Oświadczenie w sprawie sytuacji w polskim górnictwie i strajków na Śląsku

Poznań, 16.01.2015 r.

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Warszawie i Łodzi z wielkim niepokojem obserwują narastanie napięcia na Śląsku w związku z protestami górników w obronie miejsc pracy i źródeł utrzymania ich rodzin. Konflikt, który wybuchł przed kilkoma dniami jest efektem wieloletnich zaniedbań państwa, braku reform nie tylko w górnictwie, ale w wielu dziedzinach życia gospodarczego Polski. Ma także bardzo głębokie przyczyny w katastrofalnej dla kraju polityce ograniczania, wręcz likwidowania polskiego potencjału wytwórczego. Doświadczamy teraz kolejnej fazy likwidacji polskich zasobów gospodarczych. Już w latach dziewięćdziesiątych zlikwidowano wiele gałęzi polskiego przemysłu, który – to prawda – wymagał dokapitalizowania, unowocześnienia, restrukturyzacji, ale nie likwidacji, wyprzedaży czy pseudoprywatyzacji, kiedy polskie przedsiębiorstwa były przejmowane przez państwowe firmy zagraniczne.

W obce ręce przeszedł gromadzony przez pokolenia majątek narodowy i polski potencjał produkcyjny w wielu dziedzinach gospodarczych, np. w produkcji cukru, cementu, stali i wyrobów hutniczych itd., a wiele innych zostało po prostu zlikwidowanych – np. przemysł stoczniowy, włókienniczy, motoryzacyjny – lista jest bardzo długa. Szczególnie bolesna jest dla nas perfidna metoda stosowana przez polskich decydentów: doprowadzanie przedsiębiorstw do upadłości i likwidacja lub sprzedaż w obce ręce za bezcen. Nowi właściciele albo likwidowali polskie przedsiębiorstwa jako konkurencyjne, albo je rewitalizowali, by transferować zyski za granicę.

Dekadę temu z troską obserwowaliśmy dramat polskich stoczniowców i ich rodzin. Dziś to samo grozi polskim górnikom – mimo nadzwyczajnych ograniczeń zatrudnienia i wydobycia węgla w latach dziewięćdziesiątych (redukcja zatrudnienia o ok. 100 tys. osób). To wszystko dzieje się w kraju, dla którego węgiel jest najważniejszym elementem bezpieczeństwa energetycznego i w czasie, gdy władze nie mogą zapewnić ani dywersyfikacji dostaw ropy i gazu (ślimacząca się budowa gazoportu), ani rozpoczęcia pozyskiwania surowca z łupków. A przecież suwerenność energetyczna – w Polsce nadal oparta na węglu – jest obok demografii najważniejszym warunkiem suwerennego bytu narodu i państwa.

Dziesiątki tysięcy polskich rodzin mogą stracić możliwość utrzymania się z pracy i popaść w skrajną biedę. Zagrożenie to ze szczególną jaskrawością pojawia się na Śląsku, którego mieszkańcy w latach dwudziestych trzema powstaniami narodowymi wywalczyli sobie przynależność do państwa polskiego.

Wyrażamy naszą solidarność ze śląskimi górnikami, ich rodzinami, wspierającymi ich związkowcami i samorządowcami. Wasza walka o miejsca pracy i godne życie z ciężkiej pracy jest nie tylko walką o swoje – jest niezwykle ważnym fragmentem walki o uzdrowienie życia społecznego i gospodarczego w całej Polsce.

Polskie państwo, polska gospodarka mają służyć wszystkim Polakom, nie tylko tym, którzy nią zarządzają. Polskie życie gospodarcze – wolne od korupcji, przywilejów i łupów dla „swoich” – ma być sprawnie zarządzane przez merytoryczne kadry kierownicze wyłaniane drogą uczciwych konkursów, wolnych od partyjnych nacisków. Ma służyć rozwojowi polskiego potencjału gospodarczego i dobrobytowi Polaków.

Wzywamy wszystkich Rodaków do wsparcia protestu górniczego jako początku prawdziwej naprawy i restytucji polskiego życia gospodarczego – nie przez likwidację, lecz uczciwą, merytoryczną restrukturyzację, która stworzy warunki sprzyjające efektywnemu funkcjonowaniu przedsiębiorstw i godnemu życiu pracowników.

(Tutaj można dodać swój podpis)

AKO Poznań

1. ks. Adam Adamski COr – UAM Poznań
2. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK Poznań
3. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań
4. dr Aleksandra Andruszewska – Instytut Włókien Naturalnych, Poznań
5. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM Poznań
6. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – prof. Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
7. dr inż. Maciej Andrzejewski – Politechnika Poznańska
8. dr Róża Antkowiak – UAM Poznań
9. prof. dr. hab. Wiesław Antkowiak – UAM Poznań
10. dr hab. Barbara Apolinarska – prof. Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań
11. dr Adam Babula – UAM Poznań
12. dr Lidia Banowska – UAM Poznań
13. mgr Paweł Baworowski – ekonomista, Poznań
14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM Poznań
15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
16. dr Paweł Binek – Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
17. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM Poznań
18. mgr Janina Błaszak – Politechnika Poznańska
19. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniwersytet Śląski
20. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska
21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań
22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań
23. prof. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM Poznań
25. dr inż. Krzysztof Borowiak – Poznań
26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM Poznań
27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM Poznań
28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniwersytet Zielonogórski
29. lek. stom. Krystyna Celichowska – stomatolog, Poznań
30. doc. dr Bogdan Celichowski – architekt, Poznań
31. dr Marek Chabior – klimatolog, Szczecin
32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM Poznań
34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM Poznań
35. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań
36. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny Poznań
37. mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań
38. dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ Gorzów Wlkp.
39. dr Elżbieta Czarniewska – UAM Poznań
40. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
41. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM Poznań
42. dr med. Maria Barbara Czekalska – Uniwersytet Medyczny, Poznań
43. prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski – Uniwersytet Medyczny Poznań
44. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
45. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
46. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM Poznań
47. dr hab. Mirosława Dabert – UAM Poznań
48. mgr Jan Dasiewicz – Poznań
49. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM Poznań
50. dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań
51. dr Maria Elżbieta Dębowska – Uniwersytet Wrocławski
52. mgr inż. Maria Dolata – architekt, Poznań
53. prof. dr hab. inż. Stanisław Dolny – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
54. mgr Danuta Anna Domaradzka – Uniwersytet Medyczny Poznań
55. prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM Poznań
56. prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz
57. prof. dr hab. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań
58. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM Poznań
59. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM Poznań
60. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm, Poznań
61. mgr Sylwiana Firin-Gramowska – nauczyciel, Poznań
62. dr med. Jerzy Fischbach – Akademia Muzyczna, Poznań
63. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Politechnika Rzeszowska
64. prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska
65. mgr inż. Bogdan Freytag – Poznań
66. dr hab. Jerzy Galina – PAN, Poznań
67. dr med. Grzegorz Gertig – Uniwersytet Medyczny, Poznań
68. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM Poznań
69. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – prof. Uniwersytetu Warszawskiego
70. prof. dr hab. Witold Grzebisz – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
71. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań
72. dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań
73. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki, dziennikarz, Poznań
74. mgr Iwona Horodecka – Biblioteka Raczyńskich, Poznań
75. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM Poznań
76. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniwersytet Zielonogórski
77. dr hab. inż. Jacek Jackowski – prof. Politechniki Poznańskiej
78. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM Poznań
79. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM Poznań
80. mgr inż. Robert Witold Jankowski – właściciel firmy edukacyjnej, Poznań
81. dr Małgorzata Julianna Jaracz – językoznawca, Bydgoszcz
82. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM Poznań
83. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM Poznań
84. mgr Jolanta Jasińska – biofizyk, nauczyciel, Poznań
85. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM Poznań
86. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM Poznań
87. prof. dr hab. Marek Jerzy – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
88. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny, Poznań
89. mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich Arch. Poznańskiej
90. dr Jerzy Kaczmarek – UAM Poznań
91. dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa
92. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ Kalisz
93. lek. med. Zofia Karaszkiewicz – lekarz neurolog, Poznań
94. dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska
95. dr Anna Kasprzyk – UAM Poznań
96. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM Poznań
97. mgr Iwona Klimaszewska – UAM Poznań
98. prof. dr hab. Bożena Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
99. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF Poznań
100. prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej – Politechnika Poznańska
101. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM Poznań
102. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM Poznań
103. prof. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski – Uniwersytet w Kielcach
104. dr hab. Jacek Kowalski – UAM Poznań
105. prof. dr hab. Edmund Kozal – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
106. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
107. dr hab. Henryka Kramarz – prof., Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
108. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM Poznań
109. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniwersytet Warszawski
110. dr Henryk Krzyżanowski – UAM Poznań
111. mgr Jerzy Kubiak – artysta teatru, Poznań
112. lek. med. Róża Filomena Kubiak – lekarz, Poznań
113. dr hab. Grzegorz Kubski – prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego
114. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – Inst. Historii PAN, Warszawa
115. dr Dariusz Piotr Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań
116. prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
117. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM Poznań
118. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski – Politechnika Poznańska
119. inż. Julian Kulczyński – przedsiębiorca, rolnik – Poznań
120. mgr Ewa Kuleczka-Drausowska – pedagog, Poznań
121. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz. Poznań
122. dr Katarzyna Kulińska – PAN, Poznań
123. dr hab. Tadeusz Kuliński – prof. nzw. IChB PAN, Poznań
124. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
125. dr hab. Jacek Kurzępa – Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
126. dr Przemysław Lehmann – PAN Poznań
127. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM Poznań
128. dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska
129. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM Poznań
130. mgr inż. Jolanta Lisiak – architekt, Poznań
131. mgr inż. Rafał Lisiak – architekt, Poznań
132. dr hab. inż. Władysław Łańczak – prof. Politechniki Poznańskiej
133. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz, reżyser, nauczyciel akademicki
134. dr Eryk Łon – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
135. mgr Małgorzata Łośko – UAM Poznań
136. mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria
137. mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria
138. dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska
139. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM Poznań
140. dr Małgorzata Maciukiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań
141. mgr Agata Macniak – hispanista, Poznań
142. ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
143. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
144. dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański
145. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
146. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM Poznań
147. mgr Sylwia Małecka – polonista, pedagog, Poznań
148. mgr Szymon Małecki – polonista, pedagog, Poznań
149. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
150. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM Poznań
151. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN, Poznań
152. mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań
153. mgr Helena Materny – nauczyciel, Poznań
154. mgr Ryszard Materny – Poznań
155. mgr Anna Matysiak – UAM Poznań
156. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań
157. dr hab. Karol Mausch – prof. UAM
158. dr Piotr Meteniowski – Poznań
159. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Politechnika Gdańska
160. dr hab. Jerzy Michalik – UAM Poznań
161. prof. dr hab. inż. Jacek Michalski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
162. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniwersytet Wrocławski
163. dr Bożena Mikołajczak – UAM Poznań
164. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM Poznań
165. prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska
166. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
167. mgr Paulina Molska – Poznań
168. mgr Tomasz Molski – historyk, Poznań
169. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk. Poznań
170. dr Jan Mosiński – przew. ZR NSZZ Solidarność Kalisz
171. mgr Grażyna Musiał – Muzeum Narodowe w Poznaniu
172. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM Poznań
173. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
174. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel, Poznań
175. mgr Stanisław Nastaj – Instytut Nawozów Sztucznych, Puławy
176. Maciej Neuman – Poznań
177. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
178. mgr Wilhelmina Nowak – Poznań
179. dr hab. Andrzej Nowakowski – prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
180. prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM Poznań
181. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM Poznań
182. mgr Wiesław Stanisław Olichwier – prawnik, Poznań
183. prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska – Uniwersytet Warszawski
184. mgr Włodzimiera Pajewska – UAM Poznań
185. inż. Ryszard Paprzycki – przedsiębiorca, Poznań
186. prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
187. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
188. dr Andrzej Pawuła – UAM Poznań
189. prof. dr hab. med. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań
190. dr Barbara Peplińska – UAM Poznań
191. dr Ryszard Piasek – reżyser, Poznań
192. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin
193. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM Poznań
194. dr Ryszard Piotrowicz – UAM Poznań
195. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
196. prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński
197. dr hab. Jacek Potocki – prof. UE Wrocław
198. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM Poznań
199. mgr Maria Przybylska – UAM Poznań
200. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM Poznań
201. prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska
202. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
203. dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska
204. dr Jacek Radomski – UAM Poznań
205. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM Poznań
206. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska
207. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel, Poznań
208. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań
209. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM Poznań
210. dr Lech Różański – PTPN, Poznań
211. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
212. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN Poznań
213. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM Poznań
214. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM Poznań
215. prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny Poznań
216. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań
217. dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska
218. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM Poznań
219. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny Poznań
220. mgr inż. Jan Smólski – Poznań
221. dr Robert Sobków – ekonomista, Poznań
222. prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Politechnika Poznańska
223. mgr Zygmunt Sporny – Poznań
224. dr Teresa Stanek – UAM Poznań
225. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM Poznań
226. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM Poznań
227. mgr Piotr Stawicki – radca prawny, Poznań
228. mgr Gabriela Stępczak – pedagog, Poznań
229. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM Poznań
230. dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska
231. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM Poznań
232. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM Poznań
233. prof. dr hab. Zofia Szczotka – Inst. Dendrologii PAN, Kórnik
234. prof. dr hab. Józef Szpikowski – UAM Poznań
235. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM Poznań
236. prof. dr hab. Jan Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki
237. dr Anna Szukalska – Politechnika Poznańska
238. mgr Edwin Szukalski – Politechnika Poznańska
239. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca, Poznań
240. prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań
241. dr Mirosław Szulczyński – UAM Poznań
242. dr Mirosław Szumiło – UMCS Lublin
243. lek. med. Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz, Poznań
244. dr Wojciech Szwed – UP Poznań
245. dr Hanna Szweycer – fizyk, Poznań
246. prof. dr hab. inż Michał Szweycer – Politechnika Poznańska
247. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM Poznań
248. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM Poznań
249. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM Poznań
250. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL, Lublin
251. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN, Poznań
252. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog, Poznań
253. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań
254. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM Poznań
255. mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań
256. prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań
257. mgr inż. Jacek Tuchołka – Poznań
258. dr Marek Mariusz Tytko – UJ Kraków
259. dr inż. Alicja Ewa Urbanowicz – projektant, Poznań
260. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM Poznań
261. mgr Henryk Walendowski – Poznań
262. dr hab. Ryszard Walkowiak – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
263. prof. dr hab. med. Jerzy Bożydar Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań
264. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski
265. dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska
266. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
267. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie, Kraków
268. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp.
269. prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań
270. prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski
271. prof. dr hab. Janina Wiszniewska – Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa
272. dr hab. Maria Wołuń-Cholewa – Uniwersytet Medyczny, Poznań
273. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniwersytet Warszawski
274. dr Bartłomiej P. Wróblewski – Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej, Poznań
275. mgr Andrzej Wybrański – nauczyciel, Poznań
276. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań
277. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań
278. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM Poznań
279. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań
280. dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań
281. dr Jerzy Zerbe – UAM Poznań
282. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat, Poznań
283. dr Andrzej Zielonacki – adwokat, Poznań
284. dr Bronisława Zielonka – Uniwersytet Gdański
285. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca, wydawca, Poznań

 

AKO Kraków

 1. dr inż. Andrzej Augustynek, AGH, Kraków
 2. prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański, AGH, Kraków
 3. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, AGH, Kraków
 4. dr Mirosław Boruta, UP, Kraków
 5. prof. dr hab. Krzysztof Cena, Kraków
 6. prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, Kraków
 7. prof. zw. dr hab. Maria Dzielska, em. UJ
 8. prof. dr hab. inż. Jan T. Duda, AGH, Kraków
 9. dr hab. Katarzyna Dybeł, prof. UJ, Kraków
 10. dr hab. Wit Foryś, prof UJ, Kraków
 11. mgr Jan Władysław Fróg, Przewodniczący KU NSZZ ,,Solidarność,, UP, Kraków
 12. mgr Irena Gąsior, matematyk, Kraków
 13. dr Krzysztof Godwod em. IFPAN w Warszawie
 14. prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki, Kraków
 15. dr hab. inż. Ryszard Golański, prof. AGH, Kraków
 16. prof. zw. dr hab. Ryszard Kantor, UJ, Kraków
 17. dr hab. Zofia Kaszowska, ASP, Kraków
 18. prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Kraków
 19. mgr inz. Mariusz Klapper, AGH, Kraków
 20. prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel, PAU, Kraków
 21. prof. Grażyna Korpal, ASP, Kraków
 22. dr hab. inż. Adam Korytowski, prof. AGH, Kraków
 23. prof. dr hab. Maria Korytowska, UJ, Kraków
 24. dr hab. Henryka Kramarz, prof. UP, Kraków
 25. prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH, Kraków
 26. mgr Edward Kuliga, socjolog, Kraków
 27. prof. dr hab. Edward Malec, UJ, Kraków
 28. prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Monachium
 29. dr Elżbieta Morawiec, pisarka, Kraków
 30. lek. med. Ewa Noga – Kraków
 31. dr hab. prof. nadzw. UP Henryk Noga, Kraków
 32. mgr inż. Andrzej Ossowski, em. AGH, Kraków
 33. dr inż. Bernadetta Pasierb, PK, Kraków
 34. dr hab. inż. Krzysztof Pieła, prof. AGH, Kraków
 35. prof. dr hab. Jan Prokop, Kraków
 36. dr n. med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz
 37. dr Krystyna Rakoczy-Pindor, nauczyciel akademicki, Kraków
 38. dr inż. Maria Sapor, Kraków
 39. mgr Jolanta Sekutowicz, ASP, Kraków.
 40. dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, em. AGH, Kraków
 41. mgr Wojciech Sokołowski, psycholog, Kraków
 42. prof. dr hab. Krystyna Stamirowska, UJ, Kraków
 43. mgr Janina Szymanowicz, Gliwice – Wiceprezes ZG Katolickiego Stow. Wychowawców
 44. mgr Jadwiga Julia Rudnicka – Gliwice – poseł RP I kadencji, senator VI kadencji
 45. prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH, Kraków
 46. dr Marek Mariusz TYTKO, pedagog, UJ, Kraków
 47. mgr Barbara Stanisława Tytko, psycholog kliniczny, Kraków
 48. dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH, Kraków
 49. mgr Barbara Zawidowska, Kraków
 50. dr hab. Zbigniew Zegan, prof. ASP, Kraków

 

AKO Warszawa

 1. Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ancyparowicz
 2. Ks. dr hab. Jan Bielecki, prof. ndzw.
 3. Prof. dr hab. n. med Krzysztof Bielecki
 4. Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś
 5. Dr Paweł Bromski
 6. Andrzej Budzyk
 7. Dr Leszek Buller
 8. Dr hab. Janusz Czyż
 9. Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki
 10. Dr hab. Wojciech Fabianowski
 11. Prof. dr hab. Piotr Fiedor
 12. Dr hab. Andrzej Gąsowski
 13. Mgr Kazimierz Gerlach
 14. Prof. dr hab. Piotr Gliński
 15. Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. ndzw.
 16. Dr Jerzy Goliszewski
 17. Dr Artur Górski
 18. Dr hab. Grzegorz Górski
 19. Dr inż. Irena Gronowska
 20. Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska
 21. Dr hab. Marek Wojciech Gutowski
 22. Mgr Irena Iwasińska-Budzyk
 23. Prof. dr hab. Jerzy Jurkiewicz
 24. Prof. dr hab. Tadeusz Kaczorek
 25. Dr Jerzy Kazimierczak
 26. Dr Marek Kisilowski
 27. Dr hab. Marek Kloss
 28. Prof. dr hab. Andrzej Kochański
 29. Dr hab. Tadeusz Kołodziej
 30. Dr hab. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, prof. ndzw. Uczelni Łazarskiego
 31. Dr Justyna Kozłowska
 32. Prof. dr hab. Józef Krzyżewski
 33. Dr hab. inż. Grażyna Łypacewicz
 34. Prof. dr hab. Alfred J. Meissner
 35. Prof. dr hab. Jacek Modliński
 36. Prof. dr hab. Józef Edward Namysłowski
 37. Prof. dr hab. inż. Jan B. Obrębski
 38. Prof. dr hab. Janusz Odziemkowski
 39. Dr inż. Grażyna Ożarek
 40. Dr hab. Krzysztof Papis
 41. Dr hab. Krystyna Pawłowicz
 42. Dr Bolesław Petrażycki
 43. Dr hab. inż. Andrzej Pfitzner
 44. Prof. dr hab. Lucjan Piela
 45. Arch. Józef Polak
 46. Dr hab. Grażyna Ptak
 47. Dr Jan Rempała
 48. Dr inż. Aleksander Rostocki
 49. Dr Anna Sędzińska
 50. Dr Janusz Sobieszczański
 51. Dr hab. Maciej Stasiak
 52. Mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz
 53. Dr Lech Szyndler
 54. Prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel
 55. Dr inż. Andrzej Tadeusiak
 56. Dr hab. inż. Michał Urbański
 57. Dr hab. inż. Krzysztof Weiss
 58. Prof. dr hab. Janina Wiszniewska
 59. Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki
 60. Mgr inż. Bogdan Zalewski
 61. Dr hab. Dominik Zamiatała
 62. Dr Oliwia Zegrodzka – Stendel
 63. Prof. dr hab. Radosław Zendrowski
 64. Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski
 65. Prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

W imieniu członków AKO Łódź

 1. prof. dr hab. Michał Seweryński – przewodniczący

 

Oraz:

 1. mgr inż. Jadwiga Chmielowska – dziennikarka, Katowice
 2. prof. dr hab Henryk Hudzik – UAM Poznań
 3. dr hab. Jadwiga Kawulok-Wronicz, prof. IJP PAN, Kraków
 4. dr Michał Legierski – Uppsala, Szwecja
 5. dr Emil Popławski – IJP PAN, Kraków
 6. mgr Maria Tokarz – IJP PAN, Kraków
 7. prof. dr hab. Mirosław Zabierowski – Wrocław

 

 

Poniżej można dodać także swój podpis. Adres e-mail pozostaje tylko do wiadomości AKO Poznań.

Poparcie dla oświadczenia w sprawie sytuacji w polskim górnictwie i strajków na Śląsku

Zbieranie podpisów zostało zakończone.

Data końcowa: May 01, 2015

Zebrane podpisy: 138

138 signatures

Najnowsze podpisy
138 Maria Lasończyk Gliwice mgr pedagog
137 Jerzy Chmielewski Katowice mgr lic. teol.
136 Halina Kamionka-Mikuła Gliwice dr inż.
135 Ryszard Gessing Gliwice Prof. zw. dr hab. inż., Politechnika Śląska
134 Ewa Szakalicka Warszawa Federacja Organizacji Kresowych
133 Robert Prorok Zabrze inżynier
132 Krystyna Wojciechowska Gliwice dr inż.Politechnika Śląska /na emeryturze
131 Krystyna Kubica Zabrze dr inż.
130 Krystyna Partuś Zabrze Przew.zabrzańskiej sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach
129 Amelia Majkowska-Młynarczyk Kielce dr.n.med
128 Lucylla Janiurek Tychy
127 Jerzy Kuźnik Luboń dr inż.
126 Jacek Bachniak Rudy
125 Teresa Szkuta-Pochopień Zabrze dr inż.
124 Krystian Probierz Gliwice prof. dr hab. inż. Politechnika Śląska
123 Jan Mikos Katowice emeryt członek Zarządu KIK Kaatowice
122 Włodzimierz Wawszczak Łódź Dr hab.inż. Rzecznik NSZZ RI "Solidarność" Woj.Łódzkie
121 Małgorzata Sołtysiak Kielce pełnomocnikRuchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego w Kielcach
120 Hanka Łącka-Szczudło Gliwice mgr
119 Bolesław Pochopień Zabrze prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień/ Politechnika Śląska
118 Maria Wieloch Gdańsk dr
117 STEFAN WIECZOREK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Emerytowany budowlaniec.
116 Stanisław Waluś Gliwice dr hab. inż. wiceprezes KIK w Katowicach
115 Jadwiga Solińska Poznań mgr inż. technologii drewna
114 Bronisława Izabela Dropińska-Bartkowiak POZNAŃ Emeryt
113 Andrzej CZAYKA POZNAŃ Przedsiębiorca
112 Barbara,Ludwika Pulik POZNAŃ emerytka
111 Jarosław Biegała Poznań historyk
110 Katarzyna Bielecka Poznań mgr ekonomii
109 Agnieszka Salamon-Radecka Poznań Muzeum Narodowe w Poznaniu
108 Agata Mamak Limanowa
107 Halina Żwirska Częstochowa SDP
106 Ryszard Słaby Poznań mgr inż.
105 Helena Lip Chorzów magister matematyki
104 Krystyna Rożek-Lesiak Zabrze dr.n.med
103 Ewa Żurawska Katowice mgr Uniwersytet Śląski
102 Aleksandra Niewiara Sosnowiec dr hab./Uniwersytet Śląski
101 Maciej Juniszewski Legnica mgr pedagogiki
100 Piotr Pigoń Tarnowskie Góry inż. / Zakład Budynków Miejskich w Bytomiu
99 Paulina Sawicka-Pollet Lille; Francja pianistka
98 Hieronim Tomczak Poznań mgr inż.
97 Stanisław Ostrowski Lubin mgr inż. mechanik
96 Stanisław Andrzej Potycz Legnica radca prawny
95 Bogdan Kochanowski Mielno OSA ( Obywatelski Sojusz Antyatomowy ) w Mielnie.
94 Mariola Trzewiczek Dąbrowa Górnicza
93 Marzena Rogóz Borzécin nauczycielka
92 ANDRZEJ DZIERZYNSKI LONDON (G.B.) Artysta malarz (http://www.dzierzynski.com )
91 Alina Jaremkiewicz-Bak Wrocław
90 Marek Kazimierz Barański Warszawa dr hab.
89 Rafał Cichoń mgr inż.
88 Roman Chlebowski Warszawa emer.prof.dr hab. Uniwersytet Warszawski
87 Ryszard Wojnecki Poznań nauczyciel
86 Bogdan Walerych Poznań
85 Maria Walerych Poznań
84 Małgorzata Mydlak poznan radca prawny
83 Bartłomiej Starosta Warszawa Adiunkt / PJATK
82 elzbieta sidoruk zielona góra
81 Okołów - Podhorska Maria Warszawa art.grafik
80 Rafał Romaszko Kowary Emigrant do Belgii
79 Jarosław Szarek Kraków dr Jarosław Szarek, historyk
78 Jaroslaw Sosnowski Poznan dr inz.
77 Teresa Jasińska-Brodzka Katowice dr filozofii
76 Anna Borynik Trzcianka emigrantka do Belgii
75 Lucyna Grochal Wieliczka nauczyciel historii w Gimnazjum im.Kazimierza Wielkiego w Wieliczce
74 Agnieszka Moskwa-Dawgul Warszawa mgr farm.
73 Ireneusz Gazda Wałbrzych lekarz medycyny
72 Marek Dawgul Warszawa dr inż., IBIB PAN
71 Bożena Niesler Tarnowskie Góry mgr fizyki
70 Jolanta Kwietniewska Wodzisław Sląski mgr
69 Henryk Kalka Kaczory mgr inż.
68 Agata Małolepsza Częstochowa bezrobotna- dr nauk humanistycznych
67 Marek Furtak Lublin mgr chemii, Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej Lublin
66 Piotr Stachurski Knurów dr inż. arch. / GWSP Gliwice
65 Elżbieta Firlit Warszawa prof.SGH dr hab.
64 Barbara Oleksy Nowa Ruda gospodyni domowa
63 Krystyna Podgórska Oleśnica mgr
62 Kazimierz Jodkowski Zielona Góra prof. dr hab. Uniwersytet Zielonogórski
61 Małgorzata Matyja Tychy lekarz medycyny
60 Wlodzimierz Iwanek warszawa art.malarz
59 Katarzyna Wróblewska POZNAN dr n. med. UM Poznań
58 Agnieszka Ziołowicz Kraków dr hab. prof. UJ
57 Longin Horodko Łódź dr hab. inż., Politechnika Łódzka
56 Maria Kowalczyk Kwidzyn le.med.
55 Jerzy Jankowski Norwegia Prezes Zwiasku Polakow w Norwegii
54 Aleksandra Leśniewska B.A. Computer Science and Economics
53 Anna Sędziwy Kraków artysta plastyk
52 Jan Domaradzki Poznań dr n. hum, UM Poznań
51 Mariusz Bednarski GOSZCZYN mgr.inż.
50 Ewa Sędziwy kraków dr.n.med.
49 Henryk Karaś Lubin mgr inż. górnik na emeryturze
48 Stanisław Sędziwy krakow prof. dr hab.UJ emeryt
47 Elżbieta Guzikowska Konopińska Poznań mgr inż
46 Zdzisław Denkowski Kraków prof. dr hab., UJ
45 Jarosław Majka Jaworzno
44 Janusz Giedrojc-Hlywa Szwajcaria Architecte EPFL
43 Beata Jankowska Poznań dr inż. informatyk, PP
42 Małgorzata Młynarska Wrocław prof Uniwersytetu Wrocławskiego
41 ks. Prałat dr Stanisław Bradtke Rumia
40 dr Danuta Stankiewicz Rumia
39 Barbara Maniak Lublin dr inż
38 Czesław Ozga Głogów Kierownik budowy
37 Teresa Błaszczyk Krosno Emerytka
36 Henryk Aleksa 41-706 Ruda Śląska dr inż. emerytowany pracownik naukowy Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
35 Edward Wierzchoś Kraków prof.dr hab.
34 Ewa Purska-Rowińska Warszawa dr n.med.
33 Tomasz Bartuchowski Gliwice mgr inż. przedsiębiorca
32 Agnieszka Kałamajska Warszawa profesor nadzwyczajny, Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk o. w Warszawie
31 Piotr Woźniak Poznań mgr inż. chemii
30 Andrzej Kaźmierczak Warszawa prof.dr hab. Szkola Główna Handlowa
29 Maciej Denkowski Kraków dr, UJ
28 lidia zuba Toruń obywatelka
27 Jerzy Kielan Wałbrzych dr inż.
26 Zdzisław Śloderbach Opole profesor nadzwyczajny PO
25 Andrzej Olczak Łódź dr / Politechnika Łódzka
24 Ewa Dziwota Gorzów Wielkopolski nauczycielka
23 Barbara Grzybek Katowice lekarz
22 Łukasz Dąbrowski Bydgoszcz dr inż.
21 Danuta Palinska Norwegia dr n.med lekarz psychiatra
20 Elżbieta CZERWOSZ Warszawa dr hab. prof.UJK/Kielce i Instytutu Tele- i RadioTechnicznego/Warszawa
19 Bogusław Usowicz Lublin Prof.dr hab. , IA PAN
18 Bernadeta Drzewiecka Bydgoszcz wicedyrektor szkoły podstawowej
17 Andrzej Ziółkowski Warszawa dr hab. inż. Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN
16 Andrzej Niedzielski Warszawa Amerykanista, tlumacz, autor
15 Bogusław Dopart Kraków prof. dr hab., UJ
14 Grzegorz Zablocki mgr
13 Bartlomiej Dembowski Niemodlin inz. arch.
12 dr hab. inż. Andrzej Pułka Gliwice/Katowice Instytut Elektroniki, Politechnika Śląska w Gliwicach
11 Zbigniew Kokosiński Dr inż. / Politechnika Krakowska
10 Krzysztof Pasierbiewicz Kraków dr inż (AGH)
9 Wanda Zalewska-Zdun Warszawa mgr sztuki
8 Paweł Zdun Warszawa ltb, mgr
7 Wiesława Woźniak Pniewy szamotulskie mgr ekonomii nauczycielka Pniewy Wlkp
6 Józef Urbanowicz Kaźmierz mgr inż.ekonomiki rolnictwa
5 Maciej Penno Poznań inżynier budownictwa
4 Bogdan Barwiński Wrocław Uniwersytet Wrocławski
3 Jan Koziar Wrocław Uniwersytet Wrocławski
2 Marian Gabryś Wrocław prof. zw. dr hab med. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
1 Tadeusz Jopek Poznań dr hab. prof. UAM