Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Poznań-Kraków-Łódź-Warszawa, 27 lutego 2015 r.
Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.
Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.
Nie ścierpię już niedoli
ani niewolnej nędzy.
Sam sięgnę lepszej doli
i łeb przygniotę jędzy.
Zwyciężę na tej ziemi,
z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę.
Synami my twojemi,
błogosław czyn i rzeszę!
Stanisław Wyspiański Wyzwolenie

 

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie, powołujemy Akademicki Komitet Honorowy doktora Andrzeja Dudy.

Jesteśmy przekonani, że Polska umiejętnie, sprawnie i uczciwie rządzona może wyrwać się z impasu rozwojowego, odrodzić się i dołączyć do najbardziej rozwiniętych państw Zachodu, stając się szczęśliwą Ojczyzną dla swych obywateli: dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Głęboko wierzymy, że wybór pana doktora Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zapoczątkuje proces odrodzenia narodowego i państwowego.

Polska ma znaczący potencjał naukowy: uczonych, którzy w zagranicznych instytucjach naukowych osiągają spektakularne sukcesy; ma też rozbudowaną, choć głęboko niedoinwestowaną infrastrukturę naukową. Ten potencjał trzeba uruchomić i odpowiednio umotywować, by stał się motorem dynamicznego rozwoju naszego państwa. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego wysiłku.

Nasz Komitet ma charakter otwarty. Zapraszamy do niego pracowników nauki ze wszystkich ośrodków i środowisk naukowych, którzy – jak my – widzą konieczność gruntownej przebudowy Polski. Można do nas dołączać, zapisując się do Komitetu na stronie internetowej AKO Poznań:   http://ako.org.pl

AKAD-logo (Tutaj można zgłosić swój akces)

 Współprzewodniczący Komitetu Honorowego:

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – AKO Poznań
 2. prof. dr hab. Ryszard Kantor – AKO Kraków
 3. prof. dr hab. Michał Seweryński – AKO Łódź
 4. prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – AKO Warszawa

Członkowie:

 1. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK,  Poznań
 2. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog,  Poznań
 3. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM,  Poznań
 4. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – Inst. Fizyki Molekularnej PAN – prof.,  Poznań
 5. dr inż. Maciej Andrzejewski – Instytut Pojazdów Szynowych,  Poznań
 6. dr Róża Antkowiak – UAM,  Poznań
 7. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM,  Poznań
 8. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. IGR PAN, Poznań
 9. dr inż. Andrzej Augustynek – AGH,  Kraków
 10. dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa   – UJ,  Kraków
 11. dr Lidia Banowska   – UAM, Poznań
 12. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański – AGH,  Kraków
 13. mgr inż. Krzysztof Bąk –   Poznań
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM,  Kalisz
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAU, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 16. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki – poseł, Kraków
 17. prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki –   Warszawa
 18. prof. dr hab. inż. Marian Błachuta – Politechnika Śląska, Gliwice
 19. prof. dr hab. Czesław Błaszak – UAM,  Poznań
 20. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska, Poznań
 21. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik –  Uniwersytet Śląski,  Katowice
 22. prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 23. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH,  Kraków
 24. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 25. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM,  Poznań
 26. prof. dr hab. Kazimierz Bodek – UJ,  Kraków
 27. prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski,  Katowice
 28. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM,  Poznań
 29. dr Mirosław Boruta – socjolog,  Kraków
 30. dr Paweł Bromski –   Warszawa
 31. Andrzej Budzyk –   Warszawa
 32. prof. dr hab. inż. Witold Byrski – AGH,  Kraków
 33. prof. dr hab. Krzysztof Cena – biofizyk,  Kraków
 34. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
 35. prof. dr hab. med. Mieczysław Chorąży – Centrum Onkologii,  Gliwice
 36. prof. Kamila Ciepiela – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 37. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk,  Poznań
 38. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 39. mgr Ewa Ciosek – ekonomista,  Poznań
 40. dr hab. Wojciech Cyrul – UJ, Kraków
 41. dr Małgorzata Czabańska-Rosada   – PWSZ w Gorzowie Wlkp.,  Poznań
 42. prof. dr hab. Marek Czachor – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 43. dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM,  Poznań
 44. prof. dr hab. med. Piotr Czauderna – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 45. dr Bożena Cząstka-Szymon   – WSP,  Katowice
 46. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM,  Poznań
 47. dr hab. Janusz Czyż –  Warszawa
 48. dr Konrad Ćwikliński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 49. prof. dr hab. Jacek Dabert   – UAM,  Poznań
 50. dr hab. Mirosława Dabert   – UAM,  Poznań
 51. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki – IPPT PAN,  Warszawa
 52. prof. dr hab. inż. Józef Dańko – AGH,  Kraków
 53. mgr Jan Dasiewicz –   Poznań
 54. dr hab. Małgorzata Dąbrowska – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 55. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM,  Poznań
 56. prof zw. Urszula Dąmbska-Prokop – UJ,  Kraków
 57. dr Maria de Mezer-Dambek   – lekarz,  Poznań
 58. dr Maria Dębowska – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 59. dr hab. Tadeusz Dmochowski – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 60. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM,  Poznań
 61. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz,  Gdańsk
 62. prof. dr hab. med. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 63. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH,  Kraków
 64. dr inż. Anna Duda-Kękuś – AGH,  Kraków
 65. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 66. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM,  Poznań
 67. mgr Andrzej Dyga – Muzeum Archeologiczne,  Kraków
 68. prof. dr hab. Maria Dzielska – em. UJ,  Kraków
 69. prof. dr hab. Jerzy Falandysz – Gdańsk
 70. dr Tadeusz Feliksiński   – Politechnika Łódzka,  Łódź
 71. dr Jerzy Fiszbach – Akademia Muzyczna,  Poznań
 72. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 73. dr hab. Wit Foryś – prof. UJ,  Kraków
 74. mgr Jan Władysław Fróg – KU NSZZ Solidarność UP Kraków,  Kraków
 75. dr Jerzy Gaweł – Krakowskie Szkoły Artystyczne,  Kraków
 76. dr hab. inż. Piotr Gawor – Politechnika Śląska – prof.,  Gliwice
 77. prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman – Politechnika Łódzka, Łódź
 78. prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna,  Katowice
 79. prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing – Politechnika Śląska,  Gliwice
 80. dr inż. Kazimierz Głowacki – konsultant energetyczny, Kraków
 81. dr hab. inż. Jerzy Głuch  – prof. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk
 82. dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH,  Kraków
 83. Marek Golubiewski –   Łódź
 84. prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH,  Kraków
 85. dr Artur Górski –  Warszawa
 86. prof. dr hab. Bogusław Grabowski – Akademia Muzyczna w Gdańsku
 87. dr inż. Irena Gronowska –   Warszawa
 88. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniwersytet Warszawski – prof.,  Warszawa
 89. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk,  Poznań
 90. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki   – UJ,  Kraków
 91. dr hab. Marek Wojciech Gutowski –   Warszawa
 92. dr Zdzisław Habasiński   – informatyk,  Poznań
 93. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM,  Poznań
 94. prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek – AGH,  Kraków
 95. dr hab. Dobrochna Jankowska   – prof. UAM,  Poznań
 96. mgr Robert W. Jankowski – prywatna szkoła językowa,
 97. dr inż. Jacek Jasielski – PWSZ,  Tarnów
 98. mgr Jolanta Jasińska   – nauczyciel,  Poznań
 99. prof. dr hab. Tomasz Jasiński   – UAM,  Poznań
 100. dr Teresa Jerzak-Gierszewska   – UAM,  Poznań
 101. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich,   Poznań
 102. prof. Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 103. prof. dr hab. Roman Kaliszan – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 104. dr Józef Kapusta   – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,  Warszawa
 105. prof. dr hab. Janusz Kapuściński   – PWSZ w Kaliszu,  Kalisz
 106. Dariusz Kardaś – Gdańsk
 107. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska,  Poznań
 108. dr Anna Kasprzyk   – UAM,  Poznań
 109. dr Henryk Kasprzyk   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 110. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki   – Politechnika Krakowska,  Kraków
 111. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski   – UAM,  Poznań
 112. dr Marek Kisilowski –   Warszawa
 113. mgr inż. Mariusz Klapper – informatyk,  Kraków
 114. mgr Iwona Klimaszewska – UAM,  Poznań
 115. dr hab. Marek Kloss –  Warszawa
 116. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski – inżynieria biomedyczna – prof. nzw.,   Poznań
 117. dr inż. Jacek Kołodziej – AGH,  Kraków
 118. prof. dr hab. Krzysztof Kołowrocki – Akademia Morska w Gdyni
 119. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM,  Poznań
 120. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – PAU, AGH,  Kraków
 121. prof. zw. Grażyna Korpal – ASP,  Kraków
 122. prof. dr hab. Maria Korytowska – UJ,  Kraków
 123. hab. Adam Korytowski – prof. AGH,  Kraków
 124. prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny – Politechnika Warszawska,  Warszawa
 125. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM,  Poznań
 126. Tomasz Kowalczyk – Gdańsk
 127. prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczyk – Gdańsk
 128. mgr Jan Koziar – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 129. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika Śląska,  Gliwice
 130. dr Justyna Kozłowska – Warszawa
 131. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy,   Poznań
 132. dr hab. Henryka Kramarz – Uniwersytet Pedagogiczny – em. prof.,  Kraków
 133. prof. dr hab. Krzysztof Królas – UJ, Kraków
 134. prof. dr hab. Tadeusz Krygowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 135. dr Henryk Krzyżanowski – Warsztaty Idei,  Poznań
 136. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – UAM,  Poznań
 137. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH,  Kraków
 138. dr Dariusz Kucharski – historyk,  Poznań
 139. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN,  Poznań
 140. mgr inż. Ireneusz Kulesza –  Warszawa
 141. mgr Edward Kuliga – biegły rewident,  Kraków
 142. dr Katarzyna Kulińska – biofizyk,  Poznań
 143. dr hab. Tadeusz Kuliński – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN – prof.,   Poznań
 144. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska,  Gdańsk
 145. doc. dr Feliks Kurp – Politechnika Łódzka,  Łódź
 146. dr hab. Jacek Kurzępa – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – prof.,  Warszawa
 147. prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta – AGH,  Kraków
 148. prof.dr hab. Marek Kutschera – UJ,  Kraków
 149. mgr Małgorzata Kwiatek – Gdańsk
 150. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM,  Poznań
 151. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska,  Poznań
 152. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM,  Poznań
 153. dr hab. med. Anna Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 154. dr hab. med. Tomasz Liberek – Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 155. prof. dr hab. inż. Maria Teresa Lizisowa – UP, UJPII,  Kraków
 156. mgr Halina Łabonarska – aktorka,  Warszawa
 157. dr hab. inż. Mariusz Łaciak – AGH,  Kraków
 158. mgr Katarzyna Łaniewska – aktorka,  Warszawa
 159. mgr Agata Ławniczak – reżyser publicysta dziennikarz wykładowca,  Poznań
 160. prof. Julian Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 161. prof. dr hab. Kazimierz Łątka – UJ, Kraków
 162. mgr Małgorzata Łośko – UAM,  Poznań
 163. mgr Jolanta Łuczak – polonista,  Austria
 164. mgr Ryszard Łuczak – germanista,  Austria
 165. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 166. dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz –  Warszawa
 167. dr hab. inż. Witold  Machowski – AGH, Kraków
 168. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM,  Poznań
 169. kan. Tadeusz Magas – duszp. Solidarności,  Poznań
 170. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański,  Gdańsk
 171. prof. dr hab. Edward Malec   – UJ,  Kraków
 172. prof. dr hab. Tadeusz Malinowski – UAM,  Poznań
 173. mgr Sylwia Małecka – nauczyciel polonista,   Poznań
 174. mgr Szymon Małecki – nauczyciel polonista,   Poznań
 175. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Centrum Helmholtza,   Monachium
 176. dr hab. Barbara Marczuk – UJ,   Kraków
 177. prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz   – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN,   Poznań
 178. mgr Jan Martini – artysta muzyk,  Poznań
 179. prof. Krzysztof Marynowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 180. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca,  Poznań
 181. mgr Maria Matysiak – UAM,  Poznań
 182. dr Piotr Meteniowski –   Poznań
 183. dr hab. Jerzy Michalik – UAM,  Poznań
 184. dr hab. Michał Mierzejewski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego,  Wrocław
 185. dr Bożena Mikołajczak – UAM,  Poznań
 186. prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda – AGH,  Kraków
 187. dr hab. inż. Marek Miśkowicz – AGH,  Kraków
 188. prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska,  Kraków
 189. prof. dr hab. inż. Stanisław Mitkowski –  AGH,   Kraków
 190. prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski – AGH, Kraków,
 191. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska,  Wrocław
 192. mgr Celina Monikowska-Martini   – artysta muzyk,  Poznań
 193. dr Elżbieta Morawiec – pisarka,  Kraków
 194. mgr Danuta Moroz-Namysłowska – nauczycielka,  Poznań
 195. dr Jan Mosiński – ZR NSZZ Solidarność i sejmik woj. Wielkopolskiego,  Kalisz
 196. dr hab. Grzegorz Musiał – prof. UAM i WSKSiM,  Poznań
 197. inż. Jerzy Nagórski –   Łódź
 198. prof. dr hab. Józef Medard Namysłowski – Warszawa
 199. Andrzej Napieralski –   Łódź
 200. dr hab. Kazimierz Napiórkowski –  Warszawa
 201. dr hab. Piotr Niwiński – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
 202. dr hab. Adam Nodzeński – AGH,  Kraków
 203. lek med. Ewa Noga – lekarz,  Kraków
 204. dr hab. Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny – prof.,  Kraków
 205. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ,  Kraków
 206. dr hab. Andrzej Nowakowski – Uniwersytet Rzeszowski – prof.,  Rzeszów
 207. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM,  Poznań
 208. prof. Joanna Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 209. prof. Maciej Olenderek – Politechnika Łódzka,  Łódź
 210. prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś – UJ,Kraków
 211. prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – neurolog,  Katowice
 212. dr inż. Janusz Opiła – dr nauk fizycznych, Kraków
 213. dr Józef Orzeł –   Warszawa
 214. mgr inż. Andrzej Ossowski – AGH,  Kraków
 215. dr inż. Grażyna Ożarek –   Warszawa
 216. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM,  Poznań
 217. Jan Panasiuk – Gdańsk
 218. dr hab. Krzysztof Papis –   Warszawa
 219. inż. Ryszard Paprzycki – automatyk,  Poznań
 220. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 221. dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz – em. AGH pisarz tłumacz publicysta,  Kraków
 222. prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska,  Gliwice
 223. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 224. prof. Marek Pawlikowski – Uniwersytet Medyczny,  Łódź
 225. dr hab. inż. Maciej Pawłowski – Gdańsk
 226. prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 227. dr Ryszard Piasek – filmowiec,  Poznań
 228. orof. dr hab. Lucjan Piela – Warszawa
 229. dr hab. inż. Krzysztof Piela – prof. AGH,  Kraków
 230. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich,  Rogalin
 231. dr hab. Tadeusz Pietrucha – Uniwersytet Medyczny – prof., Łódź
 232. dr hab. Barbara Piłacińska – prof. UAM,  Poznań
 233. dr hab. inż. Tadeusz Pindór – AGH, Kraków
 234. dr Piotr Pirecki – Łódź
 235. dr hab. Jacek Piszczek – Inst. Ochrony Roślin,  Poznań-Toruń
 236. prof. dr hab. med Wojciech Pluskiewicz – Śląski Uniwersytet Medyczny
 237. prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska,  Gliwice
 238. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński,  Szczecin
 239. dr hab. Leszek Preisner – prof. AGH,  Kraków
 240. prof. dr hab. Jan Prokop – PAU,  Kraków
 241. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński   – UAM,  Poznań
 242. dr hab. Krzysztof Prusik – Gdańsk
 243. dr med. Andrzej Przybyszowski – Szpital Wojew. em. Ordynator,  Nowy Sącz
 244. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski   – UAM,  Poznań
 245. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska,  Poznań
 246. dr hab. inż.. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska,  Gliwice
 247. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 248. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska,  Lublin
 249. dr Jacek Radomski – UAM,  Poznań
 250. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM,  Poznań
 251. prof. Jakub Rembieliński   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 252. dr Jan Rempała –   Warszawa
 253. dr hab. Lucyna Rempulska – prof. Politechnika Poznańska,  Poznań
 254. mgr Emilia Rogalińska – nauczycielka matematyki,  Poznań
 255. dr Joanna Rokimi Marszewska – UJ, Kraków
 256. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN,  Poznań
 257. mgr Paweł Rosada – specjalista zarządzania,  Poznań
 258. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM,  Poznań
 259. dr Krystyna Rożek-Lesiak – lekarz   Stow. Misericordia,  Zabrze
 260. dr Lech Różański – PTPN,  Poznań
 261. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser,
 262. mgr inż. Jadwiga Julia Rudnicka – poseł I i senator VI kadencji,  Gliwice
 263. prof. dr hab. med. Marek Rudnicki – chirurg, Chicago
 264. prof. dr hab. Zbigniew Rudy – UJ, Kraków
 265. Elżbieta Rybicka –   Łódź
 266. prof. Franciszek Rybicki – Politechnika Łódzka,  Łódź
 267. Andrzej Rychlik –   Łódź
 268. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN,  Poznań
 269. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM,  Poznań
 270. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski  – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 271. prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka,  Łódź
 272. prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik – AGH,  Kraków
 273. prof. dr hab. Stanisław Sędziwy – UJ,  Kraków
 274. dr hab. Barbara Siemiątkowska –  Warszawa
 275. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz,  Poznań
 276. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska,  Poznań
 277. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM,  Poznań
 278. prof. dr hab. inż. Mariusz  Sławomirski – PAN, Kraków,
 279. prof. dr hab. med. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 280. mgr inż. Jan Smólski –   Poznań
 281. dr inż. Janusz Sobieszczański – Warszawa
 282. dr Robert Sobków – nauczyciel akademicki,  Poznań
 283. dr hab. inż. Jerzy Z. Sobolewski –   Warszawa
 284. mgr Małgorzata Sołtysiak – KIK i Ruch Społ. im. Prez. Lecha Kaczyńskiego,  Kielce
 285. dr hab. Tadeusz Sozański – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
 286. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański – AGH,  Kraków
 287. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ, Kraków
 288. dr hab. Anna Stankowska   – prof. UAM,  Poznań
 289. prof. zw. dr hab. Wojciech Stankowski   – UAM,  Poznań
 290. prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – Int. Assoc. of Sport Kinetics,  Warszawa
 291. prof. dr hab. Andrzej Staruszkiewicz – członek PAU, PAN, Kraków
 292. dr hab. Maciej Stasiak –  Warszawa
 293. dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski – prof.,  Opole
 294. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz –   Warszawa
 295. prof. dr hab. Andrzej Stepnowski – Politechnika Gdańska, Gdańsk
 296. dr Czesława Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 297. dr Lechosław Stępień – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 298. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM,  Poznań
 299. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska,  Poznań
 300. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM,  Poznań
 301. dr Jarosław Szarek – historyk,  Kraków
 302. mgr Janina Szczerbal   – informatyk i nauczyciel,  Poznań
 303. dr hab. Krzysztof Szczerski – poseł, Kraków
 304. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM,  Poznań
 305. prof. dr hab. Barbara Szmigielska-Siuta – UJ, Kraków
 306. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM,  Poznań
 307. dr hab. Andrzej Szpulak   – UAM,  Poznań
 308. prof. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 309. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska,  Poznań
 310. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska, Poznań
 311. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 312. dr Mirosław Szulczyński – UAM,  Poznań
 313. dr Mirosław Szumiło – Instytut Historii UMCS,  Lublin
 314. dr Wojciech Szwed –  Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 315. dr Hanna Szweycer – fizyk nauczyciel,  Poznań
 316. prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska,  Poznań
 317. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – biolog molekularny,  Poznań
 318. dr hab. inż. Stanisław Szydło – prof. AGH,  Kraków
 319. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM,  Poznań
 320. mgr inż. Janina Szymanowicz – Katolickie Stow. Wychowawców,  Gliwice
 321. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – Inst. Genetyki Roślin PAN,  Poznań
 322. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH,  Kraków
 323. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
 324. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 325. prof. Władysław Targosz – ASP,  Kraków
 326. prof. dr hab. Ryszard Terlecki – poseł, Kraków
 327. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM,  Poznań
 328. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser,  Poznań
 329. prof. Jerzy Tomczyk – Politechnika Łódzka,  Łódź
 330. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 331. Janusz Turowski –   Łódź
 332. dr Witold Tyborowski – UAM,  Poznań
 333. dr Marek Mariusz Tytko – UJ,  Kraków
 334. dr inż. Ewa Alicja Urbanowicz – właściciel pracowni projektowej,  Poznań
 335. dr hab. inż. Michał Urbański –   Warszawa
 336. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich   – UAM,  Poznań
 337. dr Lucyna Wachecka-Kotkowska   – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 338. dr hab. Przemysław Waingertner – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź
 339. mgr Henryk Walendowski –   Poznań
 340. dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN i KIK,  Katowice
 341. prof. dr hab. n. med. Jerzy B. Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 342. dr n. przyr. Teresa Warchoł – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 343. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 344. prof. Włodzimierz Wawszczak – Politechnika Łódzka,  Łódź
 345. dr hab. inż. Krzysztof Weiss –   Warszawa
 346. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska,  Poznań
 347. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres   – Uniwersytet Przyrodniczy,  Poznań
 348. mgr Maria Weres   – Uniwersytet Ekonomiczny,  Poznań
 349. prof. dr hab. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii,  Gliwice
 350. dr hab. med. Wiesława Widłak – prof. Centrum Onkologii,  Gliwice
 351. dr Józef Wieczorek – geolog redaktor Niezależnego Forum Akademickiego,  Kraków
 352. dr inż. Robert Wielgat –  PWSZ,  Tarnów
 353. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski,  Grodzisk Wlkp.
 354. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny,  Poznań
 355. dr Jacek E. Wilczur –   Warszawa
 356. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski,  Wrocław
 357. prof. dr hab. Janina Wiszniewska –  Warszawa
 358. inż. Grzegorz Wiśniewski – Gorzowskie Tow. Muzyczne,  Gorzów Wlkp.
 359. dr Bartłomiej Wróblewski – SWPS konstytucjonalista,  Poznań
 360. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN,  Poznań
 361. dr hab. Grażyna Zając – UJ,  Kraków
 362. prof. Andrzej Zalewski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 363. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel,  Poznań
 364. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM,  Poznań
 365. mgr Paweł Zdun –  Warszawa
 366. mgr Tomasz Zdziebkowski   – przedsiębiorca,  Poznań
 367. dr hab. Zbigniew Zegan – ASP Kraków – em. prof.,  Kraków
 368. dr Oliwia Zegrodzka-Stendel –  Warszawa
 369. dr Franciszek Zerbe – lekarz,  Poznań
 370. dr Jerzy Zerbe – UAM,  Poznań
 371. dr Florian Zieliński – socjolog,  Poznań
 372. dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska,  Gliwice
 373. prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Uniwersytet Warszawski,  Warszawa
 374. dr Tadeusz Zysk – wydawca,  Poznań
 375. Jerzy Żarnowski – HCP,  Poznań
 376. dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki,  Łódź
 377. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki – prof.,  Łódź

 

Poniżej można zapisać się do Komitetu. Prosimy o wypełnienie WSZYSTKICH pól.
Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

 

Akademicki Komitet Honorowy Andrzeja Dudy

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

End date: May 25, 2015

Signatures collected: 517

517 signatures

Najnowsze podpisy
517Czesława JankowskaOlsztynmgr inz. chemik
516Michał KurekSzczecinprof.dr hab.med. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
515Aleksander WójcikKrakówdr / AGH
514JAROSŁAW WYREMBAKWARSZAWADOKTOR HABILITOWANY, PROFESOR NADZWYCZAJNY WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE
513Iza SmolińskaWarszawadoktor
512Ilona Małgorzata ZalewiczŁódźdr/emeryt PŁ
511Małgorzata ZątekKobiernicemgr nauczyciel
510Irena Teresa SOCHAKatowiceprofesor nauk humanistycznych; Uniwersytet Śląski
509Karol IrmlerPoznańmgr historii
508Krystyna KleszczowaSosnowiecprof. zw. dr hab., Uniwersytet Śląski
507Andrzej WybrańskiPrzyłękimgr matematyki
506RENATA MAJEWSKAWARSZAWADr nauk humanistycznych
505Barbara PytlosSosnowiecdr
504Emil Noińskidr nauk humanistycznych, historyk
503Piotr SzczepanikPoznańmgr inż./ Politechnika Poznańska
502Leszek Antoni GąsieniecLiverpoolProfessor in Computer Science, University of Liverpool
501JERZY WARCZEWSKIKatowiceProf. dr hab. nauk fizycznych
500Bogusław Ludwik WitkowskiWrocławFinansista
499Witold WołowskiLublinDr hab. KUL
498Justyna GórnaPoznańdr hab. inż./ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
497Lucja NakoniecznaSopotemeryt.adiunkt Politechnika Gdańska
496Janusz KowalczykLublindoktor nauk społecznych
495Elżbieta KryśŁódźdr
494Bogusław RadziszewskiWarszawaprof. dr hab. / Collegium Mazovia wcześniej IPPT PAN, PŚk
493Józef ChłopickiWarszawa Lekarz,Warszawski Uniwersytet Medyczny
492Anna GłowackaŁódźdr hab. n. med. prof. nadzw/ Uniwersytet Medyczny w Łodzi
491Marek SzczerbaKrakówprof. zw. dr hab. inż. / AGH Kraków
490Ireneusz JaniakKaliszmgr inż. arch.
489Malgorzata CiemieckaOttawa,KanadaEmerytka, Carleton University
488Grzegorz ŁysoniewskiBiała Rawskadr historii
487Karol NawrockiGdanskdr
486Bogumiła Kempińska-MirosławskaŁódźdr n. med,, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
485Elżbieta Magdalena KidzińskaCzęstochowaemerytka
484Jerzy Wojciechowski Krakówdr inż. AGH, Kraków
483Agata TurkiewiczLimanowamgr inż.
482Krzysztof KaszubaRzeszówDr / Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie
481Grzegorz GrzybowskiPiastówProf. dr hab., PAN
480Ewa ChodowskaWarszawamgr / Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawski Uniwersytet Medyczny
479Arnold AnaniczVarsowiaMalarz klasyczny
478Krzysztof StefańskiŁódźprof. dr hab. Uniwersytet Łódzki
477Daniela WiśniewskaZakopane/Krakówdr filozofii
476Ryszard WachowiczGliwiceinżynier
475Marcin Broniarczykmgr
474Tomasz MalowaniecKonstancin-Jeziornadr, adiunkt Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
473Barbara ZawidowskaKraków mgr
472Katarzyna DybełKrakówprof. dr hab. , UJ
471Janusz ManieckiDzierżoniów mgr historii, publicysta
470JÓZEF FILOBIELSKO-BIAŁAinżynier-emeryt
469Zbigniew ŁosiewiczSzczecinAdiunkt ZUT w Szczecinie
468Magdalena JanasGdańsklek. med.
467Wojciech PillichZabrzedr inż.
466Stanisław ŻukowskiLublindr hab. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej prof.
465Anna PietrzakMrągowopsycholog
464Mariusz KaprońCochabamba (Bolivia)dr - Facultad de Teología. Universidad Católica „San Pablo” – Cochabamba (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Katolickiego „św. Pawła” w Cochabamba)
463Zdzisław JaneczekKatowicedr
462Jerzy JanzTychyinżynier
461Jolanta BarlikSłupsk
460Czesław TrośniakKłobuckmgr historii-emeryt
459Jerzy BarlikSłupsk
458Elżbieta BarlikSłupsk
457Agnieszka Przychodzieńwarszawalekarz
456Danuta PalińskaNorwegiadr n.med szpital Molde
455Leszek DereckiWarszawamgr inż.
454Adam JednorógWrocław-Oleśnicadr inż., Politechnika Wrocławska
453Maciej UrbanowskiKrakówdr hab. UJ
452Sebastian WołoszczukPoznańdr / UAM
451Wiesław WleklińskiTucholamgr emerytowany nauczyciel
450Dorota Janiakkalisznauczyciel
449Grzegorz WierzchowskiSieradzdoktor nauk humanistycznych
448Slawomir SwieciochowskiParyz - Gdanskarchitekt, historyk architektury, konserwator zabytkow
447Aleksander GłogowskiKrakówdr hab., UJ
446Andrzej CzemplikWrocławdr inż. / Politechnika Wrocławska
445Gerard CybulskiWarszawadr hab.inż.
444Teresa PastuszewskaBydgoszczdr - Inst. Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Bydgoszcz
443Krzysztof SurmińskiWroclawmgr inż
442Piotr Wojciech RybickiGdańskinżynier
441Mateusz SolińskiBydgoszczdoktor, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
440Zdzisław ŚloderbachOpoledr hab.inż., prof. Politechniki Opolskiej
439Katarzyna PolakToruńwykładowca UMK
438Ludomir MastejTrzcinicadyrektor Zespołu Szkół SASR w Trzciniy
437Adam BydałekKrakówprof. dr hab. inż. / AGH
436Tadeusz BorkowskiKrakówdr hab. Prof nadzw.
435Jacek KuligWrocławdr; Akademia Sztuk Pięknych im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
434Anna Maria Rybicka Gdańsk mgr anglista, nauczyciel
433Paulina Sawicka-Polletpianistka, Conservatoire de Lille (Francja)
432Ryszard WojtkiewiczŁódźdr / były adiunkt UŁ
431Małgorzata JaraczBydgoszczdoktor
430Stanisław KoszNysamgr / Akademia Muzyczna, Katowice
429Stanisław WierzbińskiKrakówProf. dr hab. inż. em. UP KEN, Kraków
428Czesław partaczKoszalinProf.zw.dr hab. nauk humanistycznych,Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
427Bogusz MagieraPoznańmgr inż. chemii - emeryt (były biegły Sądu Okręgowego w Poznaniu)
426Tomasz WierzbaGdańskdr hab. n.med; Gdański Uniwersytet Medyczny
425Krzysztof GodwodWarszawadr nauk fizycznych, emeryt, członek AKO Kraków
424Andrzej GregosiewiczLublinProf. dr hab. med. Uniwersytet Medyczny
423Grzegorz KubaszewskiSuwałkimgr/przewodniczący Klubu Gazety Polskiej-Myśli Patriotycznej w Suwałkach
422Bronimira BerezowskaGliwicemgr inż. chemik
421Piotr CzaudernaGdanskProfesor / Gdański Uniwersytet Medyczny / AKO Gdańsk
420Marek BerezowskiGliwiceProf. dr hab. inż.
419Agata FoltynSzczecinDziennikarz
418Lech GalickiBazylea / SzczecinDziennikarz, prozaik, poeta
417ALINA SAMULpoznańmgr inż. Poznań
416Małgorzata KunickaSzczecindr / Uniwersytet Szczeciński
415Danuta Gabryś-BarkerGliwiceProf. dr hab., Uniwerstet Śląski
414Witold STĘPNIEWSKILUBLINProf. dr hab.
413Rafał DańkoKrakówdr hab. inż./AGH
412Barbara PutzWarszawadr hab. inż., prof. Politechniki Warszawskiej
411Małgorzata Kulesza-KiczkaWarszawadr medycyny
410Łukasz ŁukowskiŁódźmgr, Uniwersytet Łódzki
409Tadeusz ZacharaWarszawaDr inż., Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie
408Ryszard SerwaWitbank, RPAInzynier / Glencore SA
407Jerzy PietraszkoWrocławwykładowca, Politechnika Wrocławska
406Marek Paweł CzaplińskiOpoledr, Uniwersytet Opolski (absolwent), Opole
405Marcin DomianOlsztynmgr inż. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
404Mariusz MuszyńskiWarszawaProf. UKSW dr hab. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
403Mariusz SurówkaWrocławmgr
402Barbara ImianowskaGdańskmgr pedagog
401Andrzej JęczKościanmgr inż. Starosta Kościański w latach 2002-2014
400Zofia ModrzejewskaŁódźdr hab. / Politechnika Łódzka
399Czesław MuśnickiPoznańprof. dr hab.
398Sławomir BralewskiŁódźdr hab. profesor Uniwersytetu Łódzkiego
397Andrzej OlczakŁódźdr inż. / Politechnika Łódzka
396dr hab. Mariusz MichtaZielona Góraprof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
395Magdalena Greczek-StachuraKrakówdr hab./ Uniwersytet Pedagogiczny
394Tomasz HetmańskiSŁUPSKdr hab. profesor AP, Akademia Pomorska
393Piotr StalmaszczykŁódźprof. zw. dr hab., Uniwersytet Łódzki
392Bożena HarasimowiczSopotprof.dr hab./Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
391Krzysztof DybciakWarszawaprof.zw.dr hab., UKSW w Warszawie
390Lucyna GrochalWieliczkamgr historii,nauczyciel w Gimnazjum im.Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
389Jerzy GłybinKatowicedr hab
388Wojciech SzczepańskiPoznańdr - historyk
387Marek CałkaParismgr inż Politechnika Łódzka
386Piotr TomczakPoznańdr hab., prof. UAM, Uniwersitet im. A. Mickiewicza
385Józef KaczorLublindr, UMCS
384Maria PrzybylskaPoznańmgr UAM
383Piotr NiwińskiGdańskdr hab Uniwersytet Gdański
382Wojciech MaciejowskiPoznańprof. zw. dr hab. / Akademia Muzyczna w Poznaniu
381Barbara Grell-DudaLublinpsycholog
380Jacek DudaLublindr inż. - Politechnika Lubelska
379Józef TarkaPoznań mgr inż. emeryt
378Leszek TyborowiczSiemiatyczemgr ekonomii
377Urszula PiaskowskaPoznańmgr emeryt. urzędnik
376Anna ŻukowskaLublindr hab. prof. UMCS
375Karolina Kmiecik-JusięgaKrakówdr, pedagog
374Alina Ziętek-SalwikHadykówkaAbsolwentka UJ
373Marian SalwikHadykówkaAbsolwent UJ
372Adam NowakStarachowicedr inż. R&D Manager
371Paweł MarcinkowskiPoznań mgr.sztuki
370Sylwiana Firin - GramowskaPoznańnauczyciel
369Andrzej EichertPoznańmgr inż.
368Maria RyśWarszawadr hab., prof. UKSW, Warszawa
367Ewa RzeszutkoLidzbarkemerytowany nauczyciel historii
366Jadwiga SankowskaWarszawaemerytka
365Roman Andrzej ŚNIADYWrocław dr inż. / były nauczyciel akademicki UPWr we Wrocławiu
364Remigiusz KUJAWIŃSKIPoznańinżynier mechanik
363Andrzej SankowskiWarszawamgr. inż
362Anna RADŁOWSKA-TABORGliwicemgr inż. -nauczyciel akademicki
361Marek Piotr DeszczyńskiWarszawadr
360Włodzimierz KorczWarszawatłumacz
359Krystyna PartuśZabrze KIK Katowice Sekcja Zabrze
358Janusz SzczodrakLublinProf. dr. hab., UMCS
357Renata Kędzia63-510 MikstatRadna Miasta i Gminy Mikstat, sołtys wsi Mikstat-Pustkowie
356Wanda MałekLublinprofesor dr hab
355Barbara IgnasiakSieradzmgr historii UMK
354Teresa KrasowskaLublindr hab. prof. AM Poznań
353Jadwiga JęczPoznańdoktorantka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM
352Teresa Szkuta-PochopieńZabrzedr inż.
351Jerzy GłuchGdańskdr hab. inż. prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
350Jan FiedurekLublinprof. dr hab., UMCS
349Zbigniew OsińskiBiłgorajdr hab. Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie
348Jan StanisławczykZielona Góramagister geografii-emeryt.
347Michał MarzecPoznańsolista śpiewak
346ZDZISŁAW PETECKIWarszawadoktor /Państwowy Instytut Geologiczny
345STANISŁAW JAN ZABŁOCKIBiedrusko k. Poznaniaczłonek Związku Oficerów Rezerwy RP im. J. Piłsudskiego
344Hanna DąbrowskaBydgoszczBydgoszcz
343Łukasz DąbrowskiBydgoszczdr inż.
342Maria TurowskaŁódźprof. dr habilit./Uniwersytet Łódzki, emerytowana
341Halina Kamionka-MikułaGliwicedr inż.
340Radosław PytlakWarszawaprof. dr hab. inż., Politechnika Warszawska
339Mariusz NiekurzakKrakówdr inż. Mariusz Niekurzak AGH, Kraków
338Jacek ZimnyKrakówprof., dr hab. inż., AGH
337Justyna Chłap-NowakowaKrakówdr
336Henryk MałysiakZabrzedr inż./ Politechnika ŚląsKa
335Joanna NapierałaPoznańmgr/ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
334Małgorzata RaśPoznań
333Andrzej WawszczakŁódźdr inż. Politechnika Łódzka
332Wieńczysław NiemirowskiLublindr UMCS
331Rafał BrodaKrakówProf. dr hab. , Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków
330Krzysztof SzulowskiJanowiecdr hab., profesor nadzwyczajny, Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
329Kazimierz ZakrzewskiŁódźprofesor emerytowany
328Robert ProrokZabrzeinżynier
327Bogdan TomaszekKędzierzyn-Koźledr, WSB Wrocław
326Piotr HańczycWrocław/Santa Barbaradr inż. / Uniwersytet Kalifornijski
325Jakub MarcinowskiZielona GóraDr hab. inż. prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Dziekan Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
324Barbara Grzybowska-SwierkoszKrakówem. prof.dr hab PAN.
323Andrzej FranczykKrakówaktor Teatr Ludowy Kraków
322Beata JankowskaPoznańdr inż, Politechnika Poznańska
321Hieronim TomczakPoznańmgr inż.
320Magdalena KalitaPawłów studentka chemii
319Eryk ŁonPoznańprof. UEP dr hab. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
318Jerzy KocińskiWarszawaprof.zw.dr hab. fizyki

Pozostałe podpisy znajdują się na kolejnych podstronach

 

.

.