“Ekstremistki” – film i rozmowa nt. “Kobiety niepokorne – patriotyzm czy malkontenctwo?”

Autor: mgr Grzegorz Tomczak
Afiliacja: filozof, reżyser i niezależny filmowiec
Dziedzina: historia najnowsza, film
Opis: Projekcja filmu dokumentalnego (60 min.) i rozmowa z autorem
Przeznaczenia: osoby zainteresowane, kluby, stowarzyszenia
Wymagania: rzutnik multimedialny, odtwarzacz DVD lub komputer, ekran
Kontakt: tel.: 61 8301766