Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Poznań-Kraków-Łódź-Warszawa, 27 lutego 2015 r.
Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.
Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.
Nie ścierpię już niedoli
ani niewolnej nędzy.
Sam sięgnę lepszej doli
i łeb przygniotę jędzy.
Zwyciężę na tej ziemi,
z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę.
Synami my twojemi,
błogosław czyn i rzeszę!
Stanisław Wyspiański Wyzwolenie

 

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie, powołujemy Akademicki Komitet Honorowy doktora Andrzeja Dudy.

Jesteśmy przekonani, że Polska umiejętnie, sprawnie i uczciwie rządzona może wyrwać się z impasu rozwojowego, odrodzić się i dołączyć do najbardziej rozwiniętych państw Zachodu, stając się szczęśliwą Ojczyzną dla swych obywateli: dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Głęboko wierzymy, że wybór pana doktora Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zapoczątkuje proces odrodzenia narodowego i państwowego.

Polska ma znaczący potencjał naukowy: uczonych, którzy w zagranicznych instytucjach naukowych osiągają spektakularne sukcesy; ma też rozbudowaną, choć głęboko niedoinwestowaną infrastrukturę naukową. Ten potencjał trzeba uruchomić i odpowiednio umotywować, by stał się motorem dynamicznego rozwoju naszego państwa. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego wysiłku.

Nasz Komitet ma charakter otwarty. Zapraszamy do niego pracowników nauki ze wszystkich ośrodków i środowisk naukowych, którzy – jak my – widzą konieczność gruntownej przebudowy Polski. Można do nas dołączać, zapisując się do Komitetu na stronie internetowej AKO Poznań:   http://ako.org.pl

AKAD-logo (Tutaj można zgłosić swój akces)

 Współprzewodniczący Komitetu Honorowego:

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – AKO Poznań
 2. prof. dr hab. Ryszard Kantor – AKO Kraków
 3. prof. dr hab. Michał Seweryński – AKO Łódź
 4. prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – AKO Warszawa

Członkowie:

 1. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK,  Poznań
 2. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog,  Poznań
 3. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM,  Poznań
 4. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – Inst. Fizyki Molekularnej PAN – prof.,  Poznań
 5. dr inż. Maciej Andrzejewski – Instytut Pojazdów Szynowych,  Poznań
 6. dr Róża Antkowiak – UAM,  Poznań
 7. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM,  Poznań
 8. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. IGR PAN, Poznań
 9. dr inż. Andrzej Augustynek – AGH,  Kraków
 10. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa   – UJ,  Kraków
 11. dr Lidia Banowska   – UAM, Poznań
 12. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański – AGH,  Kraków
 13. mgr inż. Krzysztof Bąk –   Poznań
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM,  Kalisz
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAU, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – poseł, Kraków
 17. prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki –   Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marian Błachuta – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. Czesław Błaszak – UAM,  Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska, Poznań
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik –  Uniwersytet Śląski,  Katowice
 22. prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 23. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH,  Kraków
 24. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 25. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM,  Poznań
 26. prof. dr hab. Kazimierz Bodek – UJ,  Kraków
 27. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski,  Katowice
 28. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM,  Poznań
 29. dr Mirosław Boruta – socjolog,  Kraków
 30. dr Paweł Bromski –   Warszawa
 31. Andrzej Budzyk –   Warszawa
 32. prof. dr hab. inż. Witold Byrski – AGH,  Kraków
 33. prof. dr hab. Krzysztof Cena – biofizyk,  Kraków
 34. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 35. prof. dr hab. med. Mieczysław Chorąży – Centrum Onkologii,  Gliwice
 36. prof. Kamila Ciepiela – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 37. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk,  Poznań
 38. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 39. mgr Ewa Ciosek – ekonomista,  Poznań
 40. dr hab. Wojciech Cyrul – UJ, Kraków
 41. dr Małgorzata Czabańska-Rosada   – PWSZ w Gorzowie Wlkp.,  Poznań
 42. prof. dr hab. Marek Czachor – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 43. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM,  Poznań
 44. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 45. dr Bożena Cząstka-Szymon   – WSP,  Katowice
 46. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM,  Poznań
 47. dr hab. Janusz Czyż –  Warszawa
 48. dr Konrad Ćwikliński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 49. prof. dr hab. Jacek Dabert   – UAM,  Poznań
 50. dr hab. Mirosława Dabert   – UAM,  Poznań
 51. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki – IPPT PAN,  Warszawa
 52. prof. dr hab. inż. Józef Dańko – AGH,  Kraków
 53. mgr Jan Dasiewicz –   Poznań
 54. dr hab. Małgorzata Dąbrowska – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 55. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM,  Poznań
 56. prof zw. Urszula Dąmbska-Prokop – UJ,  Kraków
 57. dr Maria de Mezer-Dambek   – lekarz,  Poznań
 58. dr Maria Dębowska – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 59. dr hab. Tadeusz Dmochowski – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 60. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM,  Poznań
 61. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz,  Gdańsk
 62. prof. dr hab. med. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 63. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH,  Kraków
 64. dr inż. Anna Duda-Kękuś – AGH,  Kraków
 65. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 66. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 67. mgr Andrzej Dyga – Muzeum Archeologiczne,  Kraków
 68. prof. dr hab. Maria Dzielska – em. UJ,  Kraków
 69. prof. dr hab. Jerzy Falandysz – Gdańsk
 70. dr Tadeusz Feliksiński   – Politechnika Łódzka,  Łódź
 71. dr Jerzy Fiszbach – Akademia Muzyczna,  Poznań
 72. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 73. dr hab. Wit Foryś – prof. UJ,  Kraków
 74. mgr Jan Władysław Fróg – KU NSZZ Solidarność UP Kraków,  Kraków
 75. dr Jerzy Gaweł – Krakowskie Szkoły Artystyczne,  Kraków
 76. dr hab. inż. Piotr Gawor – Politechnika Śląska – prof.,  Gliwice
 77. prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman – Politechnika Łódzka, Łódź
 78. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna,  Katowice
 79. prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing – Politechnika Śląska,  Gliwice
 80. dr inż. Kazimierz Głowacki – konsultant energetyczny, Kraków
 81. dr hab. inż. Jerzy Głuch  – prof. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
 82. dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH,  Kraków
 83. Marek Golubiewski –   Łódź
 84. prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH,  Kraków
 85. dr Artur Górski –  Warszawa
 86. prof. dr hab. Bogusław Grabowski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 87. dr inż. Irena Gronowska –   Warszawa
 88. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniwersytet Warszawski – prof.,  Warszawa
 89. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk,  Poznań
 90. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki   – UJ,  Kraków
 91. dr hab. Marek Wojciech Gutowski –   Warszawa
 92. dr Zdzisław Habasiński   – informatyk,  Poznań
 93. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM,  Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek – AGH,  Kraków
 95. dr hab. Dobrochna Jankowska   – prof. UAM,  Poznań
 96. mgr Robert W. Jankowski – prywatna szkoła językowa,
 97. dr inż. Jacek Jasielski – PWSZ,  Tarnów
 98. mgr Jolanta Jasińska   – nauczyciel,  Poznań
 99. prof. dr hab. Tomasz Jasiński   – UAM,  Poznań
 100. dr Teresa Jerzak-Gierszewska   – UAM,  Poznań
 101. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich,   Poznań
 102. prof. Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 103. prof. dr hab. Roman Kaliszan – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 104. dr Józef Kapusta   – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,  Warszawa
 105. prof. dr hab. Janusz Kapuściński   – PWSZ w Kaliszu,  Kalisz
 106. Dariusz Kardaś – Gdańsk
 107. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska,  Poznań
 108. dr Anna Kasprzyk   – UAM,  Poznań
 109. dr Henryk Kasprzyk   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 110. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki   – Politechnika Krakowska,  Kraków
 111. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski   – UAM,  Poznań
 112. dr Marek Kisilowski –   Warszawa
 113. mgr inż. Mariusz Klapper – informatyk,  Kraków
 114. mgr Iwona Klimaszewska – UAM,  Poznań
 115. dr hab. Marek Kloss –  Warszawa
 116. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski – inżynieria biomedyczna – prof. nzw.,   Poznań
 117. dr inż. Jacek Kołodziej – AGH,  Kraków
 118. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska w Gdyni
 119. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM,  Poznań
 120. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – PAU, AGH,  Kraków
 121. prof. zw. Grażyna Korpal – ASP,  Kraków
 122. prof. dr hab. Maria Korytowska – UJ,  Kraków
 123. hab. Adam Korytowski – prof. AGH,  Kraków
 124. prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny – Politechnika Warszawska,  Warszawa
 125. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM,  Poznań
 126. Tomasz Kowalczyk – Gdańsk
 127. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk – Gdańsk
 128. mgr Jan Koziar – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 129. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika Śląska,  Gliwice
 130. dr Justyna Kozłowska – Warszawa
 131. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy,   Poznań
 132. dr hab. Henryka Kramarz – Uniwersytet Pedagogiczny – em. prof.,  Kraków
 133. prof. dr hab. Krzysztof Królas – UJ, Kraków
 134. prof. dr hab. Tadeusz Krygowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 135. dr Henryk Krzyżanowski – Warsztaty Idei,  Poznań
 136. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – UAM,  Poznań
 137. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH,  Kraków
 138. dr Dariusz Kucharski – historyk,  Poznań
 139. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN,  Poznań
 140. mgr inż. Ireneusz Kulesza –  Warszawa
 141. mgr Edward Kuliga – biegły rewident,  Kraków
 142. dr Katarzyna Kulińska – biofizyk,  Poznań
 143. dr hab. Tadeusz Kuliński – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN – prof.,   Poznań
 144. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska,  Gdańsk
 145. doc. dr Feliks Kurp – Politechnika Łódzka,  Łódź
 146. dr hab. Jacek Kurzępa – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – prof.,  Warszawa
 147. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta – AGH,  Kraków
 148. prof.dr hab. Marek Kutschera – UJ,  Kraków
 149. mgr Małgorzata Kwiatek – Gdańsk
 150. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM,  Poznań
 151. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 152. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM,  Poznań
 153. dr hab. med. Anna Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 154. dr hab. med. Tomasz Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 155. prof. dr hab. inż. Maria Teresa Lizisowa – UP, UJPII,  Kraków
 156. mgr Halina Łabonarska – aktorka,  Warszawa
 157. dr hab. inż. Mariusz Łaciak – AGH,  Kraków
 158. mgr Katarzyna Łaniewska – aktorka,  Warszawa
 159. mgr Agata Ławniczak – reżyser publicysta dziennikarz wykładowca,  Poznań
 160. prof. Julian Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 161. prof. dr hab. Kazimierz Łątka – UJ, Kraków
 162. mgr Małgorzata Łośko – UAM,  Poznań
 163. mgr Jolanta Łuczak – polonista,  Austria
 164. mgr Ryszard Łuczak – germanista,  Austria
 165. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 166. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz –  Warszawa
 167. dr hab. inż. Witold  Machowski – AGH, Kraków
 168. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM,  Poznań
 169. kan. Tadeusz Magas – duszp. Solidarności,  Poznań
 170. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański,  Gdańsk
 171. prof. dr hab. Edward Malec   – UJ,  Kraków
 172. prof. dr hab. Tadeusz Malinowski – UAM,  Poznań
 173. mgr Sylwia Małecka – nauczyciel polonista,   Poznań
 174. mgr Szymon Małecki – nauczyciel polonista,   Poznań
 175. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Centrum Helmholtza,   Monachium
 176. dr hab. Barbara Marczuk – UJ,   Kraków
 177. prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz   – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN,   Poznań
 178. mgr Jan Martini – artysta muzyk,  Poznań
 179. prof. Krzysztof Marynowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 180. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca,  Poznań
 181. mgr Maria Matysiak – UAM,  Poznań
 182. dr Piotr Meteniowski –   Poznań
 183. dr hab. Jerzy Michalik – UAM,  Poznań
 184. dr hab. Michał Mierzejewski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,  Wrocław
 185. dr Bożena Mikołajczak – UAM,  Poznań
 186. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda – AGH,  Kraków
 187. dr hab. inż. Marek Miśkowicz – AGH,  Kraków
 188. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska,  Kraków
 189. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski –  AGH,   Kraków
 190. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski – AGH, Kraków,
 191. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska,  Wrocław
 192. mgr Celina Monikowska-Martini   – artysta muzyk,  Poznań
 193. dr Elżbieta Morawiec – pisarka,  Kraków
 194. mgr Danuta Moroz-Namysłowska – nauczycielka,  Poznań
 195. dr Jan Mosiński – ZR NSZZ Solidarność i sejmik woj. Wielkopolskiego,  Kalisz
 196. dr hab. Grzegorz Musiał – prof. UAM i WSKSiM,  Poznań
 197. inż. Jerzy Nagórski –   Łódź
 198. prof. dr hab. Józef Medard Namysłowski – Warszawa
 199. Andrzej Napieralski –   Łódź
 200. dr hab. Kazimierz Napiórkowski –  Warszawa
 201. dr hab. Piotr Niwiński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 202. dr hab. Adam Nodzeński – AGH,  Kraków
 203. lek med. Ewa Noga – lekarz,  Kraków
 204. dr hab. Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny – prof.,  Kraków
 205. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ,  Kraków
 206. dr hab. Andrzej Nowakowski – Uniwersytet Rzeszowski – prof.,  Rzeszów
 207. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM,  Poznań
 208. prof. Joanna Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 209. prof. Maciej Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 210. prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś – UJ,Kraków
 211. prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – neurolog,  Katowice
 212. dr inż. Janusz Opiła – dr nauk fizycznych, Kraków
 213. dr Józef Orzeł –   Warszawa
 214. mgr inż. Andrzej Ossowski – AGH,  Kraków
 215. dr inż. Grażyna Ożarek –   Warszawa
 216. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM,  Poznań
 217. Jan Panasiuk – Gdańsk
 218. dr hab. Krzysztof Papis –   Warszawa
 219. inż. Ryszard Paprzycki – automatyk,  Poznań
 220. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 221. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz – em. AGH pisarz tłumacz publicysta,  Kraków
 222. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska,  Gliwice
 223. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 224. prof. Marek Pawlikowski – Uniwersytet Medyczny,  Łódź
 225. dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Gdańsk
 226. prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 227. dr Ryszard Piasek – filmowiec,  Poznań
 228. orof. dr hab. Lucjan Piela – Warszawa
 229. dr hab. inż. Krzysztof Piela – prof. AGH,  Kraków
 230. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich,  Rogalin
 231. dr hab. Tadeusz Pietrucha – Uniwersytet Medyczny – prof., Łódź
 232. dr hab. Barbara Piłacińska – prof. UAM,  Poznań
 233. dr hab. inż. Tadeusz Pindór – AGH, Kraków
 234. dr Piotr Pirecki – Łódź
 235. dr hab. Jacek Piszczek – Inst. Ochrony Roślin,  Poznań-Toruń
 236. prof. dr hab. med Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 237. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska,  Gliwice
 238. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński,  Szczecin
 239. dr hab. Leszek Preisner – prof. AGH,  Kraków
 240. prof. dr hab. Jan Prokop – PAU,  Kraków
 241. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński   – UAM,  Poznań
 242. dr hab. Krzysztof Prusik – Gdańsk
 243. dr med. Andrzej Przybyszowski – Szpital Wojew. em. Ordynator,  Nowy Sącz
 244. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski   – UAM,  Poznań
 245. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska,  Poznań
 246. dr hab. inż.. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska,  Gliwice
 247. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 248. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska,  Lublin
 249. dr Jacek Radomski – UAM,  Poznań
 250. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM,  Poznań
 251. prof. Jakub Rembieliński   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 252. dr Jan Rempała –   Warszawa
 253. dr hab. Lucyna Rempulska – prof. Politechnika Poznańska,  Poznań
 254. mgr Emilia Rogalińska – nauczycielka matematyki,  Poznań
 255. dr Joanna Rokimi Marszewska – UJ, Kraków
 256. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN,  Poznań
 257. mgr Paweł Rosada – specjalista zarządzania,  Poznań
 258. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM,  Poznań
 259. dr Krystyna Rożek-Lesiak – lekarz   Stow. Misericordia,  Zabrze
 260. dr Lech Różański – PTPN,  Poznań
 261. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser,
 262. mgr inż. Jadwiga Julia Rudnicka – poseł I i senator VI kadencji,  Gliwice
 263. prof. dr hab. med. Marek Rudnicki – chirurg, Chicago
 264. prof. dr hab. Zbigniew Rudy – UJ, Kraków
 265. Elżbieta Rybicka –   Łódź
 266. prof. Franciszek Rybicki – Politechnika Łódzka,  Łódź
 267. Andrzej Rychlik –   Łódź
 268. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN,  Poznań
 269. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM,  Poznań
 270. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski  – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 271. prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 272. prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik – AGH,  Kraków
 273. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy – UJ,  Kraków
 274. dr hab. Barbara Siemiątkowska –  Warszawa
 275. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz,  Poznań
 276. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 277. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM,  Poznań
 278. prof. dr hab. inż. Mariusz  Sławomirski – PAN, Kraków,
 279. prof. dr hab. med. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 280. mgr inż. Jan Smólski –   Poznań
 281. dr inż. Janusz Sobieszczański – Warszawa
 282. dr Robert Sobków – nauczyciel akademicki,  Poznań
 283. dr hab. inż. Jerzy Z. Sobolewski –   Warszawa
 284. mgr Małgorzata Sołtysiak – KIK i Ruch Społ. im. Prez. Lecha Kaczyńskiego,  Kielce
 285. dr hab. Tadeusz Sozański – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 286. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański – AGH,  Kraków
 287. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ, Kraków
 288. dr hab. Anna Stankowska   – prof. UAM,  Poznań
 289. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski   – UAM,  Poznań
 290. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – Int. Assoc. of Sport Kinetics,  Warszawa
 291. prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz – członek PAU, PAN, Kraków
 292. dr hab. Maciej Stasiak –  Warszawa
 293. dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski – prof.,  Opole
 294. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz –   Warszawa
 295. prof. dr hab. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 296. dr Czesława Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 297. dr Lechosław Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 298. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM,  Poznań
 299. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska,  Poznań
 300. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM,  Poznań
 301. dr Jarosław Szarek – historyk,  Kraków
 302. mgr Janina Szczerbal   – informatyk i nauczyciel,  Poznań
 303. dr hab. Krzysztof Szczerski – poseł, Kraków
 304. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM,  Poznań
 305. prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta – UJ, Kraków
 306. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM,  Poznań
 307. dr hab. Andrzej Szpulak   – UAM,  Poznań
 308. prof. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 309. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska,  Poznań
 310. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska, Poznań
 311. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 312. dr Mirosław Szulczyński – UAM,  Poznań
 313. dr Mirosław Szumiło – Instytut Historii UMCS,  Lublin
 314. dr Wojciech Szwed –  Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 315. dr Hanna Szweycer – fizyk nauczyciel,  Poznań
 316. prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska,  Poznań
 317. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – biolog molekularny,  Poznań
 318. dr hab. inż. Stanisław Szydło – prof. AGH,  Kraków
 319. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM,  Poznań
 320. mgr inż. Janina Szymanowicz – Katolickie Stow. Wychowawców,  Gliwice
 321. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – Inst. Genetyki Roślin PAN,  Poznań
 322. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH,  Kraków
 323. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 324. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 325. prof. Władysław Targosz – ASP,  Kraków
 326. prof. dr hab. Ryszard Terlecki – poseł, Kraków
 327. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM,  Poznań
 328. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser,  Poznań
 329. prof. Jerzy Tomczyk – Politechnika Łódzka,  Łódź
 330. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 331. Janusz Turowski –   Łódź
 332. dr Witold Tyborowski – UAM,  Poznań
 333. dr Marek Mariusz Tytko – UJ,  Kraków
 334. dr inż. Ewa Alicja Urbanowicz – właściciel pracowni projektowej,  Poznań
 335. dr hab. inż. Michał Urbański –   Warszawa
 336. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich   – UAM,  Poznań
 337. dr Lucyna Wachecka-Kotkowska   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 338. dr hab. Przemysław Waingertner – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 339. mgr Henryk Walendowski –   Poznań
 340. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN i KIK,  Katowice
 341. prof. dr hab. n. med. Jerzy B. Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 342. dr n. przyr. Teresa Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 343. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 344. prof. Włodzimierz Wawszczak – Politechnika Łódzka,  Łódź
 345. dr hab. inż. Krzysztof Weiss –   Warszawa
 346. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska,  Poznań
 347. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 348. mgr Maria Weres   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 349. prof. dr hab. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii,  Gliwice
 350. dr hab. med. Wiesława Widłak – prof. Centrum Onkologii,  Gliwice
 351. dr Józef Wieczorek – geolog redaktor Niezależnego Forum Akademickiego,  Kraków
 352. dr inż. Robert Wielgat –  PWSZ,  Tarnów
 353. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski,  Grodzisk Wlkp.
 354. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 355. dr Jacek E. Wilczur –   Warszawa
 356. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 357. prof. dr hab. Janina Wiszniewska –  Warszawa
 358. inż. Grzegorz Wiśniewski – Gorzowskie Tow. Muzyczne,  Gorzów Wlkp.
 359. dr Bartłomiej Wróblewski – SWPS konstytucjonalista,  Poznań
 360. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN,  Poznań
 361. dr hab. Grażyna Zając – UJ,  Kraków
 362. prof. Andrzej Zalewski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 363. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel,  Poznań
 364. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM,  Poznań
 365. mgr Paweł Zdun –  Warszawa
 366. mgr Tomasz Zdziebkowski   – przedsiębiorca,  Poznań
 367. dr hab. Zbigniew Zegan – ASP Kraków – em. prof.,  Kraków
 368. dr Oliwia Zegrodzka-Stendel –  Warszawa
 369. dr Franciszek Zerbe – lekarz,  Poznań
 370. dr Jerzy Zerbe – UAM,  Poznań
 371. dr Florian Zieliński – socjolog,  Poznań
 372. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska,  Gliwice
 373. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 374. dr Tadeusz Zysk – wydawca,  Poznań
 375. Jerzy Żarnowski – HCP,  Poznań
 376. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 377. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź

 

Poniżej można zapisać się do Komitetu. Prosimy o wypełnienie WSZYSTKICH pól.
Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

[emailpetition id=”12″]
[signaturelist id=”12″]

Pozostałe podpisy znajdują się na kolejnych podstronach

 

.

.