanisław TomczykOpolePrzewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" , Uniwersytet Opolski
108Wojciech KorbelKrakówdr inż. arch.
107Ryszard VorbrichPoznańprofesor dr hab. UAM
106Krystyna StachowskaGdańsk
105Jerzy GrębskiPiastówDr med./ Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
104Przemysław ZastawnyKołomgr inż.
103Ryszard SłabyPoznańmgr inż emeryt
102Marianna PiaseckaDrezdenkonaucz. j. polskiego - emerytka
101Marta Lorenckrosno -targowiskamgr - emerytowana nauczycielka
100Tadeusz LisLublinem.prof dr hab.inż. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
99Arleta SzymkowiakPoznań
98Andrzej RudeńskiWarszawadr inż.
97Elżbieta FirlitWarszawadr hab., prof. SGH
96Jerzy Klemens KowalczyńskiWarszawaDr hab.
95Edward CokotŁomna Górnaks. Mgr
94Maciej Bogdan StępieńLublinDr bezrobotny
93Ewa Purska-RowińskaWarszawadr n.med.
92Hieronim TomczakPoznańmgr inż.
91Danuta BobrowskaZielona GóraLekarz
90Hanna Rutkowskadr hab., UAM
89Jarosław ŁożyńskiSierakówmgr inż. Fundacja "Millenium Una Vivendi"
88Katarzyna BieleckaPoznanmgr ekonomii
87Maciej BajgrowiczKrakówmgr inż leśnictwa
86Janusz KuraśRybnikmgr ,psycholog
85Zbigniew OsińskiBiłgorajdr hab. ; prof. UMCS w Lublinie
84Marek BerezowskiGliwiceProf. dr hab. inż.
83Zdzisław ŚwiątkowskiPoznańmgr inż.
82Tadeusz TomaszewskiWarszawa
81Jadwiga MartykaTarnówmgr inż. dziennikarz
80Łukasz WęsierskiŁańcutdr hab. inż. prof. nadzw.
79Dariusz WesołowskiKonindr Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich
78Paweł MatuszewskiŁódźmagister - Archiwum Państwowe
77Alina Dudek
76Krystyna KleszczowaKatowiceprof. dr hab. Uniwersytet Śląski
75Zdzisław DenkowskiKrakówprofesor dr hab. UJ
74Zofia DenkowskaKraków oraz Angers, Francjaprofesor matematyki
73Franciszek SwakowskiGnieznoemeryt
72Anna FoksowiczWarszawa
71Andrzej SkumielPoznańprof. dr hab. inż., Instytut Akustyki UAM
70Andrzej MichalakŁódźmgr inżynier Politechnika Łódzka
69Brunon PrzewoźniakGdańsk
68Katarzyna Mańka-Winiecka
67Hanna Bajgrowiczwoj.Małopolskiemgr hist.sztuki nie pracuje
66Halina KaraśWarszawaprof. dr hab. Uniwersytet Warszawski
65Dariusz ŁukasiewiczBydgoszczProf. nadzw. dr hab. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
64Jadwiga BujakZebrzydowiceRedaktor Dziennika Literackiego " E-Literaci.pl "
63Irena StożekChełmiecmgr inż chemik ceramik
62Józef UrbanowiczKaźmierzmgr inż ekonomiki rolnictwa - emeryt
61Elżbieta Konstancja SmorczewskaWarszawamgr inż. + Krajowa Sekcja Nauki NSZZ "Solidarność"
60Paweł Szymański05-180 Pomiechówek
59Maciej DenkowskiKrakówdr, UJ
58Sławomir NowickiStargard Szczecińskimgr inż. architekt
57Maria Jadwiga PudełkoKrakówmgr Uniwersytet Ekonomiczny Kraków
56Barbara MazurkiewiczLubaczówRedaktor naczelna dziennika literackiego "E-Literaci.pl"
55Zbigniew MartykaTarnówdr n. med.
54Alicja KozeraGliwiceMgr inżynier- Wykładowca Politechnika Śląska
53Podolak MaciejKórnik
52Piotr Kamiński
51Jan WawrzyńczykWarszawaProfesur UW
50Ania Dubicka
49Tadeusz TyranowskiŻnin
48Jadwiga KlimaszewskaBraniewo
47Ewa SmalMiędzyborów
46Artur PrzelaskowskiWarszawaprof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
45Magdalena DanielewiczowaWarszawaprof. dr. hab. - Uniwersytet Warszawski
44Małgorzata KunickaSzczecindr, Uniwersytet Szczeciński
43Marian BłachutaGliwiceProf.dr hab.inż. Politechnika Śląska
42Krystyna PartuśZabrzeKlub Inteligencji Katolickiej w Katowicach, Sekcja Zabrze
41Wiesława WoźniakPniewymgr nauczyciel ekonomista
40Monika SankowskaWarszawamgr współwłaściciel podmiot leczniczy Medigen Sp. z o. o.
39Roman AntoszewskiAucklandprof. dr habil.
38Krystyna FriebePoznań
37Anna Lipińska-ZwolińskaNowy Sączmgr inż. Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"
36Wanda Zalewska-ZdunWarszawaartysta plastyk, em. nauczycielka
35Agnieszka BroszkiewiczKolobrzeg
34Maria Okołów - PodhorskaWarszawaartysta - grafik, mgr.ASP
33Maciej PennoPoznańInzynier Budownictwa
32leszek stanislawskinortheim/niemcylek.med.
31Leszek BorkowskiLublindr, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
30Krystyna Teresa OstrowskaWarszawaProf. UW dr hab. Uniwersytet Warszawski
29Boleslaw TrzmielLudwigsburg/NiemcyTechnik mechanik - emeryt
28Ewa ŻołnierekKrakówmgr V-ce Przewodnicząca KU NSZZ ,,Solidarność,,UP Kraków
27Maria DubickaZielona Góra
26Leszek BurzyńskiWrocławmgr inż. NZOZ
25Elzbieta DrozdMelbourne, Australiamgr nauk społecznych, RMIT University, Melbourne, Australia
24Krzysztof WilemborekRumia mgr inż.
23Bogusław FilipowiczKrakówprof. dr hab. inż. , AGH
22Monika WienchMelbourne, AustraliaMgr. Psycholog
21Ryszard Wojtkiewiczdr
20Ryszard S. SzejnerPoznańEmeryt
19Jan MajKołobrzegmgr filologii angielskiej UAM Poznań, tłumacz przysięgły języka angielskiego
18Jan ZagórskiFijewo 102inż. elektronik po WAT
17Robert DudaWaeszawamgr, artysta muzyk Filharmonia Narodowa w Warszawie
16Andrzej KamińskiKraków
15Stanisław KalinkowskiWarszawadr UKSW
14Elżbieta DećNysa
13Grzegorz Andrzej Lipski68519 Viernheim Niemcykpr.pozarnictwa
12Anna KocońPuławydr, IUNG-PIB w Puławach
11Jadwiga WawerPuławyemerytka
10Tomasz Leon PollerKrakówdr
9Michał DróżdżSkoczów
8Marcin BogdanŁomiankimgr inż.
7Andrzej DittwaldWarszawa
6Jan KorbutGdańskSpecjalista historyk IPN
5Krystyna WaszakWarszawaprof. zw. dr hab. Uniwersytet Warszawski
4Teresa NalepaRzeszówmgr
3Zdzisław ŚloderbachOpoledr hab.inż., profesor nadzwyczajny
2Andrzej ZiółkowskiWaszawadr hab. inż.
1Bartosz DolańskiGdańskdr; AWFiS Gdańsk