Cieplo Ziemi, nieoganiczone zasoby energii

Autor: prof. dr hab. Wojciech Stankowski, dr Anna Stankowska
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina: geografia, geologia
Opis: Geotermia – roztwory geotermalne i geotermika – ciepło skał, zmienność regionalna, technologie, przykłady z terenu Polski.
Przeznaczenia: młodzież i dorośli różnych poziomów edukacji
Wymagania: rzutnik multimedialny i ekran
Kontakt: e-mail: annasta@amu.edu.pl