Przesłanie do Zjazdu Zjednoczeniowego Prawicy

Warszawa, 11 lipca 2014

Stan polskiego państwa, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia publicznego, wymiaru sprawiedliwości, nauki i innowacyjnej gospodarki, budzi coraz większy niepokój kompetentnych środowisk akademickich i zawodowych.  Konieczne są natychmiastowe działania naprawcze.

Akademickie Kluby Obywatelskie popierają zjednoczenie wszystkich środowisk patriotycznej opozycji wokół propaństwowej myśli śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i przemyślanych programów politycznych polskiej prawicy.  Dojrzałość polityków to również ograniczenie ambicji, szczególnie osobistych, dla dobra ogółu, dla dobra Polski.

Akademickie Kluby Obywatelskie im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego życzą powodzenia w stworzeniu frontu skutecznej myśli politycznej i działań naprawczych w naszym państwie i deklarują wszelkie działania obywatelskie w tym zakresie.

Prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak
Prof. dr hab. Ryszard Kantor
Prof. dr hab. Wojciech Seweryński
Przewodniczący Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi