Całun Turyński w świetle najnowszych badań

Autor: dr Hanna Szweycer
Afiliacja:
Dziedzina: historia, badania przyrodnicze
Opis: Płótno grobowe, na którym odbity jest tajemniczy wizerunek. Z wszechstronnych badań można wnioskować, że okrywało ciało Jezusa Chrystusa po zdjęciu z Krzyża.
Przeznaczenia: zainteresowane osoby
Wymagania: rzutnik multimedialny, ekran
Kontakt: e-mail: hannaszweycer@inea.pl