Przemiany ziemskiego systemu przyrody – od wielkiego wybuchu po antropopresję

Autor: prof. dr hab. Wojciech Stankowski, dr Anna Stankowska
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina: geografia, geologia, ekologia
Opis: Rozwoj systemu przyrody – magnetosfera, litosfera, atmosfera i hydrosfera, biosfera, pedosfera, antroposfera. Zmiany paleoklimatu oraz rola antropopresji. Kontrowersje i przeciwstawne poglądy naukowców.
Przeznaczenia: młodzież i dorośli różnych poziomów edukacji
Wymagania: rzutnik multimedialny i ekran
Kontakt: e-mail: annasta@amu.edu.pl