Kobieta w kulturze polskiej

Autor: dr hab. Barbara Wysocka
Afiliacja: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych; Wydział Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Dziedzina: historia kultury polskiej
Opis: Chodzi głownie o wiek XIX, gdy polskie kobiety “wyemancypowały się” – jako patriotki i bojowniczki.
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: b.wysocka@interia.pl