Ekologia w tradycji chrzescijańskiej i nauczaniu Kościoła Katolickiego

Autor: prof. dr hab. Wojciech Stankowski, dr Anna Stankowska
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Dziedzina: geografia, geologia, ekologia, teologia
Opis: Zestawienie aktualnego stanu wiedzy przyrodniczej z odniesieniami do tekstu biblijnego. Problematyka ekologiczna w dokumentach Stolicy Apostolskiej, od Leona XIII po Benedykta XVI, wraz z kontekstem świeckich działań proekologicznych.
Przeznaczenia: młodzież i dorośli różnych poziomów edukacji
Wymagania: rzutnik multimedialny i ekran
Kontakt: e-mail: annasta@amu.edu.pl